İzlanda Sağlık Sistemi

İzlanda Sağlık Sistemi: İzlanda Hastaneleri

İzlanda sağlık hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz olarak sağlayan ülkelerden biridir. İzlanda sağlık sistemi, büyük ölçüde vergilerden finanse edilmektedir ve sağlık hizmetlerinin çok az sayıda bir bölümü için ücret ödenmektedir. Sağlık hizmetinin işleyişi ve yürütülmesinden İzlanda Sağlık Bakanlığı sorumludur ve İzlanda’da sağlık hizmetlerinin verilmesinin düzenlenmesi amacıyla, yedi farklı sağlık bölgesi tanımlanmıştır. İzlanda içerisinde az sayıda özel sağlık kuruluşu bulunmaktadır.

İzlanda’da yasal olarak en az 6 ay süreyle oturan herkes, vatandaşlıklarına bakılmaksızın, İzlanda sosyal sigorta sistemine dahil olmaktadır. İzlanda sosyal sigorta sistemi, devlet hazinesinden finanse edilmektedir. İzlanda’da bireyler sağlık hizmeti alabilmek için prim ödemesi yapmamaktadır; işverenler ise çalışanları için devlete sigorta primi ödemesi gerçekleştirmektedir. Sosyal sigorta sistemi haricinde, İzlanda’da, sağlık giderleri için ödeme katılım sistemine prim ödenen, bütünleyici bir sigorta sistemi de bulmaktadır.

İzlanda sosyal sigorta sisteminde bulunmayan kişilerin, devlet tarafından kabul edilen bir özel sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. İzlanda’ya seyahat edecek yabancıların, seyahat süreleri boyunca geçerli bir seyahat sağlık sigortası bulunması şarttır. Herhangi bir sigortadan yararlanmayan kişilerin, İzlanda’da sağlık hizmeti almaları halinde, aldıkları hizmetin ücretlerini ödemesi gerekmektedir. İzlanda sağlık merkezlerinde alınacak basit sağlık hizmetleri, 500 ile 4.500 İzlanda Kronu arasında ücretlendirilmektedir, tam teşekküllü hastanelerde ise bu ücretler artmaktadır.

İzlanda’da sağlık hizmetleri; birincil bakım, ikincil bakım ve uzun süreli bakım olarak üçe ayrılmış ve bu türlerden her biri için hizmet alınabilecek kurumlar belirlenmiştir. İzlanda, tüm kişilerin sağlık hizmetini alabilmesini kolaylaştırmak için ülkeyi yedi farklı sağlık bölgesine ayırmıştır ve vatandaşların, yaşadıkları bölgede görevli olan sağlık kuruluşlarına başvurmaları istenmektedir.

İzlanda’da, 2019 yılı Eurostat verilerine göre, her 100.000 kişiye 279,84 adet hastane yatağı düşmektedir ve yatak sayıları ile İzlanda, Avrupa ülkeleri sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır.

İzlanda Sağlık Politikası Nasıldır?

İlk İzlanda sağlık sigortası fonu 20. yüzyılın başlarında kurulmuşsa da, 1972 yılı itibariyle sağlık sigortalarının, vergilerden fon oluşturularak karşılanmaya başlaması ile önceki fonlara son verilmiştir. İzlanda’da sağlık hizmetlerini devlet finanse etmektedir ve tüm bireyleri kapsayan bir sosyal sağlık güvenliği sistemi, devlet hazinesi tarafından karşılanmaktadır.

İzlanda’da, 2017 yılında, daha çok sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin fazla ödeme yapmasının önüne geçebilmek amacıyla, genel sağlık sigortası sisteminin bütünleyicisi olarak bir ödeme katılım sistemi yürürlüğe girmiştir. Sağlık giderleri için ödeme katılım sistemi ile kişilerin bir ay içerisinde maksimum ödeyeceği sağlık giderleri belirlenmiştir. İzlanda sağlık sigortası düzenlemelerinde emekliler, engelliler ve çocuklar ayrı hükümlere tabi tutulmaktadır.

İzlanda’da sağlık hizmetlerinin yaklaşık %85’i devlet tarafından finanse edilmekte, %15’lik bir kısmı ise ücretli sağlık hizmetlerinden oluşmaktadır.

Eurostat’ın 2019 yılı verilerine göre; İzlanda gayri safi yurt içi hasılasının %8,57’si sağlık harcamaları için kullanılmıştır ve yıl boyunca, kişi başı ortalama 5.269 Euro sağlık harcaması yapılmıştır. İzlanda devleti tarafından yapılan yıllık sağlık harcaması yaklaşık 1,9 milyar Euro değerindedir.

İzlanda Sağlık Bakanı Kimdir?

İzlanda Sağlık Bakanı, Svandis Svavarsdottir’dir ve görevini 2017 yılından beri sürdürmektedir.

İzlanda ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Hayır, İzlanda ile Türkiye arasında sağlık konularını kapsayan bir sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır.

İzlanda Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli Midir?

Hayır, İzlanda sağlık sigortası Türkiye’de geçerli değildir. Türkiye’de bulunan İzlanda vatandaşlarının, seyahatleri boyunca geçerli olan bir seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.

Türkiye Sağlık Sigortası İzlanda’da Geçerli Midir?

Hayır, Türkiye sağlık sigortası İzlanda’da geçerli değildir. İzlanda’da bulunan Türk vatandaşlarının, vize başvurusunda da aranan şartlardan biri olan seyahat sağlık sigortasını, seyahat sürelerinin tamamını kapsayacak şekilde yaptırması gerekmektedir.

Türkiye’de yapılan özel sağlık sigortalarının, yurt dışında da geçerli olacak şekilde düzenlenmesi halinde, özel sigortanın İzlanda’da geçerli olması mümkündür.

İzlanda Sağlık Sigortası Şirketleri Nelerdir?

İzlanda’da hizmet veren sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Sjova Sigorta
 • TM Sigorta
 • VİS Sigorta
 • Vördur Sigorta

İzlanda Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

İzlanda için en düşük kapsamlı bir sağlık sigortasının aylık ortalama fiyatı, teminat tutarına bağlı olarak, 80 ile 160 Euro arasında değişmektedir. Yatarak ve ayakta tedavi, acil müdahaleler, hamilelik ve diş sağlığı hizmetlerini içeren tam kapsamlı bir İzlanda sağlık sigortası fiyatı, teminat tutarına göre belirlenmektedir ve aylık 200 ile 320 Euro arasında değişebilmektedir.

İzlanda Vize Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

İzlanda’ya seyahat etmek isteyen, umuma mahsus (bordo) pasaport hamillerinin vize alması gerekmektedir ve vize alabilmek için gerekli belgeler içerisinde seyahat sağlık sigortası da bulunmaktadır. İzlanda vizesi için gerekli olan seyahat sağlık sigortasının; vize başvurusunda bulunan kişi adına, İzlanda seyahat süresinin tamamını kapsayacak şekilde ve 30.000 Euro teminatlı olarak düzenlenmesi ve tüm Schengen bölgesinde geçerli olması gerekmektedir.

İzlanda’ya yapılacak seyahatler için İzlanda seyahat sağlık sigortası, yetkili acenteler aracılığıyla yaptırılabilmektedir.

İzlanda Erasmus Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

İzlanda’da Erasmus programına katılacak öğrencilerin, Türkiye’de yapılan sağlık sigortaları İzlanda’da geçerli değildir ve öğrencilerin, programın süresi boyunca geçerli olacak seyahat sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. İzlanda’da eğitim alan değişim öğrencileri için yapılacak sağlık sigortasının yıllık ücretleri, 40 ile 75 Euro arasında değişmektedir.

İzlanda’da bulunan eğitim kurumlarında İzlanda Erasmus programına katılacak öğrencilerin, vize başvurularından önce, yetkili acentalar aracılığı ile seyahat sağlık sigortalarını yaptırması ve sigorta poliçesini vize başvurusu esnasında sunması gerekmektedir.

İzlanda Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

İzlanda seyahat sağlık sigortası ücretleri; sigorta yaptıracak kişinin yaşı, aşı olup olmadığı ve Covid-19 hastalığını geçirip geçirmediği hususlarına bağlı olarak, haftalık 8 ile 20 Euro arasında değişmektedir. İzlanda’ya yapılacak seyahatler öncesi seyahat sağlık sigortası yaptırılması ve sigorta poliçesinin, vize başvurusu esnasında ilgili dış temsilciliğe beyan edilmesi gerekmektedir.

İzlanda’daki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

İzlanda’da sağlık hizmeti veren kurumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Sağlık merkezleri
 • Bölge hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Sağlık enstitüleri
 • Huzurevleri
 • Bakımevleri

İzlanda’daki Hastane Sayısı Kaçtır?

İzlanda’da 6 tane bölge hastanesi bulunmaktadır ve hastaneler haricinde, 16 adet sağlık kuruluşu mevcuttur. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te, İzlanda Üniversitesi’ne bağlı hizmet veren Landspitali Üniversite Hastanesi bulunmaktadır ve bu hastane İzlanda’daki tek üniversite hastanesidir.

İzlanda’da Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, İzlanda’da özel hastane bulunmaktadır. İzlanda’da, 4 tane özel hastane ve 6 adet kamu bölge hastanesi bulunmaktadır.

İzlanda’da Hastanelerde İngilizce Konuşulur Mu?

Evet, İzlanda’da bulunan hastanelerde, ülkenin ana dili olan İzlandaca temel olarak konuşulsa da, İngilizce bilen sağlık çalışanlarından hizmet almak mümkündür.

İzlanda’da Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

İzlanda’da hastalık veya kaza sebepleriyle evde kalmak zorunda olan ve evde bakım görmesi gerekli kişilere, evde bakım hizmeti verilmektedir. Hasta yakınları, hemşireler ve doktorlar, ihtiyacı olan kişiler için evde sağlık hizmeti talebinde bulunabilmektedir. Ücretsiz olarak verilen İzlanda evde bakım hizmeti; genel tedavileri, fiziksel ve zihinsel sağlık kontrollerini, ilaç tedavisini, pansuman işlemlerini ve banyo yardımlarını kapsamaktadır.

İzlanda’da Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

İzlanda’daki sağlık personelinin ortalama maaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sağlık personeliMaaş
Doktor1.350.000 İzlanda Kronu
Hemşire700.000 İzlanda Kronu
Ebe700.000 İzlanda Kronu
Diş hekimi1.660.000 İzlanda Kronu

İzlanda’da çalışan sağlık personellerinin belirtilen maaşları ortalama olup, çalışan kişinin tecrübesi ve pozisyonuna göre bu ücretler değişebilmektedir. İzlanda’daki sağlık personelleri, İzlanda asgari maaş üzerinde ücret almaktadır.

İzlanda Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayımlanır?

İzlanda’da sağlık sektörü iş ilanlarının yayınlandığı web siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Job.is
 • Landspitali.is
 • Glassdoor.com
 • Expat.com
 • Indeed.com
 • LinkedIn
 • Eurojobs

İzlanda’da çalışmak isteyen sağlık sektörü çalışanları, İzlanda iş ilanlarını takip ederek başvuru yapabilmektedir.

İzlanda’da Sağlık Turizmi Nasıldır?

İzlanda, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik konularında gelişmiş bir ülke olsa da, sağlık turizminin son yıllarda gelişmeye başladığı ve kısa sürede bu sektörde ilgi toplamış bir ülkedir. Sağlık turizmi kapsamında, İzlanda’nın eşsiz doğasının içerisinde tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilen klinikler kurulmuştur ve bu tesisler, yabancı ülke vatandaşları tarafından ilgi görmektedir. İzlanda’da bulunan yeraltı termal suları, İzlanda sağlık turizmini olumlu yönde etkilemektedir ve bu konuda özelleşmiş İzlanda tesisleri, termal sularından şifa bulmak isteyenler tarafından talep görmektedir.

İzlanda, sağlık turizmi sektörünü, özellikle İsveç, Norveç ve Birleşik Krallık ülkeleri ile işbirliği içerisinde geliştirmeyi hedeflemektedir. İzlanda’da sunulan birçok tıbbi hizmetin ücreti, Avrupa ortalamasına göre daha ekonomiktir ve bu nedenle İzlanda, sağlık turizmi amacıyla seyahat edenler tarafından tercih edilmektedir. İzlanda’daki sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Türk vatandaşları, İzlanda C tipi vize alarak ülkeyi kısa süreli sağlık turizmi amacıyla ziyaret edebilmektedir.

İzlanda Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

İzlanda üniversitelerinde bulunan sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Tıp fakültesi
 • Gıda bilimi ve beslenme fakültesi
 • Hemşirelik fakültesi
 • Diş hekimliği fakültesi
 • Farmakoloji fakültesi
 • Psikiyatri fakültesi

İzlanda’daki sağlık eğitimi alınabilen tek üniversite İzlanda Üniversitesi’dir. İzlanda’nın başkenti Reykjavik şehrinde bulunan İzlanda Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, yılda ortalama 48 öğrenci mezun edilmektedir. Sağlık bölümlerinde okumak isteyen öğrencilerin İzlanda’daki üniversiteler içerisinden İzlanda Üniversitesi’ne başvurmaları gerekmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: