Küba Eğitim Sistemi

Küba Eğitim Sistemi

Küba eğitim sisteminin tarihi İspanyol koloniciliği zamanına uzanmaktadır, Küba’nın en eski üniversitesi olan Havana Üniversitesi 1727 yılında kurulmuştur. 1900’lü yılların başında Küba’da nüfusun %36.1’i okuma yazma bilmektedir, bu oran her ne kadar Latin Amerika’nın geneline kıyasla oldukça yüksek olsa da Küba halkının büyük bir kısmının eğitime hiçbir erişimi olmadığını göstermiştir. Küba’da eğitim sistemi üzerine yapılan ilk ciddi reform hareketi 1950’li yıllarda yapılmıştır. 1950’li yıllarda uygulamaya konulan yeni düzenlemelerle Küba eğitim sisteminde, halkın her kesiminin eğitime erişimine önem verilmiştir.

Küba’da eğitim her zaman ücretsiz olmuştur, Küba vatandaşları okullara yalnızca belli sınavlara girerek ücretsiz bir şekilde kayıt olabilmektedir. Küba’da eğitim dili İspanyolcadır, İngilizce dil eğitimi ise ilkokul 3. sınıfta başlamakta ve üniversitede devam etmektedir. Küba eğitim sisteminde zorunlu eğitim süresi, 6 yıl ilkokul eğitimi ve 3 yıl ortaokul eğitimi olmak üzere 9 yıldır.

OECD raporlarına göre Küba hükümeti, gayri safi milli hasılanın %10’undan fazlasını eğitime ayırmaktadır. Küba’da nüfusun okuryazarlık oranı son yıllarda %96 seviyelerinde açıklanmaktadır ve bu oran, diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir.

Küba'nın Eğitim Politikası Nasıldır?

Küba’da eğitim sistemi, 1959 yılında millileştirilmiş ve Küba’daki tüm okullar Küba Eğitim Bakanlığı kontrolüne alınmıştır. Küba’nın eğitim politikasının dayandığı temel ilkeler fırsat eşitliği ve değerlerdir. Küba’nın eğitim politikası halkın her kesiminin eğitime ulaşabilmesine ve nitelikli eğitim alabilmesine önem vermektedir, ayrıca eğitimde cinsiyete göre fırsat eşitliğine de önem verilmektedir.

Küba’nın eğitim politikası, zorunlu eğitim sürecinde öğrencilere belli değerleri benimsetmeyi amaçlamaktadır; bu değerler çalışkanlık, öz disiplin ve milliyetçiliktir. Küba’nın eğitim politikası gereğince öğrenciler akademik eğitimin yanında ayrıca sosyal becerilerini geliştirmek adına dans, drama, bahçe işleri gibi dersler almaktadır.

Küba Eğitim Durumu Nasıldır?

Küba eğitim durumunu gösteren temel istatistikler aşağıda listelenmiştir.

 • Küba’da okuryazarlık oranı %99.71’dir, okuryazar nüfusun toplam nüfusa oranı en yüksek olan 22. ülkedir.
 • Küba’da milli gelirden eğitime ayrılan oran %12.86’dır, bu oranla OECD ülkeleri arasında yapılan sıralamada 2. sıradadır.
 • Küba’da lise okuma oranı %98.5’tir, lise okuma oranının en yüksek olduğu 46. ülkedir.
 • İlköğretimde her 1000 öğrenciye düşen öğretmen sayısı 7.87’dir, 1000 öğrenciye düşen öğretmen sayısı en yüksek 25. ülkedir.
 • Dünya Bankası’nın 2020 yılında yayınladığı ülkelerin gelişme göstergeleri raporuna göre Küba’da üniversiteye kayıt olanların toplam nüfusa oranı %46.72’dir.

Küba'da Kaç Okul Vardır?

Küba’da 6878’i ilkokul, 1176’sı ortaokul, 414’ü lise, 486’sı teknik okul, 365’i mesleki özel eğitim kurumu, 365’i özel eğitim okulu, 375’i yetişkin eğitim kurumu ve 23’ü eğitim meslek okulu olmak üzere toplamda 10,593 okul vardır. Küba, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı istatistiklerinde dünyanın en öne çıkan ülkelerinden biridir; Küba’da öğretmen başına 47 vatandaş düşmektedir.

Küba'da Zorunlu Eğitim Kaç Yıldır?

Küba’da zorunlu eğitim 9 yıldır; ilkokul eğitimi 6- 11 yaş aralığını kapsamakta ve 6 yıl sürmektedir, ortaokul eğitimi 12- 15 yaş aralığını kapsamakta ve 3 yıl sürmektedir.

Küba'da Eğitim Aşamaları Nelerdir?

Küba’da eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Küba’da okul öncesi eğitim
 • Küba’da ilkokul eğitimi
 • Küba’da ortaöğretim eğitimi
 • Küba’da lise eğitimi
 • Küba’da üniversite eğitimi

Küba'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

Küba'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?
Küba'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

Küba’da okul öncesi eğitimin amacı ailelere, kendi deneyimlerine dayalı olarak çocuklarının gelişimini teşvik etme konusunda yol göstermektir. Küba’da okul öncesi eğitimi 0- 6 yaş arasındaki çocukları kapsamaktadır ve zorunlu değildir ancak 2015 yılında UNESCO tarafından yayınlanan rapora göre 0- 6 yaş aralığındaki çocukların %99.5’i okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim almaktadır.

Küba’da okul öncesi eğitimin çocukların gelişimine destek olmanın yanında bir amacı, kadınların özgürce çalışabilmelerine yardımcı olmaktır; bu sebeple okul öncesi eğitim gün içerisinde mesai saatlerini kapsamaktadır.

Küba’da okul öncesi eğitim müfredatı, eğitim gören çocukların yaşlarına uygun gelişimlerini amaçlayan uygulamaları (grup oyunları, resim, müzik vb) ve çocukları ilkokula hazırlayan temel eğitimi kapsamaktadır. Küba eğitim sistemi içinde okul öncesi eğitime oldukça önem verilmektedir; bu sebeple 0- 6 yaş aralığındaki çocuklar için okul öncesi eğitim ücretsizdir. “Circulos İnfantiles” denilen, 7 yaşın altındaki çocuklar için hizmet veren gündüz bakımevleri Küba Kadınları Federasyonu tarafından yönetilmektedir. Küba Kadınları Federasyonu, çalışma hayatında özgürce yer alabilmeleri için kadınları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Küba İlkokul Eğitimi Nasıldır?

Küba’da ilkokul eğitimi 6 yıl sürmekte ve 6- 11 yaş aralığındaki çocuklara verilmektedir. Küba’da ilkokul müfredatı İspanyolca okuma yazma eğitimini ve temel matematik eğitimini kapsamaktadır. Küba’da ilkokul eğitimi sürecinde dersler hafta içi 06:30 - 16:00 saatleri arasında yapılmaktadır, öğleden sonra ise öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek adına seçmeli dans, drama, bahçe işleri dersleri gibi eğitimler verilmektedir. Küba’da ilkokul eğitimi zorunlu ve ücretsizdir.

Küba'da Ortaokul Eğitimi Nasıldır?

Küba’da ortaokul eğitimi, çocuklara sosyal beceriler ile temel akademik eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Küba eğitim sisteminde ortaokul eğitimi 3 yıl sürmekte ve 12- 15 yaş aralığındaki çocukları kapsamaktadır. Küba’da ortaokul eğitimi zorunlu ve ücretsizdir.

Küba’da ortaokul eğitimi müfredatında Küba devrimi tarihi, sağlık, matematik dersleri ile İngilizce dil eğitimi, teknolojik bilimler ve sosyal bilimler eğitimi sunulmaktadır. Küba’da ortaokul seviyesindeki okullarda dersler hafta içi 06:30 - 16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Küba Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

Küba’da lise eğitiminin ilk 2 yılı boyunca şehir merkezlerindeki liseler ile kırsal kesimlerdeki okulların sistemleri farklılıklar göstermektedir. Küba’da şehir merkezlerinde bulunan liselerde müfredat 35 haftalık akademik eğitim ve 7 haftalık kırsalda çalışma pratiği gerektirmekte; kırsal kesimlerdeki liselerde ise müfredat 37 haftalık akademik eğitim ve 5 haftalık kırsalda çalışma pratiği gerektirmektedir.

Küba’da lise eğitiminin zorunlu olmayan son iki yılında müfredata matematik ve dil eğitiminin yanında doğal bilimler, tarih, coğrafya ve ekonomi dersleri eklenmektedir. Küba lise eğitiminin zorunlu olmayan son iki yılı, öğrencilere üniversite eğitimi için gereken donanımı vermeyi amaçlamaktadır.

Küba'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Küba'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?
Küba'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Küba’da üniversite eğitimi zorunlu değildir ve ücretsizdir. Küba’da toplam 60 üniversite bulunmaktadır ve hepsi devlet okuludur. Küba’da üniversitelerde doğal bilimler, beşeri bilimler ve sosyal bilimler bölümleri bulunmaktadır. Küba’da üniversite eğitimi ortalama 4 yıl sürmektedir ancak tıp gibi bazı özel alanlarda 5 ile 6 yıl arasında sürmektedir.

Küba tıp eğitimi 6 yıl sürmekte ve Küba’nın en iyi tıp fakültesini bünyesinde barındıran La Habana Üniversitesi, 2019 yılında yayınlanan uluslararası üniversite başarı sıralamasında 51’inci sırada kendine yer bulmuştur. Küba’da bulunan en başarılı üniversiteler arasında Havana Üniversitesi, Jose Antonio Echevarria Üniversitesi, Las Villas Marta Abreu Üniversitesi ve Küba Oriente Santiago Üniversitesi gibi okullar yer almaktadır.

Küba Yüksek Lisans Eğitimi Nasıldır?

Küba’da yüksek lisans eğitimi, Küba vatandaşları için ücretsizdir ancak yabancı öğrenciler için kayıt ücreti uygulaması bulunmaktadır. Küba’da yüksek lisans eğitimi ücreti yıllık 5,000 Dolar ile 8,000 Dolar arasında değişmektedir. Küba üniversitelerinde beşeri bilimler, doğal bilimler ve sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans programları bulunmaktadır ve ortalama 2 ile 4 yıl arasında sürmektedir.

Küba'da Eğitim Ücretli Midir?

Küba’da eğitim Küba vatandaşları için okul öncesi eğitimden yüksek öğretime her aşamasında ücretsizdir, ancak yabancı öğrenciler için belli tutarlarda kayıt ücretleri talep edilmektedir. Küba’da yabancı öğrenciler için eğitim ücretsiz olmamasına rağmen yaşam ve sağlık masraflarını karşılayan ek burs fırsatları bulunmaktadır.

Yabancı Öğrenciler için Küba'da Üniversite Ücretleri Nasıldır?

Yabancı öğrenciler için Küba’da üniversite ücretleri tüm eğitim süresi için ortalama 20,000 Dolar ile 40,000 Dolar arasında değişmektedir. Yabancı öğrenciler için Küba’da lisans eğitimi için toplam ücret Las Villas Marta Abreu Üniversitesi’nde 23,500 dolar, Havana Üniversitesi’nde ve Havana Jose Antonio Echeverria Teknoloji Üniversitesi’nde 28,200 Dolar tutarındadır.

Küba'da Dil Eğitimi Nasıldır?

Küba’da dil eğitimi, ilköğretimin üçüncü yılında İngilizce eğitimi ile başlamaktadır. Küba’da İngilizce dil eğitimi ilkokulda başlamakta ve üniversite eğitiminde devam etmektedir.

Küba’da İngilizcenin yanında İspanyolca ve Portekizce dil eğitimleri verilmektedir. Küba’da dil eğitimi dil okullarında ve üniversitelerde, kısa dönemlik hızlandırılmış birkaç haftalık kurslar şeklinde ve 1- 2 yıllık eğitim programları şeklinde verilmektedir.

Küba Dil Okulu Fiyatları Ne Kadardır?

Küba dil okulu fiyatları aşağıda listelenmiştir.

 • Sprachcaffe Havana dil okullarının İspanyolca dili eğitim programı ücreti, haftalık 220 Dolar tutarındadır.
 • Estudio Sampere dil okullarının İspanyolca dili eğitim programı ücreti, haftalık 600 Dolar tutarındadır.
 • Coined, Havana dil okullarının İspanyolca dili eğitim programı ücreti, haftalık 245 Dolar tutarındadır.

Türkiye ve Küba Eğitim Sistemi Karşılaştırması Nasıldır?

Türkiye ve Küba eğitim sistemleri arasında birtakım farklılıklar mevcuttur. Zorunlu eğitim süresi Küba’da 9 yıldır, Türkiye’de ise 8 yıldır. Türkiye’de öğrenciler 5 yıl ilköğretim, 7 yıl ortaöğretim eğitimi almaktadırlar; Küba’da ise ilköğretim 6 yıl, ortaöğretim 6 yıl sürmektedir.

Küba’da ülkenin gayri safi milli hasılasının %12.86’sı eğitime ayrılmaktadır, Türkiye’de ise gayri safi milli hasılanın %2.86’sı eğitime ayrılmaktadır. Eğitim masrafları açısından Küba ve Türkiye arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır; Küba’da eğitim masraflarının %34.83’ü yükseköğrenim masraflarıdır, Türkiye’de toplam eğitim masrafının %31.9’u yükseköğrenim masraflarıdır. Küba’nın okuryazarlık oranı %99’dur, Türkiye nüfusunun okuryazarlık oranı %88.6’dır.

Küba'da Okumak için Türkiye'den Nasıl Gidilir?

Küba’da okumak için Türkiye’den Küba üniversitelerine başvuru yaparak ve öğrenci vizesi alarak gidilebilmektedir.

Küba’da okumak için öncelikle Küba’da bulunan bir eğitim kurumuna başvuru yapmak ve kabul mektubu almak gerekmektedir. Küba’da bulunan bir üniversiteden kabul mektubu almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Küba öğrenci vize başvurusu yapmaları gerekmektedir. Küba üniversiteleri tarafından başvurusu kabul edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Küba dış temsilciliklerine vize başvurusu yapmaları gerekmektedir; vize başvurusu, Ankara Küba Büyükelçiliğine şahsen veya kargo ile yapılabilmektedir.

Vizem.net, Küba öğrenci vizesi başvurularında evrak hazırlığından başvuru takibine dek sürecin tamamı için danışmanlık hizmeti sunan akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: