Meksika Nüfusu

Meksika Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Latin Amerika’nın en kalabalık ülkelerinden birisi olan Meksika’nın Worldometers 2022 verilerine göre güncel nüfusu 131.485.198’dir. Nüfus büyüklüğü açısından dünyada 10. sırada yer alan Meksika, Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'dan sonra en yüksek nüfusa sahip İspanyolca konuşulan ülkedir.

2022'de Meksika Nüfusu Kaçtır?

2022’de Meksika nüfusu Worldometers verilerine göre 131.485.198’dir.

Meksika Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Meksika nüfus dağılımı, kentsel alanlarda yoğunlaşmıştır. Meksika’nın %78,84’ü kentsel alanlarda yaşarken, %21,16’sı kırsal alanlarda yaşamaktadır. Meksika’da en yoğun nüfuslu şehir, 8.9 milyon (2016) nüfusla başkent Mexico City’dir. Mexico City’nin metropol alanı da 20.1 milyon (2010) nüfusla ülkedeki en yoğun nüfuslu bölgedir. Meksika nüfusunun yaklaşık %50’si ülkedeki 55 metropol bölgeden birinde yaşamaktadır.

Meksika'nın En Kalabalık Şehirleri Nelerdir?

Meksika’nın en kalabalık şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Mexico City : Başkent olan Mexico City’nin 2020 nüfus sayımına göre şehir merkezi nüfusu 9.209.944’tür. Nüfus bakımından en büyük şehir olan Mexico City’nin şehir ve kırsal alanında toplam 21.804.515 kişi yaşamaktadır.
 • Tijuana : Meksika’nın 2. büyük şehridir. Population Stat verilerine göre şehir nüfusu 1.300.983’tür. Tijuana’nın kırsal alanında 2.216.800 kişi yaşamaktadır.
 • Ecatepec : Meksika’nın 3. büyük şehridir. 2022 nüfus sayımlarına göre nüfusu 1.643.623’tür. Ecatepec’in kırsal alanında yaşayan kişi sayısı 1.043’tür.
 • Pueblo : Meksika’nın 4. büyük kentidir. Pueblo’nun şehir nüfusu 1.434.062, kırsal alan nüfusu 3.289.752’dir.
 • Leon de los Aldamas : Meksika’nın 5. büyük kentidir. Population Stat verilerine göre 2018 yılında şehir nüfusu 1.238.962, kırsal alan nüfusu 1.871.376’dır.

Meksika'nın Nüfus Artış Hızı Nedir?

Meksika’nın nüfus artış hızı %1.37’dir. Artma eğilimindeki Meksika nüfus artış hızının gelecek yıllarda yükselişini koruması beklenmektedir.

Meksika'nın Nüfus Artış Hızı Nedir?
Meksika'nın Nüfus Artış Hızı Nedir?

Artış Hızına Göre Gelecekte Meksika Nüfusu Kaç Olacaktır?

Artış hızına göre gelecekte Meksika nüfusunun, güncel veriler baz alınarak 164.279.303 olacağı öngörülmektedir.

Meksika Nüfus İstatistikleri Nasıldır?

Meksika nüfus istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Meksika’da günde ortalama 6,965 doğum olmaktadır.
 • Meksika’da her 14 saniyede 1 doğum meydana gelmektedir.
 • Meksika’da her 41 saniyede 1 ölüm meydana gelmektedir.
 • Meksika’da günde ortalama 1.719 ölüm olmaktadır.
 • Meksika’da kadınların ilk doğum yapma yaşı ortalama 21.3’tür.

Meksika'da Doğum Oranı Nedir?

Meksika’da doğum oranı, cia.gov verilerine göre 2022 yılında 1000 kişi başına 13.55’dir.

Meksika'da Ölüm Oranı Nedir?

Meksika’da ölüm oranı, cia.gov verilerine göre 2022 yılında 1000 kişi başına 7.71 ölümdür.

Meksika'da Göç Oranı Nedir?

Meksika’da göç oranı, cia.gov verilerine göre 2022 yılında 1000 kişi başına -0.76’dır.

Meksika Nüfusu Yaş Ortalaması Kaçtır?

Meksika nüfusu yaş ortalaması 2020 verilene göre 29.3’tür. Meksika nüfusunda erkeklerin yaş ortalaması 28.2 iken, kadınların yaş ortalaması 30.4’tür. Meksika nüfusu dünyanın en yaşlı ülkeleri sıralamasında 132. sırada yer alarak genç nüfusa sahip bir ülkedir.

Meksika'da Ortalama Yaşam Süresi Kaçtır?

Meksika’da ortalama yaşam süresi, 2022 verilerine göre toplam nüfusta 72.32 senedir. Meksika’da erkek ortalama yaşam süresi 68.93 yıl iken kadın ortalama yaşam süresi 75.88 yıldır. Meksika güncel ortalama yaşam süresiyle dünyada 160. sırada yer almaktadır.

Meksika Nüfus Piramidi Nasıldır?

Meksika nüfus piramidine göre hem kadın hem erkek nüfusu yoğunluğu 10-14 yaş arasında toplanmıştır. İlerleyen yaşlarda Meksika’daki kadın nüfusunun erkek nüfusundan daha fazla olduğu görülmektedir. Meksika nüfus piramidine göre Meksika nüfusunun genç bir nüfusa sahip olduğu söylenebilir.

Meksika Nüfus Piramidi Nasıldır?
Meksika Nüfus Piramidi Nasıldır?

Meksika Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Meksika nüfusunun yaş dağılımı tabloda gösterilmiştir.

Yaş AralığıNüfus İçindeki Payı
0-14 yaş%26,01
15-24 yaş%16,97
25-54 yaş%41,06
65 yaş ve üstü%7,67

Cinsiyete Göre Meksika Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Cinsiyete göre Meksika nüfus dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0-14 yaş: Erkek nüfusun kadın nüfusuna oranı 1.05’tir.
 • 15-64 yaş: Erkek nüfusun kadın nüfusuna oranı 0.94’tür.
 • 65 yaş üstü: Erkek nüfusun kadın nüfusuna oranı 0.81’dir.

Meksika Nüfusunun Okur Yazarlık Oranı Kaçtır?

Meksika nüfusunun okur yazarlık oranı, 15 yaş üstü kişiler için 2020 yılı tahminlerine göre %95.2’dir. Meksika nüfusunda erkek okur yazarlık oranı %96.1 iken kadın okur yazarlık oranı %94.5’dir.

Meksika Nüfusunun Etnik Yapısı Nasıldır?

Meksika nüfusunun etnik yapısı, farklı etnik kökenden insanı içerisinden barındırması nedeniyle karışıktır. Meksika nüfusunun %62’sini yerel ve Avrupalı karışımı olan mestizolar oluşturur. Kızılderili veya Amerindians olarak bilinen etnik grubun Meksika nüfusuna oranı %7’dir. Meksika nunüfusun %31’ini farklı etnik kökenden insanlar oluşturmaktadır.

Meksika Göçmen Nüfusu Kaçtır?

Meksika göçmen nüfusu, 2020 nüfus sayımlarına göre 1.212.252’dir ve toplam Meksika nüfusuna oranı %1’dir. Meksika’da yaşayan yabancıların %70’si Amerika, Guatemala, gibi komşu ülkelerden veya Venezuela, Küba, Arjantin gibi İspanyolca konuşulan ülkelerden gelmektedir.

Meksika’ya göç edenlerin çoğunluğunu yeni iş fırsatları arayanlar oluşturmaktadır. Emekli olan Amerikan vatandaşları içerisinde Meksika göçmenlik için popüler bir destinasyondur.

Meksika'da Yaşayan Türklerin Nüfusu Kaçtır?

Meksika'da yaşayan Türk nüfusu, çoğunlukla başkent Mexico City'de toplanmıştır. Uluslararası göç veri tabanına göre Meksika’da yaşayan Türk sayısı 419’dur.

Meksika Nüfusunda Konuşulan Diller Nelerdir?

Meksika’da hükümet tarafından tanınmış 68 milli dil vardır. Meksika’da tanınan 68 dilin 63’ü yerel dildir.

Meksika nüfusunda en çok konuşulan dil, %92.7 ile İspanyolcadır. Meksika nüfusunda İspanyolca ve Maya, Aztek gibi yerel dilleri beraber konuşanların oranı %5.7’dir. Sadece yerel Meksika dili konuşanların nüfustaki oranı %0.8’dir.

Meksika Nüfusunda Din Dağılımı Nasıldır?

Meksika nüfusunda din dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • Katolik Hristiyanlık : %72,1
 • Evanjelist: %2,5
 • Yehova Şahitleri : %1,7
 • Pentekostal Evanjelist : %1,3
 • Baptist Evangelist : %0,8
 • Hiçbir dine inanmayanlar : %13,3

Hristiyanlık Meksika dini yapısının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Meksika Nüfusunun Ortalama Eğitim Süresi Nedir?

Meksika nüfusunun ortalama eğitim süresi, cia.gov 2019 verilerine göre hem kadın hemde erkekler için toplamda 15 yıldır.

Meksika’da hem özel hem kamu okulları bulunmaktadır. Sekülerlik prensibi Meksika’da eğitim için en önemli prensiplerden birisidir. Meksika’da eğitim 3 temel basamak üzerine inşa edilmiştir. İlkokul (primaria) 1-6. sınıfları, ortaokul (secundaria) 7-9. sınıfları, lise (preparatoria) 10-12. sınıfları kapsamaktadır. Liseye kadar eğitimin zorunlu olduğu Meksika 151 uluslararası okula ev sahipliği yapmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: