Mısır Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Gitmeden Önce Mısır Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mısır, Afrika'nın kuzeydoğusunda ve Sina Yarımadası üzerinde Asya'nın güneybatı köşesinde bulunan kıtalararası bir ülkedir. Mısır kuzeyde Akdeniz, kuzeydoğuda Gazze Şeridi ve İsrail, doğuda Kızıldeniz, güneyde Sudan ve batıda Libya arasında yer almaktadır. Resmi adı Mısır Arap Cumhuriyeti olan Mısır’ın başkenti Kahire, yüzölçümü 1.001.449 kilometrekare ve nüfusu 102,674,145’tir. Mısır’ın yönetim biçimi cumhuriyettir.

Mısır ile İlgili Dikkat Çeken 10 Bilgi Nedir?

Mısır ile ilgili dikkat çeken 10 bilgi aşağıda listelenmiştir.

 • Eski Mısırlılar, Nil nehrinin yıllık taşkınlarını tahmin etmek için yılda 365 günden oluşan takvim icat etmişlerdir.
 • 5.000 yaşında olan dünyanın en eski elbisesi Mısır’da bulunmuştur.
 • Mısır’da yer alan büyük piramitler köleler tarafından değil, ücretli işçiler tarafından inşa edilmiştir. İnşa sürecinde ölen işçiler piramitlerin yakınındaki mezarlara defnedilmiştir.
 • 22 milyonluk tahmini nüfusu ve yaklaşık 500 kilometrekare yüzölçümü ile Kahire, Afrika ve Orta Doğu'nun en büyük ve dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir.
 • 5 milyon kullanıcısı ile Orta Doğu'daki en aktif Facebook topluluğu Mısır’da bulunmaktadır.
 • Mısır'daki en popüler spor, futboldur.
 • Eski Mısır, M.Ö 950 ile 710 yılları arasına tarihlenen, deri, ahşap ve iplikten oluşan, dünyanın ilk protez uzvunu üretmiştir.
 • Antik Mısır’da her şehrin en sevdiği, favori tanrısı bulunmaktadır.
 • Mısır, dünyanın en büyük barajlarından biri olan Asvan barajına ev sahipliği yapmaktadır.
 • Mısır, UNESCO tarafından belirlenmiş 7 Dünya Mirası alanına sahiptir.

Mısır Ülkesinin İsmi Nereden Gelir?

Mısır ülkesinin ismi, halkının kendi ülkelerine "Mısır" demesiyle ortaya çıkmıştır. Resmi adı "Cumhûriyet Mısr'el Arabiye olan Mısır’ın adı Arapça “Mim” (M), “Sad” (S) ve “Ra” (R) harflerinden oluşmakta ve ülkenin ve halkının yaşadığı tarihi sürece gönderme yapmaktadır.

Mısır halkı, tarihinde çok büyük zorluk ve çileler, çok büyük eziyetler ve meşakkatler yaşamış olup birinci harf olan “Mim” (M) harfi, meşakkati simgeleyerek ülkenin tarihindeki birinci süreci ifade etmektedir. İkinci harf olan “Sad” (S) harfi, sabr’ anlamındadır; ülkenin ikinci sürecine gönderme yapmaktadır. Üçüncü harf olan “Ra” (R) harfi, ‘refah’ imgesidir; halkın yaşadığı üçüncü ve son süreci tanımlamaktadır. “M – S – R” (Mim – Sad – Ra) harflerinden oluşan “Mısır” adının anlamı: “Meşakkat- Sabr- Refah”dır. Batılıların Mısır'a Egypt demelerinin nedeni ise bu ülkede yaşayan Hristiyan Araplara verilen "Kıpti" isminden kaynaklanmaktadır.

Mısır Nerededir?

Mısır Nerededir?
Mısır Nerededir?

Mısır, Afrika'nın kuzeydoğusunda ve Sina Yarımadası üzerinde Asya'nın güneybatı köşesinde bulunan kıtalararası bir ülkedir. Resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti olarak bilinen Mısır dünya haritası üzerinde Afrika ile Asya kıtalarının kesişiminde yer almaktadır. Mısır genellikle güneyde yukarı Mısır ve kuzeyde aşağı Mısır olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Mısır’ın kalbi olan ve Akdeniz’e dökülen Nil Nehri güneyden kuzeye doğru aktığı için bölümler aşağı ve yukarı Mısır olarak adlandırılmıştır.

Güney Mısır'ın manzarası alçak dağları ve çölleri içerirken, kuzey Mısır'ın Nil'e yakın geniş vadileri, doğu ve batıda çölleri bulunmaktadır. Mısır’ın başkenti Kahire'nin kuzeyinde üçgen Nil Nehri Deltası bulunmakta ve bu verimli topraklar tamamen çiftliklerle kaplanmaktadır.

Mısır'ın Bulunduğu Kıta Hangisidir?

Mısır'ın Bulunduğu Kıta Hangisidir?
Mısır'ın Bulunduğu Kıta Hangisidir?

Mısır, resmi olarak Afrika kıtasında bulunmaktadır ancak Afrika'nın kuzeybatı köşesinden Asya'nın güneybatı köşesine kadar uzandığı için coğrafi konum itibariyle kıtalararası bir ülke olarak kabul edilmektedir.

Mısır Akdeniz'in Neresinde Bulunur?

Mısır Akdeniz'in Neresinde Bulunur?
Mısır Akdeniz'in Neresinde Bulunur?

Mısır’ın Akdeniz, Nil Nehri ve Kızıldeniz'de kıyıları bulunmaktadır. Akdeniz, Mısır’ın kuzey yönünde bulunmakta, Türkiye ile birlikte Mısır Doğu Akdeniz ülkeleri ve bölgeleri arasında tanımlanmaktadır.

Mısır'a Komşu Ülkeler Nelerdir?

Mısır’a komşu ülkeler batıda Libya, güneyde Sudan ve kuzeydoğuda İsrail’dir. Mısır; Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Türkiye ile deniz sınırlarını paylaşmaktadır. Mısır’ın komşu ülkeleri, Sudan ile 1.273 kilometre, Libya ile 1.150 kilometre, İsrail ile 255 kilometre ve Gazze Şeridi ile 11 kilometre sınır uzunluğuna sahiptir.

Mısır ve komşu ülkeler haritası aşağıda verilmiştir.

Mısır'a Komşu Ülkeler Nelerdir?
Mısır'a Komşu Ülkeler Nelerdir?

Mısır'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Mısır’ın yüzölçümü 1.010.408 kilometrekaredir. Mısır, Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri ve dünyanın en büyük 30. ülkesidir. Teksas ve New Mexico'nun toplam kapladığı alan ile Mısır’ın yüzölçümü yaklaşık olarak aynı büyüklüktedir.

Mısır’ın Coğrafi Haritası Nasıldır?

Mısır coğrafi haritası aşağıda verilmiştir.

Mısır’ın Coğrafi Haritası Nasıldır?
Mısır’ın Coğrafi Haritası Nasıldır?

Mısır Coğrafyası Nasıldır?

Mısır 22° ve 32° kuzey enlemleri ile 25° ve 35° doğu boylamları arasında yer almaktadır. Mısır coğrafi konumu itibariyle stratejik bir noktada bulunmaktadır. Mısır, Afrika ve Asya arasında bir kara köprüsü Süveyş Kıstağı ve Akdeniz'i Hint Okyanusu ile bağlayan seyyar bir su yolu olan Süveyş Kanalı’na sahiptir.

Mısır tamamen düz bir ülke olmamakla birlikte Kızıldeniz boyunca uzanan dağlara ek olarak, Batı Çölü'nün güneybatısında ve güney Sina Yarımadası'ndaki dağlık alanlar Mısır’ın coğrafi özellikleri açısından belirleyicidir. Catherine Dağı (Jabal Kātrīnā), Mısır'ın en yüksek dağı olup 2,642 metre yüksekliğe sahiptir. Afrika nehirlerinin babası olarak nitelendirilen Mısır coğrafyası üzerinde bulunan Nil Nehri, kuzeyde 6.600 kilometreden daha fazla uzunluğuyla Akdeniz'e dökülen dünyanın en uzun nehirlerinden biridir. Nil Vadisi dışında, Mısır'ın arazisinin çoğu çöldür. Rüzgarlar tarafından oluşturulan kum tepeleri ile Mısır; Sina, Sahra ve Libya Çölleri’nin bazı kısımlarını kaplamaktadır.

Mısır Nil Nehri Nerede?

Mısır Nil Nehri Nerede?
Mısır Nil Nehri Nerede?

Mısır’ı bir çöller ülkesi olmaktan kurtaran Kahire ile Akdeniz arasında bulunan Nil Nehri’dir. Nil, Mısır'a ek olarak, Burundi, Tanzanya, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya, Uganda, Sudan, Etiyopya ve Güney Sudan olmak üzere 10 diğer Afrika ülkesinin sınırından geçmektedir ve üç ana kolu Beyaz Nil, Mavi Nil ve Atbara'dır.

Mısır’daki Nil Nehri sulama kanalları ve hendekleri birçok su bitkisini desteklemektedir. Mısırlıların yüzde 95'i Nil'in birkaç kilometre yakınında yaşam merkezlerini kurmuşlardır. Mısır ve Nil nehri arasındaki ilişkinin tarihi, Eski Mısır döneminden günümüze kadar uzanmaktadır. Antik Mısır döneminde Nil, tarımı ve balıkçılığı desteklediği gibi günümüzde Nil nehri Mısır için önemli bir ulaşım ve ticaret yolu olmasının yanı sıra sulama kaynağı olarak da hizmet vermeye devam etmektedir.

Mısır'da Deniz Var Mı?

Mısır, kuzeyde Akdeniz, doğuda Kızıldeniz ve Akabe Körfezi'nde kıyı şeritlerine sahiptir. Mısır’daki Sina Yarımadası, tabanı Akdeniz kıyısı boyunca uzanan, tepesi Süveyş ve Akabe Körfezleri ile sınırlanan kama şeklinde bir bölge bloğundan oluşmaktadır.

Mısır Kıyı Şeridi Uzunluğu Ne Kadar?

Mısır kıyı şeridi uzunluğu Akdeniz, Süveyş Körfezi ve Akabe Körfezi'nde toplam 2.900 km’dir.

Mısır İklimi Nasıldır?

Mısır, Kuzey Afrika çöl kuşağı içinde yer alması nedeniyle genel iklim özellikleri arasında düşük yıllık yağış ve yıl boyunca güneş ışığının görüldüğü önemli bir günlük sıcaklık derecesine sahiptir.

Mısır'ın yağmurlarının çoğu kış aylarında görülmektedir. Mısır'da hava her zaman güneşli ve açıktır özellikle Asvan, Luksor ve Asyut gibi şehirler Mısır iklimi görülen dünyanın en az bulutlu ve en az yağışlı bölgeleri arasındadır.

Mısır'a Ne Zaman Gidilir?

Mısır'ı ziyaret etmek için en uygun zaman ekim ve kasım ayları arasındaki sonbahar mevsimi ile şubat ve nisan arasındaki ilkbahar mevsimidir.

Mısır Nüfusu Kaçtır?

Mısır'ın nüfusu, 12 Aralık 2021 Mısır Halk Seferberliği ve İstatistik Merkez Ajansı verilerine göre 102,674,145’tir.

Mısır, nüfusa göre ülkeler listesinde 14. sırada yer almaktadır ve Mısır nüfusu yoğunluğu kilometrekare başına 103 kişi düzeyindedir.

Mısır'da Hangi Diller Konuşulur?

Mısır’da konuşulan diller arasında %68 oranında Mısır Arapçası, %29 oranında Saidi Arapça, %1.6 oranında Doğu Mısır Bedevi Arapçası, %0.6 oranında Sudan Arapçası, %0.3 Domari, %0.3 oranında Nobiin ve %0.1 oranında Beja, Siwi yer almaktadır.

Yunanca, Ermenice, İtalyanca ve daha yakın zamanda Amharca ve Tigrinya gibi Afrika dilleri Mısır’daki göçmenlerin ana dilleridir. Antik Mısır’da tarihsel olarak 17. yüzyılda soyu tükenen Kıptilere ait Mısır dili konuşulmuştur ve İskenderiye Kıpti Ortodoks Kilisesi'nin ayin dili olarak halen kullanılmaya devam edilmektedir.

Mısır'ın Resmi Dili Nedir?

Mısır’ın resmi dili Mısır Arapçasıdır.

Mısır'da Hangi Dinlere İnanılır?

Mısır'ın laik bir ülke olarak tanındığı 1980 yılında Mısır anayasasının ikinci maddesinin değiştirilmesinden itibaren İslam, Mısır'da resmi din olmuştur. Mısır %90 inanan oranıyla Arap dünyasındaki en büyük ve dünyanın altıncı en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesidir.

Dünya Müslüman nüfusunun %5’inin bulunduğu Mısır, ayrıca %9 inanan oranıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki en büyük Hristiyan nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. %1 oranında Hristiyanlığın başka mezhepleri de takip edilen Mısır dini inançları arasındadır.

Mısır Tarihindeki Önemli Olaylar Nelerdir?

Mısır tarihindeki önemli olaylar aşağıda listelenmiştir.

 • 642 yılında Araplar Mısır'ı fethetmiştir.
 • Kahire 969’da başkent olarak kurulmuştur.
 • Mısır’da 1250-1517 yılları arasında büyük refah ve iyi düzenlenmiş sivil kurumlarla karakterize edilen Memluk devleti hüküm sürmüştür.
 • Mısır 1517’de Türk Osmanlı imparatorluğuna katılmıştır.
 • Mısır 1798 yılında Napolyon Bonapart'ın kuvvetleri tarafından işgal edilmiş, ancak 1801'de İngilizler ve Türkler tarafından püskürtülmüştür.
 • Osmanlı Arnavut komutanı Muhammed Ali 1805’te ismen Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmasına rağmen 1953'e kadar hüküm sürecek kendi hanedanını kurmuştur.
 • Mısır’da 1859-69 yılları arasında Süveyş Kanalı inşa edilmiştir.
 • 1882’de İngiliz birlikleri Mısır ordusunu yenerek ülkenin kontrolünü ele geçirmiştir.
 • Mısır 1914’de resmen İngiliz himayesine girmiştir.
 • Mısır 1922 ‘de I. Fuad kral olmasıyla bağımsızlığını kazansa da İngiliz etkisi 1950'lere kadar devam etmiştir.
 • Mısır'ı ve tüm Müslüman Orta Doğu'yu Batı etkisinden uzaklaştırma kampanyaları olarak 1928 - 1949 yılları arasında Hasan el-Benna tarafından Müslüman Kardeşler kurulmuştur.
 • Mısır, Irak, Ürdün ve Suriye 1948’de yeni İsrail devletine saldırmıştır.
 • Hür Subaylar Hareketi Komitesi, monarşiyi devirmek amacıyla 1949’da kurulmuştur.
 • Mısır'da cumhuriyet ilan edilmesiyle 1953 Haziran’da darbe lideri Muhammed Najib cumhurbaşkanı olmuştur.
 • Mısır’da 1954’de darbe lideri Cemal Abdül Nasır başbakan olmuş ve İngiliz kuvvetleri sonunda Mısır'ı terk etmiştir.
 • Başkan Nasır Asvan 1956 Temmuz ayında Süveyş Kanalı’nı kamulaştırmıştır. İngiltere, Fransa ve İsrail'in Süveyş Kanalı'nın kamulaştırılması nedeniyle Mısır'ı işgali, ABD muhalefeti aracılığıyla başarısız olmuştur.
 • Mısır, 1967 mayısında BM tampon kuvvetlerini Sina'dan kovmuş, Tiran Boğazı'nı İsrail gemilerine kapatmış ve ardından Ürdün ile savunma anlaşması imzalamıştır.
 • Mısır’da 1970 Eylül ayında Nasır’ın yerine başkan yardımcısı Enver Sedat geçmiştir.
 • Başkan Sedat,1972’de Mısır’dan Sovyet danışmanlarını kovmuştur.
 • Mısır ve Suriye 1973’de kaybettiği toprakları geri almak için İsrail ile savaşa girmiştir.
 • Süveyş Kanalı 1975’de 1967 savaşından sonra ilk kez yeniden açılmıştır.
 • 1981’de hükümet karşıtı ayaklanmaların ardından Başkan Sedat İslamcı aşırılık yanlıları tarafından öldürülmüş yerine Hüsnü Mübarek geçmiştir.
 • Mısır’da 1992-97 yılları arasında Gama'a al-İslamiyya İslami Grubu, hükümet ve turist hedeflerine yönelik beş yıllık saldırı kampanyası başlatmış ve 1997'de Luksor tarihi bölgesinde 62 kişi ölmüştür.
 • 2005’de Kızıldeniz'deki Şarm El-Şeyh tatil beldesinde İslamcılar terör saldırılarına devam ederken bombalı saldırılarda çok sayıda insan ölmüştür.
 • 2006 Nisan ayında Kızıldeniz tatil beldesi Dahab'daki bombalı saldırılarda 20'den fazla kişi ölmüştür.
 • Mısır’da 2011 Şubat ayında başkan Mübarek istifa etmiş ve yetkiyi bir ordu konseyine vermek suçuyla yargılanmıştır.
 • Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi'nin destekçileri, Mısır'ın askeri yöneticilerini Tahrir Meydanı'nda protesto etmiş ve 23 Haziran 2012'de Mısır'ın Kahire kentinde erken cumhurbaşkanlığı seçim zaferini kutlamışlardır.
 • Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi 2012 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştır.
 • Mısır’da 2013 Temmuzda ordu, Cumhurbaşkanı Mursi'yi istifaya çağıran kitlesel gösteriler arasında devirmiştir.
 • Mısır’ın 2014 Ocak ayında kabul edilen yeni anayasasında dine dayalı partiler yasaklanmıştır.
 • Mısır 2014 Mayısında eski ordu komutanı Abdul Fattah al-Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştır.
 • Devrik Devlet Başkanı Mursi, 2015 Mayısında 2011 yılında 100'den fazla kişiyle birlikte Müslüman Kardeşler mahkumlarının toplu olarak firar etmesi üzerine ölüm cezasına çarptırılmıştır.
 • Mısır’da 2015 Ekim ayında İslam Devleti, Sina'da tüm mürettebatın ve 224 turist yolcunun öldüğü Rus uçağının imhasının sorumluluğunu üstlenmiştir.
 • Mısır’da 2016’da IŞİD, Giza turistik bölgesine saldırı düzenlemiş ve Hurgada'daki turistlere yönelik saldırının da şüphelisi olmuştur.
 • 2018’de Cumhurbaşkanı Sisi seçimlerde ikinci kez kazanmıştır.
 • İslam Devleti gruplarının 2016-17 dalgasında kiliselere yönelik saldırıları nedeniyle on yedi kişi ölüm cezasına ve 19 kişi de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Piramitlerin yapımına kadar uzanan geçmişi ile Mısır tarihi, bünyesinde birçok siyasi, askeri, sosyal konu barındırmaktadır.

Antik Mısır Tarihindeki Önemli Olaylar Nelerdir?

Antik Mısır tarihindeki önemli olaylar aşağıda verilmiştir.

 • Mısır’da M.Ö 7000 dolaylarında Nil Vadisi'nde yerleşim başlamıştır.
 • M.Ö 3000 dolaylarında Yukarı ve Aşağı Mısır Krallıkları birleşmiştir.
 • Piramitlerin inşası M.Ö 2.500 civarında eşsiz bir mühendislik başarısı olmuştur.
 • Mezopotamya uygarlıklarından Asurlular M.Ö 669’da Mısır'ı fethetmiş ve yönetmeye başlamıştır.
 • Mısır M.Ö 525 tarihinde Persler tarafından işgal edilmiştir.
 • Eski Makedonya kralı Büyük İskender Mısır'ı M.Ö 332’de fethetmiş ve İskenderiye'yi kurmuştur.
 • Mısır M.Ö 31 yılında Roma egemenliğine girmiş ve Kraliçe Kleopatra, Octavianus'un ordusu güçlerini yendikten sonra intihar etmiştir.
 • M.S 33 yılında Hıristiyanlık Mısır'a gelmiştir ve 4. yüzyılda Mısır dinini büyük ölçüde yerinden etmiştir.

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Yönetim Şekli Nedir?

Mısır’ın yönetim şekli demokrasiye dayanan cumhuriyet rejimidir.

Mısır’daki mevcut siyasi sistem, 2011 Mısır Devrimi ve Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifasının ardından kurulmuştur. 1953’te monarşinin kaldırılmasıyla birlikte Mısır siyaseti, yarı başkanlık hükümet sistemi ile cumhuriyetçiliğe dayanan bir yapıya bürünmüştür.

Mısır Devlet Başkanı Kimdir?

Mısır Devlet Başkanı Kimdir?
Mısır Devlet Başkanı Kimdir?

Mısır devlet başkanı Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil el-Sisi’dir. Sisi, 2013'ten 2014'e kadar Mısır'ın başbakan yardımcılığı, 2012'den 2013'e kadar savunma bakanlığı ve 2010'dan 2012'ye kadar askeri istihbarat direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 8 Haziran 2014'te Mısır Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Sisi’nin görev süresi 2022’de sona ermektedir.

Mısır Ne Zaman Kuruldu?

Mısır 18 Haziran 1953’te bağımsızlığın kazanılması ile kurulmuş ve General Muhammed Necib, Mısır Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

Mısır'ın Siyasi Haritası Nasıldır?

Mısır siyasi haritası aşağıda verilmiştir.

Mısır'ın Siyasi Haritası Nasıldır?
Mısır'ın Siyasi Haritası Nasıldır?

Mısır Valilikleri Nelerdir?

Mısır valilikleri aşağıda listelenmiştir.

 • İskenderiye
 • Assiut
 • Asvan
 • Beheira
 • Beni Suef
 • Kahire
 • Daqahliyah
 • Damietta
 • Feyyum
 • Garbiya
 • Giza
 • Helvan
 • İsmailiye
 • Kafr El Şeyh
 • Luksor
 • Marsa Matruh
 • Minya
 • Monofiya
 • Yeni Vadi
 • Kuzey Sina
 • Port Said
 • Kalioubiya
 • Qena
 • Kızıl Deniz
 • Şarkıya
 • Sohag
 • Güney Sina
 • Süveyş
 • Tanta

Mısır Şehirleri Nelerdir?

Mısır şehirleri aşağıda verilmiştir.

 • Kahire
 • İskenderiye
 • Giza
 • Port Said
 • Süveyş
 • El Mahallah el Kübra
 • Luksor
 • Asyut
 • El Mansura
 • tanta
 • El Feyyum
 • Zagazig
 • İsmailiye
 • Kafr ad Dawwar
 • Asvan
 • Helvan
 • Damanhur
 • El Minya
 • İdku
 • Sohag
 • Yeni Kahire

Mısır'da 1 milyondan fazla nüfusa sahip 3 şehir, 100.000 ila 1 milyon nüfuslu 35 şehir ve 10.000 ila 100.000 nüfuslu 88 şehir bulunmaktadır. Kahire en büyük ve en kalabalık, İskenderiye en gelişmiş, El Quseir en eski tarihe sahip Mısır şehirleri arasındadır.

Mısır'ın Başkenti Neresidir?

Mısır'ın Başkenti Neresidir?
Mısır'ın Başkenti Neresidir?

Mısır’ın başkenti Kahire’dir. Kahire 21.3 milyonluk nüfusuyla Afrika'daki en büyük kentsel yığılma, Arap dünyası ve Orta Doğu'daki en büyük yerleşim yeri ve nüfusuna göre dünyanın altıncı büyük şehridir. Kahire'nin tarihi merkezi 1979'da Dünya Miras Alanı statüsüne layık görülmüştür.

Kahire ulaşım alanında geniş karayolu ağı, raylı, metro sistemi ve deniz hizmetleri konusunda ön plandadır. Mısır’da kültür turizmi oldukça gelişmiştir. Kahire, Mısır başkenti olarak eğitim sistemini yöneten birçok devlet dairesine ve diğer şehirler arasında en fazla sayıda eğitim merkezi ile yüksek öğretim enstitüsüne sahiptir.

Sharm El Sheikh Neresidir?

Sharm El Sheikh Neresidir?
Sharm El Sheikh Neresidir?

Sharm El Sheikh, Sina Yarımadası'nın güney ucunda, Kızıldeniz boyunca kıyı şeridinde yer alan bir Mısır şehridir.

Sharm El Sheikh, Mısır'da turizm için önemli bir merkezdir ve aynı zamanda birçok uluslararası konferans ve diplomatik toplantıya da ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olan Şarm El Şeyh, çöl ile denizin bir arada olduğu manzaraya sahiptir.

Mısır Ekonomisi Nasıldır?

Mısır, merkezi ekonomik planlama ve hükümet düzenlemesi ile birlikte çeşitli özel özgürlükleri içeren karma bir ekonomik sisteme sahiptir. Mısır'ın ekonomisi esas olarak tarım, medya, petrol ithalatı, doğal gaz ve turizme dayanmaktadır. Mısır’daki en gelişmiş sektörler tekstil, gıda işleme, turizm ve kimyasallardır.

Mısır'ın ekonomik hedefleri ve yaptığı reformlar büyümenin güçlendirilmesine, işsizliğin azaltılmasına, döviz rezervlerinin artırılmasına ve kamu borcunun azaltılmasına dayanmaktadır. Mısır, nominal GSYİH açısından Nijerya'dan sonra Afrika'nın en büyük ikinci ülkesidir ve 2021 itibariyle Mısır ekonomisi dünya sıralamasında 35. sırada yer almaktadır.

Mısır Para Birimi Nedir?

Mısır Para Birimi Nedir?
Mısır Para Birimi Nedir?

Mısır para birimi Mısır lirası veya pounddur. Mısır poundu genellikle LE olarak kısaltılmakta ve Mısır’ın para birimi poundun kısaltması olarak £E ya da £ işaretleri sıklıkla tercih edilmektedir.

Mısır Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

Mısır kişi başına düşen milli geliri Uluslararası Para Fonu 2021 yılı verilerine göre, 4.176.598 ABD dolarıdır. Mısır nominal GSYİH açısından 2021 itibariyle dünya sıralamasında 118. sırada yer almaktadır.

Mısır İşsizlik Oranı Nedir?

Mısır işsizlik oranı Dünya Bankası 2021 yılı verilerine göre %7.2’dir.

Mısır'da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Mısır’da resmi kurumlar tarafından belirlenen genel asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Kamuda çalışan bir kişi Mısır asgari ücret uygulaması olmasa da aylık minimum 1.200 EGP düzeyinde ücret kazanmaktadır. Mısır’da ortalama maaş ayda 8.460 EGP'dir.

Mısır’ın Askeri Gücü Nasıldır?

Mısır’ın Askeri Gücü Nasıldır?
Mısır’ın Askeri Gücü Nasıldır?

Mısır’da zorunlu askerlik kişinin koşullarına bağlı olarak 1-3 yıl arasında değişmektedir. Mısır’da üniversite diploması olmayan askerler üç yıl, genel ortaokul derecesine sahip askerler iki yıl, üniversite diplomasına sahip askerler bir yıl askeri personel veya üç yıl yedek subay olarak hizmet etmektedir.

Mısır ordusu aktif personel sayısı 438.500 ve yedek personel sayısı 479.000’dir. Mısır silahlı kuvvetlerinin envanteri, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Brezilya, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen teçhizatları içermektedir. 7.4- 11.1 milyar ABD doları aralığında Mısır ordusu için bütçe ayrılmaktadır.

Mısır’da Yaşam Standartları Nasıldır?

Mısır'ın başkenti Kahire'de, toplam 17 milyonluk nüfusun yaklaşık 11 milyonu, gecekondu mahallesi olarak da bilinen, kanun dışı olarak oluşturulmuş konutlarda yaşamaktadır. Mısır’da yaşam standartları değerlendirildiğinde on milyon çocuğun temiz su, uygun sağlık hizmetleri ve kaliteli eğitime erişim açısından yoksulluk sınırının altında yaşam sürdürdüğü görülmektedir.

Mısır kendi kültürü açısından oldukça zengindir ancak ülke aynı zamanda çevre ülkelerdeki kültürel etkilere maruz kalmaktadır. Mısır sokakları yakın tarihe kadar siyasi aktivistlerin, protestocuların ve gazetecilerin hapse atıldığı bir huzursuzluk alanı görünümündedir. Tarihi alanlarda güvenliğin garanti edilememesi korkusu, kaos ortamı, siyasi huzursuzluk, işsizliğin artması gibi Mısır’da yaşam koşullarının kötüleşmesi turizm endüstrisinde azalmaya ve bunun sonucunda da ülke ekonomisinin zarar görmesine neden olmaktadır.

Mısır, OECD üyesi olan ilk Arap ve Afrika ülkesidir.

Mısır'da Suç Oranı Ne Kadardır?

Mısır’da suç oranı %46.49, güvenlik endeksi %53.51’dir.

Mısır suç oranı açısından dünyada 65. sırada Türkiye ise 93. sırada yer almaktadır. Türkiye’deki %39.87 suç oranı ile kıyaslandığında Mısır, güvenliğin daha alt düzeyde olduğu bir ülkedir.

Mısır'ın Eğitim Sistemi Nasıldır?

Mısır eğitim sistemi 4 ila 14 yaşındakiler için temel eğitim aşaması, 14-17 yaş arasındakiler için üç yıllık lise aşaması ve üniversite aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Mısır’da 6-14 yaş arası için 8 yıl eğitim zorunlu tutulmakta, tüm devlet okullarında ve kurumlarında eğitim ücretsiz olarak verilmektedir.

2017 yılında Mısır'ın okuma yazma oranı %71.17 civarındadır. QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2021 verilerinde Mısır eğitim sistemi destekli 6 kurum yer almış ve Mısır, QS Arap Bölgesi Üniversite Sıralaması 2021'de 7 tanesi ilk 50'de olmak üzere 20 temsilciye sahip olmuştur.

En İyi Mısır Üniversiteleri Hangileridir?

2022 yılı QS verilerine göre en iyi Mısır üniversiteleri aşağıda verilmiştir.

 • Kahire Amerikan Üniversitesi
 • Kahire Üniversitesi
 • Ayn Şems Üniversitesi
 • İskenderiye Üniversitesi
 • Mansoura Üniversitesi

Dünya Üniversite Sıralaması 2022 sonuçları içerisinde bulunan Mısır üniversiteleri sayısı 23’tür.

Mısır'ın Kültürü Nasıldır?

Mısır kültürü, Arap dünyası için tanınmış bir kültürel trend belirleyicidir. Çağdaş Arap ve Orta Doğu kültürü, Mısır edebiyatı, müziği, filmi ve televizyonundan büyük ölçüde etkilenmiştir. Mısır büyük şehirlerindeki yaşam tarzları, kırsal kesimdeki yaşam tarzlarından büyük ölçüde farklılık göstermektedir.

Mısır’da sabahın erken saatlerinde ve öğleden sonra geç saatlerde, yollarda, çiftlik hayvanlarıyla birlikte tarlalara giden veya gelen çok sayıda insan görülmesi mümkündür. Mısır Nil deltasında yaşlı kadınlar Mısır kültürü yansıtıcısı olan uzun siyah cübbeler, daha küçükler renkli pamuklular giyerek daha az yorucu işlerde erkeklere yardımcı olmaktadır.

Mısır Mutfak Kültürü Nasıldır?

Mısır Mutfak Kültürü Nasıldır?
Mısır Mutfak Kültürü Nasıldır?

Mısır mutfak kültüründe kırsal alanda genellikle garnitür ve ekmekle servis edilen, yaygın olarak ulusal yemek olarak kabul edilen, yavaş pişirilen bakla ve baharatlardan oluşan fūl mudammis gibi yemekler bulunmaktadır.

Mısır mutfağında et veya kümes hayvanı ile servis edilen Yahudi ebegümeci yaprağından üretilen, jelatinli bir çorba olan mulûkhiyye de çok sevilmektedir. Mısır mutfağında bal en yaygın tatlandırıcıdır ve yerli meyvelerden özellikle incir ve hurma çoğu puding ve diğer tatlılarda kullanılmaktadır. Mısır mutfak kültürü ve Mısır yemekleri üzerindeki yabancı etkiler, çoğunlukla Yunanistan, Türkiye ve Levant dahil olmak üzere Akdeniz'in diğer bölgelerinden gelmektedir.

Mısır Mitolojisinin Öne Çıkan Özellikleri Nelerdir?

Mısır Mitolojisinin Öne Çıkan Özellikleri Nelerdir?
Mısır Mitolojisinin Öne Çıkan Özellikleri Nelerdir?

Mısır mitlerinin kökeni olan inançlar, eski çok tanrılı Mısır dininin önemli bir parçasıdır. Mısır mitolojisinde yaklaşık 2.000 tanrı bulunmakta ve en önemli tanrılar, Ra, Heka, Hathor, Isis, Osiris, Horus, Anubis ve Neiths’tir.

Mısır mitolojisindeki semboller arasında ankh, djed, Ra’nın gözü gibi semboller ön plana çıkmaktadır. Kültürün özünü oluşturan Mısır mitolojisi yazılarda ve sanatta, özellikle kısa öyküler, ilahiler, ritüel metinler, cenaze metinleri ve tapınak dekorasyonu gibi dini materyaller aracılığıyla günümüze ulaşmıştır.

Mısır Sembolleri Nelerdir?

Mısır sembolleri aşağıda listelenmiştir.

 • Mısır bayrağı: Mısır bayrağının günümüzdeki hali 1982'den beri kullanılmaktadır.
 • Mısır arması: Mısır'ın mevcut resmi arması 1984'te kabul edilmiştir. Mısır armasında ülkenin adını taşıyan altın bir parşömene tutunan "Selahaddin Kartalı", Arap harfleriyle yazılmış "Cumhuriyet Miṣr al-ʿArabiyyah" ("Mısır Arap Cumhuriyeti") yazısı ve ulusal bayrak renklerinin dikey bir konfigürasyonu bir kalkan kartal tarafından taşınmaktadır.
 • Mısır milli marşı: 1979 yılında kabul edilen "Bilādī, laki hubbi wa fuʾādī" ("Vatanım, aşkım ve kalbim sende") Mısır'ın milli marşıdır. Marşın müziğini Seyyid Derviş bestelemiş, sözlerini Muhammed Yunus el-Kadi yazmıştır.

Mısır Bayrağı Nasıldır?

Mısır Bayrağı Nasıldır?
Mısır Bayrağı Nasıldır?

Mısır bayrağında kullanılan kırmızı, beyaz ve siyah Pan-Afrika renkleridir. Kırmızı renk, Mısır halkının İngiliz kolonizasyonu sırasında bağımsızlık mücadelesinde ve daha sonra düşmanlarla çatışmalarda ülkelerini savunmak için yaptıkları fedakarlıkları temsil ederken, beyaz renk, Mısır'da Nasır dönemini başlatan 1952 darbesinin saflığının yanı sıra kansız doğasını simgelemektedir. Siyah renk, Mısır halkının yabancıların otokratik egemenliği altında olduğu baskı dönemine ve daha sonraki monarşi dönemine gönderme yapmaktadır.

Mısır'ın ulusal amblemi, aynı zamanda Arap milliyetçiliğinin bir sembolü olan altın renkli Selahaddin Kartalı Mısır halkının gücünü, cesaretini ve kararlılığını sembolize etmektedir. Altın renkli Selahaddin Kartalı, Mısır bayrağı üzerinde beyaz bantın ortasına yerleştirilmiştir. 4 Ekim 1984’te kabul edilen Mısır bayrağının genişlik-uzunluk oranı 2:3'tür.

Mısır'da Gezilmesi Gereken Yerler Nerelerdir?

Mısır’da gezilmesi gereken yerler aşağıda listelenmiştir.

 • Giza Nekropolü
 • Luksor
 • Kahire
 • Asvan
 • Dahşur
 • Şarm El Şeyh
 • Siwa Vahası
 • Sakkara
 • İskenderiye
 • Hurghada

Mısır, ülkeye gelen gezginlere dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan sıradışı ve egzotik deneyimler sunmaktadır. Tarihi, mistisizmi ve anıtları ile başlı başına hayranlık uyandıran Mısır’da gezilecek yerler arasında Giza Piramitleri, Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi, İslami Kahire, Aswan'daki Nil, Abu Simbel, Mısır Müzesi ve Beyaz Çöl yer almaktadır.

Mısır Neyi ile Meşhurdur?

Mısır’ın meşhur olduğu bilinen özellikleri aşağıda verilmiştir.

 • Giza Piramitleri ve Sfenks
 • Khan Al Khalili çarşısı
 • Mısır Müzesi
 • Mısır altın şehri Nubiya
 • Kushari, aptal madammes ve tameya ulusal yemekleri
 • Mısır pamuğu
 • Firavun köyü
 • Geleneksel Mısır tasavvuf dansı tanoura

Mısır'a Gitmeden Önce Bilinmesi Gereken Pratik Bilgiler

Mısır'a gitmeden önce bilinmesi gereken faydalı bilgilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

Türkiye'den Mısır'a Uçakla Kaç Saat Sürer?

Türkiye’den Mısır’a uçakla 2 saat 15 dakika sürmektedir.

Mısır Türkiye Saat Farkı Ne Kadardır?

Mısır saati Türkiye saatinden 1 saat geridedir.

Mısır Telefon Kodu Nedir?

Mısır telefon kodu + 20’dir. Türkiye’den Mısır’ı ararken telefon numarasından önce +20 kodunun kullanılması gerekmektedir.

Mısır Posta Kodu Nedir?

Mısır posta kodu 16000'dır.

Mısır Plaka Kodu Nedir?

Mısır Plaka Kodu Nedir?
Mısır Plaka Kodu Nedir?

Mısır plaka kodlarında sayısal kısım, Kahire plakaları için 3 numara, diğer valilikler için 4 numarayken; alfabetik kısım, Giza plakaları için 2 harf, diğer valilikler için 3 harf şeklinde belirlenmiştir. Mısır plakasında üst kısımda, araca verilen ehliyetin türüne göre özel araçlar için açık mavi, taksiler için turuncu, kamyonlar için kırmızı, otobüsler için gri gibi farklı renklerde arka planlar üzerinde siyah yazı tipinde İngilizce ve Arapça "Mısır" kelimesi yazmaktadır.

Mısır İnternet Uzantısı Nedir?

Mısır internet uzantısı “.eg” olarak belirlenmiştir ve 11 adet ikinci düzey internet alanı bulunmaktadır. Mısır’da “.eg” ile biten bir alan adı kaydettirmek isteyen herhangi bir kuruluşun, yerel bir temsilciye sahip olması veya alan adının Mısır DNS sunucularında barındırılması gerekmektedir.

Uluslararası Mısır Kısaltması Nedir?

Uluslararası Mısır kısaltması EG şeklindedir.

Türkiye'de Mısır Konsolosluğu Nerede?

Türkiye Mısır konsoloslukları, Ankara Mısır Büyükelçiliği ve İstanbul Mısır Başkonsolosluğu’dur.

Ankara Mısır Büyükelçiliği adresi Remzi Oğuz Arık, 06540 Çankaya/Ankara’dır ve (0312) 426 10 26 numarası üzerinden irtibat kurulabilmektedir.

İstanbul Mısır Başkonsolosluğu adresi Bebek Mah., Cevdet Paşa Cd. No:12, 34342’dir ve Mısır konsolosluğu ile (0212) 324 21 33 üzerinden iletişim kurulabilmektedir.

Mısır'da Türk Konsolosluğu Nerede?

Mısır’da Türk Konsolosluğu Kahire’de bulunmaktadır. 25, El-Falaky Str. Bab El-Louk adresi Mısır’daki Türk konsolosluğuna aittir ve +20-2 279 784 00 numarasından ya da embassy.cairo@mfa.gov.tr. mail adresi üzerinden iletişim kurmak mümkündür.

Türkiye'den Mısır'a Nasıl Gidilir?

Türkiye’den Mısır’a gitmek için diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır; umuma mahsus pasaporta sahip olan kişilerin Mısır vizesi alması gerekmektedir.

Mısır hükümeti 20 yaş altı ve 45 yaş üstü Türk vatandaşlarına sınırda vize verme uygulamasını sürdürmektedir. 20 yaş altı ve 45 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Mısır sınır kapısında 30 güne kadar kalış için vize verilmekte, 30 günlük süreyi aşmayan Mısır seyahatleri için vize başvurusu yapılması gerekmemektedir. Mısır yetkili kurumları tarafından 20 yaş altı ve 45 yaş üstü kişiler için sınır kapısında güvenlik gerekçeleri nedeniyle vize verilmemesi yönünde karar çıkma ihtimali bulunduğundan bu kişilerin her olasılığa karşı Mısır vize başvurusu yapmalarında fayda bulunmaktadır.

Mısır hükümeti tarafından 1 Nisan 2022'de yürürlüğe giren uygulama ile yaş fark etmeksizin Mısır'ın Güney Sina Vilayeti'nde bulunan Dahab Nuweiba, Şarm El- Şeyh, Saint Catherine ve Taba şehirlerini ziyaret edecek tüm Türk vatandaşlarına belirli koşulları sağlamaları durumunda, kapıda sadece bu bölgede geçerli olan 15 günlük giriş vizesi verilmektedir.

Vizem.net, Mısır'a seyahat etmek isteyen kişilerin vize başvuruları için danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: