Mısır Eğitim Sistemi

Mısır Eğitim Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mısır’da eğitim sistemi üç aşamalı zorunlu eğitime dayanmaktadır ve zorunlu temel eğitim 6 yaş ile 15 yaş arasında alınmaktadır. Mısır’da temel eğitim 2 yıl anaokulu eğitimi, 6 yıl ilkokul eğitimi ve 3 yıl hazırlık eğitimi olarak üçe ayrılmaktadır ancak ardından eğitimine devam etmek isteyen kişilerin 3 yıl ortaokul eğitimi veya 3 yıl ile 5 yıllık programlarla teknik ortaöğretim ve ardından 3 ile 4 yıllık programlarla yükseköğrenim eğitimini tamamlaması mümkündür.

Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki güncel eğitim felsefesi İngiliz, seküler batılı Mısır ve geleneksel İslami Mısır eğitim felsefesinin bir karışımıdır. İngilizlerin Mısır’ı sömürgesi altında tuttukları dönem Mısır’daki eğitim sistemi elit bir İngiliz eğitim sistemi haline gelmiştir ve bu sistem ülkenin nüfusunun tümüne hizmet veremeyen kalitesi düşük bir eğitim sistemidir. İngilizlerin Mısır’da sunduğu eğitim sisteminde yükseköğrenim eğitimi sadece ülkenin elit kısmına ulaşacak şekildedir ve Mısırlılar ile İngilizce konuşmayan yabancılar İngiliz eğitim sistemi içinde pek seçeneğe sahip olmamış, özel okullar ile dini eğitim seçeneklerine sahip olmuşlardır.

Mısır, US News tarafından yayınlanan en iyi 2021 Eğitim Ülkesi listesinde 39. sırada yer almaktadır.

Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Eğitim Zorunlu Mu?

Mısır Arap Cumhuriyeti’nde eğitim zorunludur ve eğitimi 12 yıla uzatma planları bulunsa da Mısır’da zorunlu eğitim, 6 yıllık ilkokul eğitimi ve 3 yıllık hazırlık eğitimi olmak üzere 1. sınıftan 9. sınıfa kadar bölünmüş temel eğitim aşamasına karşılık gelmektedir.

Mısır'da Eğitim Ücretli Mi?

Hayır, Mısır’da eğitim Mısır vatandaşları için ücretli değildir. Mısır Arap Cumhuriyeti’nde devlet okulu ve üniversitelerinde eğitim alan Mısır vatandaşları için eğitim ücretsizdir.

Mısır'da Eğitim Aşamaları Nelerdir?

Mısır’da eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Mısır anaokulu eğitimi
 • Mısır ilkokul eğitimi
 • Mısır ortaokul eğitimi
 • Mısır lise eğitimi
 • Mısır üniversitesi eğitimi

Mısır'da Anaokulu Eğitimi Nasıldır?

Mısır'da Anaokulu Eğitimi Nasıldır?
Mısır'da Anaokulu Eğitimi Nasıldır?

Mısır’da anaokulu eğitimi, Mısır Eğitim Bakanlığı bünyesinde Çocukluk Yüksek Kurulu ve diğer ilgili makamlar ile birlikte denetlenip koordine edilmektedir ve Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile Mısır’da okul öncesi eğitimin zihinsel, fiziksel, sosyal, ahlaki ve duygusal gelişime yardımcı olması amaçlanmaktadır. Mısır okul öncesi eğitim temelinde özellikle yaratıcılık ve hayal gücü olmak üzere dil becerilerini, sayısal ve teknik yetenekleri geliştirme, çocukları daha iyi bir çevrede yetiştirme, çocukların iyi kişilikler geliştirmelerine yardımcı olma ve çocukların kademeli olarak resmi okul hayatını ve disiplini kabul etmelerine yardımcı olma gibi temel prensipler bulunmaktadır.

Mısırlı çocuklar ilkokul eğitiminden önce 2 yıl ücretsiz anaokulu eğitimi alma hakkına sahiptir ancak 2017 yılındaki verilere göre ülkede çocukların yalnızca %25’i Mısır’da okul öncesi eğitim almıştır.

Mısır'da İlkokul Eğitimi Nasıldır?

Mısır'da İlkokul Eğitimi Nasıldır?
Mısır'da İlkokul Eğitimi Nasıldır?

Mısır’da ilkokul eğitimi zorunludur ve 6 yaşında başlayıp 12 yaşında bitmek üzere 6 yıl sürmektedir. Mısır’da ilkokul eğitimi için öğrencilerin özel okul, din okulu veya devlet okulu seçenekleri bulunmaktadır.

Mısır’da ilkokul eğitimi fiziksel, sosyal, ahlaki ve duygusal gelişimin yanı sıra çocuklara başarılı bir pratik yaşam için gerekli olan bilgi ve teknik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mısır’da ilköğretim müfredatı hükümet tarafından devlet okulları ve özel okullar için ortak olarak belirlenmektedir ve Arapça, matematik ve bilim gibi genel konular, tüm eğitim aşamaları için İngilizce ve din eğitimi gibi dersler bulunmaktadır.

Mısır'da Ortaokul Eğitimi Nasıldır?

Mısır'da Ortaokul Eğitimi Nasıldır?
Mısır'da Ortaokul Eğitimi Nasıldır?

Mısır’da ortaokul eğitimi 6. sınıf ile 8. sınıf arası verilen, hazırlık eğitim olarak bilinen zorunlu eğitim aşamasının son iki yılını kapsamaktadır. Mısır hazırlık eğitimindeki çocuklara Arapça, tarım, sanat, İngilizce, matematik, müzik, dini bilgiler ve sosyal bilgiler gibi dersler verilmektedir.

Mısır hazırlık eğitimi tamamlandıktan sonra bitirme sınavına girilmektedir ve bitirme sınavından başarılı olarak geçen öğrencilere Temel Eğitim Sertifikası verilmektedir. Hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi almak isteyen Mısırlı öğrencilerin Adaadiya Amma adındaki nihai hazırlık eğitimi sınavına girmeleri gerekmektedir ve başarıya göre lise eğitimine kayıt olmalarına izin verilmektedir.

Mısır'da Lise Eğitimi Nasıldır?

Mısır'da Lise Eğitimi Nasıldır?
Mısır'da Lise Eğitimi Nasıldır?

Mısır’da lise eğitimi için öğrencilerin Mısır hazırlık eğitimi sonundaki sınavı başarıyla geçmesi gerekmektedir ve Mısır’da hazırlık okulu mezunlarının yaklaşık üçte ikisi, üç yıl süren ve zorunlu olmayan lise eğitimine devam etmektedir. Mısır hazırlık okulu bitirme sınavı notlarına bağlı olarak öğrenciler genel lise veya teknik liseye gidebilmektedir.

Mısır’da genel liselerde edebiyat ile bilim dersleri ve biyoloji, kimya, matematik ve fizik gibi derslerin alındığı iki farklı akış bulunmaktadır ancak iki bölümde de tüm öğrenciler Arapça, İngilizce, din ve vatandaşlık eğitimi derslerini ortak almaktadır. 9. sınıfta başlayıp 12. sınıfta biten genel lise eğitimi sonunda öğrencilere Genel Lise Sertifikası verilmektedir ve ilgili sertifika Mısır'da devlet yüksek öğretimine kabul için ana kriterdir.

Mısır’da teknik lise eğitimi 3 yıllık veya 5 yıllık programlarla verilmektedir ve 3 yıllık program öğrencilere endüstriyel, ticari ve tarımsal ana uzmanlık alanı sunarken 5 yıllık program daha yüksek düzeyde mesleki eğitim ve genellikle elektronik mühendisliği veya turizm yönetimi gibi daha somut konu uzmanlıklarını içermektedir. Mısır’da teknik lise mezunlarına kayıtlı oldukları programa göre sanayi, ticaret veya tarım Teknik Lise Sertifikası ya da Teknik İkincil Sertifika verilmektedir ve ilgili sertifikalar ile yüksek öğrenim eğitimine kayıt olunabilmektedir.

Mısır'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Mısır'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?
Mısır'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Mısır’da üniversite eğitimi, 2018 yılı itibariyle askeri akademiler veya Mısır Polis Akademisi gibi bir dizi başka devlet yükseköğrenimine ek olarak 31 özel üniversite ve Al-Azhar Üniversitesi dahil olmak üzere 26 devlet üniversitesinde verilmektedir. Mısır’da lisans eğitimi kayıtlı olunan bölüme göre genellikle 3 veya 4 yıl sürmektedir ancak eczacılık ve diş hekimliği 5 yıl, tıp ise 6 yıl sürmektedir.

Mısır Arap Cumhuriyeti’nde QS World University Rankings 2021'de yer alan 6 üniversite bulunmaktadır ve Mısır üniversiteleri arasında QS World University Rankings’de yer alan en iyi üniversiteler; Kahire Amerikan Üniversitesi, Kahire Üniversitesi, Ain Shams Üniversitesi, İskenderiye Üniversite ve Mansoura Üniversitedir.

Mısır’da üniversite okumak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının okumayı planladığı üniversite eğitim diline göre dil yeterliliği alması, bir lise diplomasına sahip olması ve üniversite bünyesinde kabul sınavı bulunuyorsa ilgili kabul sınavını geçmesi gerekmektedir. Mısır’da üniversite fiyatları kredi başına, saat esasında hesaplanmaktadır ve üniversiteden üniversiteye, eğitim alınacak bölüme ve eğitim türüne göre değişiklik göstermektedir ancak genellikle ortalama dönemlik 10.000 dolar tutmaktadır.

Mısır'da Özel Okullarda Eğitim Nasıldır?

Mısır’da özel okullarda eğitim, devlet okulları ile benzer müfredata ya da belirli eğitim veya dini felsefelere dayalı alternatif bir müfredata sahip olabilmektedir. Mısır özel okullarında eğitim imkanları ve öğretmen kadroları devlet okullarına göre genel olarak daha iyidir ve bu nedenle öğrenciler devlet okullarına göre daha iyi eğitim alma eğilimindedir.

Mısır'da Uluslararası Okullarda Eğitim Nasıldır?

Mısır’da uluslararası okullarda eğitim, yabancı bir müfredata sahiptir ve en yaygın öğretilen müfredatlar; İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Bakalorya müfredatıdır ancak Fransa, Almanya, Kanada, Pakistan ve diğer birçok ülkeye ait seçenekler de bulunmaktadır.

Mısır uluslararası okulları akademik açıdan diğer okullara göre daha seçici davranmaktadır ve bu nedenle başvuru sürecinin erken başlatılması gerekmektedir.

En İyi Mısır Uluslararası Okulları Nelerdir?

En iyi Mısır uluslararası okulları aşağıda listelenmiştir.

 • American International School in Egypt
 • British Columbia Canadian International School
 • The British School of Egypt
 • Canadian International School of Egypt
 • El Alsson British and American International School
 • Hayah International School
 • Heritage International School
 • International British School of Alexandria
 • Kent College West Cario
 • Oasis International School

Mısır'da Dil Eğitimi Nasıldır?

Mısır’da dil eğitimi genellikle 4 yaşında başlayan anaokulu eğitim aşamasında başlamaktadır ve devlet okullarında eğitim dili Arapça verilirken ikinci dil eğitimi genellikle İngilizce öğretilmektedir.

Mısır'daki dil okulları çok çeşitli dil kursları sunmaktadır ancak Mısır dil eğitimi kursları farklı Arapça seviyelerine odaklanan eğitim programlarında uzmanlaşmıştır ve Mısır’da Arapça eğitimi genellikle İngilizce ve Fransızca olarak öğretilmektedir. Mısır’da Arapça dil eğitimi ücretleri 50 saatlik ders başına ortalama 400 dolar tutmaktadır ancak fiyatlar seviyeye, dil kursunun bulunduğu şehre ve sağlanan imkanlara göre büyük ölçüde değişiklik göstermektedir ve Mısır'da dil eğitimi almak için en popüler şehir Kahire’dir.

Mısır’da 90 günden uzun süreli dil eğitimi almak isteyen kişilerin Mısır öğrenci vizesi başvurusu yapması gerekmektedir ve Mısır dil eğitimi öğrenci vizesi için başvuru sahibinin Mısır’da bulunan bir dil kursuna kayıt olması gerekmektedir.

Türk ve Mısır Eğitim Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türk ve Mısır eğitim sistemi arasındaki farklar zorunlu eğitim süresi ve temel eğitim aşamalarında gözlemlenmektedir.

Türkiye’de zorunlu eğitim ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi aşamalarını kapsar iken Mısır’da zorunlu eğitim anaokulu, ilkokul ve hazırlık eğitimi aşamalarını kapsamaktadır ve Türkiye’de ilkokul 4 yıl, ortaokul 4 yıl ve lise 4 yıl olmak üzere zorunlu eğitim toplam 12 yılda tamamlanırken, Mısır’da 9 yılda tamamlanmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: