Danimarka İltica İstatistikleri

Danimarka'ya İltica Etmek için Şartlar: Danimarka İltica İstatistikleri 2021-2022

İltica, bireylerlerin yaşadıkları ülkede hayatlarının ya da sosyal yaşantılarının mensup oldukları etnik grup ya da cinsel yönelimleri gibi sebeplerle tehdit ve baskı altında olması durumunda başka bir ülkede yaşamalarıdır.

İltica hakkı, Danimarka’nın tabi olduğu uluslararası kanunlar gereğince herkese tanınmaktadır. Politik bir hak olarak kabul edilen iltica hakkı bir kişiye sağlandığı zaman kişi; iltica ettiği devletin koruması altında bulunmaktadır.

Danimarka; üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin diğer ülkeleri gibi 1951 Mülteci Sözleşmesi, 1967 Göçmen Protokolü ve Cenevre Sözleşmeleri altında sosyal kimliklerinden dolayı tehdit altında olan ve Danimarka’ya sığınma başvurusunda bulunan şahısların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.

Danimarka’da toplam göçmen sayısı Danimarka doğumlu göçmen çocukları dışında 476.059’dur. Danimarka nüfusunun %8’ini göçmenler oluşturmaktadır. Danimarka’da yaşayan göçmenler arasında en büyük grup 64 bini aşan sayılarıyla Türkiye’den Danimarka’ya göç etmiş olanlardır.

Danimarka’da sığınma işlemleriyle ilgili yasa Yabancılar Yasası’nın 7. maddesidir. Danimarka göç konusunda birçok uluslararası sözleşmeye dahil olsa da Danimarka’dan sığınma hakkı almak oldukça uzun ve zorlu bir süreçtir. Danimarka’da iltica ile ilgili işlemler Göç ve Entegrasyon Bakanlığına bağlı olan Danimarka Göç Servisi tarafından yürütülmektedir.

Danimarka Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Danimarka, mülteci başvurularını kabul etmektedir. Danimarka’ya iltica başvuruları sadece Danimarka topraklarında yapılabilmektedir. Danimarka’ya illegal yollarla girenler, Danimarka’da vize ile bulunanlar ve Danimarka’da oturum iznine sahip olanlar Danimarka devletinde herhangi bir polis karakoluna ya da Sandholm’deki sığınmacı merkezine başvurarak sığınma talebinde bulunabilmektedirler.

Danimarka’da İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

Danimarka’ya iltica etmek için geçerli olan sebepler aşağıda listelenmiştir.

  • Etnik ayrımcılık
  • Dini ayrımcılık
  • Politik görüşler yüzünden ayrımcılık
  • Cinsel yönelim veya cinsel kimlik ayrımcılığı
  • Diğer sosyal ayrımcılıklar

Geçerli sebeplerden dolayı, vatandaşı olduğu ülkede tehlike altında olanlar ya da devlet eliyle sosyal dışlanmaya maruz bırakılanlar; Danimarka’ya iltica başvurusunda bulunabilmektedirler.

Danimarka İltica Şartları Nelerdir?

Danimarka iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Danimarka’ya iltica etmek isteyen kişinin, vatanında ırk, din veya politik fikir gibi nedenlerden dolayı zulüm görmesi sebebiyle başvuru yapmış olması gerekmektedir.
  • İltica başvurusu yapacak kişi Danimarka’da bulunmak vizeyle ya da illegal olarak ülkeye giriş yapmasından bağımsız olarak Danimarka’da bulunmalıdır.
  • İltica başvurusunda bulunacak kişi 3. bir ülkede ikamet ediyor olmamalıdır.
  • Danimarka’da iltica başvurusunda bulunacak olanlar başka bir ülkede sığınmacı statüsünde olmamalıdır.

2020 Yılı için Danimarka Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

2020 yılı için Danimarka’da mülteci istatistikleri tüm sığınmacılar ve Türkiye’den gelen sığınmacılar için aşağıda tablolanmıştır.

 Toplam sayıSığınmacı statüsü kazananlarKabul oranıRet sayısıRet oranı
Tüm sığınmacılar16.9104.888%35.510.592%64.5
Türkiye’den gelen sığınmacılar671367%62.8217%37.2

2020’de Danimarka’da 200’den fazla göçmenin sığınmacı statüleri iptal edilmiştir ya da uzatılmamıştır.

2020 Danimarka’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

2020’de Danimarka’ya iltica başvurusunda bulunanların kadın, erkek ve çocuklara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 Toplam başvuru sayısıErkeklerKadınRefakatçi çocuklarRefakatsiz çocuklar
Sayı16.9108.2553.4875.1681.335
Yüzde%100%48.8%20.6%22.7%7.9

Danimarka İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Danimarka iltica başvurusu sadece Danimarka’da yapılabilmektedir. Danimarka’ya sığınma başvurusu yapmak için herhangi bir polis merkezine ya da Sandholm’deki sığınmacı merkezine başvurmak gerekmektedir.

Danimarka’ya Nasıl İltica Edilir?

Danimarka’ya iltica başvurusunda bulunmak için öncelikle Danimarka’da bulunmak gerekmektedir. Danimarka’ya gitmek için öncelikle Danimarka vizesi almak gerekmektedir; fakat illegal yollarla Danimarka’ya girenler de iltica başvurusu yapabilmektedirler. Danimarka’da iltica başvurusu esnasında sığınmacı adayının biyometrik bilgileri alınmaktadır.

Danimarka’da sığınmacı statüsü genellikle 2 yıl olarak çıkarılmaktadır ve bu sürenin sonunda statünün iki yıl daha uzatılması için göçmen ofislerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Danimarka vizesi, Danimarka dış temsilciliklerine yapılacak başvuru ile alınabilmektedir.

Danimarka Sığınma Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Danimarka sığınma talebi göçmenlik bürosu yetkilileri ve polis, başvuranın ifadesinin geçerli olduğunu düşünüp sığınma talebini işleme soktuğu takdirde başvurunun sonuçlanması ortalama 1 yıl sürmektedir. Danimarka Devleti iltica başvurusu sonuçlanana kadar başvuranların barınma ihtiyacını ve masraflarını karşılamaktadır.

Danimarka’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Danimarka’da iltica başvurusunun kabul edilmesi ailelerinin Danimarka’ya getirilmesi için yeterli değildir. Danimarka devletinde iltica başvurusunun kabulüyle beraber sığınmacıya kendisinin ve ailesinin ülkelerinde hayati tehlikeye sahip olduğu durumlarda sağlanan geçici koruma statüsü de verildiği takdirde sığınmacının ailesi aile birleşimi başvurusu yapabilmektedir.

Danimarka hükümetinin 2010’lu yıllardaki göçmen karşıtı politikaları yüzünden Danimarka’da sığınmacıların ailelerinin yanlarına getirmeleri oldukça zorlu ve uzun bir sürece dönüşmüştür. Sığınmacının ailesi için alabileceği Danimarka aile birleşimi vizesi olağanüstü durumlar dışında sığınmacı Danimarka’da 3 yıl ikamet ettikten sonra başvuruya açılmaktadır.

Danimarka’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Danimarka Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Danimarka’da en az 8 yıl (normal durumlarda 9 yıl) boyunca sığınmacı olarak ikamet eden ve Danca dil yeterliliğine sahip olanlar, Danimarka vatandaşlığına başvurabilmektedirler. Sosyal demokrat hükümetin son yıllarda yaptığı göçmen karşıtı düzenlemeler Danimarka vatandaşlığı gerekliliklerine birçok madde eklemiş ve özellikle sığınmacılar için Danimarka vatandaşlığı almayı zorlaştırmıştır.

Danimarka vatandaşlığı alma sürecinde başvuranın bir takım vatandaşlık testlerinde başarı göstermesi ve Danimarka’ya bağlılıklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Danimarka Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Danimarka’da sığınma talepleri, sığınmacı statüsünün uzatılması istekleri ve geçici koruma statüsü verilmesi gibi işlemlerden sorumlu olan devlet kurumu, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığına bağlı olan Danimarka Göç Servisidir

Danimarka Mülteci Politikası Nasıldır?

Danimarka mülteci politikası, üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin geri kalanı gibi 1951 Mülteci Sözleşmesi’ne tabidir. Danimarka kendi ülkelerinde kimliklerinden dolayı tehdit altında olan ve Danimarka’ya sığınma başvurusunda bulunan şahısların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Danimarka’da 2022 yılında, 94 Suriyeli göçmenin sığınmacı statüleri iptal edilmiştir.

Danimarka Mülteci Konseyi Nedir?

Danimarka Mülteci Konseyi, 1956 yılında kurulmuş özel bir kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşudur. Danimarka Mülteci Konseyi, 7000’i aşkın çalışanıyla hem Danimarka’da hem de ülke dışında birçok insani yardım programı yürütmektedir.

Danimarka Mülteci Konseyi İş İlanları Nerede Yayımlanır?

Danimarka Mülteci Konseyi iş ilanlarına https://drc.ngo/about-us/careers/vacancies/ adresli siteden İngilizce ya da Danca olarak ulaşılabilmektedir.

Danimarka iş başvurusu yapmak ve kayıtlı işlerde çalışmak Danimarka’da sığınmacı statüsüyle yaşayanların, Danimarka’da bulunma izinlerin uzatılmasına katkı sağlayabilecek faktörlerdir.

Paylaş: