Danimarka Evlilik Vizesi

Danimarka Evlilik Vizesi Başvuru Süreci 2023

Danimarka evlilik vizesi, hamiline Danimarka’da evlenme hakkı veren vize türüdür. Danimarka evlilik vizesi aynı zamanda hamiline Danimarka’da ikamet eden partneri ile birlikte yaşama hakkı vermektedir.

Danimarka’ya evlilik nedeni ile seyahat edebilmek için Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin partnerinin Danimarka vatandaşı olması ya da Danimarka’da oturma iznine sahip olması gerekmektedir. Evlilik sebebi ile alınan Danimarka vizesi hamiline Danimarka’da uzun süreli kalma izni de vermektedir.

Danimarka Evlilik Vizesi Şartları Nelerdir?

Danimarka evlilik vizesi almak için yerine getirilmesi gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin evliliğinin yasal olarak geçerli olması gerekmektedir.
 • Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibi ve partneri başvuru tarihinden önce birlikte yaşıyor olmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibi ve partneri 24 yaşından büyük olmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibi ve partneri evliliği gönüllülük esasına dayanmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibi, evliliği yalnızca Danimarka vizesi ve Danimarka oturma izni sahibi olmak için gerçekleştiriyor olmamalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibi Danimarka uyum şartlarını yerine getiriyor olmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibi ve partneri, başvuru sahibinin Danimarka’nın resmi dili olan Danca dilini öğrenmesinde ve Danimarka toplumuna uyum sağlamasında aktif olarak yer alıyor olmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibi daha önce Danimarka’yı en az bir kere ziyaret etmiş olmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibi Danca dilinde iki adet yeterlilik sınavında başarılı olmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin partneri Danimarka’da kendine ait bağımsız bir ikametgaha sahip olmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin partneri Danimarka konut gereksinimi bölgelerinde listelenmiş olan bölgelerden biri içerisinde ikamet ediyor olmamalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin partneri yaşamını idame ettirmeye yetecek düzeyde, bağımsız bir mali gelire sahip olmalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin partneri mali gelire sahip olduğunu garanti eden teminat belgesi iletmelidir.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin partneri aile içi şiddetten hüküm giymiş olmamalıdır.
 • Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin partneri Danimarka uyum şartlarını yerine getiriyor olmalıdır.

Danimarka Evlilik Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Danimarka evlilik vizesi başvurusunun yapılması için izlenilmesi gereken süreç aşağıda listelenmiştir.

 1. Danimarka evlilik vizesi başvurusu yapılabilmesi için, öncelikle vaka sıra numarası oluşturulmalıdır.
 2. Ardından vize ücreti ödenmelidir.
 3. Ardından başvuru sürecinde iletilmesi gerekli olan belgeler ve biyometrik veriler hazırlanmalıdır.
 4. Danimarka evlilik vizesi başvuru formu doldurulmalıdır.
 5. Danimarka evlilik vizesinin iletileceği kurumdan randevu alınmalıdır.
 6. Danimarka evlilik vizesi başvurusu için iletilmesi gerekli olan tüm belgeler ve biyometrik veriler başvurunun yapılacağı kuruma eksiksiz şekilde teslim edilmelidir.

Danimarka Evlilik Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Danimarka evlilik vizesi alabilmek için gerekli olan evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: 10 yıldan eski olmayan, Schengen bölgesinden planlanan son çıkış tarihinden itibaren en az 3 ay süresince daha geçerli olan, içerisinde en az 2 adet boş sayfa bulunan pasaport ve pasaportun 1 adet kopyası gerekmektedir.
 • Kimlik kopyası: Kimlik kartının ya da Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin yabancı olduğu durumda oturma izninin kopyası gerekmektedir.
 • Başvuru formu: Konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edinilebilen, Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibi tarafından tüm soruları Fransızca, Almanca, Danca ya da İngilizce dillerinden birinde eksiksiz şekilde doldurulmuş, üzerine iki defa imza ve bir defa tarih atılmış 2 adet başvuru formu gerekmektedir.
 • Fotoğraf: 6 aydan eski olmayan, 35 mm genişliğe ve 45 mm uzunluğa sahip, beyaz ve boş arka fon önünde çekilmiş üç adet renkli biyometrik fotoğraf gerekmektedir.
 • Dil tercih formu: Danimarka evlilik vizesi başvurusunun ele alınacağı Danca, Fransızca, Almanca ya da İngilizce dillerinden biri dil tercih formunda belirtilmelidir. Başvurunun İngilizce dilinde yapılacağı durumda “Tercih yok” kısmının işaretlenmesi gerekmektedir.
 • İlişkinin devamlı ve sabit bir niteliğe sahip olduğuna dair kanıt: Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin ve partnerinin ortak bir çocuğa sahip olmaları, söz konusu tarafların Danimarka ya da başka bir ülkede en az 1 sene birlikte yaşamış olmaları, ya da en az 2 yıldan bu yana birbirlerini tanıyor olmaları gibi sahip olunan ilişkinin sürekli, istikrarlı ve sabit bir ilişki olduğuna dair kanıtlar ile ilişkinin gelişim aşamalarını gösteren ispatların iletilmesi gerekmektedir.
 • Yaş kanıtı belge: Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin ve başvuru sahibinin partnerinin 24 yaşından büyük olduğuna dair ispat gerekmektedir.
 • Evlenme beyannamesi: Danimarka evlilik vizesi başvurusu yapılma tarihinden 6 ay önce Sicil Memurluğu tarafından düzenlenmiş olan evlenme beyannamesinin bir adet kopyası gerekmektedir.
 • Danimarka seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen bölgelerinde geçerli olan ve tüm seyahat süresini kapsayan, Schengen bölgesinde iken tıbbi nedenler dolayısı ile başvuru sahibinin ülkesine geri gönderilme, acil tıbbi tedavi ya da acil hastane tedavilerinde veya ölüm durumunda meydana gelen masrafları karşılamak üzere en az 30.000 € tutarında olan seyahat sağlık sigortası poliçesi gerekmektedir.
 • Maddi yeterliliğe sahip olunduğuna dair kanıt: Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibinin Schengen bölgelerindeki kalış süresi boyunca ve giriş garantisinin olduğu üçüncü bir ülkeye yapacağı transit geçişi boyunca yeterli kişisel geçim kaynaklarına sahip olduğunu gösteren belgeler ya da başvuru sahibi tarafından tüm masrafların karşılanacağına dair taahhüt gerekmektedir.
 • Sağlık raporu: Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin halk sağlığını tehlikeye sokabilecek herhangi bir hastalık taşımadığını beyan eden, teslim edildiği tarihten itibaren 6 aydan eski olmayan, kabul görmüş bir hastane tarafından imzalanmış ve tasdik edilmiş olan sağlık raporu gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibinin genel yasalar uyarınca herhangi bir suçtan dolayı bir mahkûmiyet almamış olduğunu beyan eden, teslim edildiği tarihten itibaren 6 aydan eski olmayan belge ve söz konusu belgeye yapılmış apostil tasdik ve çeviri gerekmektedir.
 • Danimarka’ya yanına yerleşilen kişinin kimlik kartı ya da ikamet izni: Danimarka evlilik vizesi başvuru sahibinin partnerinin Danimarka vatandaşı olduğu durumda kimlik kartının ya da Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibinin partnerinin yabancı uyruklu olduğu durumda ikamet izninin kopyası gerekmektedir.
 • Konaklama belgesi: Danimarka’daki evin kira kontratı gibi, Danimarka’da yanına yerleşilen kişinin yeterli konaklamaya sahip olduğunun ispatı belge gerekmektedir.
 • Danimarka’ya yanına yerleşilen kişinin maddi yeterliliğe sahip olduğuna dair kanıt: Danimarka’ya yanına yerleşilen kişinin kendisinin ve aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak sabit, düzenli ve yeterli geçim imkânlarına sahip olduğuna dair kanıt gerekmektedir.
 • Sağlık sigortası: Danimarka’da yanına yerleşilen kişinin bir sigorta kurumuna bağlı olduğuna ve kendisi ve aile üyelerinin sağlık risklerini kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olduğuna dair kanıt gerekmektedir.

Danimarka Evlilik Vizesi Ücreti Nedir?

Danimarka evlilik vizesi ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Danimarka evlilik vize harcı80 EUR
Başvuru formu & dilekçe doldurma30 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR
Danışmanlık hizmeti40 EUR
Toplam190 EUR

Danimarka Evlenme Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Danimarka evlilik vizesi sonuçlanma süresi ortalama 15 gündür, ancak konsolosluğun iş yoğunluğuna ve başvuru zamanına bağlı olarak değişebilmektedir. Danimarka evlilik vizesi başvurusunun planlanan Danimarka seyahatinden en az 15 gün önce yapılması gerekmek ile birlikte, başvuruda eksik evrak bulunması ya da başvurunun resmi tatil günlerine denk gelen tarihlerde yapılması gibi etkenler nedeniyle Danimarka evlilik vizesi değerlendirme süresi uzayabilmektedir.

Danimarka’da Evlilik Şartları Nelerdir?

Danimarka’da evlilik şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Danimarka’da evlenmek için iki tarafın da 18 yaşından büyük ve bekar olması gerekmektedir.
 • Taraflardan birinin daha önce evlendiği durumda, tekrar evlenebilmesi için önceki evliliğinin sona ermesi gerekmektedir.
 • Tarafların yakın akraba olmaması gerekmektedir.
 • Taraflardan birinin vesayet altında olduğu durumda, vasinin evliliğe rıza göstermesi gerekmektedir.
 • Tarafların evliliği yalnızca Danimarka vizesi ve Danimarka oturma izni sahibi olmak için gerçekleştiriyor olmaması gerekmektedir.
 • Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibinin Danimarka’ya girmesinde ve ülkede kalmasında yasal bir engel bulunmuyor olması gerekmektedir.
 • Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibinin Danimarka’ya girmek ve Danimarka’da kalmak için geçerli bir pasaport veya izin verilen benzer seyahat belgelerine sahip olması gerekmektedir.
 • Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibi ve partnerinin Danimarka Yabancılar Yasasında bulunan aile birleşimine ilişkin kurallar hakkında beyanda bulunması gerekmektedir.
 • Danimarka evlilik vizesi başvurusu sahibi ve partnerinin evliliğin eşlerin ortak mali durumları üzerindeki etkisi hakkında olan “Når I skal Giftes - husk økonomien” adlı broşürü okuması gerekmektedir.
 • Tarafların Aile Hukuku Kurumuna başvuru iletmesi 1.650 Danimarka kronu tutarında ücret ödemesi gerekmektedir.

Danimarka’da Evlilik için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Danimarka’da evlilik yapabilmek için gerekli olan evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Kimlik belgesi
 • Biyometrik veriler
 • Evlenme beyannamesi
 • Sağlık raporu
 • Konaklama belgesi
 • Maddi yeterlilik belgesi
 • Sağlık sigortası
 • Geçerli bir pasaport
 • Danimarka evlilik vizesi
 • Tarafların mevcut ikamet bölgesinden alınmış medeni durumuna dair bir belge
 • Tarafların daha önce evlenmiş olduğu durumda boşanma kararı ya da eski partnerin ölüm belgesi
 • Tarafların asker personel olduğu durumda komutanlarından alınmış izin belgesi
 • Doğum belgesinin aslı

Danimarka Evlilik Kanunlarına Göre Evlenme Yaşı Kaçtır?

Danimarka’da evlilik kanunlarına göre evlenme yaşı 18’dir.

Danimarka Vatandaşıyla Evlenmek Hangi Hakları Sağlar?

Danimarka vatandaşıyla evli olunduğu durumda, eşit statü başvurusunda bulunularak Danimarka’da bir Danimarka vatandaşının sahip olduğu tüm haklara sahip olunabilmektedir. Eşit statü başvurusunun olumlu sonuçlanabilmesi için, başvuru sahibinin Danimarka’da en az iki yıldır yaşıyor olması ve en az iki yıldır bir Danimarka vatandaşı ile evli olması gerekmektedir.

Eşit statü başvurusunun olumlu sonuçlandığı durumda, başvuru sahibi Danimarka yasaları karşısında bir Danimarka vatandaşının sahip olduğu tüm haklara sahip olmaktadır. Söz konusu haklar arasında; Danimarka’da çalışma hakkı, Danimarka’da eğitim görme hakkı, Danimarka’da ikametgah sahibi olma hakkı ve Danimarka’da oturma izni sahibi olma hakkı gibi haklar bulunmaktadır.

Eşi Danimarka Vatandaşı Olan Kişiler Danimarka Vatandaşlığı Alabilir Mi?

Eşi Danimarka vatandaşı olan kişiler Danimarka vatandaşlığı alabilmektedir. Danimarka vatandaşı olan kişinin eşi olarak Danimarka vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmek için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Eşi Danimarka vatandaşı olan kişilerin Danimarka vatandaşlığı alabilmesi için; başvuru sahibinin kendi kendine geçimini sağlayacak düzeyde mali gelire sahip olması, Danimarka dili konuşabiliyor olması, daimi oturma iznine sahip olması, Danimarka’ya ve Danimarka toplumuna bağlılık ve sadakat beyanı vermesi, anayasa da dahil olmak üzere Danimarka yasalarına uyacağını ve Danimarka demokrasisi de dahil olmak üzere temel Danimarka değerlerine ve yasal ilkelerine saygı duyacağını beyan etmesi, Danimarka vatandaşlık testini geçmiş olması, ikamet ettiği bölgenin bulunduğu belediyede bir törene katılmış olması, suç işlememiş olması ya da daha önce suç işlemiş olduğu durumda söz konusu suç üzerinden en az 4 yıl 6 ay sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin evliliğinin en az 3 yıldır sürmekte olduğu ve Danimarka vatandaşı olan eşin en az 3 yıldır Danimarka vatandaşı olduğu durumda, en az 6 yıldır Danimarka’da ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, evliliğinin en az 2 yıldır sürmekte olduğu ve Danimarka vatandaşı olan eşin en az 3 yıldır Danimarka vatandaşı olduğu durumda, en az 7 yıldır Danimarka’da ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin evliliğinin en az 1 yıldır sürmekte olduğu ve Danimarka vatandaşı olan eşin en az 3 yıldır Danimarka vatandaşı olduğu durumda, en az 8 yıldır Danimarka’da ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olmadığı ve dijital servisten muaf olmadığı durumda, Danimarka vatandaşlığı başvurusu dijital olarak yapılmalıdır. Dijital başvurunun hemen gönderilmediği durumda, girilen bilgiler 30 güne kadar saklanmaktadır. Gerekli tüm belgelerin başvuru sahibinin elinde olmadığı durumda dahi Danimarka vatandaşlığı işlemleri başlatılabilmektedir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: