Danimarka Ticari Vize

Danimarka Ticari Vize Türleri ve Başvuru Süreçleri 2023

Danimarka ticari vize kısa süreli verilen bir Schengen vize çeşididir.

Danimarka kısa süreli ticari vize hamiline 180 gün içerisinde azami 90 gün ile Danimarka’da ticari etkinlikte bulunma imkanı sunmaktadır.

Danimarka Ticari Vize Şartları Nelerdir?

Danimarka ticari vize başvuru şartlarına ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Danimarka ticari vizesi başvuru işlemi için, şirket adına bir seyahat gerçekleştiriliyor ise şirket sahibi tarafından yazılan izin yazısına sahip olmak gerekmektedir.
 • Danimarka’daki bir şirket, fuar yada, iş organizasyonundan davetiye almak gerekmektedir.
 • Ticari vize başvurusu şirket sahibi tarafından yapılacaksa, şirketin antetli kağıdına Danimarka Konsolosluğu’na hitaben ziyaret tarihlerini ve gerekçesini bildiren bir dilekçe yazması gerekmektedir.
 • Danimarka’da ticari vize ile kalmayı planlayan vatandaşın Danimarka’da geçireceği toplam gün sayısı kadar günlük en az 46 Euro’ya tekabül edecek bakiyeyi banka hesap cüzdanında bulundurması gerekmektedir.
 • Danimarka Büyükelçiliği’nin mülakat talebinde bulunması durumunda, mülakata katılım gerekmektedir.

Danimarka Ticari Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Danimarka ticari vize başvurusunun nasıl yapılacağı aşağıda listelenmiştir.

 1. Danimarka ticari vize başvurusunda bulunmak için, ApplyVisa.um.dk sitesine kaydolunması ve Danimarka ticari vize başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir.
 2. ApplyVisa.um.dk sitesinden vize başvuru formunu dolduran Danimarka ticari vize başvuru hamillerinden vize ücretini yatırmaları talep edilmektedir.
 3. Vize ücreti ödendikten sonra ekrana çıkan teyit mektubunun, ApplyVisa.um.dk adresinden indirilmesi, çıktısının alınması ve 2 kez imzalanması gerekmektedir.
 4. Teyit mektubu alındıktan sonra VFS Global üzerinden vize randevusu alınması gerekmektedir.
 5. Randevu gününde VFS Global’e giderek gerekli evraklar sunulmaktadır.
 6. Danimarka ticari vize başvuruları, ortalama 15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Danimarka Ticari Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Danimarka ticari vizesi için gerekli evraklara ilişkin liste aşağıda belirltilmiştir.

 • Danimarka ticari vize başvuru formu: ApplyVisa.um.dk sitesinden hatasız olarak doldurulması ve çıktısının alınarak iki kere imzalanması gerekmektedir.
 • Pasaport: Son 10 yıl içerisinde alınmış, seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan ve en az 2 boş sayfa bulunduran pasaport gerekmektedir.
 • Danimarka ticari vize davet mektubu: Danimarka ticari vizesi başvurusu yapmak için, son 6 ay içerisinde Danimarka’daki bir şirket, fuar yada, iş organizasyonundan alınan imzalı ve tarihli ticari davetiyenin başvuru için sunulması şarttır.
 • Pasaport fotoğrafı: Son 6 aylık süre içinde çekilmiş, beyaz fonlu, 3.5 x 4.5 cm ölçülerinde 2 adet pasaport fotoğrafı gereklidir.
 • Teyit mektubu: Danimarka tarafından yetkilendirilen ApplyVisa.um.dk sitesinden alınmış ve 2 kere imzalanmış teyit mektubunun başvuru evrakları arasında bulunması gereklidir.
 • Fuar katılım belgesi: Danimarka’da seyahat tarihleri arasında bir fuara katılım amaçlanıyor ise, Danimarka ticari vize başvurularında yer alınacak fuara ilişkin bilgiler ile fuara katılımı gösteren bilet ve katılım belgesinin sunulması gereklidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Tüm seyahat süresini kapsayan, Schengen bölgesinde geçerli, 30.000 Euro teminat tutarında seyahat sağlık sigortası gereklidir.
 • Seyahat edilecek ulaşım aracına ait rezervasyon belgeleri: Danimarka’ya seyahatin sağlanacağı zaman dilimini içeren seyahat rezervasyonun sunulması gerekmektedir.
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği: Başvuru sahibine ait aile ve kişisel bilgilerin tamamını içeren güncel ve tercüme edilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği gereklidir.
 • Sponsorluk veya konaklama delili: Danimarka’da bulunan sponsor tarafından sağlanan sponsorluğun ve barınma ihtiyacının karşılanacağına dair belgelerin sunulması gereklidir.
 • Banka hesap dökümü: Son 3 aya ait hesap bakiyesini gösteren banka hesap dökümünün, banka yetkilileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde teslim edilmesi gereklidir.
 • Danimarka ticari vize ek belgeler: Danimarka ticari vize hamili çalışansa; işveren tarafından, Danimarka’ya iş için seyahat eden vatandaşın izin günlerini teyit eden imzalı ve tarihli yazı, son üç aylık maaş bordroları, sigortalı işe giriş beyanı, Sosyal Güvenlik Kurumu tescil ve hizmet dökümü, özel şirket sahibi ya da çalışanıysa; şirketin ticaret odasına şirket kaydı, ticaret sicili bülteninin kopyası, vergi ödeme beyanı ve şirket faaliyet belgesi, çiftçiyse; Ziraat Odası tarafından verilmiş çiftçi belgesini sunması gereklidir.
 • Giriş- çıkış belgesi: E-devlet veya karakoldan alınan giriş ve çıkış belgesinin sunulması gereklidir.

Danimarka ticari vize başvurularında istenen son 3 aya ait maaş bordrosu gibi ek evraklar, Schengen ticari vize evrakları ile ortak evraklardır.

Danimarka Ticari Vize Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Danimarka kısa süreli ticari vize başvurusu yapacak adayların ApplyVisa.um.dk adresinden Danimarka’ya hitaben bir başvuru dilekçesi yazmaları beklenmektedir. Danimarka ticari vize başvuru dilekçesinde; kişisel bilgiler, çalışılan ya da sahibi olunan şirkete ait bilgiler gibi bilgiler yer almaktadır. Başvuru sahiplerinin Danimarka ticari vize dilekçelerini başvuru sırasında talep edilen beleglerde yer alan bilgiler ile çelişmeyecek şekilde ve eksiksiz olarak doldurması büyük önem taşımaktadır.

Danimarka Ticari Vize Ücreti Ne Kadardır?

Danimarka ticari vizesi ücretlerine ilişkin tablo aşağıda belirtilmiştir.

HizmetlerÜcret
Danimarka ticari vize harcı100 EUR
Başvuru formu ve dilekçe doldurma25 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri44 EUR
Danışmanlık hizmeti40 EUR
Toplam209 EUR

Danimarka Ticaret Vizesi ile Danimarka’da Şirket Kurulabilir Mi?

Danimarka ticari vize, Danimarka’da şirket kurma imkanı tanımamaktadır. Danimarka’da şirket kurmayı düşünen Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşlarının çalışma izni veya oturma izni gibi izinlere sahip olduktan sonra Danimarka hükümetinin izni ile şirket açma hakları bulunmaktadır.

Danimarka Ticari Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Danimarka ticari vize başvuruları ortalama 15 takvim günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Danimarka ticari vizesi başvurusunda eksik evrak teslim edilmesi durumunda başvuru sahibinin 5 gün içerisinde eksik evrakları elçiliğe yollaması beklenmektedir. Danimarka ticari vize başvurusunun sonuçlanması, daha fazla incelemenin gerektiği durumlarda 45 güne uzatılabilmektedir.

Danimarka’ya ticari vize başvurusu yapacak vatandaşların, vizem.net gibi Vize danışmanlık şirketleri aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanmaları durumunda süreç daha kolay işlemektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: