Danimarka Öğrenci Vizesi

Danimarka Öğrenci Vizesi Başvuru Süreci 2023

Danimarka öğrenci vizesi, Danimarka’da bir öğretim kurumunda eğitim almak üzere başvuruda bulunmuş ve kabul almış öğrencilere verilen, uzun süreli (D tipi) bir vize türüdür.

Danimarka’da bir temel eğitim veya gençlik eğitim programına, bir devlet lisesine, staj programına, lisans ya da yüksek lisans programına ve doktora programına kabul alan kişilerin uzun süreli (D tipi) Danimarka vizesi alması gerekmektedir. Danimarka eğitim vizesi başvuruları Danimarka Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı’na yapılmaktadır.

Danimarka Öğrenci Vize Türleri Nelerdir?

Danimarka öğrenci vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Danimarka gençlik programı vizesi
 • Danimarka devlet lisesi öğrenci vizesi
 • Danimarka staj vizesi
 • Danimarka lisans ve yüksek lisans eğitimi vizesi
 • Danimarka doktora öğrenci vizesi

Danimarka Gençlik Programı Vizesi

Danimarka’da bir gençlik programına kabul alan ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrencilerin, Danimarka’da yaşamak ve eğitim alabilmek için Danimarka gençlik programı vizesi alması gerekmektedir.

Danimarka gençlik programı vizesi başvurusunda bulunmak için öğrencinin; geçerli bir pasaport sahibi olması, Danimarka Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı’ndan online olarak bir başvuru sipariş kimliği oluşturması ve 2000 Danimarka Kronu başvuru ücretini ödemesi gerekmektedir. Danimarka’da bir gençlik programı kapsamında eğitim görecek öğrencilerin; Danca, İsveççe, Norveççe, İngilizce veya Almanca dillerinden birini yeterlilik düzeyinde bilmeleri gerekmektedir.

Danimarka gençlik programı vizesi için başvuracak öğrencinin kabul edildiği eğitim programının, bir devlet kurumu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Programın devlet tarafından onaylı olmaması, ancak programın bağlı olduğu eğitim kurumunun onaylı olması durumunda Danimarka Değerlendirme Enstitüsü’nden eğitim programının içeriği hakkında beyan alınmaktadır.

Danimarka’da eğitim görecek öğrencinin vize alabilmesi için Danimarka’da kaldığı süre boyunca yeterli mali kaynağa sahip olduğuna dair kanıt sunması beklenmektedir. 18 yaş altındaki bir öğrencinin Danimarka’da gençlik programı vizesi alabilmesi için; velilerinin kim olduğunu gösteren bir belgeyi ve her iki ebeveyninin de imzaladığı izin belgesini sunması şartı aranmaktadır.

Lisans ve Yüksek Lisans Öğrenci Vizesi

Danimarka’da onaylı bir lisans veya yüksek lisans programında eğitim almak isteyen ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin, Danimarka lisans ve yüksek lisans öğrenci vizesi alması gerekmektedir.

Danimarka yüksek öğrenim vizesi; bir lisans veya yüksek lisans programının tüm eğitim dönemlerini, misafir veya değişim öğrencisi olarak belirli bir eğitim dönemini ve üniversitenin hazırlık programını Danimarka’da tamamlayacak olan öğrencilere verilmektedir.

Danimarka lisans veya yüksek lisans vizesi alabilmek için öğrencinin kabul edildiği programın, tam zamanlı bir örgün eğitim kurumuna bağlı olması ve eğitim kurumunun bir devlet kurumu veya Danimarka Değerlendirme Enstitüsü tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Danimarka lisans ve yüksek lisans öğrenci vizesi almak için başvuru sahibinin, lisans veya yüksek lisans programından kabul almış olması ve Danimarka yüksek lisans ve lisans vizesi başvurusunda bulunmak için; geçerli bir pasaport, Danimarka Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı’ndan alınan başvuru sipariş kimliği ve 2000 Danimarka Kronu başvuru ücretini ödediğine dair makbuz bulundurması gerekmektedir.

Danimarka lisans veya yüksek lisans öğrenci vizesi almak isteyen kişilerin; Danca, İsveççe, Norveççe, İngilizce veya Almanca dillerinden birini yeterli seviyede bilmesi ve Danimarka’daki eğitim süresinin tamamı için yeterli mali kaynağa sahip olması gerekmektedir.

Danimarka Staj Vizesi

Danimarka’da zorunlu staj gerektiren bir yüksek öğrenim programına kayıtlı öğrenciler, Danimarka staj vizesi alabilmektedir. Danimarka staj vizesi almak için, vize başvuru formunda ilgili eğitim kurumu tarafından staj zorunluluğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Danimarka staj vizesi almak için, zorunlu veya isteğe bağlı olarak kayıt olunacak stajın, Danimarka’daki lisans ve yüksek lisans eğitim programının bir parçası olması gerekmektedir. Danimarka’daki eğitim programını desteklemek amacıyla isteğe bağlı bir staj yapılması durumunda, Danimarka staj vizesi başvurusu için staj yapılacak işyeri ile bir staj sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Staj sözleşmesinin, lisans veya yüksek lisans öğrencisinin iş tanımını ve staj süresini içermesi gerekmektedir.

Danimarka Lise Öğrenci Vizesi

Danimarka’da bir devlet lisesinde eğitim görmek üzere kabul alan ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrencilerin, Danimarka’da yaşamak ve eğitim alabilmek için Danimarka lise öğrenci vizesi alması gerekmektedir.

Danimarka lise öğrenci vizesi almak için, vize başvurusu yapacak öğrencinin Danimarka’da onaylı bir devlet lisesine kabul edilmiş olması, geçerli bir pasaporta sahip olması, Danimarka Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı’ndan online başvuru sipariş kimliği oluşturması ve 2000 Kron tutarındaki başvuru ücretini ödemesi gerekmektedir.

Danimarka’da bulunan bir devlet lisesinde eğitim alacak öğrencilerin, Danca, İsveççe, Norveççe, İngilizce veya Almanca dillerinden birini yeterli düzeyde anlayabilmeleri gerekmektedir.

Danimarka lise öğrenci vizesi almak için, öğrencinin eğitim alacağı lise için öğrenim, yemek ve konaklama masraflarını içeren eğitim harcının ödenmiş olması, lise eğitim harcının yemek ve konaklama giderlerini kapsamaması halinde, öğrencinin Danimarka’da eğitim aldığı süre boyunca kendi masraflarını karşılayacağına dair yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

Danimarka lise öğrenci vizesi için başvuracak öğrencinin kabul edildiği lisenin Danimarka Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması, lisenin devlet ödeneklerine uygun olduğuna dair lise müdürü tarafından imzalanmış bir belge alınması; lisenin devlet ödeneklerine uygun olmaması halinde ise lise yönetiminin Danimarka Değerlendirme Enstitüsü’nden eğitim programı hakkında beyan alması gerekmektedir.

18 yaşın altındaki bir öğrencinin Danimarka lise öğrenci vizesi alabilmesi için; velilerinin kim olduğunu gösteren doğum belgesi veya benzeri bir belgeyi ve her iki ebeveyninin de imzaladığı izin belgesini sunması şartı bulunmaktadır.

Danimarka Phd. Öğrenci Vizesi

Danimarka doktora vizesi; Danimarka’da bir üniversitede doktora programına kayıt olan öğrencilere veya kayıtlı olduğu doktora programı başka bir ülkede olup, Danimarka’ya misafir doktora öğrencisi olarak gitmek isteyen, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilere verilmektedir. Danimarka doktora vizesine sahip olan öğrenciler, isteğe bağlı olarak üniversite veya doktora programıyla ilişkili bir şirkette yasal olarak çalışabilmekte ve maaş alabilmektedir.

Danimarka doktora öğrenci vizesi almak isteyen kişilerin Danimarka’da bulunan bir üniversitede tam zamanlı bir doktora programına kayıtlı olması gerekmektedir. Danimarka’da misafir doktora öğrencisi olmak isteyen kişilerin, doktora programına Danimarka dışında bir ülkede devam ediyor olması ve Danimarka’daki bir eğitim kurumuyla ilişkide olması şartı bulunmaktadır.

Danimarka doktora vizesine başvuracak kişilerin; geçerli bir pasaportu bulunması, Danimarka Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı’ndan online başvuru sipariş kimliği alması ve 2000 Kron başvuru ücretini ödemiş olması gerekmektedir.

Danimarka doktora öğrenci vizesi almak isteyen kişilerin doktora programı dilini anlayabilmeleri ve konuşabilmeleri; ve Danca, İsveççe, Norveççe, İngilizce veya Almanca dillerinden birini yeterli düzeyde anlamaları gerekmektedir.

Doktorası boyunca Danimarka’da çalışarak maaş alan kişilerin, mali yeterliliğe dair belge sunmaları gerekmemektedir.

Danimarka Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Danimarka öğrenci vizesi almak için gereken evraklar ve belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Danimarka öğrenci vizesi başvuru formu
 • Pasaport aslı ve tüm sayfalarının fotokopisi
 • Biyometri kaydı (biyometrik fotoğraf ve parmak izi)
 • Mali yeterliliğe dair kanıt
 • Danimarka Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı online başvuru sipariş kimliği
 • Başvuru ücreti makbuzu
 • Danimarka eğitim kurumu kabul belgesi
 • Yabancı dil yeterlilik belgeleri
 • Çalışan doktora öğrencisi için; iş sözleşmesi veya iş teklifi
 • Misafir öğrenciler için; kayıtlı oldukları eğitim kurumundan öğrenci belgesi
 • Staj öğrencileri için; staj sözleşmesi
 • 18 yaş altındaki öğrenciler için; ebeveyn izin belgesi, doğum belgesi ve imzalı okul beyanı

Danimarka Öğrenci Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Danimarka öğrenci vizesi başvuruları, Danimarka Göçmenlik Servisi internet sitesi üzerinden online ve Danimarka Büyükelçiliği veya vize başvuru merkezi üzerinden fiziksel olarak yapılabilmektedir.

Danimarka öğrenci vizesine başvurmak isteyen kişilerin, öncelikle Danimarka Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı sisteminde bir başvuru sipariş kimliği oluşturması gerekmektedir. Danimarka öğrenci vizesi başvuru sipariş kimliği; başvuru sahibinin adı, soyadı, pasaport numarası ve e-mail adresi ile oluşturulmaktadır. Sipariş kimliği oluşturduktan sonra, sipariş kimliği numarası ile 2000 Kronbaşvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Danimarka’daki yüksek öğreniminin parçası olarak staj yapmak için tam zamanlı çalışma iznine başvuranların başvuru ücreti ödemesi gerekmemektedir.

Danimarka öğrenci vizesine başvurmak için; başvuru ücreti makbuzu, pasaport sayfalarının fotokopisi, Danimarka’da yaşamak için mali yeterliliğe dair kanıt, Danimarka eğitim kurumundan alınan kabul belgesi ve yabancı dil yeterlilik belgeleri gibi evrakların hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda sunulacak olan evrakların İngilizce, Almanca, Norveççe, İsveççe veya Danca dillerinde yazılmamış olması durumunda, Danca veya İngilizce’ye onaylı tercümelerinin sunulması gerekmektedir. Danimarka öğrenci vizesi için çevrimiçi başvuru yapılacaksa, gerekli evrakların tamamı dijital halde hazırlanmalıdır.

Danimarka öğrenci vizesi başvuru formu, çevrimiçi veya basılı şekilde doldurulabilmektedir. Vize başvuru formu, başvuru sahibi öğrenci ve Danimarka’da yer alan eğitim kurumu tarafından doldurulması gereken bölümler içermektedir.

Danimarka öğrenci vizesi için yapılan çevrimiçi başvurularda; vize başvuru formunun ilk bölümü Danimarka’daki eğitim kurumu tarafından doldurulmakta, ardından eğitim kurumu başvuru sistemi tarafından kendisine verilen referans numarası ve şifreyi başvuru sahibi öğrenciye iletilmektedir. Başvuru sahibi öğrenci, Danimarka’daki eğitim kurumunun kendisine ilettiği referans numarası ve şifreyi kullanarak çevrimiçi başvuru formunda doldurması gereken bölümleri tamamlamaktadır. Vize başvuru formunun yanında, dijital halde hazırlanmış evraklar başvuru sistemine yüklenerek çevrimiçi başvuru süreci tamamlanmaktadır.

Danimarka öğrenci vizesi başvurusunun elden yapılması durumunda, Danimarka’da yer alan eğitim kurumu vize başvuru formunun ikinci kısmını doldurup imzalayarak, başvuru sahibi öğrenciye göndermektedir. Danimarka öğrenci vizesine başvuran öğrencinin, vize başvuru formunun birinci kısmını doldurup imzaladıktan sonra, pasaportunun aslı ve gerekli evrakları içeren başvuru dosyasını Danimarka Büyükelçiliği’ne veya vize başvuru merkezine teslim etmesi gerekmektedir.

Danimarka öğrenci vizesi başvurusunda bulunan kişilerin, Danimarka Göçmenlik Servisi kuralları gereğince, fotoğraf ve parmak izinden oluşan biyometrik kayıtlarının alınması gerekmektedir. Elden yapılacak olan Danimarka öğrenci vizesi başvurularında, biyometri işlemleri Danimarka Büyükelçiliği veya vize başvuru merkezinde tamamlanmaktadır.

Danimarka öğrenci vizesi için yapılan online başvurularda, başvuru sahibinin başvuru tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ilgili Danimarka dış temsilciliğine giderek biyometri işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Danimarka öğrenci vizesine başvuru yapan kişilere, Danimarka Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı tarafından ortalama 2 ay içerisinde yanıt verilmektedir.

Danimarka Öğrenci Vizesi Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

Danimarka öğrenci vizesi ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Danimarka öğrenci vize harcı2000 DKK
Başvuru formu ve dilekçe doldurma25 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri40 EUR
Danışmanlık hizmeti40 EUR
Toplam2000 DKK + 105 EUR

Danimarka Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Danimarka öğrenci vizesi için yapılan başvurular ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Danimarka öğrenci vizesi başvuru sonuçları, Danimarka Büyükelçiliği tarafından başvuru sahiplerine iletilmektedir.

Danimarka Öğrenci Vizesi Nereden Alınır?

Danimarka öğrenci vizesi, Danimarka Büyükelçiliği’nden veya vize başvuru merkezi üzerinden alınabilmektedir.

Vizem.net, 2014 yılından bu yana Schengen öğrenci vizeleri konusunda danışmanlık veren akredite acentedir. Danimarka Büyükelçiliği öğrenci vizesi başvurularını elden veya vize başvuru merkezleri aracılığıyla kabul etmektedir.

Danimarka Eğitim Vizesi Almak Zor Mudur?

Danimarka’da bulunan bir eğitim kurumundan kabul almış olmak koşulu ile, gerekli evrakları doğru bir şekilde hazırlayan, vize başvuru formunu ve ek belgelerini eksiksiz şekilde teslim eden ve biyometri kayıt işlemlerini verilen süre içerisinde tamamlayan başvuru sahipleri için Danimarka eğitim vizesi almak zor değildir.

Danimarka Öğrenci Vizesi Başvurusunun Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Danimarka öğrenci vizesi başvurusunun olası reddedilme sebepleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Danimarka’da eğitim alacağı süre boyunca aylık 6.321 Kron tutarında mali kaynağa sahip olmayan kişilerin öğrenci vizesi başvurusu reddedilmektedir.
 • Vize başvuru formunu eksik veya hatalı şekilde dolduran başvuru sahiplerinin başvuruları reddedilmektedir.
 • Vize başvuru dosyasında bulunması gereken evrakların eksik olması veya ilgili dillere tercüme ettirilmiş olmaması, vize başvurusunun reddine neden olmaktadır.
 • Biyometri işlemlerinin, başvuru tarihinden itibaren 14 gün içerisinde yapılmaması, başvurunun reddedilme olasılığını arttırmaktadır.

Danimarka öğrenci vizesi başvurusunun olası reddedilme sebepleri, başvuru gerekliliklerinin dikkatli ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi ile ortadan kaldırılabilmektedir.

Danimarka Öğrenci Vizesi ile Hangi Ülkelere Gidilir?

Danimarka öğrenci vizesi ile gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İtalya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İzlanda
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Danimarka’da Öğrenci Olmanın Avantajları Nelerdir?

Danimarka’da öğrenci olmanın avantajları aşağıda sıralanmıştır.

 • Danimarka üniversitelerinde öğrenciler için kaliteli ve gelişim odaklı bir eğitim ve araştırma ortamı sunulmaktadır.
 • Danimarka’da, Kopenhag Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi gibi, uluslararası öğrenci kabul oranlarında İskandinav ülkeleri arasında ön sıralarda yer alan eğitim kurumları bulunmaktadır.
 • Danimarka üniversitelerinde, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler için Danimarka hükümeti tarafından sağlanan çeşitli burs olanakları bulunmaktadır.
 • Danimarka üniversitelerinde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri çok sayıda çalışma konusu ve ders seçme imkanı bulunmaktadır.
 • Yenilikçi eğitim metotlarının yaygınlaştırılması ve uygulanması, Danimarka eğitim kurumlarının öncelikleri arasında yer almaktadır.
 • Danimarka’da bulunan eğitim kurumları arasında İngilizce dili yaygın olarak kullanılmaktadır ve İngilizce ders programları bulunmaktadır.
 • Danimarka’da eğitim alan uluslararası öğrenciler için, devlet onaylı dil merkezlerinden oluşan bir ağ tarafından, çevrimiçi ve yüz yüze Danca dil kursları sunulmaktadır.
 • Danimarka’da sivil kayıt sistemine dahil olan uluslararası öğrenciler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmektedir.
 • Danimarka sahip olduğu yüksek yaşam standartları ile 2016 yılında dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiştir.
 • Danimarka’da okuyan öğrenciler için zengin ve canlı bir sosyal yaşama entegre olma imkanı bulunmaktadır.
 • Danimarka uluslararası gençlik seyahat kartı, Danimarka’da okuyan yabancı öğrencilere ülkede seyahat etmek konusunda avantajlar sağlamaktadır.

Danimarka dışından gelen öğrenciler için sunduğu eğitim standartları, program seçenekleri ve dil kursları ile Danimarka eğitim sistemi uluslararası öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır.

Danimarka’da Öğrenci Giderleri Ne Kadardır?

Danimarka’da eğitim alan bir üniversite öğrencisinin aylık giderlerini üniversite öğrenim ücreti, konaklama, yemek, ulaşım ve sosyal harcamalar gibi maliyetler oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrenciler için Danimarka’da üniversite öğrenim ücretleri her akademik yıl için 6.000 ile 16.000 Euro arasında değişmektedir ve dijital teknolojiler ya da tasarım gibi bazı özel eğitim programları için ortalamanın üzerinde ücretler söz konusu olabilmektedir. Avrupa Birliği vatandaşı olan ve Danimarka’da bir lisans veya yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, üniversite öğrenim ücreti ödememektedir.

Yabancı bir üniversite öğrencisinin Danimarka’da yaşamak için, alışveriş ve seyahat gibi günlük alışkanlıklarına bağlı olarak, her ay ortalama 800 ile 1200 Euro arasında bir bütçeye ihtiyacı bulunmaktadır. Öğrencilerin Danimarka’nın birçok kentinde aylık 400 ile 670 Euro arasında, Kopenhag’da ise aylık 800 ile 900 Euro arasında bir konaklama bütçesi ayırmaları gerekmektedir. Kopenhag, Danimarka’da yaşam maliyetleri açısından, diğer kentlere oranla daha pahalı bir şehirdir.

Danimarka’da bir öğrencinin yemek masrafları aylık 200 ile 270 Euro arasında; kitap ve diğer eğitim malzemeleri harcamaları aylık 30 ile 65 Euro arasında ve sosyal aktivite harcamaları aylık ortalama 120 ile 175 Euro arasında değişmektedir. Danimarka’da bir üniversite öğrencisinin ulaşım masrafları, öğrencinin kullanabileceği aylık toplu taşıma kartı, otobüs, metro ve tren seçeneklerine göre 40 ile 50 Euro arasında değişmektedir.

Danimarka’da Üniversite Öğrencisi için Konaklama İmkanları ve Maliyeti Nasıldır?

Danimarka’da okuyan bir öğrencinin aylık bütçesinin yaklaşık üçte birini konaklama gideri oluşturmaktadır. Danimarka’da bir üniversite öğrencisinin başlıca konaklama seçenekleri kiralık daireler ve öğrenci yurtlarıdır.

Danimarka’da kampüs dışında bir öğrenci yurdunun aylık ücreti 250 ile 300 Euro arasında değişmektedir. Danimarka’da ev kiralamak isteyen öğrenciler için farklı lokasyon ve fiyat seçenekleri bulunmaktadır ve Danimarka ev kiraları konum ve daire özelliklerine göre değişmektedir. Danimarka’da kent merkezinde tek başına ev kiralayan bir öğrencinin aylık ortalama kira bedeli 450 Euro, kent merkezine uzak bölgelerde ise aylık ortalama 250 Euro’dur.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: