Danimarka Vatandaşlık Şartları

Danimarka Vatandaşlık Şartları: 2023'te Danimarka Vatandaşlığı

Danimarka vatandaşlık başvurusuna hak kazanmak isteyen kişinin; 18 yaşından büyük olması, kalıcı oturum iznine sahip olması, Danimarka’da 9 yıl boyunca ikamet etmiş olması, kendi geçimini sağlayacak mali kaynaklara sahip olması, Danca dil testleri ve Danimarka vatandaşlığa geçiş testini başarıyla tamamlaması gibi temel şartları sağlaması gerekmektedir.

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı, Danimarka vatandaşlığı için yapılan başvuruları kabul eden ve değerlendiren kurumdur. Danimarka vatandaşlığı başvurularına onay veya ret kararı verme yetkisi Danimarka hükümetine aittir. Danimarka vatandaşlığı başvuruları online veya fiziksel olarak yapılabilmektedir.

Danimarka Yabancı Ülke Vatandaşlarına Vatandaşlık Veriyor Mu?

Evet, Danimarka hükümeti gerekli koşulların sağlanması durumunda, vatandaşlığa kabul yasa tasarısında listelediği yabancı ülke vatandaşlarına, yurttaşlığa kabul yoluyla Danimarka vatandaşlığı vermektedir.

Danimarka Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Danimarka vatandaşlık başvurusu yapmak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Vatandaşlık başvurusu sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Danimarka’da kalıcı oturum iznine sahip olması ve Danimarka merkezi nüfus sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Danimarka’da 9 yıl boyunca sürekli olarak ikamet etmiş olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin kendi geçimini sağlayabilir olması ve son iki yıl içerisinde Danimarka’da Sosyal Politika ve Entegrasyon kanunu kapsamında devlet yardımı almamış olması gerekmektedir.
 • Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin Danca dil yeterliliğine sahip olması ve devlet tarafından yapılan dil testlerinden başarıyla geçmesi gerekmektedir.
 • Vatandaşlık başvurusu sahibinin Danimarka’ya dair gerekli seviyede bilgi sahibi olduğunu kanıtlayan, Danimarka vatandaşlığa geçiş testinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin; Danimarka yasalarına uyacağını, temel Danimarka değerlerine ve yasal ilkelerine saygı göstereceğini ve Danimarka toplumuna bağlılık ve sadakat duyduğunu belirten dijital beyannamelerin imzalanması beklenmektedir.
 • Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, Danimarka kamu kurumlarına vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin adli sicilinin temiz olması gerekmektedir.
 • 3.800 Danimarka kronu tutarındaki vatandaşlık başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Danimarka vatandaşlık başvuru formunun doldurması ve imzalanması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin, Danimarka vatandaşlık belgesini alabilmek için, belediyeler tarafından yürütülen anayasa törenine katılması gerekmektedir.

Danimarka Vatandaşlığı Hangi Yollarla Alınabilir?

Danimarka vatandaşlığının alınabileceği resmi yollar aşağıda sıralanmıştır.

 • Evlilik yolu ile Danimarka vatandaşlığı
 • Yurttaşlığa kabul yolu ile Danimarka vatandaşlığı
 • Doğum yolu ile Danimarka vatandaşlığı
 • Evlat edinme yoluyla Danimarka vatandaşlığı
 • Yatırım yoluyla Danimarka vatandaşlığı
 • Mülteci statüsünde Danimarka vatandaşlığı

Evlilik Yoluyla Danimarka’da Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Evlilik gerekçesiyle Danimarka vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı’nın belirlediği bazı şartların karşılanması gerekmektedir.

Evlilik yoluyla Danimarka vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

Danimarka vatandaşı bir kişi ile evli olmak gerekmektedir. Evliliğin süresine bağlı olarak 6 ile 8 yıl arasında bir süre boyunca Danimarka’da ikamet etmiş olmak gerekmektedir.

Evlat Edinme Yoluyla Danimarka Vatandaşlığı Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlat edinme yolu ile Danimarka vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı’nın belirlediği bazı şartların karşılanması gerekmektedir.

Evlat edinme yoluyla Danimarka vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Evlat edinen ebeveylerden en az birinin Danimarka vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Evlat edinilen kişinin 18 yaşından küçük olması gerekmektedir.
 • Bir Danimarka vatandaşı tarafından 12 yaşından önce evlat edinilen çocukların, Danimarka’da ikamet etme şartını yerine getirmeleri gerekmemekte, 12 yaşından büyük çocukların Danimarka’da ikamet etme şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • Evlat edinilen kişinin 15 yaş ve üstünde olması durumunda belirli suç türleri ile ilgili sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir.
 • Evlat edinilen kişinin Danimarka kamu kurumlarına vadesi geçmiş borcu olmaması gerekmektedir.
 • Evlat edinilen çocuk adına son iki yıl içerisinde Danimarka’da sosyal politika düzenlemeleri kapsamında devlet yardımı alınmamış olması gerekmektedir.
 • Evlat edinilen 12 yaşın üstündeki çocuklar için, çocuğun Danca dil yeterliliğinin belgelenmesi ve vatandaşlık sınavı ile çocuğun Danimarka kültürü ve tarihi hakkındaki bilgisinin belgelenmesi gerekmektedir.

Yatırım Yoluyla Danimarka Vatandaşlığı Nasıl Alınır Alınır?

Danimarka’da yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunmak için, Danimarka’da en az 100.000 Euro değerinde yatırım yapmış olmak, uzun süreli Danimarka yatırımcı vizesi ve oturum iznine sahip olmak ve Danimarka’da 9 yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak gerekmektedir.

Danimarka İş Kurumu tarafından onaylanan iş kollarından birine yatırım yaparak uzun süreli Danimarka yatırımcı vizesi sahibi olan kişilere, Danimarka’da yaşadıkları 5 yılın sonunda kalıcı oturum iznine, 9 yılın sonunda ise Danimarka vatandaşlığına başvurma hakkı tanınmaktadır.

Mülteci Statüsünde Danimarka Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Danimarka’da mülteci statüsünde bulunan kişinin vatandaşlık başvurusunda bulunabilmesi için, 8 yıl boyunca kesintisiz olarak Danimarka’da ikamet etmiş olması, kendi geçimini sağlayabilir olması, adli sicil kaydının temiz olması, Danimarka kamu kurumlarına vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, Danca dil yeterliliğine sahip olması ve Danimarka vatandaşlığa geçiş sınavını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru yaparak Danimarka iltica prosedürleri tamamlanan kişilerin, mülteci statüsünde Danimarka’da 8 yıl kesintisiz olarak yaşamalarının ardından vatandaşlığa başvurma hakları doğmaktadır.

Çocuklar için Danimarka Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Danimarka’da 18 yaşın altında olan bireyler resmi olarak reşit kabul edilmemekte ve çocuk olarak tanımlanmaktadır. Danimarka yasaları gereğince, babası veya annesi Danimarka vatandaşı olan ve 1 Temmuz 2014 tarihinde veya sonrasında doğan bir çocuk, doğum anında otomatik olarak Danimarka vatandaşlığı kazanmaktadır.

Danimarka vatandaşlığına kabul edilen bir kişinin eşi ve 18 yaş altında olan çocukları, Danimarka’da 9 yıllık ikamet süresi şartı aranmaksızın, Danimarka vatandaşlığına hak kazanmaktadır. Danimarkalı bir kişi tarafından evlat edinilen 18 yaşın altında bir çocuk, gerekli koşulları sağlayarak ve Danimarka hükümeti kararı doğrultusunda, yurttaşlığa geçiş yoluyla Danimarka vatandaşı olabilmektedir.

Danimarka Vatandaşlığı Almak için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Danimarka vatandaşlığına kabul için; evlilik ya da ikamet süresi şartlarından bağımsız olarak, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı’nın başvuruyu kabul ettiği durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • İskandinav vatandaşı olan başvuru sahipleri
 • Eski Danimarka vatandaşlığı bulunan veya Danimarka asıllı olan başvuru sahipleri
 • Danimarkalı eşinin yurtdışında Danimarka çıkarları için çalışması nedeniyle yurtdışında ikamet eden başvuru sahipleri
 • 1 Ocak 1961 ile 31 Aralık 1978 tarihleri arasında Danimarkalı bir anneden doğan ve annenin 1 Ocak 1979- 31 Aralık 1981 döneminde bu konuda bir beyanda bulunmuş olması halinde, Danimarka vatandaşlığı için kendisine hak tanınan başvuru sahipleri
 • Ebeveynleri olmadan Danimarka vatandaşlığı başvurusunda bulunan çocuklar

Danimarka Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Danimarka vatandaşlığına başvurmak için hazırlanması ve beyan edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişiye ait pasaportun, başvuru sahibi bilgilerini ve fotoğrafını içeren sayfasının fotokopisi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Danimarka kalıcı oturum izni fotokopisinin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Danca dil yeterliliğine sahip olduğunu gösteren sınav sonucu veya diploma kopyasının beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Danimarka vatandaşlık sınavını geçtiğini gösteren belgenin kopyası gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin, sağlık nedenleriyle Danimarka vatandaşlık sınavından muafiyet talep etmesi durumunda, geçerli bir sağlık raporunun beyan edilmesi beklenmektedir.
 • 18 yaşından küçük bir çocuğun, ebeveynlerinden biri tarafından yapılan Danimarka vatandaşlığı başvurusu kapsamında vatandaşlık alması için velayet belgesinin sunulması gerekmektedir.

Danimarka Vatandaşlık Sınavı Nasıldır?

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından düzenlenen Danimarka vatandaşlık sınavı, Danimarka vatandaşlığına başvuran kişilerin, Danimarka toplumu, kültürü ve tarihine ilişkin bilgi seviyesinin ölçüldüğü ve vatandaşlığa geçiş hakkı almanın temel şartlarından biri olan bir sınavdır.

Danimarka vatandaşlık sınavı, Danimarka’da bulunan bazı dil okullarının bünyesinde, yaz ve kış mevsimlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Danimarka vatandaşlık sınavına girmek isteyen kişinin, kendisi için uygun olan dil okulundan online veya şahsen sınav kaydı yaptırması ve 815 Danimarka kronu sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.

Danimarka vatandaşlık sınavı, Danimarka toplumu, kültürü ve tarihine ilişkin 45 yazılı sorudan oluşmaktadır. Danimarka vatandaşlık sınavı kapsamında; sınava hazırlık materyalleri doğrultusunda hazırlanan 35 adet soru, sınav tarihinden önceki 6 ay içerisinde gerçekleşmiş ve Danimarka medyasında yer almış güncel konulara ilişkin bilgileri ölçen 5 adet soru ve ifade özgürlüğü, eşitlik veya din- devlet ilişkisi gibi konular üzerinden Danimarka değerlerine ilişkin bilgileri ölçen 5 adet soru bulunmaktadır.

Soruların çoktan seçmeli şekilde hazırlandığı Danimarka vatandaşlık sınavı için verilen süre 45 dakikadır. Danimarka vatandaşlık sınavından başarıyla geçmek için; Danimarka değerleri ile ilgili 5 sorudan en az 4’ünü ve sınavın tamamında toplam 45 sorudan en az 36’sını doğru cevaplamak gerekmektedir.

Yaklaşık 170 sayfalık ve online olarak erişilebilen Danimarka vatandaşlık sınavına hazırlık dökümanı; Danimarka tarihi, Danimarka demokrasisi, Danimarka ekonomisi, Danimarka ve dış dünya ile Danimarka kültürel hayatı şeklinde 5 bölümden oluşmaktadır. Danimarka vatandaşlık sınavında; Danimarka’da kaç adet belediye bulunmaktadır?, 1814’te Napolyon Savaşlarının sona ermesiyle Danimarka hangi ülkeyi İsveç’e bırakmak zorunda kalmıştır?, 2007 yılında Danimarka kaç adet idari bölgelere ayrılmıştır?, 1959 yılında kurulan hangi parti bugün hala Danimarka meclisindedir?, Danimarka anayasası nasıl değiştirilebilir? gibi sorular sorulmaktadır.

Sağlık sorunları sebebi ile Danimarka vatandaşlık sınavına giremeyecek durumda olan kişiler için, geçerli bir sağlık raporu sunulması koşulu ile, sınavdan muafiyet hakkı tanınmaktadır.

Danimarka Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Danimarka vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru dökümanı Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı’na online veya fiziksel olarak teslim edilmektedir. Danimarka vatandaşlığı başvuru sahibinin; birincil kişi olarak başvuran bir çocuk, Danimarka’da doğmuş ve vatandaşlığı olmayan bir kişi veya vekaletname ile temsil edilen bir kişi olması durumunda başvuru belgelerinin fiziksel olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Danimarka Vatandaşlık Başvuru Takibi Nasıl Yapılır?

Danimarka vatandaşlığı için yapılan başvuru süreci online olarak takip edilememektedir. Vatandaşlık başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından başvuru sahibine vatandaşlık kabul belgesi iletilmektedir.

Danimarka’ya Yerleşmek Ne Kadar Sürer?

Danimarka vatandaşlığı başvuruları, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren ortalama 20 ay içerisinde değerlendirilmektedir ve sürecin sonunda başvuru sahipleri Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından bilgilendirilmektedir. Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanlığının vatandaşlık kabul belgesini iletmesinin ardından, başvuru sahipleri belediye aracılığıyla düzenlenen anayasa törenine katılmakta ve törenden itibaren yaklaşık 1 ay içerisinde vatandaşlık belgesini teslim almaktadır.

Danimarka Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Danimarka vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru sahibi için red kararına itiraz hakkı tanınmamaktadır. Danimarka Anayasası gereğince, Danimarka vatandaşlığı verme yetkisi Danimarka parlamentosunda bulunmaktadır ve parlamentonun verdiği vatandaşlık reddine dair temyize gidilememektedir.

Danimarka vatandaşlığı başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru ücreti iade edilmemektedir. Vatandaşlık başvurusu reddedilen başvuru sahibi, yeniden başvuruda bulunabilmektedir ve yeni başvuru için tekrar ücret ödemesi gerekmemektedir.

Danimarka Vatandaşlık Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Danimarka vatandaşlık başvurusunda bulunmak için yapılması gereken harcamalar 2021 yılı itibariyle; başvuru ücreti olarak 3.800 Danimarka kronu, Danimarka vatandaşlık testine giriş için 815 Danimarka kronu, Danimarka dil yeterlilik sınavına giriş için 1.417 Danimarka kronu olarak belirlenmiştir.

Danimarka Çifte Vatandaşlık Hakkı Tanır Mı?

Evet, Danimarka hükümeti, Danimarka vatandaşlığı alan yabancılar için çifte vatandaşlık hakkı tanımaktadır.

Danimarka Parlamentosu’nun kararı gereğince, Danimarka vatandaşlarının Danimarka vatandaşlıklarını kaybetmeden yabancı uyruklu olmalarına ve yabancı uyrukluların önceki vatandaşlıklarından vazgeçmeden Danimarka vatandaşlığına geçiş yapmalarına izin verilmektedir.

Danimarka Vatandaşlığı Almanın Avantajları Nelerdir?

Danimarka vatandaşlığı almanın avantajları aşağıda sıralanmıştır.

 • Danimarka vatandaşlığı alan kişi Danimarka ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkı kazanmaktadır.
 • Danimarka vatandaşlığına sahip olunması halinde Danimarka’ya istenilen zaman giriş- çıkış yapılabilmektedir.
 • Danimarka vatandaşlığı alan yabancılar, Danimarka’da oy kullanma hakkı elde etmektedir.
 • Danimarka vatandaşlığı alan kişilerin, başka ülkelerde vatandaşlık başvurusunda bulunmasına izin verilmektedir.
 • Danimarka vatandaşı olan bir kişinin çocukları da Danimarka vatandaşı sayılmaktadır.
 • Danimarka vatandaşlığı alan yabancıların ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetleri ile diğer sosyal olanaklara erişim hakkı bulunmaktadır.

Danimarka Vatandaşları için Askerlik Hizmeti Mecburi Midir?

Danimarka Anayasası gereğince Danimarka’da 18 yaşından büyük her erkek için askerlik hizmeti zorunludur ve askerlik süresi sınıf ve rütbeye göre 4 ile 12 ay arasında değişmektedir. Danimarka’da askerlik hizmeti eğitime bağlı sebeplerle ertelenebilmektedir. Danimarka’da kadınlar gönüllülük esasına göre askerlik hizmetine katılmaktadır.

Danimarka Ehliyeti Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

Danimarka ehliyetinin geçerli olduğu ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çekya
 • Estonya
 • Faroe Adaları
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İzlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan
Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: