Danimarka Coğrafyası

Danimarka Coğrafyası ve Danimarka Coğrafya Bilgisi

Danimarka, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında Jutland Yarımadası ve 483 ada üzerinde kurulmuş en küçük İskandinav ülkesidir. Güneyinde Batı Almanya, doğusunda Baltık Denizi, batısında Kuzey Denizi bulunmaktadır. Danimarka’nın yüzölçümü 42.943 kilometrekaredir ve Jutland Yarımadası ile toplam 483 adaya sahiptir.

Danimarka’nın kuzeyde Limfiyord Boğazı ile ayrılan yarımadanın batı kıyıları düzgün kum alanları bulunmaktadır. Kum alanlarının doğusunda bataklıklar yer almaktadır. Danimarka’nın çoğunda toprak yapısı; eski tebeşir ve kireç taşının bulunduğu buzulla birikmiş çakıl, kum ve kil üzerindedir. Danimarka topraklarına nüfuz eden kalsiyum, binlerce yıllık ekim sayesinde çiftçilik için elverişli olmasına neden olmuştur. Danimarka’nın doğu kıyılarında girintili, çıkıntılı olan verimli moren ovaları bulunur. Ovaların düzlüğünde seyrek rastlanan tepelerin en yükseği 173 m ile Yding Skovhoj’dur. Danimarka’nın doğu kıyılarının açıklarında Büyük Fionie, Syaelland, Seeland ve Lolland adalarıyla birlikte yüzlerce küçük ada vardır. Danimarka’ya bağlı olan Grönland %90’ı buzlarla kaplıdır. Yüzölçümü küçük olan Danimarka’nın yüksekliği fazla olmadığından, akarsuları da küçüktür.

Danimarka Dünya Haritasında Nerededir?

Danimarka Avrupa’nın kuzeyinde, Norveç ve İsveç’in aşağısında yer alan güneyde, Almanya ile komşu olan ülkedir. Baltık Denizi ile Kuzey Atlantik’in birleştiği boğazda yer almaktadır.

Danimarka Coğrafi Konumu Nedir?

Danimarka, 55° 56’ 22.83” Kuzey enlemi ve 9° 30’ 56.11” Doğu boylamında yer almaktadır.

Danimarka Yüzölçümü Nedir?

En küçük İskandinav ülkesi olarak bilinen Danimarka, 2020 itibarıyla toplam 42.943 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir. Grönland ve Faroe Adaları dahil toplam alan 2.210.579 kilometre karelik bir alanı kaplamaktadır.

Danimarka Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Danimarka’nın komşuları güneyde Almanya, kuzeyde Norveç olmak üzere iki tanedir. Danimarka Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasındaki boğazda yer almaktadır.

Danimarka’nın En Uzun Sınırı Olan Ülke Hangisidir?

Danimarka toplamda iki komşu ülkeye sahip en küçük İskandinav ülkesidir. Danimarka’nın iki komşu ülkesinden en uzun sınırı, Almanya ile olan 68 km uzunluğundaki sahil şerididir.

Danimarka ile İsveç Arasındaki Köprü Hangisidir?

Øresund Köprüsü, İsveç ve Danimarka arasında yaklaşık 16 km uzunluğunda bir karayolu ve demiryolu bağlantısıdır. Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve İsveç’in önemli şehirlerinden Malmö’yü birbirine bağlayan köprüdür.

Danimarka’ya Yakın Ülkeler Hangileridir?

Danimarka’ya komşu olmayan fakat yakın olan ülkeler, mesafeleri ile listelenmiştir.

 • Norveç, Danimarka’dan araç ile Norveç, 568 kilometredir.
 • Polonya, Danimarka’dan araç ile Polonya, 1049 kilometredir.
 • Hollanda, Danimarka’dan araç ile Hollanda, 764 kilometredir.
 • Litvanya, Danimarka’dan araç ile Litvanya, 1635 kilometredir.
 • Letonya, Danimarka’dan araç ile Letonya, 1877 kilometredir.
 • Çekya, Danimarka’dan araç ile Çekya, 1071 kilometredir.
 • Birleşik Krallık, Danimarka’dan araç ile Birleşik Krallık, 1813 kilometredir.
 • Belçika, Danimarka’dan araç ile Belçika, 956 kilometredir.
 • Fransa, Danimarka’dan araç ile Fransa, 1608 kilometredir.
 • İsviçre, Danimarka’dan araç ile İsviçre, 1281 kilometredir.
 • Finlandiya, Danimarka’dan araç ile Finlandiya, 1568 kilometredir.

Danimarka’da Kaç İl Vardır?

Danimarka’da toplam 147 tane il vardır.

En Büyük Danimarka İlleri Hangileridir?

Danimarka’nın en büyük illeri aşağıda listelenmiştir.

 • Lolland
 • Guldborgsund
 • Naestved
 • Varde
 • Vejde
 • Tonder
 • Aabenraa
 • Vejen
 • Esbjerg
 • Ringkobing Skjern
 • Herning
 • Vıborg
 • Thisted
 • Aaborg
 • Hjorring

Danimarka’nın Denize Kıyısı Var Mıdır?

Danimarka’nın Atlantik okyanus kuzey denizine ve Baltık denizine kıyıları vardır. Danimarka’da 174 mavi bayraklı plaj ve 18 mavi bayraklı marina dahil olmak üzere 7.400 km’den fazla sahil şeridi bulunmaktadır.

Danimarka yarımada ülkesinin pöpüler plajlarını görmek isteyen kişilerin, Danimarka turist vizesi alması gerekmektedir.

Danimarka Adaları Nelerdir?

Danimarka’nın adaları aşağıda listelenmiştir.

 • Zelanda
 • Kuzey Jutlandic Adası
 • Fünen
 • Iolland
 • Bornholm
 • Falster
 • Mors
 • Als
 • Langeland
 • Ay
 • Romö
 • Samso
 • Læsø
 • Amager
 • Aero
 • Tasinge
 • Fano
 • Fur
 • Anholt
 • Fejo
 • Saltholm
 • Orø
 • endelave
 • Bogo
 • Sejerø
 • Femö
 • Jegindø
 • Mando
 • Thurø
 • Alro
 • Agerso
 • Venø
 • Bågo
 • Lyo
 • Egholm
 • Avernakø
 • Årø
 • Glænø
 • Gavno
 • Strynø
 • Nyord
 • Omo
 • Drejö
 • Fænø
 • Agerø
 • Tunø
 • Enø
 • Livø
 • Hjarnø
 • Æbelø
 • Barso
 • Nekselø
 • Brandso
 • Skarø
 • Taerø
 • Masnedö
 • Vejrø
 • Bjørnø
 • Sprogo
 • Eskilso
 • Dybsø
 • Vigelso
 • Sio
 • Langö
 • Peberholm
 • Romso
 • Skalø
 • Enehøje
 • Langli
 • Sorø
 • Hjortø
 • Faro
 • Birholm
 • Illumø
 • Lilleo
 • Ragø
 • Hesselø
 • Egholm
 • Hjelm
 • Vorso
 • Halmo
 • Strynø Kalv
 • Fjendö
 • Vejlø
 • Mejlö
 • Draje
 • Mağaza Svelmø
 • Christianso
 • Kalvo
 • Slotsholmen
 • Tornø
 • Græsholm t
 • Vigo
 • Slotø
 • Hjælmshoved
 • Kalvo
 • Hirsholm
 • Ejlinge
 • Møgelø

Gröland ve Danimarka Faroe Adaları, Danimarka Kralığı’na bağlı özerk bölgelerdir.

Danimarka Fiziki Haritası Nasıldır?

Danimarka tarih öncesi zamanlarda, arazinin çoğu yaprak döken meşe, karaağaç, ıhlamur ve kayın ağaçlarından oluşan ormanla kaplıdır. Tarih öncesinde kalan orijinal orman hayatta kalamadı, ancak çok değerli alanlar daha sonra manzaraya hakim olan geniş tarım alanlarını parçalamak için yeniden ağaçlandırılmıştır. Danimarka iğne yapraklılar bakımından sınırlıdır. Jutland’ın geniş kumul bitki örtüsü ve fundalık arazilerinin ormancılık için geri kazanıldığı bölümlerinde ladin ve köknar plantasyonlarının kurulmasına açık olmuştur. Danimarka’nın toplamda arazisinin yaklaşık onda biri ormanlıktır. Danimarka’nın belirgin şekilde kumlu hale gelen verimli balçık ovaları ve tepeleri vardır. Danimarka’nın nehirleri, küçük ve büyük gölleri, fiyortları ve ovaları vardır. Dünya fiziki haritasında, Danimarka haritası yeşil renklerin hakim olduğu bir ülke konumundadır.

Danimarka’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Danimarka’da bulunan dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Møllehøj
 • Yding Skovhøj
 • Ejer Bavnehøj
 • Lindbjerg
 • Margretelyst SØ
 • Vistoft
 • Rytterknægten
 • Himmelbjerget
 • Aborrebjerg

Danimarka’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Danimarka’da bulunan ovalar aşağıda listelenmiştir.

 • Ekkodalen
 • Illerup Ådal
 • Vejle River
 • Akuliarusiarsuup Kuua
 • Blæsedalen
 • Majorqaq
 • Qinngua Valley
 • Qinnguata Kuussua
 • Dalur
 • Heimari Dalur
 • Húsadalur
 • Innari Dalur
 • Kambsdalur
 • Kjóvadalur
 • Ytri Dalur

Danimarka’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Danimarka’da bulunan nehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Gudenå
 • Kongeåen
 • Odense River
 • Pøleå
 • Vidå
 • Skjern År
 • Suså
 • Storå
 • Karup Å
 • Varde Å
 • Ribe Å
 • Halleby Å
 • Rye Å
 • Uggerby Å
 • Brede Å
 • Skals Å
 • Simested Å
 • Lindenborg Å

Danimarka’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Danimarka’da çakıl, kum ve kil olmak üzere üç tane toprak türü vardır. Neolitik dönemden günümüze, binlerce yıllık ekim sayesinde toprak büyük ölçüde iyileşmiş ve Danimarka topraklarının yarısından fazlası çiftçilik için elverişli hale gelmiştir.

Danimarka Deprem Bölgesinde Midir?

Danimarka’nın üzerinde bulunduğu fay hattı yoktur. Danimarka’da önümüzdeki 50 yıl içinde potansiyel olarak hasar verici deprem sarsıntısı olasılığının %2’den az olduğu hesaplanmıştır.

Danimarka’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Danimarka’da bulunan madenler aşağıda listelenmiştir.

 • Doğalgaz
 • Petrol
 • Tebeşir
 • Tuz
 • Kireçtaşı
 • Taş
 • Çakıl
 • Kum

Danimarka’nın doğal kaynaklar bakımından sınırlıdır. Danimarka ülke çaplı madencilik ve taşocakçılığı sektörüne sahiptir. 1970’lerde Danimarka ekonomisi, enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu ithal etmekteydi. Danimarka petrol ve doğal gaz sahalarının keşfi enerji konusunda Danimarka’nın kendine yetmesini sağlamıştır. Danimarka, ülkenin elektriğinin çoğunu üretmek için kömürle çalışan santralleri kullanmaya başlamıştır. 21. yüzyılın başlarında Danimarka ithal ettiğinden daha fazla elektrik, petrol ve gaz ihraç etmiştir. Danimarka hükümeti günümüzde, çevre dostu enerji kaynaklarına yönelmiştir.

Danimarka’nın Doğal Güzellikleri Nelerdir?

Danimarka’nın doğal güzellikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Thy Milli Parkı
 • Møns Klint Beyaz Kayalıkları
 • Råbjerg Mile Kumulu
 • Rubjerg Knude Fiyordu
 • Jægersborg Getik Parkı
 • Grenen Denizi
 • Rold Ormanı
 • Svanninge Bakker on Fyn Tepeleri
 • Wadden Denizi
 • North Bornholm and The Hammer Tepesi
 • West Coast Plajı
 • South Fyn Takımadaları

Danimarka’ya gidecek kişiler için Danimarka’da gezilecek yerler, doğal güzellik, tarihi yerler ve mimari eserler olarak ayrılmaktadır.

Danimarka Coğrafyası Danimarka İklimini Nasıl Etkiler?

Danimarka, Atlantik, Kuzey Kutbu ve Doğu Avrupa’dan gelen çeşitli hava kütlelerinin buluşma noktasında ve ılıman bölgede yer aldığı için değişken hava şartları yaşamaktadır. Danimarka’nın batı kıyısı, Kuzey Denizi’ne bakar, ancak Kuzey Atlantik Akıntısı iklimi yumuşatır. Danimarka’da kış mevsiminde göller donabilmekte ve soğuk kışlarda sık sık kar yağabilmektedir Danimarka’da en soğuk ay olan Şubat ayında ortalama sıcaklık yaklaşık 0°C, bu derece dünya ortalamasından yaklaşık 7°C daha yüksektir. Danimarka’da yazlar ılımandır ve güneşli günlerin kesintiye uğradığı bulutlu hava dönemlerine sahiptir. En sıcak ay olan Temmuz ayında ortalama sıcaklık yaklaşık 16°C’dir.

Danimarka’da yağmur yıl boyunca yağmakmaktadır, ancak kış ve ilkbaharda nispeten hafiftir ve Danimarka iklimi yaz sonundan sonbahara kadar en fazla yağış aldığı dönemdir.

Danimarka Coğrafyası Danimarka Kültürünü Nasıl Etkiler?

Danimarka’nın düz coğrafyası, Danimarkalı insanların ulaşımında bisiklet kullanımını bir kültür haline getirmiştir. Danimarka’nın bulunduğu coğrafya ve Avrupa Birliği ülkesi oluşu, Danimarkalı insanların saygılı ve insan haklarını gözeten bireyler olmasını sağlamıştır.

Danimarka halkı, eski Danimarka kültürü izlerini günümüze taşımaktadır. Danimarkalıların bazı gelenekleri, damarlarında akan Vikinglerin kanını tam olarak göstermektedir. Danımarkalılar, her yıl 16 yaşını doldurmuş çocuklar, babaları ve büyük babalarıyla birlikte balina avına gitmektedir. Balık etkinliği her yıl Danimarka’da gerçekleşmekte ve Danimarkalı gençlerin cesaretlerini kanıtlama şekli olarak görülmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: