Danimarka Mimarisi

Danimarka Mimarisi Nasıldır, Danimarka'nın Ünlü Mimari Eserleri Nelerdir?

Danimarka mimarisi orta çağlarda Romanesk ve Gotik mimariden etkilenmiştir. Orta çağlarda Danimarka kale ve kilise gibi yapılarda tuğla kullanmaya başlamıştır. 16. yüzyılda Danimarka’da Hollandalı ve Flaman mimarlar tarafından Rönesans tarzında büyük saraylar ve kaleler inşa edilmiştir. Danimarka’da 16. yüzyılda evler ahşap olarak dizayn edilmiştir. 17. ve 18. yüzyılda Danimarka’da şehir merkezinde ve taşralarda Barok mimari etkili olmuştur. 18. yüzyıl ortalarında Fransa ve İtalya’dan dünyaya yayılan neoklasisizm mimari akımı Danimarka’da da kullanılmıştır. 18. ve 19. yüzyılda Danimarka mimarisinde tarihselcilik ve ulusal romantizm akımı etkili olmuştur. Danimarka’da 1960’lı yıllarda mimaride işlevselcilik akımı benimsenmiştir. Danimarkalı mimarlar işlevselcilik akımı ile Büyük Kuşak Sabit Bağlantı ve Sidney Opera Binası gibi önemli mimari yapılar ortaya çıkarmışlardır.

Danimarka Mimari Tarihi

Danimarka mimarisinin ayrıldığı dönemler aşağıda listelenmiştir.

 • Orta çağ dönemi
 • Rönesans dönemi
 • Barok dönemi
 • Neoklasik dönem
 • 19. yüzyıl
 • 20. yüzyıl
 • Çağdaş dönem

Orta Çağda Danimarka Mimarisi

Orta çağ Danimarka mimarisi Gotik ve Romanesk mimari tarzlarını içeren bir dönem olmuştur. Orta çağ mimarisi özelliklerine Danimarka’da genellikle kilise ve kale gibi yapılarda rastlanmaktadır. Çapraz tonozlar ve sivri kemerler Danimarka’da orta çağ mimari yapılarına ait özellikler arasında yer almaktadır.

Danimarka’da orta çağa ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Hedeby yerleşim yeri
 • Trelleborg Kalesi
 • Fyrkat Kalesi
 • Aziz Bendt Kilisesi
 • Bizim Leydi Kilisesi
 • Osterlars Kilisesi
 • Lund Katedrali
 • Ribe Katedrali
 • Aziz Canute Katedrali
 • Aziz Peter Kilisesi
 • Glimmingehus Kalesi
 • Aarhus Eski Şehir
 • Anne Hvide Evleri

Viking Çağında Danimarka Mimarisi

Danimarka’da 8. yüzyıla kadar dayanan Viking mimari yapıları Viking yaşam tarzıyla ilgili günümüzde birçok ipucu vermektedir. Viking mimarisinin en belirgin yapılarından biri de halka şeklindeki kaleleridir. Etrafı surlarla çevrili olan halka kaleler 7 tanedir ve bunların 2 tanesi Danimarka’da yer almaktadır. Viking evleri genellikle bir büyük salon ve iki odadan oluşmuştur. Meşe odunundan yapılan duvarları ve sazlarla örtülen çatıları ile Viking evleri dönemin en gelişmiş evleri olma özelliğini taşımaktadır.

Danimarka’da Viking çağına ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Hedeby yerleşim yeri
 • Trelleborg Kalesi
 • Fyrkat Kalesi

Danimarka’da Romanesk Mimari

Danimarka’da 12. ve 13. yüzyılda düz tavanlı ve küçük yuvarlak pencereli yüzlerce romanesk tarzı taş kilise inşa edilmiştir. Danimarka’da 12. yüzyıldan itibaren yapılan romanesk tarzı yapılarda ana malzeme tuğla olmuştur.

Danimarka’da romanesk döneme ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Aziz Bendt Kilisesi
 • Bizim Leydi Kilisesi
 • Osterlars Kilisesi
 • Lund Katedrali
 • Ribe Katedrali

Danimarka’da Gotik Mimari

Danimarka’da 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar eski romanesk mimari yapıları gotik mimari yapıları olarak düzenlenmiştir. Gotik mimari yapısının belirgin özelliklerinden olan çapraz tonozlar, sivri kemerler ve süslü duvarlar Danimarka’da mimari yapılara uygulanmıştır. Danimarka’da gotik mimari tarzına ait yapılara kilise ve manastırlarda rastlanmaktadır. Gotik mimari yapılarının ana malzemesi kırmızı tuğla olmuştur.

Danimarka’da gotik döneme ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Aziz Canute Katedrali
 • Aziz Peter Kilisesi
 • Glimmingehus Kalesi
 • Lund Katedrali

Danimarka’da Yarı Ahşap Binalar

Orta çağın sonlarına kadar Danimarka’da geleneksel ev yapısı ağaç ev olmuştur. 16. yüzyılda Danimarka’da ağaç evler yerini ahşap evlere bırakmaya başlamıştır. Günümüzde hala Scania’da Danimarka yarı ahşap yapılarından kalma 300 ev bulunmaktadır.

Danimarka’da yarı ahşap mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Aarhus Eski Şehir
 • Anne Hvide Evleri

Danimarka’da Rönesans Mimarisi

Danimarka’da rönesans mimarisi 14. ve 16. yüzyıllarda 2. Frederik ve 4. Christian dönemlerinde gelişmiştir. Rönesans döneminde Danimarka’daki evler ahşaptan taş eve dönmeye başlamıştır. Fransa ve İtalya’da başlayan antik Yunan ve Roma sanatı etkileri Danimarka rönesans mimarisinde de görülmektedir. Yuvarlak pencereler, iç süslemeler ve zarif sütunlar Danimarka rönesans dönemi mimarisinin en belirgin özelliklerindendir.

Danimarka’da rönesans dönemine ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Kronborg Kalesi
 • Frederiksborg Kalesi
 • Rosenborg Kalesi
 • Borsen Sarayı
 • Trinity Kilisesi

Danimarka’da Barok Mimari

Danimarka barok mimari yapılarının en belirgin özellikleri düzen ve simetridir. 16. ve 18. yüzyıllarda Hollanda’dan etkilenilerek benimsenen Danimarka barok mimari yapıları ilahi ve mitolojik temalar içermektedir. Danimarka barok mimarisinde kraliyet yapıları yüksek tavanlı sofistike odalardan oluşmuştur.

Danimarka’da barok dönemine ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Yuvarlak Kale
 • Nyso Manor Evi
 • Kurtarıcımızın Kilisesi
 • Charlottenborg Sarayı
 • Clausholm Kalesi
 • Christiansborg Sarayı
 • Fredensborg Sarayı
 • Hermitage Av Köşkü
 • Ledreborg Konağı

Danimarka’da Rokoko Mimari

Danimarka’da rokoko mimarisi 1740’larda barok mimarisinden hemen sonra hakim olmuştur. Danimarka’da rokoko mimarinin öncüsü Danimarkalı mimar Nicolai Eigtved’dir. Barok mimarinin devamı niteliğinde olan rokoko mimarinin en belirgin özelliği eğri çizgili motiflerdir.

Danimarka’da rokoko mimari yapıları aşağıda listelenmiştir.

 • Prenses Sarayı
 • Amalienborg Kraliyet Sarayı
 • Frederik Kilisesi
 • Frederik Hastanesi
 • Damsholte Kilisesi

Danimarka’da Neoklasik Mimari

Danimarka’da neoklasik dönem rokoko mimari dönemden sonra 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. Danimarka’ya Fransız mimar Nicolas Henri Jardin tarafından getirilen neoklasik mimari antik Yunan ve Roma mimarisinden esinlenmiştir. Danimarka’da neoklasik mimari gösterişli ancak sade bir anlayış benimsemiştir.

Danimarka’da neoklasik döneme ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Bernstorff Sarayı
 • Marienlyst Kalesi
 • Danimarka Kraliyet Tiyatrosu
 • Liselund Parkı

19. Yüzyılda Danimarka Mimarisi

19. yüzyıl Danimarka mimarisinde klasisizm, tarihselcilik ve ulusal romantizm akımları hakim olmuştur.

Danimarka’da 19. yüzyıla ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Kopenhag Adliye Sarayı
 • Thorvaldsen Müzesi
 • Kopenhag Üniversitesi Kütüphanesi
 • D’Angleterre Oteli
 • Danimarka Ulusal Galerisi
 • Kopenhag Belediye Binası
 • Aarhus Tiyatrosu
 • Skagen Evleri

Danimarka Mimarisinde Klasisizm

Danimarka mimarisinde klasisizm 1800’lü yıllardan itibaren hakim olmuştur. Danimarka mimarisinde klasisizmin hakim olduğu yapılardaki en belirgin özellikler temiz, basit formlar ve geniş, pürüzsüz yüzeylerdir. Danimarka mimarisinde klasisizm akımının öncüsü Danimarkalı mimar Christian Frederik Hansen olmuştur.

Danimarka’da klasisizm dönemine ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Kopenhag Adliye Sarayı
 • Thorvaldsen Müzesi

Danimarka Mimarisinde Tarihselcilik

Danimarka mimarisinde tarihselcilik 1850’li yıllardan sonra hakim olmuştur. Tarihselcilik akımı Danimarka mimarisinde kaliteli işçilik ve malzeme seçimi ve kullanımına önem vermeye yol açmıştır. 1861 yılında yapılan Kopenhag Üniversitesi Kütüphanesi Danimarka mimarisinde tarihselcilik akımının en önemli yapılarından biri sayılmaktadır.

Tarihselcilik akımının izleri Danimarka’nın modern mimari yapılarında da rastlanabilmektedir. Danimarka ev fiyatları, evlerin tasarımına göre değişkenlik göstermektedir.

Danimarka’da tarihselcilik dönemine ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Kopenhag Üniversitesi Kütüphanesi
 • D’Angleterre Oteli
 • Danimarka Ulusal Galerisi

Danimarka Mimarisinde Ulusal Romantizm

Danimarka mimarisinde ulusal romantizm akımının öncüsü Danimarkalı mimar Martin Nyrop’tur. Ulusal romantizm akımının Danimarka mimarisindeki en göze çarpan özelliği İskandinav motiflerinin yeniden kullanılması olmuştur. 1905 yılında tamamlanan Kopenhag Belediye Binası’nda ulusal romantizm izlerini görmek mümkündür.

Danimarka’da ulusal romantizm dönemine ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Kopenhag Belediye Binası
 • Aarhus Tiyatrosu

Danimarka Mimarisinde Kentsel Gelişim

Danimarka’da liman kenti olan Svendborg 19. yüzyılda önemli bir ticari bölge olduktan sonra tuğla ve taş evler dar sokaklara dizilmiştir. Danimarka’da Skagen’de bulunan beyaz boyalı evler kırmızı kiremit çatılardan oluşmuştur. Danimarka mimarisinde kentsel gelişim yapılarına sarı ve kırmızı tonlar hakim olmuştur.

Ulrik Plesner ve Thornvald Bindesboll gibi ünlü Danimarkalı mimarlar kentsel gelişim mimari yapılarını dizayn etmişlerdir. Danimarka mimar maaşı günümüze ortalama 5000 Euro’dur.

20. Yüzyılda Danimarka Mimarisi

20. yüzyıl Danimarka mimarisinde İskandinav klasisizmi, dışavurumculuk, işlevselcilik, modernizm ve postmodernizm hakim olmuştur.

Danimarka’da 20. yüzyıla ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Hornbækhus Evleri
 • Danimarka Tasarım Müzesi
 • Grundtvig Kilisesi
 • Aarhus Belediye Binası
 • Bellavista Konutları
 • Utzon Evi
 • Kingo Evleri
 • Louisiana Modern Sanat Müzesi
 • Bagsværd Kilisesi
 • Kopenhag Opera Binası
 • Mavi Köşe Evleri

Danimarka’da İskandinav Klasisizmi

Danimarka İskandinav klasisizmi neoklasisizm etkilerini taşımaktadır. Danimarka İskandinav klasisizmi 1930’lu yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Danimarka İskandinav klasisizmi İskandinav, Alman ve İtalyan mimariden etkilenmiştir.

Danimarka’da İskandinav döneme ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Hornbækhus Evleri
 • Danimarka Tasarım Müzesi

Danimarka Mimarisinde Dışavurumculuk

Danimarka mimarisinde dışavurumculuk akımının en belirgin örneği Peder Vilhelm Jensen Klint tarafından dizayn edilen Grundtvig Kilisesi’dir. Danimarka mimarisinde dışavurumculuk yapıları modern geometrik formların gotik mimariyle birleşmesinden meydana gelmiştir.

Danimarka’da dışavurumculuk dönemine ait mimari yapı Grundtvig Kilisesi’dir.

Danimarka Mimarisinde İşlevselcilik

Danimarka mimarisinde işlevselcilik akımı 1930’lu yıllardan sonra hakim olmuştur. İşlevselci Danimarka mimarisinde tuğla, demir, beton ve cam gibi malzemelerden yararlanılmıştır. Danimarka mimarisinde işlevselcilik sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik rasyonel bir akımdır.

Danimarka’da işlevselcilik dönemine ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Aarhus Belediye Binası
 • Bellavista Konutları

Danimarka Mimarisinde Modernizm

Danimarka mimarisinde modernizm 2. Dünya Savaşı sonrası işlevselciliğin Amerikan modernizminden etkilenmesiyle oluşmuştur. Danimarka mimarisinde modernizm yapılarına düzensiz zemin planları, düz çatılar, serbest plan iç mekanlar ve camdan ön cepheler hakim olmuştur.

Danimarka’da modernizm dönemine ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Utzon Evi
 • Kingo Evleri
 • Louisiana Modern Sanat Müzesi
 • Bagsværd Kilisesi
 • Kopenhag Opera Binası

Danimarka Mimarisinde Postmodernizm

Danimarka mimarisinde 1980 ve 1990’lı yıllarda postmodernizm akımına ait birçok ev, apartman ve yapı inşa edilmiştir. Danimarka mimarisinde modernizmin aksine postmodernizm ile süslemeler kendi tarzına has bir biçimde geri dönmüştür.

Danimarka’da postmodernizm dönemine ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Mavi Köşe Evleri
 • Hoje Taastrup Tren İstasyonu

Danimarka Mimarisinde Çağdaş Dönem

Danimarka mimarisi 2000 yılından itibaren yurtiçinde ve yurtdışında gelişme göstermiştir. Mimariye önem veren Danimarka son yıllarda birçok mimari şirket kurmuş ve yurtdışında daha aktif bir rol oynamaya başlamıştır.

Danimarka’da çağdaş döneme ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Oresund Köprüsü
 • Kara Elmas Kütüphanesi

Danimarka Mimarisinde Son Kentsel Gelişmeler

Danimarka mimarisinde son kentsel gelişmeler Kopenhag şehir merkezinin güneydoğusunda yer alan Orestad bölgesinde yaşanmaktadır. İsveç ve Danimarka’yı birbirine bağlayan Oresund köprüsü Orestad bölgesini önemli bir konuma getirmektedir.Günümüzde Orestad bölgesinde 3000’den fazla apartman bulunmaktadır.Kopenhag şehri kıyı bölgeleriyle son yıllarda büyük dönüşümler yaşamaktadır.

Danimarka’da son kentsel gelişmelere ait mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Oresund Köprüsü
 • Kara Elmas Kütüphanesi

Ünlü Danimarkalı Mimarlar Kimdir?

Danimarka’nın ünlü mimarları aşağıda listelenmiştir.

 • Henning Larsen
 • Bjarke Bundgaard Ingels
 • Dorte Mandrup
 • Christian Frederik Møller
 • Lene Tranberg
 • Boje Lundgaard
 • Jørn Oberg Utzon
 • Kim Herforth Nielsen
 • Michael Christensen
 • Arne Jacobsen
 • Jan Gehl
 • Vilhelm Lauritzen
 • Gunnar Krohn
 • Eigil Hartvig Rasmussen
 • Hans Peter Svendler
 • Dan Stubbergaard
 • Tobias Faber
 • Martin Nyrop
 • Jacob Blegvad
 • Kay Otto Fisker
 • Mogens Lassen
 • Ulrik Adolph Plesner
 • Christian Frederik Hansen
 • Steen Eiler Rasmussen
 • Poul Henningsen
 • Knud Friis
 • Nicolai Eigtved
 • Peder Vilhelm Jensen Klint
 • Vilhelm Wohlert
 • Johan Otto von Spreckelsen
 • Carl Petersen
 • Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll
 • Ferdinand Meldahl
 • Laurids Lauridsen de Thurah
 • Hack Kampmann
 • Lambert van Haven
 • Johan Daniel Herholdt
 • Hans van Steenwinckel de Jonge
 • Frits Schlegel
 • Johan Cornelius Krieger
 • Svend Erik Møller
 • Kaare Klint
 • Henrik Valeur
 • Mogens Breyen
 • Thorkild Henningsen
 • Knud Munk
 • Hans Hendrik van Paesschen
 • Thorvald Bindesbøll
 • Ivar Bentsen
 • Jens Vilhelm Dahlerup
 • Joseph Christian Lillie

Danimarka modern mimari yapılarıyla günümüzde göz önünde olan bir ülkedir. Danimarkalı ünlüler arasında en önemli mimar Jorn Oberg Utzon’dur.

Danimarka’da Görülmesi Gereken Mimari Yapılar Nelerdir?

Danimarka’da görülmesi gereken mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

 • Louisiana Modern Sanat Müzesi
 • BLOX Danimarka Mimari Merkezi
 • ARKEN Modern Sanat Müzesi
 • Danimarka Denizcilik Müzesi
 • Kopenhag Opera Binası
 • Kara Elmas Kütüphanesi
 • Danimarka Kraliyet Tiyatrosu
 • Utzon Merkezi
 • Bolgen
 • Buz dağı
 • Danimarka Yahudi Müzesi
 • Aros Sanat Müzesi
 • Momu Moesgaard Müzesi
 • Danimarka Müzik Evi
 • 8 Ev

Danimarka mimari yapıları turistik gezi amacıyla ziyaret edilmektedir. Danimarka vize ücreti 12 yaşından büyükler için 80 Euro’dur. Danimarka vizesiyle Danimarka’ya turistik seyahat gerçekleşmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: