Hindistan Eğitim Sistemi

Hindistan Eğitim Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hindistan eğitim sistemi ulusal kültürün, değerlerin, geleneklerin ve tarihin korunmasını hedefleyerek tasarlanmış özel bir eğitim sistemidir. Ülkedeki kamu eğitimi devlet komutasında ve merkezi, yerel ve eyalet şeklinde üç düzeyde yürütülen bir sisteme sahiptir. Hindistan’da 2020 yılında uygulamaya konulan Ulusal Eğitim Politikasına (National Education Policy) göre 3-18 yaşları arasındaki çocukların eğitim alması zorunludur.

Hindistan okulları hem devlet kurumları hem de özel kurumlar açısından seçenekler sunmaktadır. Ülkede devlet okulları, özel okullar, uluslararası okullar, açıköğretim okulları ve özel eğitim okulları mevcuttur.

Hindistan’ın eğitim sistemi dünya ülkeleri arasındaki 2022 yılı sıralamasında, Türkiye’den hemen sonra 32. sıradadır. The Times Higher Education tarafından 2022’de yayınlanan etki sıralamasında ise Hindistan 4. sıradadır ve ülkenin yükseköğretim okullarından sekizi dünyadaki 300 en iyi üniversite listesine girmiştir.

2021 yılında Hindistan’da öğrenim görmeyi tercih eden öğrenci sayısında büyük bir artış yaşanmıştır ve bunun sebeplerinden biri ülkede bilgi işlem sektöründeki gelişmelerdir. Hindistan’da eğitim alan yabancı öğrencilerin en çok seçtiği alanlar, erkek öğrenciler arasında mühendislik, kadın öğrenciler arasında ise tıp eğitimidir.

Yabancı öğrencilerin Hindistan’da eğitim almayı tercih etmelerinin sebepleri arasında; Hindistan’da eğitimin ekonomik olması, ülkedeki üniversitelerin dünya ülkeleri arasındaki sıralamada yüksek seviyelere sahip ve yükselmekte olması, çalışma alanları arasından çok çeşitli ders seçenekleri sunması ve son olarak ülkenin öğrencilere sunduğu hem kültürel zenginlik hem de doğa güzelliği açısından keşfedecek unsurların çokluğu bulunmaktadır.

Hindistan’da öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin tercih edebileceği lisans,yüksek lisans, doktora eğitimlerinin yanı sıra dileyenler için dil okulları, meditasyon ve yoga eğitimleri alınabilecek kurumlar ve ayrıca burslu eğitim imkanları da bulunmaktadır.

Tarihsel Süreçte Hindistan Eğitim Sisteminin Gelişimi Nasıldır?

Tarihte Hindistan’ın ilk eğitim sistemi, M.Ö. 5000 yıllarına dayanan ve yatılı bir eğitim sistemi olan Gurukul eğitim sistemidir ve bu sistemin içinde öğretmen görevindeki kişiler ‘Guru’, öğrenciler ise ‘Shisya’ olarak adlandırılmıştır. Gurukul eğitim sisteminde eğitim Sanskrit dilinde gerçekleştirilmiştir ve sistem öğrenci ile öğretmen arasında bilgi aktarımından doğan saygılı bir bağ oluşmasına dayandırılmıştır. Gurukul eğitim sisteminde çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi de gözetilmiş olduğundan yalnızca bilgi ezberlemek ve kitap okumak üzerine kurulu bir eğitim sistemi değildir; öğrencilere öğretilen konular arasında din, kutsal yazılar, tıp, felsefe, savaş, devlet yönetimi, astroloji ve insani değerleri bulunmuştur. Gurukul eğitim sistemi; yüce bilginin edinimi, karakter gelişimi, çok çaplı değişim, sosyal değerler, ruhsal gelişim ve kültürel değerler şeklinde 6 aşamadan oluşturulmuştur.

Ülkede eğitim dini etkili, seküler ve pratik gibi ayrımlarla varlığını sürdürmüş ve ülkenin tarih içerisinde İslam ve İngiliz kültürü ile yaşadığı gibi kültürel etkileşimlerden de parçalar edinmiştir.

Günümüzde Hindistan’da 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş yeni Milli Eğitim Politikası doğrultusunda 4 temel aşamalı bir sistem mevcuttur. Yeni Milli Eğitim Politikası, ana dilde eğitim, okula başlama yaşının küçültülmesi ve ülkede eğitim kalitesinin genel olarak yükseltilmesi amaçlarına sahiptir. Ülkede uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi ve evde eğitim tercihlerine uygun seçenekler de bulunmaktadır.

Hindistan'da Eğitim Zorunluluğu Var Mıdır?

Hindistan’da, 2020 Milli Eğitim Politikası (NEP) ile 3-18 yaş arasındaki öğrenciler için eğitim zorunluluğu bulunmaktadır. Yakın tarihte uygulamaya geçen Milli Eğitim Politikası öncesinde ise Hindistan Anayasası’na ve ülkede 2009 tarihli Çocukların Ücretsiz ve Zorunlu Eğitim Hakkı Yasası’na göre 6-14 yaş aralığındaki çocuklar için anasınıfı ve sekizinci sınıfı içeren süreçte eğitim zorunlu olmuş ve bu yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz eğitim hakkı sunulmuştur.

Hindistan’da Eğitim Aşamaları Nelerdir?

Hindistan’ın eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Hindistan'da okul öncesi eğitim
 • Hindistan'da ilköğretim
 • Hindistan'da ortaöğretim
 • Hindistan'da mesleki eğitim
 • Hindistan'da yükseköğretim

Hindistan'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

Hindistan'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?
Hindistan'da Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

Hindistan’da okul öncesi dönem, eğitim sürecinin oluşmaya başladığı dönem olarak görülmektedir ve bu dönemde çocukların becerileri ve bilgileri için temel oluşturulmaktadır.

Hindistan okul öncesi eğitim sistemi, erken çocukluk dönemindeki gelişmenin ve eğitimin etkisi Hindistan hükümeti tarafından fark edildiğinde daha fazla önem kazanmıştır. Hükümet, çocukların eğitim ve gelişimi açısından önem arz eden okul öncesi dönem içerisindeki nesiller arası eşitsizlik ve dezavantaj döngüsünün etkisini fark etmiştir ve okul öncesi eğitimin iyileştirilmesi için 2013 yılında Milli Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi Politikası (ECCE) yürürlüğe girmiştir; bu politika ile okul öncesi eğitim için bir müfredat ve kalite standartları belirlenmiştir. Anketler, 3-6 yaşındaki 10 çocuktan neredeyse 8'inin ECCE dahilinde bir programa kaydının bulunduğunu göstermiştir.

Hindistan’da okul öncesi eğitim hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda verilmektedir. Hindistan’da okul öncesi eğitim aşamaları arasında; 2-3 yaş grubundaki çocuklar için olan kreş öncesi eğitim ya da oyun grubu adındaki ilk aşama, 3-4 yaş grubundaki çocuklar için olan kreş aşaması, LKG denen 4-5 yaş grubundaki çocuklara eğitim veren anaokulu aşaması ve son olarak UKG olarak geçen ve 5-6 yaşındaki çocuklara eğitim veren anaokulu aşaması bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim için özel kurumlara verilen yıllık ücretler okullara, şehirlere ve bölgelere göre değişmekte ve yaklaşık 80 bin ile 100 bin Hindistan rupisi arasında olabilmektedir.

Hindistan'da İlköğretim Nasıldır?

Hindistan'da İlköğretim Nasıldır?
Hindistan'da İlköğretim Nasıldır?

Hindistan’da ilköğretim 6-14 yaş aralığındaki çocukların eğitimini kapsar. Hindistan hükümeti 6-14 yaş aralığındaki çocukların ilkokul eğitimi almasına önem vermektedir; bu yüzden hem devlet okullarında ücretsiz eğitim mevcuttur hem de ülkede çocuk işçiliği yasaklanmıştır.

Hindistan’da pazar günleri tatildir dolayısıyla okul haftada 6 gündür ve öğrencilerin okulda geçirdiği süre, 4 ile 10 saat arasında okullara, sınıflara, şehirlere ve bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Hindistan’da ilköğretim eğitimi toplamda sekiz yıllık bir süreci kapsar ve temel ve ileri dil becerilerinin gelişimi, matematik ve fen bilgisi, sosyal bilimler, güzel sanatlar dersleri ile kritik düşünme yeteneği ve sosyal aktiviteleri içermektedir. Devlet okullarında ortalama olarak toplam okul günü 180 gündür ve bir okul günü genelde 09:30-16:00 saatleri arasındadır. Hindistan’da ilkokul öğrencilerinin müfredat dışı sanat ve spor gibi dallarda hobiler edinmesi ve bu alanlarda yetenek geliştirmesine önem verilmektedir.

Hindistan’da özel ilkokullarda eğitim tutarı ortalama olarak aylık 1.500-2.000 Hindistan rupisi arasındadır.

Hindistan'da Ortaöğretim Nasıldır?

Hindistan'da Ortaöğretim Nasıldır?
Hindistan'da Ortaöğretim Nasıldır?

Hindistan’da ortaöğretim, 2001 Hindistan nüfus sayımına göre 88,5 milyon çocuktan oluşan bir grup olan 14 ila 18 yaş arasındaki çocukların eğitim aldığı aşamadır. Hindistan’da ortaöğretim sınava odaklı bir sisteme sahiptir, öğrenciler girecekleri merkezi olarak yönetilen sınavlara hazırlanmak amacıyla öğrenim görmektedir.

Hindistan’da ortaöğretim için devlet ve özel gibi kurum seçenekleri mevcuttur. Ortaöğretimin kapsadığı sınıflar 9, 10, 11 ve 12’dir. Devlet kurumlarında ücretsiz eğitim mevcuttur. Ülkede özel okullarda ise yüksek fiyatlı yıllık ödemeler ve ders programlarına göre fiyatlandırma mevcuttur.

Hindistan'da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Hindistan'da Mesleki Eğitim Nasıldır?
Hindistan'da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Hindistan’da mesleki eğitim zorunlu değildir, ancak Hindistan'ın Tüm Hindistan Teknik Eğitim Konseyi (AICTE) tarafından 2013 yılında rapor edilen rakama göre, ülkede bulunan ve çeşitli alanlarda mesleki eğitim veren 4599'dan fazla mesleki eğitim kurumu, eğitim hayatını mesleki eğitim ile devam ettirmek isteyen bireyler için mesleki eğitimi bir seçenek olarak mevcut kılmaktadır.

Hindistan’da bulunan mesleki eğitim kurumları; mimarlık, mühendislik, otel işletmeciliği, altyapı, eczacılık, teknoloji, şehir hizmetleri ve diğer çeşitli alanlarda eğitim sunmaktadır.

Ülkede yüksek öğrenime devam etmek istemeyen veya ortaokulu bitiremeyen genç bireyler genellikle sadece bir veya birkaç derste uzmanlaşma fırsatı sunan özel meslek okullarına kayıt olmayı tercih etmektedir. Mesleki eğitim veren kurumlarda planlanmış ders programlarında uygulamalı seçmeli dersler, dil dersleri ve temel dersler bulunmaktadır.

Hindistan’da mesleki eğitim tamamlandığında yapılan sınavlar Tüm Hindistan ve Eyalet Mesleki Eğitim Kurulları tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

Hindistan'da Yükseköğretim Nasıldır?

Hindistan'da Yükseköğretim Nasıldır?
Hindistan'da Yükseköğretim Nasıldır?

Hindistan, yükseköğretim ağı açısından ikinci sırada yer alan dünyanın en büyük yüksek öğretim sistemlerinden birine sahiptir. Hindistan'daki tüm yükseköğretim sistemi, yaklaşık 1000'den fazla üniversiteden ve 42.000'den fazla kolejden oluşmaktadır; eğitim kurumlarının tümü, ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetki alanına girmektedir. Hindistan’da yükseköğretim kurumları; merkezi üniversiteler, devlet üniversiteleri, özel üniversiteler, üniversite kalitesini sağlayan enstitüler ve ulusal öneme sahip üniversite enstitüleri (INI) olarak beşe ayrılmaktadır.

Hindistan’da yükseköğretim, ortaöğretimi tamamlamış 18 yaş ve üzeri öğrencilerin aldığı üniversite dönemini kapsamaktadır. Hindistan’da üniversite eğitimine önem verilmekte ve her yıl daha çok geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ülkede yükseköğretim konusunda hem yerli öğrenciler hem de yabancı öğrenciler tarafından en tercih edilen alanlar tıp, bilişim teknolojileri ve mühendisliktir.

Ülkedeki öğrencilerin büyük kısmı eğitimini ücretsiz veren devlet üniversiteleri ve bölge üniversitelerinde gerçekleştirmektedir; ancak özel üniversiteleri tercih eden büyük miktarda öğrenci de bulunmaktadır. Tarım, mühendislik, eczacılık ve teknoloji alanında Hindistan üniversiteleri derecelerinin tamamlanması genellikle 4 yıl sürmektedir, ancak üniversitelerin hukuk, tıp ve mimarlık bölümlerinde derece tamamlanması beş yıla kadar sürebilmektedir.

Hindistan’da belirli yetenek veya başarılara sahip öğrencilere burs veren kurumlar bulunmaktadır. Hindistan hükümetinden kişinin 3 yıl boyunca Hindistan’da bulunduğu durumda, yükseköğretim için mali yardım alınabilmektedir; Hindistan hükümeti aktif olarak uluslararası öğrencileri ülkede eğitim almaya teşvik etmek amacıyla hareket etmektedir. Ülkedeki en prestijli burs, Hindistan’da okuma bursudur; bu burs öğrencinin tüm eğitimini Hintçe derslerine kadar karşılamaktadır ve 5 akademik yıl boyunca verilebilmektedir.

Devlet kurumlarında okuyan öğrencilerin eğitimi ücretsiz olsa da barınma ve yemek gibi masraflar bulunmaktadır. Hindistan’da özel kurumlarda eğitim gören üniversite öğrencilerinin ise yıllık ödemeleri bölümlere göre değişmektedir. Hindistan’da özel üniversitede yükseköğretim toplam tutarı ortalama 800.000 ile 1.000.000 Hindistan rupisi arasındadır.

En Başarılı Hindistan Üniversiteleri Hangileridir?

En Başarılı Hindistan Üniversiteleri Hangileridir?
En Başarılı Hindistan Üniversiteleri Hangileridir?

En başarılı ve bilinen Hindistan üniversiteleri, uniRank’in 2021-2022 yılları için yayınladığı uluslararası sıralamaya göre aşağıda listelenmiştir.

 • Indian Institute of Science
 • University of New Delhi
 • Manipal Academy of Higher Education
 • Indian Institute of Technology Bombay
 • Indian Institute of Technology Ropar
 • Indian Institute of Technology Indore
 • Thapar Institute of Engineering and Technology
 • Banaras Hindu University
 • Delhi Technological University
 • IIT Gandhinagar
 • Indraprastha Institute of Information Technology Delhi
 • Institute of Chemical Technology
 • Jamia Millia İslamia

Hindistan Cumhuriyeti'nde Eğitim Ücretli Midir?

Hindistan Cumhuriyeti’nde eğitim devlet kurumlarında 3-18 yaş için ücretsizdir; ancak özel okul ve eğitim kuruluşlarını tercih etmek isteyen aileler ve bireylerin ödemesi gereken yıllık ücretler mevcuttur.

Hindistan’daki eğitim masrafları, ilk ve ortaöğretim için devlet okullarında 30.000 Hindistan rupisi civarında iken özel okullarda yıllık masraf 400.000 Hindistan rupisine kadar çıkabilmektedir. Yükseköğretim için, devlet üniversitelerinde yıllık Hindistan'da eğitim masrafları 500.000 ile 600.000 Hindistan rupisi arasında iken, özel üniversitelerde yıllık 800.000 ile 1.000.000 Hindistan rupisi arasında olabilmektedir.

Hindistan'da Üniversite Kayıt Ücretleri Ne Kadardır?

Hindistan’da üniversite ücretlerinin ortalaması yaklaşık olarak akademik yıl başına 3.300 ile 7.800 dolar arasında değişmektedir. Tıp veya mühendislik gibi tesislerin sık kullanımını gerektiren dereceler, genellikle daha pahalı programlardır. Hindistan’da yüksek lisans ücretleri ortalama olarak 5.000 dolar civarındadır. Ülkede doktora öğrencileri yaklaşık 340 dolar maaş alabilmektedir.

Yabancı öğrenciler için en düşük ücretli üniversiteler arasında; Osmania Üniversitesi, Jamia İslamia Üniversitesi, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Jadavpur Üniversitesi ve Thapar Üniversitesi bulunmaktadır. Ülkedeki düşük bütçeli üniversitelerde öğrenim ücretleri 400 ile 1.500 dolar seviyesinden başlayarak değişiklik göstermektedir.

Hindistan'da Dil Eğitimi Nasıldır?

Hindistan’da dil eğitimi Üç Dil Formülü isimli bir dil politikası kapsamında yürütülmektedir.

Ülkedeki okullarda her çocuğa üç dil öğretilmektedir ve eğitim dilleri arasından en çok tercih edilen dil İngilizcedir. Özel okulların çoğunluğunun eğitim dili de İngilizcedir.

Hindistan'ın zengin kültürel çeşitliliği sebebiyle ülkenin ulusal bir dili yoktur. İngilizce de dahil olmak üzere tam 22 dil Hindistan’ın resmi dili olarak geçmektedir. Eyaletler dilsel çizgiler üzerinde kurulduğundan, 28 eyaletin her birinin resmi dilleri olarak kendi anadilleri mevcuttur. Birçok devlet okulu, siyasi sebepler nedeniyle, devletin resmi dillerini ilkokul dili olarak kullanmaktadır ve İngilizce, 5. sınıftan itibaren ikinci dil olarak tanıtılmaktadır. Bazı eyaletler ayrıca 6. sınıftan itibaren Hindistan dili olmayan üçüncü bir dilin öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır.

Hindistan’da İngilizce dil becerisi oldukça önemlidir ve ek olarak dil bilinmesi de önemli görüldüğünden diğer yabancı dillerin kurslarını veren özel okullar bulunmaktadır.

Uluslararası öğrencilerin de tercih edebilecekleri birçok Hindistan dil okulu bulunmaktadır.

Hindistan’da popüler dil okulları arasında; Henry Harvin Dil Akademisi, Hindistan Yabancı Diller Enstitüsü dil kursları, Fleun-C dil kursları, Dünya Dil Merkezi Hindistan dil kursları, İngilizce ve Yabancı Diller Üniversitesi dil kursları, Yeni Delhi Üniversitesi dil kursları ve Dante Yabancı Diller Enstitüsü kursları bulunmaktadır. Hindistan’da Hindu dilleri ve İngilizce’ye ek olarak; Almanca, Fransızca, İspanyolca, Mandarin Çincesi, Japonca, Rusça, İtalyanca ve Korece gibi yabancı diller de öğrenilebilmektedir. Yeni Delhi, Mumbai ve Kerala gibi şehirlerde en iyi dil okulları bulunabilmektedir. Dil okullarının yıllık fiyatları dersi alınan dile göre değişim göstermekle birlikte ortalama olarak yıllık 2.400 ve 120.000 Hindistan rupisi arasındadır.

Hindistan'da Yoga Eğitimi Nasıldır?

Hindistan'da Yoga Eğitimi Nasıldır?
Hindistan'da Yoga Eğitimi Nasıldır?

Hindistan, yoganın ana vatanıdır; en iyi ve köklü yoga okulları da Hindistan’da eğitim vermektedir. Yoga özünde, Hindistan’da yaratılmış olan ve insanın doğa, kendi bedeni ve ruhu içerisinde harmoni yakalamasını sağlamayı amaçlayan ruhani bir pratiktir. Vücudun esnemesini, hareket kazanmasını, nefesin düzenlenmesini, stres gibi faktörlerin azaltılmasını ve birçok faydayı sağlayan yogayı öğrenmek için en doğru adres Hindistan’dır.

Hindistan yoga eğitimi alınabilecek okul ve kurum seçenekleri ile doludur; bu yoga okullarına örnek olarak Ramamani Iyengar Memorial Yoga Enstitüsü, Bihar Yoga Okulu, Mumbai Yoga Enstitüsü, Ashtanga Enstitüsü ve Himalaya Yoga Derneği verilebilir. Hindistan’da üniversitelerde de yoga eğitimi almak mümkündür. Hindistan’da yoga eğitimi alınabilecek üniversitelerden bazıları; Guru Gobind Singh Indraprastha Üniversitesi, SRM Chennai Üniversitesi, Savitribai Phule Pune Üniversitesi ve Chandigarh Üniversitesidir. Yoga eğitimleri değişiklik gösterebilmektedir. Pratiğin dini kökenleri, felsefesi üzerine eğitimler, nefes etkinlikleri, dini bilgiler, beslenme ile bilgiler ve fiziksel aktiviteler genel olarak her yoga eğitiminde bulunmaktadır.

En İyi Hindistan Yoga Okulları Hangileridir?

Hindistan’da en iyi yoga eğitimi veren okullar aşağıda listelenmiştir.

 • Nirvana Yoga Shala, Mysore
 • Mantra Yoga, Goa
 • Shree Hari Yoga, Goa
 • Jiva Yoga, Rishikesh
 • Samyak Yoga, Mysore
 • East+West, Dharamshala
 • Rishikul Yogshala, Kerala
 • AYM, Goa
 • Rishi Yogpeeth, Rishikesh
 • Anadi Yoga Merkezi, Rishikesh

Hindistan'da Yoga Eğitimi Fiyatları Ne Kadardır?

Hindistan’da yoga eğitimi ücreti ortalama olarak saatlik 200 dolardır. Hindistan yoga eğitimi ücreti, kurumlar arası farklılıklara bağlı olarak tüm eğitim süreci için 1.200 dolar ile 4.950 dolar arasında değişmektedir.

Hindistan Nüfusunun Eğitim İstatistikleri Nasıldır?

Hindistan nüfusunun eğitim istatistikleri oldukça yüksektir. Ocak 2022’ye ait Statista verilerine göre, Hindistan’ın okur yazarlık oranının şehirlerde %85, kırsal alanlarda %69 olduğu görülmektedir.

2021 yılında ASER tarafından gerçekleştirilen eğitim üzerine Hindistan nüfus incelemeleri yapılan anket verilerine ülkedeki çocukların %70,3’ünün okul kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştır. Hindistan’da ortaöğretime kayıtlı öğrenci oranı, 2020 yılı Dünya Bankası gelişmişlik değerlendirmeleri sonucunda %75,48 ve yükseköğretim kayıt oranları ise %29,44 olarak tespit edilmiştir.

Okuryazar Nüfusun En Fazla Olduğu Hindistan Şehri Hangisidir?

Okuryazar Nüfusun En Fazla Olduğu Hindistan Şehri Hangisidir?
Okuryazar Nüfusun En Fazla Olduğu Hindistan Şehri Hangisidir?

Okur yazarlık oranının en yüksek olduğu Hindistan şehri, Kerala’dır.

Kerala, Hindistan’ın güneybatısında Malabar sahilinde bulunan ve 38,863 km2 yüzölçümü ile Hindistan’ın eyaletlerinden biridir. Bölgenin 2011 nüfus sayımındaki nüfusu 33 milyondur ve bu da eyaleti ülkenin 13. en büyük nüfusa sahip eyaleti yapmaktadır.

En çok okur yazar oranına sahip Kerala, Hindistan Cumhuriyeti şehirleri ve eyaletleri arasındaki en iyi eğitim kurumlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede Kerala Merkez Üniversitesi, Kerala Medikal Bilimler Enstitüsü gibi birçok üniversite ve enstitü bulunmaktadır. Bilgi teknolojileri çalışmaları ve enstitüleri konusunda oldukça ileri konumda bir şehirdir.

Kerala ayrıca doğal güzelliklere, ruhani eğitim ile yoga eğitimi tesislerine de sahiptir.

Türkiye ve Hindistan Eğitim Sistemleri Karşılaştırması Nasıldır?

Türkiye ve Hindistan eğitim sistemleri karşılaştırıldığında belirli benzerlik ve farklılıklara rastlanmaktadır. Türkiye ve Hindistan’ın eğitim sistemlerindeki benzerlikler arasında; 12 yıllık zorunlu eğitim, ücretsiz devlet eğitim kurumlarına ek olarak hem özel hem uluslararası eğitim kurumlarının opsiyon olarak bulunması ve uluslararası eğitim sıralamasında birbirleriyle ardışık sıralarda olmaları bulunmaktadır. Türkiye’deki yükseköğretim hariç olarak ilk ve ortaöğretimdeki 4+4+4 eğitim aşamaları ile Hindistan’daki yeni eğitim politikasının 5+3+3 sistemi benzemektedir.

Türkiye ve Hindistan eğitim sistemlerinin en önemli farkı Hindistan’da bilgi teknolojileri, tıp ve mühendislik alanlarına oldukça önem verilmesi sonucu ülkenin çok sayıda uzman yetiştirmesi verilebilir. Amerika’nın teknolojide ünlü Silikon Vadisi’nde çok sayıda Hindistanlı mühendis, yazılımcı ve geliştirmeci bulunmaktadır. İki ülke de kalabalık genç nüfusları ve kalkınmakta olan ülkelerden olmaları ile benzer eğitim politikalarına ve bütçesel zorluklara sahip olsa da, Hindistan Asya ülkelerini karakterize eden ve öğrencilerin daha başarılı olmasına sebep olan sistemliliğe sahip olması ile öne geçmektedir.

Hindistan'da Eğitim için Nereden Danışmanlık Hizmeti Alınabilir?

Türkiye’den Hindistan’a eğitim almak amacıyla gitmek isteyen kişiler, akredite bir kuruluş olan Vizem.net üzerinden eğitim danışmanlığı ve takip hizmetleri alabilir.

Vizem.net'ten, Hindistan Cumhuriyeti'nde eğitim almak için alınan Hindistan vize danışmanlık hizmeti kapsamında; lisans, yüksek lisans, doktora, dil okulu, yoga eğitimi gibi programlar için Hindistan'da bulunan seçilmiş eğitim kurumu ile olan yazışmalar, denklik işlemleri, kayıt ve vize başvuru ve takip işlemleri bulunmaktadır.

Bilgi ve başvuru içim: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: