Hırvatistan Nüfusu

Hırvatistan Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Avrupa’nın önemli ve ilgi çekici yerlerinden biri olan Hırvatistan, son yıllarda turist yoğunluğu yaşayan ülkelerden biridir. Taht Oyunları olarak da bilinen Game of Thrones dizisinin çekimlerine ev sahipliği yaptıktan sonra dizi ve film hayranlarının gözdesi haline gelen Hırvatistan, ünlü gün batımı manzaraları ve orta çağ mimarisiyle turistlerin Avrupa’da ziyaret etmek istedikleri yerlerden biridir.

Turistik güzelliklerine ve konumuna rağmen Hırvatistan nüfusu son yıllarda azalmaktadır. Doğum hızı yıllar içerisinde azalan Hırvatistan, özellikle genç nüfustan oldukça fazla göç vermektedir.

Makalenin devamında, Hırvatistan nüfusu hakkında bilinmesi gerekenler aktarılacaktır.

2020 Yılında Hırvat Nüfusu Ne Kadardır?

Hırvatistan son yıllarda sürekli olarak göç vermektedir ve doğum hızı düşmektedir. 2020 yılında Hırvat nüfusu, 4.105.267 olarak kayıtlara geçmiştir. 2019 yılı resmi verilerine göre Hırvat nüfusunda %0.61 oranında azalma görülmüştür.

2021 Yılında Hırvatistan’ın Nüfusu Kaçtır?

Hırvatistan nüfusu 2021 yılında 4.071.065’tir. Hırvatistan’ın başkenti olan Zagreb ülkenin en kalabalık şehridir ve nüfusun büyük bir çoğunluğunu Hırvatlar oluşturmaktadır. 2021 yılı itibarıyla Zagreb’in nüfusu 809.268 olarak kayıtlara geçmiştir. 2020 yılına göre Zagreb’in nüfusu %0.27 artış göstermiştir.

Hırvatistan’ın en az popülasyonuna sahip olan bölgesi Krapina’dır. 2019 yılı verilerine göre Krapina’nın nüfusu 11.816’dır ve önceki yıllara göre Krapina’nın nüfusunda azalma görülmektedir. Hırvatistan’da kilometrekareye 75.7 kişi düşmektedir.

Hırvatistan Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Hırvatistan nüfusu son yıllarda gittikçe azalmaktadır. Hırvatistan sürekli olarak göç vermekte olduğu için nüfusun yıllara göre değişim oranı gitgide azalış göstermektedir. Hırvat nüfusu son 10 yıl içerisinde %5.54 oranında azalmıştır.

Hırvatistan nüfusunun son 10 yıl içindeki nüfus değişim oranları aşağıda verilmiştir.

YılNüfusAzalma oranı
20214.071.065%0.59
20204.105.267%0.61
20194.130.304%0.63
20184.156.405%0.63
20174.182.857%0.61
20164.208.602%0.57
20154.232.874%0.53
20144.255.512%0.49
20134.276.598%0.45
20124.295.878%0.40
20114.313.099%0.35
20104.284.889%0.30

2022 Yılında Hırvatistan’ın Nüfusu Ne Kadar Olacaktır?

2022 yılında Hırvatistan nüfusunun 3.980.000 civarında olması tahmin edilmektedir. Pandemi koşulları ve Hırvatistan’ın son on yıldaki değişimi de göz önünde bulundurulduğunda Hırvatistan nüfusunda ilerleyen süreçte azalma beklenmektedir.

Hırvatistan Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Hırvatistan, anayasasında belirtildiği üzere resmi bir dine sahip değildir ancak Hırvatistan’da nüfusun büyük bir kısmı Hristiyanlık dinine mensuptur. Hırvatistan’da nüfusun %86.28’i kendisini Katolik olarak, %4.3’ü kendisini Ortodoks olarak tanımlamaktadır. Hırvatistan nüfusunun %1.5’ü Müslüman ve %0.3’ü Protestanlık mezhebine mensuptur. Hırvatistan’da diğer dini inançlara sahip insanlar toplumun %3’ünü oluşturmaktadır. Hırvatistan nüfusu bünyesinde birçok dini inancı barındırmasına karşın toplumun büyük bir yüzdesi Hıristiyandır. Herhangi bir inanca sahip olmayanlar Hırvat toplumunun %4.6’sını oluşturmaktadır.

Hırvatistan Müslüman Nüfusu Kaçtır?

Hırvatistan nüfusu çeşitli inançları bünyesinde barındırmaktadır. Hırvat nüfusuna İslam dinine mensup insanlar da dahildir. Hırvatistan Müslüman nüfusu yaklaşık 60.000’dir. Hırvatistan’da en yaygın inanılan ikinci din İslam’dır. Hırvatistan’da yaşayan Müslüman nüfusun %0.5’ini Türkler oluşturmaktadır.

Hırvatistan nüfusunun birçoğu Hristiyan olmasına karşın toplumsal yapısı ve konumu sebebiyle farklı topluluklar ve kültürler bir arada yaşamaktadır. Hırvatistan Dini açıdan birçok farklı topluluğa ev sahipliği yapmaktadır.

Hırvatistan Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Hırvatistan’da nüfusun büyük bir çoğunluğu kentleşmiş bölgelerde yaşamaktadır. Hırvatistan dağınık bir yerleşime sahiptir ve halkın büyük bir kısmı yaşamak için büyük şehirleri tercih etmektedir. Hırvatistan’ın kuzey kısmında kalan Zagreb ve Rijeka gibi şehirler nüfusun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Hırvatistan nüfusunun bölgelere göre dağılımında nüfusun %60’ının kentleşmiş yerlerde ve %25’inin en büyük dört şehirde ikamet ettiği görülmektedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Hırvat nüfusunun büyük bir kısmı büyük şehirlere göç ettiği için kırsal alanda nüfus daha azdır. Lika, Gorski ve Kotar gibi ulaşımın zor olduğu dağlık alanlarda yerleşim gitgide azalmaktadır.

Zagreb’in Nüfusu Kaçtır?

Hırvatistan’ın başkenti ve en kalabalık bölgesi olan Zagreb’de nüfus, 2021 yılında 809.268’dir. Hırvatistan’ın nüfus yoğunluğu azalmasına rağmen Zagreb son yıllarda büyüme göstermektedir ve yoğun turist ilgisi çekmektedir. Önceki yıllara göre Zagreb nüfusu %0.27 artmıştır.

Zagreb, tarih boyunca Hırvatistan’ın önemli bir bölgesi olmuştur. Günümüzde turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi alanlar, müzeler ve restoranlar Hırvatistan Başkenti Zagreb üzerinde yer almaktadır.

Hırvatistan’ın Şehirleri ve Nüfusları Nasıldır?

Hırvatistan’ın şehirleri ve nüfuslarının dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ŞehirNüfus (2019)
Bjelovar- Bilogora105.554
Brod- Posavina136.429
Dubrovnik- Neretva122.449
Zagreb809.235
İstriya209.955
Karlovac114.804
Koprivnica- Krizevci105.886
Krapina- Zagorje124.407
Lika- Senj44.346
Medimurje109.130
Osijek- Baranja270.877
Pozega- Slovenya65.614
Primorje- Gorski Kotar281.945
Sibenik- Knin98.899
Sisak- Moslavina144.599
Split- Dalmaçya448.153
Varazdin165.885
Virovitica- Podravina72.843
Vukovar- Srijem149.489
Zadar168.055
Zagreb309.611

Hırvatistan Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Hırvatistan nüfusunun doğum oranı son yıllarda sürekli olarak düşmektedir. 2021 yılında doğum oranı %1.42’dir. Bu oran 2020 yılına göre %0.49 azalmıştır. Önceki yıllara göre Hırvatistan nüfusu ile ilgili demografik istatistikler düşüş göstermektedir. Hırvatistan’da günlük ölüm oranı günlük 149’dur. 2020 yılında 33.414 kişi Hırvatistan’a göç etmiştir.

Aşağıda Hırvatistan nüfusu ile ilgili demografik istatistikler verilmiştir.

 • Her 14 dakikada bir doğum
 • Her 10 dakikada bir ölüm
 • Her 72 dakikada bir göçmen

Hırvatistan’da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Hırvatistan’da ortalama yaşam süresi 2020 yılındaki verilere göre 77 yıldır. Hırvatistan’da ortalama yaşam süresi erkeklerde ortalama 74.70’i, kadınlarda ortalama 80’i bulmaktadır.

2020 yılında ortalama yaşam süresi 2019 yılına göre %1.05 azalan Hırvatistan’da yaşam süresi ortalama olarak yüksektir.

Hırvatistan’ın Kadın Erkek Oranı Kaçtır?

Hırvatistan’da kadınlar nüfusun %51.9’unu, erkekler ise %48.1’ini oluşturmaktadır. 2021 yılında 2.121.140 kadın vatandaş ve 1.969.309 erkek vatandaş Hırvatistan vatandaşı olarak kayıtlara geçmiştir.

Hırvatistan’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Hırvatistan’da Türk nüfusu 367 civarındadır. Hırvatistan’daki Türkler genellikle ülkenin başkenti olan Zagreb’de yaşamaktadır. Bunun dışında Primorje - Gorski, Split - Dalmaçya, Brod - Posavina ve İstirya bölgeleri Türklerin Hırvatistan’da yaşadığı yerlerdir. Hırvatistan’da Türkler nüfusun yaklaşık %0.001’ini oluşturmaktadır.

Hırvatistan’daki Müslüman nüfusun %0.5’ini Türkler oluşturmaktadır. Hırvatistan farklı yerlerden göç alan ülkelerden biridir. Hırvatistan Göçmenlik açısından birçok Avrupa ülkesi gibi tercih edilen bir yerdir.

Hırvatistan Etnik Yapısı Nedir?

Hırvatistan nüfusu farklı etnik kökenleri içermektedir. Hırvatlar nüfusun %90.4’ünü oluşturmaktadır. Hırvatistan’da yaşayan yaygın bir diğer topluluk ise nüfusun %4.4’ünü oluşturan Sırplardır. Sırplar, ülkedeki azınlık gruplar içerisinde en kalabalık olan topluluktur. 90’lı yıllardan itibaren sayıları azalsa da günümüzde yaklaşık 186.633 Sırp Hırvatistan’da yaşamakta ve kültürlerini sürdürmektedir.

Hırvatistan etnik yapısını oluşturan diğer etnik gruplar aşağıda listelenmiştir.

 • %0.7 Boşnak
 • %0.4 İtalyan
 • %0.4 Arnavut
 • %0.3 Roman
 • %0.3 Macar
 • %0.3 Slovenyalı
 • %2.5 Diğer etnik gruplar

Hırvatistan Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Hırvatistan nüfusunun yaş dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0 - 14 yaş: %14.16 (306.668 erkek/ 289.996 kadın)
 • 15 - 24 yaş: %10.76 (233.602 erkek/ 221.495 kadın)
 • 55 - 64 yaş: %14.24 (290.982 erkek/ 310.969 kadın)
 • 65 yaş ve üstü: %21.06 (364.076 erkek/ 526.427 kadın)

Hırvatistan’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

2021 yılında Hırvatistan’da doğum oranı %1.42’dir, her 14 dakikada bir doğum gerçekleşmektedir. 2021 yılında Hırvatistan’da ölüm oranı günlük 149’dur, her 10 dakikada bir ölüm gerçekleşmektedir. 2015 yılında -1.8 olan Hırvatistan net göçmen oranı, 2020 yılında -1.92 olarak kayıtlara geçmiştir. Beş yıllık süreçte Hırvatistan net göç oranı %6.67 değişmiştir.

Hırvatistan Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Hırvatistan’da okuryazarlık oranı yüksektir. 2021 yılında Hırvatistan nüfusunun okuryazarlık oranı %99.13 olarak hesaplanmıştır. Hırvatistan nüfusunun erkek okuryazarlık oranı %99.63, kadın okuryazarlık oranı ise %98.67’dir. Hırvatistan’da okul öncesi eğitim seviyesi %70’dir. Hırvatistan’da okul öncesi eğitim oranı kadın nüfusta %70.5, erkek nüfusta %71.2’dir.

Hırvatistan okur yazarlığa çok önem vermektedir ve ücretsiz birçok kitabı sunduğu Croatia Reads uygulaması tüm vatandaşlara açıktır. Hırvatistan’da okumak yurtdışında öğrenim görmek isteyen gençler için iyi bir tercih olmaktadır.

En Sık Kullanılan Hırvatça İsimler Nelerdir?

Hırvatistan’da aileler yeni doğan çocuklarına yaygın isimler vermektedir. Bazı Hırvat isimleri uzun zamandır sıkça kullanılmaktadır.

Aşağıda Hırvatistan’da en çok kullanılan beş isim listelenmiştir.

 • Ivan - 130.828 kişi
 • Marija - 12.646 kişi
 • Ana - 81.751 kişi
 • Josip - 77.324 kişi
 • Marko - 50.393 kişi

Sık Kullanılan Hırvat Kadın İsimleri Nelerdir?

Son yıllarda Hırvatistan’da sık kullanılan kadın isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Marija
 • Ana
 • Mia
 • Ema
 • Nika

Sık Kullanılan Hırvat Erkek İsimleri Nelerdir?

Son yıllarda Hırvatistan’da yaygın kullanılan erkek isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ivan
 • Josip
 • Jakov
 • Luka
 • David
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: