Hırvatistan'da Politika ve Siyaset

Hırvatistan'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Hırvatistan Cumhuriyeti üniter, sosyal ve demokratik bir ülkedir. Çok partili sisteme sahip Hırvatistan Cumhuriyeti’nde 2020 seçimleri itibariyle ülke genelinde sosyal demokrasi ideolojisinin yüksek olduğu görülmektedir. Hırvatistan halkının %52,66’sı Hırvatistan Sosyal demokrat partisini desteklerken, %47,34’ü Hırvat Demokrat Birliğine oy vermiştir.

Hırvatistan’da muhalefet parti tanımı iktidarda olan parti dışında, Hırvat parlamentosunda temsil edilen tüm partilerdir. Hırvatistan iktidarındaki Sosyal Demokrat Partisi’nin önde gelen muhalefet partisi, Hırvat Demokrat Birliği’dir.

Hırvatistan’da en yaygın politik akımlar, anti faşist, faşist, muhafazakar, popülist, muhafazakar liberal siyasi ideolojilerdir.

Hırvatistan’ın Yönetim Şekli Nedir?

Hırvatistan, üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyettir. 30 Mayıs 1990 tarihinde parlamento seçimleri ve mevcut Hırvatistan Anayasasının kabul edilmesinin ardından, mevcut hükümet biçimi ve yönetim şekline geçilmiştir.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanović Kimdir?

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, 19 Şubat 2020 tarihinde %52,66 oy ile göreve başlamıştır. Hırvat Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, eski Başbakan ve Hırvatistan sosyal demokrat partisi lideridir. 19 Şubat 2020 seçimlerinden önceki Hırvatistan kadın cumhurbaşkanı, Kolinda Grabar Kitarović’dir.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Eşi Kimdir?

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović’in eşi, Hırvat bilim insanı ve profesör Sanja Musić Milanović’dir.

Hırvatistan’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Hırvatistan’da Başbakan, Hırvat Parlamentosu’nda çoğunluk desteğine sahip adaylar ve Cumhurbaşkanı tarafından da aday gösterilen kişiler arasından, Parlamento tarafından seçilmektedir. Hırvatistan’ın 12. Başbakanı Andrej Plenković, 19 Ekim 2016 tarihinden Başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Hırvatistan Cumhuriyeti’nin başbakanı, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini, bakanlıklar arası işbirliğini, yasaların uygulanmasını ve yasalarla verilen öteki görevlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Hırvatistan Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Hırvatistan meclisindeki siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Ivan Pernar’ın Partisi
 • Hırvat İşçiler İşçi Partisi
 • Hırvat Demokrat Birliği
 • Hırvatistan Sosyal Demokrat Partisi
 • Vatan Hareketi
 • Köprü
 • Yapabiliriz
 • Hırvat Egemenler
 • Bağımsız Demokratik Sırp Partisi
 • İstria Demokratik Meclisi
 • Hırvat Sosyal Liberal Parti
 • Hırvat Köylü Parti
 • Merkez
 • İşçi Cephesi
 • Hırvat Halk Partisi
 • Yeni Sol
 • Sivil Liberal İttifakı
 • Halk Partisi
 • Hırvatistan İçin
 • Hırvat Demokrat Parti
 • Odak
 • Hırvat Emekliler Partisi
 • İnsan Koruyucu
 • Zagorje Partisi
 • Sosyal Demokrat Parti

Hırvatistan’da Mart 2015 tarihinde 264 siyasi parti kaydedilmiş ve bunların 118’i kayıttan silinmiştir. Hırvatistan’da aktif 114 tane siyasi parti bulunmaktadır.

Hırvatistan Cumhuriyeti’nin Meclis Yapısı Nasıldır?

Hırvatistan’ın meclis yapısı, yürütme organının denetiminde olduğu demokratik parlamenter sistemdir. Hırvatistan meclisi, dört yıllık bir süre için seçilen 151 üyeden oluşmaktadır. Hırvat Parlamentosu, Hırvatistan’ın tek meclisli yasama organdır. Hırvat Anayasası hükümlerine göre parlamento yasama yetkisine sahip, Hırvat halkı temsil eden bölümdür.

Hırvatistan Hükümetinin Görevleri Nelerdir?

Hırvatistan hükümetinin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Hüküme, önergeler ile meclise önerilerde bulunup parlamentonun aldığı kararları bakanlıkların yardımı ile uygulamaktadır.
 • Hırvatistan Hükümeti, parlamentoya öneriler vermekte ve parlamento kararları genellikle hükümetin verdiği önerilere göre almaktadır.
 • Hırvatistan Hükümeti; yürütme yetkilerinin, anayasa ve yasaya uygun olarak kullanılmasını sağlamaktadır.
 • Hırvatistan’da Hükümet, politika ve programların uygulanmasını belirlemekte, yönlendirmekte, hizalamakta ve stratejiler önermektedir.
 • Hükümet, Hırvatistan Parlamentosuna devlet bütçesini ve yıllık hesapları önermektedir.
 • Hükümet, Hırvatistan Parlamentosu tarafından alınan kanun ve kararları yürütmektedir.
 • Hükümet, dış ve iç politika yapmakta, yönlendirmekte ve devlet yönetimi çalışmaları denetlemektedir.
 • Hırvatistan Hükümeti, ülkenin ekonomik kalkınması ile ilgilenmekte, kamu hizmetlerinin faaliyetleri ve gelişimini yönlendirmektedir.

Hırvatistan’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Hırvatistan Cumhurbaşkanı ulusal seçimleri, vatandaşların doğrudan oyu ile beş yıllık bir süre için seçilmektedir. Seçime katılan adayların hiçbirinin ilk turda yüzde 50’den fazla oy alamaması durumunda ikinci tur seçimleri yapılmaktadır.

Hırvatistan’ın belediye başkanları, geçerli yerel yönetim birimlerinde kullanılan oyların çoğunluğu ile dört yıllık bir dönem için seçilmektedir. İlk turda hiçbir adayın çoğunluğu sağlayamaması durumunda ikinci tur seçim yapılmaktadır.

Hırvatistan’da Kaç Bakanlık Vardır?

Hırvatistan’da toplam 16 tane bakanlık vardır.

Hırvatistan bakanlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Hırvatistan Tarım Bakanlığı
 • Hırvat Gaziler Bakanlığı
 • Kültür ve Medya Bakanlığı
 • Savunma Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Adalet ve İdare Bakanlığı
 • Çalışma, Emeklilik Sistemi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Fiziksel Planlama, İnşaat ve Devlet Mülkiyeti Bakanlığı
 • Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Fonları
 • Bilim ve Eğitim Bakanlığı
 • Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı
 • Deniz, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı
 • Turizm ve Spor Bakanlığı

Hırvatistan Başbakanı Kimdir?

19 Ekim 2016 tarihinden beri görev yapan Hırvatistan’ın 12. Başbakanı, Hırvat siyasetçi ve diplomat Andrej Plenković’dir.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Kimdir?

2019 yılından beri Hırvatistan Dışişleri Bakanı ve Avrupa İşleri Bakanı olarak görev yapan siyasetçi ve diplomat Gordan Grlić Radman’dır.

Hırvatistan Maliye Bakanı Kimdir?

2016 yılından Hırvatistan Maliye Bakanı ve aynı zamanda 2019 yılından Hırvatistan başbakan yardımcısı olarak görev yapan ekonomist ve politikacı Zdravko Maric’dir.

Hırvatistan Nereye Bağlıdır?

Hırvatistan, hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız bir ülkedir. Hırvatistan 1991 yılında Yugoslavya’dan ayrılmış ve tam bağımsızlığını ilan etmiştir.

Bağımsız Hırvatistan Devleti Ne Zaman Kurulmuştur?

Haziran 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan Cumhuriyeti, 4 yıl Hırvatistan bağımsızlık savaşı vermiştir. Hırvatistan bağımsızlık savaşı, 1995 yılında Sırpların geri çekilmesi ve diğer ülkelerin araya girmesiyle barışla sonlanmıştır.

Hırvatların etnogenetik kökeni bilinmemekle birlikte, Hırvatların kökeni Slav olarak kabul edilmektedir.

Hırvatistan’da Terör Olayları Var Mıdır?

Hırvatistan’da terör olayları genel olarak yoktur. Hırvatistan tarihi boyunca iki terör olayı gerçekleşmiştir. 12 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Zagreb, San Marco meydanı saldırısı aşırı sağcılıktan, Ekim 1995 Rijeka bombalaması islamı terörizmden dolayı gerçekleşmiştir.

Hırvatistan Devlet Web Sitesi Nedir?

Hırvatistan’ın resmî internet sitesi, https://vlada.gov.hr‘dir.

Hırvatistan Anayasası Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Hırvatistan Cumhuriyeti anayasası 22 Aralık 1990 tarihinde kabul edilmiştir. Hırvatistan’da kabul edilen anayasayla birlikte, Hırvatistan 1990 yılında Demokratik Cumhuriyet sıfatını kazanmıştır. 1990 yılından 2000 yılına kadar Hırvatistan yarı başkanlık sistemiyle yönetilmiş ve 2000 yılının Kasım ayında anayasasının değiştirilmesi ile birlikte devlet parlamenter sisteme geçiş yapmıştır. Hırvatistan Cumhuriyeti anayasası toplam 152 maddeden oluşmaktadır. Hırvatistan anayasası maddeleri arasında en önemlileri, anayasanın temel hükümlerinin ilk 13 maddedir.

Hırvatistan Avrupa Birliği Üyesi Midir?

Evet, Hırvatistan Avrupa Birliği üyesidir. 3 Ekim 2005 tarihinde üyelik müzakerelerine başlayan Hırvatistan, müzakereleri 2011 yılında tamamlanmış ve 2013 tarihinde Avrupa Birliği ülkeleri arasına girmiştir.

Hırvatistan Nato Üyesi Midir?

Evet Hırvatistan NATO üyesidir. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin oluşturduğu askeri ittifakı NATO’ya, 2009 yılında Türkiye’nin de desteği ile Hırvatistan üye olmuş ve üye ülke sayısı 30’a yükselmiştir.

Hırvatistan Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Hırvatistan’da iki büyük parti vardır. Hırvatistan’daki 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Sosyal Demokrat Parti yüzdesi %52.66, Hırvat Demokrat Birliğinin yüzdesi %47.34’dur. Hırvatistan’ın genel siyasi görüşünü, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turuna göre % 29.55’i Sosyal Demokrat Parti, %26.65’i Hırvat Demokrat Birliği, % 2.31’i Ivan Pernar’ın partisi, %1.12 İşçi Cephesi ve %0,95’i ise Hırvat Sosyal Liberal Parti olarak gözlenmektedir.

4.047 milyon olan Hırvatistan nüfusu, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimine 3.719.741 kişi olarak katılım göstermiştir.

Hırvatistan Türkiye İlişkileri Nasıldır?

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkiler 1991 yılında Türkiye’nin bağımsız Hırvatistan’ı tanımasıyla başlamıştır. Türkiye, Hırvatistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasındadır. Hırvatistan bağımsızlığını kazandıktan sonra NATO’ya katılması için Türkiye Hırvatistan’ı desteklemiştir. 2009 yılının başında Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan Strateji Belgesiyle, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki üst düzey ziyaretler, iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilemiştir.

Hırvatistan’a Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır mı?

Hırvatistan’a gitmek isteyenlerin, Hırvatistan vizesi alırken siyasi görüşüne bakılmamaktadır. Hırvatistan vizesi almak isteyen kişilerin siyasi görüşleri, vize almak için önem taşımamaktadır. Hırvatistan Konsolosluğu, Hırvatistan vizesi başvurusunda bulunan kişilerin özel hayatı veya düşünceleri hakkında araştırma yapmamaktadır.

Hırvatistan’a seyahat etmek isteyen kişilerin Hırvatistan vizesi almak için Hırvatistan Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya akredite acentelere vize başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: