Hırvatistan Suç Oranı

Hırvatistan Suç Oranı Nasıldır?

Sınırlı bölgelerde işlendiği tespit edilen suçların aynı sınırlı bölge içerisinde bulunan nüfusa oranı suç oranının tanımı olarak kabul edilmektedir. Söz konusu bölgedeki suç oranı, suç/ nüfus oranıyla tespit edilmektedir.

Hırvatistan suç oranı verileri, Hırvatistan bölgesinde yapılması planlanan seyahatler, iş planları, yatırım planları ve göç etme planlarını şekillendirmekte yardımcı olmaktadır.

Hırvatistan’da Suç Oranı Kaçtır?

Hırvatistan, Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Ofisi tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen 2020 yılına ait veriler göz önünde bulundurularak düşük seviye tehdit bölgesi olarak belirlenmiştir.

Hırvatistan suç oranı; 2017 yılında her 100 bin kişide 1.10, 2018 yılında ise her 100 bin kişide 0.58 olarak tespit edilmiştir. Hırvatistan suç oranı, 2018 yılında 2017 yılına oranla %47,49 azalmıştır.

Hırvatistan’da İşlenen Cinayetle İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Hırvatistan’da cinayet ilgili suç oranı, 2019 yılında her 100 bin kişi için 0.8 olarak belirlenmiştir. Hırvatistan’da cinayet oranı 2000 yılında her 100 bin kişide 2.3 iken, 2019 yılına gelindiğinde bu oran %65 civarı düşerek 0,8 olmuştur.

Hırvatistan’da İşlenen Cinsel Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Cinsel davranışlar, cinsel bir amaç ile veya cinsel arzuları tatmin etme amacı ile gerçekleştirilen hareketleri ifade eder. Bu tarz davranışların kişinin özgür iradesi ve isteği dışında yasal olmayan yollarla gerçekleştirilmesi cinsel suç olarak tanımlanır.

Hırvatistan’da cinsel suçlara odaklı yapılan çalışmalar sonucu 2015 yılında her 100 bin kişide 6.1 cinsel suç tespit edilmiştir. Tespit edilen ve 2000 yılında her 100 bin kişide 10.1 olan suç oranı 2000 yılından 2015 yılına kadar düşüş göstermiş ve 2015’te her 100 kişide 6.1 olarak tespit edilmiştir.

Hırvatistan’da İşlenen Adam Kaçırmaya İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Hırvat suç kanununa göre adam kaçırma bir kişi özgür iradesinin dışında alıkoyma, kişinin izni olmadan bir yere götürülme ve bir yerde bulundurmak olarak tanımlanmıştır.

Hırvatistanda 2000 ile 2018 yılları arasında adam kaçırma ve buna ilişkin suçlarda azalma görülmüş ve 2018 yılında adam kaçırma ile ilişkin suç oranı 100 binde 0 olarak tespit edilmiştir.

Hırvatistan’da İşlenen Soygun ve Gaspla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Gasp veya soygun mülkiyet ve sahipliği bir başkasına ait olan maddi değeri ölçülebilen bir eşyanın yada varlığın o eşyanın sahibinin isteği dışında yasadışı yollara yağmalanmasına yada el konulmasına denir.

Hırvatistan da soygun ve gasp ile ilgili suç oranı 2018 yılında her 100 bin kişide 262.4 olarak tespit edilmiştir. Hırvatistan’da 2018 yılında her 100 bin kişide 262.4 soygun ve gap ile ilgili suç tespit edilmişken, bu oran 2004 yılında 591.3 olarak tespit edilmiştir. 2004 ve 2018 yılları arasında Hırvatistan’da işlenen soygun ve gasp ile ilişkili suçlarda %50 den fazla düşüş tespit edilmiştir.

Hırvatistan’da İşlenen Hırsızlıkla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Hırsızlık suçu bir kişinin sahipliğinde yada mülkiyetinde bulunan bir malın yada maddi değeri ölçülebilen bir eşyanın yada nesnenin suçu işleyen kişinin kendisi veya mal yada hak sahibinin kendisinden başka birisinin adına çıkar sağlamak üzere yasal olmayan yöntemlerle alıkonulmasıdır.

2018 yılında Hırvatistanda hırsızlıkla ilgili her 100 bin kişide 15 suç tespit edilmiştir. 2019 yılında ise Hırvatistanda hırsızlıkla ilgili her 100 bin kişide 13 suç tespit edilmiştir. 2019 yılında bir önceki yıla göre Hırvatistan İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilen hırsızlık ve hırsızlık ile ilgili suçlarda ise %13’lük azalma tespit edilmiştir.

Hırvatistan’da İşlenen Dolandırıcılık, Aldatma ve İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Dolandırıcılık hileli yada aldatıcı davranışlarla hak yada mal sahibinin zararına veya itibarının zedelenmesine kendisinin ise yararına sonuçlanacak şekillerde aldatılmasına denir.

Hırvatistan da işlenen dolandırıcılık aldatma ile ilgili suçlar hakkında net bir rakam bulunmamakla beraber yerel kaynaklara göre son yıllarda Hırvatistan’da dolandırıcılık ve aldatmaya yönelik suçlarda ciddi artış olduğu iddia edilmektedir.

Hırvatistan’da İşlenen Kontrollü Uyuşturucu Kullanımıyla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Hırvatistan İçİşleri Bakanlığının yayınladığı verilere göre 2018 yılında uyuşturucu kullanımı ile ilgili suçların sayısı her 100 bin kişide 70 olarak tespit edilmiştir. Hırvatistan İçİşleri Bakanlığının 2018 yılında açıkladığı her 100 kişide 70 olan uyuşturucu kullanımı ile ilgili suçlar 2019’a gelindiğinde %7,7 azalarak her 100 bin kişide 65 olarak tespit edilmiştir.

Hırvatistan’da İşlenen Silah ve Patlayıcıyla İlgili Suçlar ve Suç Oranı Ne Kadar?

Hırvat İçişleri Bakanlığının yürütmüş olduğu çalışmalara göre 2018 yılında Hırvatistanda silah ve patlayıcı ile ilgili suçlar her 100 bin kişide 4.5 olarak tespit edilmiştir. 2019 yılında ise silah ve patlayıcı ile ilgili suçlar bir önceki yıla göre %41 oranında artarak her 100 bin kişide 6.3 olmuştur.

Hırvat Polisi Görevleri Nelerdir?

Hırvatistan polis kuvvetlerinin görevleri aşağıda listelenmiştir;

 • Kişinin yaşamının, haklarının, güvenliğinin, dokunulmazlığının ve mülkiyetinin korumak
 • Suç, kabahat ve suçların tespiti ve önlenmesi
 • Suç, kabahat ve suçların faillerinin aranarak yetkili mercilere teslim edilmesi
 • Karayolu trafiğinin kontrolü ve düzenlenmesi
 • Hırvat devletinin sınır gözetimi ve koruması
 • Hırvatistan Kanunlarıyla tanımlanan diğer görevleri sürdürmek

Hırvat Sahil Güvenlik Görevleri Nelerdir?

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu ve Hırvat sahil güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen görevler aşağıda listelenmiştir.

 • Hırvatistan devleti tarafından belirlenen kanunların yaptırımını sağlamak
 • Hırvat denizlerinde yapılan yardım çağrılarına ilk cevabı vermek
 • Deniz güvenliğinin sağlanması ve çevresinin korunması
 • Ulaştırma sistemini yönetmek
 • Güvenlik ve savunma operasyonları yürütmek

Hırvatistan Ceza Kanunu Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Hırvatistan Ceza Kanunu’nun güncel hali 21 ekim 2011’de kabul edilmiştir.

1991 yılında Hırvatistan’daki Sırplar Krajina Cumhuriyeti adı altında ayrılıkçı bir cumhuriyet ilan etmiş, 1992 yılının ocak ayında Birleşmiş Milletler’in aracılığıyla Hırvatistan ve Sırbistan arasında barış antlaşması imzalanmıştır. Slavlara dayanan Hırvatların kökeni ve yine Slavlara dayanan Sırpların kökeni iki millet arasındaki anlaşmazlığı sona erdirememiştir. Hırvatistan - Sırbistan arasındaki savaş, 14 Aralık 1995 yılında Bosna Anlaşması’nın imzalanmasıyla son bulmuştur.

Hırvatistan’da İnsan Kaçakçılığı Cezası Nedir?

Hırvatistan ceza kanununun 106. maddesi uyarınca insan kaçakçılığı ve benzeri olaylar suç haline getirilmiş ve seks ticaretiyle ilgili olduğu tespit edilen cinsel istimar gibi ciddi suçlarla 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası uygun görülmüştür.

Hırvatistan Sokakları Güvenli Midir?

Evet Hırvatistan sokakları güvenlidir. Hırvatistan vatandaşlarının yaşamını sürdürmesi yada turistik geziler yapabilmesi açısından güvenli olarak kabul edilmektedir. Hırvatistan kolluk kuvvetlerinin sıkı çalışmalarının da katkısı ile bu güven durumu turistler içinde sağlanmıştır.

Hırvatistan halkı için güvenli sayılan Hırvatistan’da yaşam şartları, turistik faaliyetlerin ve bölgelerin çokluğundan dolayı turist kalabalığı oluşan bölgelerde kapkaççılık yada hırsızlık gibi suçlara karşı yetersiz görülebilmektedir.

Hırvatistan’da Suç Oranı En Yüksek (Tehlikeli) Şehirler Hangileridir?

Suç endeksi, ülkelerin suç oranları bakımından aldıkları puanlar, güvenlik endeksi ise önlenen olayların oranlarıdır.

Hırvatistan’da suç oranı en yüksek şehirler; gasp, adam yaralama, uyuşturucu kullanımı ve satışı, insan kaçakçılığı suçları baz alınarak aşağıda listelenmiştir.

 • Pula
 • Zadar
 • Varazdin
 • Sibenek
 • Slavonski

Hırvatistan’da Suç Oranı En Düşük (Güvenli) Şehirler Hangileridir?

Hırvatistan’da Hırvatistan’da suç oranı en düşük şehirler; gasp, adam yaralama, uyuşturucu kullanımı ve satışı, insan kaçakçılığı suçları baz alınarak aşağıda listelenmiştir.

 • Sinj
 • Dakovo
 • Pozega
 • Samobor
 • Krizevci
 • Velika Goricia
 • Petrinja
 • Sisak
 • Bjelovar
 • Koprivnica

Hırvatistan’da Turistlere Karşı Suç Oranı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Kurulu‘nun yaptığı çalışmalar sonucu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına Hırvatistanın ziyaret, çalışma ve eğitim görülmesi açısından güvenli olduğunu bildirmiştir. Amerike birleşik devletleri güvenlik kurulu Hırvatistan sokaklarını güvenli bulduğu duyurmuştur ve elçiliklerine bu kararını bildirmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmayarak bilgiler diğer elçilikler ile paylaşılmış ve Hırvatistan sokakları güvenli olarak kabul edilmiştir. Yapılan çalışmalar turistler tarafından yapılan Hırvatistan turist vizesi başvuruları sırasında da başvuruyu yapan kişilere sunulmaktadır.

Hırvatistan Suç Oranı Dünya ve Avrupa Karşılaştırması Nasıldır?

Hırvatistan suç oranlarına göre genel kapsamda 2010 yılında dünyada 85., uyuşturucu kullanımında 10., cinsel suçlarda 39., toplam işlenen suç adedine göre 35., cinayet sayılarında 67., her 100 kişide taşınan silah sayısı ile dünyada 25. olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslandığında ise uyuşturucu kullanımı Hırvatistanda 3 kat daha az, cinayet oranı 3.2 kat daha az, cinsel suç oranı 9 kat daha az, her 1000 kişide suç oranı yüzde 80 daha az olduğu kayda geçmiştir. Hırvatistan uyuşturucu kullanımı haricinde Avrupa genelinde genel suç oranında ortalama seviyelerde kalmıştır. Uyuşturucu kullanımı ise Avrupa ortalamasının bir hayli üstünde olmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, son 11 yılda Türkiye’de cezaevine girenlerin sayısı 3.8 kat artmıştır. Hırvatistan’da mahkum sayısı 2018 yılında 3190 iken, Türkiye’de 297 bin 19’dur. Nüfusa göre tutuklu sayısında Türkiye Avrupa birincisidir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: