İsrail'de Yaşam

2023'te İsrail'de Yaşam Şartları ve Maliyetleri

İsrail yaşam kalitesi olarak ortalamanın üstünde bir ülkedir. İsrail yaşam şartları bakımından ortalamanın üstünde bir ülke olsa da ülkede yaşam masrafları yüksektir. İsrail bir OECD ülkesidir; Orta Doğu’da yer alan İsrail bölgedeki ülkeler arasında hayat standartlarının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Ancak İsrail’in OECD ülkeleri arasında hane geliri miktarı ortalamadan düşük seviyededir.

Gallup Pool hane geliri araştırmalarında İsrail diğer OECD ülkelerine göre ortalama bir yerde bulunmaktadır. ABD, Fransa, Avusturya, Kanada, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Japonya, İngiltere, Norveç, İrlanda, Danimarka, İsveç, Belçika, Finlandiya, Avustralya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Slovenya hane geliri araştırmalarında İsrail’den önce gelirken Türkiye, İspanya, Portekiz, İtalya, Slovakya, Yunanistan, Kolombiya, Şili, Meksika, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Estonya İsrail’den sonra gelmektedir.

İsrail yaşam kalitesi OECD ülkeleri ile kıyaslandığında istihdam oranı İsrail’de %67 olarak OECD ortalaması olan %66’dan daha yüksektir. İsrail’de lise eğitimi tamamlama oranı erkeklerde %88’dir ve lise eğitimini tamamlama oranı OECD ortalaması olan %79’un hayli üzerindedir. OECD’nin uluslararası değerlendirme sınavı olan PISA’da İsrail'in puanı 465’tir ve İsrail PISA puanı OECD ortalaması 488’den daha düşüktür. İsrail’de genel olarak yaşam memnuniyeti değerlendirildiğinde OECD ortalaması olan 6,7’den daha yüksek olan 7,2 puanı bulunmuştur.

İsrail Avrupa’da yer alan Batı ülkeleri ile rahatlıkla kıyaslanabilecek bir Orta Doğu ülkesidir. Gallup World Pool araştırmalarına göre İsrail, 2013 yılında dünyanın en yüksek hane gelirinin olduğu 21. ülke olmuştur.

Gallup araştırmalarına göre hane gelirinin en yüksek olduğu ülkeler Norveç, İsveç, Lüksemburg, Danimarka ve Finlandiya’dır. Türkiye hane geliri araştırması listesinin 54. sırasında yer almaktadır. Avrupa ülkeleri olan Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya listenin ilk 15’inde bulunmaktadır. İspanya, İtalya, Yunanistan, Macaristan, Slovakya gibi Avrupa ülkeleri hane geliri miktarında İsrail’den sonra gelmektedir.

İsrail yabancı ülkelerden göç alan bir ülkedir. Yabancı ülkelerden İsrail’e göç edilmesinin sebebi genellikle iş ve eğitim olmaktadır. İsrail’e özellikle yükseköğretim kurumlarında eğitim almak için yabancı ülkelerden göç etmek yaygındır.

İsrail'de Yaşam Standartları Nasıldır?

İsrail yaşam standartları arasında olduğu OECD ülkelerinin pek çoğundan daha düşüktür. İsrail yaşam standardı ekonomi, eğitim, iş, barınma ve ulaşım alanlarında değerlendirildiğinde haneye düşen yıllık kişi başı gelir OECD ülkeleri ortalamasında 30.490 Yeni İsrail şekeliyken, İsrail’de 27.701 Yeni İsrail şekelidır. Haneye düşen gelire bakıldığında İsrail’in ekonomisinin OECD ortalamasından düşük olduğu görülmektedir.

İsrail, eğitim alanında OECD ülkeleri arasında ortalama bir yer tutar. OECD ülkelerinde liseyi tamamlama oranı %79’ken İsrail’de %88’dir. İsrail’de eğitim alınan yıl ortalaması 15,6 ve OECD ortalaması 18’dir. OECD öğrenci yetenek sınavı olan PISA puanı İsrail’de 465 puan ve OECD ülkeleri ortalamasında 488 puandır.

İsrail iş imkanları bakımından OECD ülkeleriyle kıyaslandığında çalışan nüfus %67’ye %66 ile OECD ortalamasından fazladır. İsrail’de uzun süre işsiz olan nüfus %0,2’dir ve İsrail’in sahip olduğu oran, %1,3 ortalamaya sahip OECD ülkelerinden daha iyi seviyede olduğunu göstermektedir. İsrail’de, işsiz kalma durumunda %4,6 oranında kazanç kaybı yaşanırken, OECD ülkelerinde bu oran %5,1 oranla daha yüksektir. İş kaybı oranının düşük olması, iş güvencesinin yüksek olduğunu göstermektedir. İsrail’de istihdam ve iş güvencesinin yüksek olmasına karşın kişi başına düşen hane geliri daha düşüktür.

OECD ülkeleri barınma koşullarını kişi başına düşen oda sayısıyla ölçmektedir. OECD ülkelerinde kişi başına düşen oda sayısı ortalaması 1,2 iken İsrail’de kişi başına düşen oda sayısı sayı 1,7’dir. Kişi başına düşen oda sayısının düşük olması vatandaşların daha kalabalık bir şekilde barınma ihtiyacını karşıladığını gösterir ve yaşam kalitesini düşürür.

İnsani Gelişmişlik Endeksi 2020 verilerine göre İsrail 19. sırada yer almaktadır. Türkiye İnsani Gelişmişlik Endeksi 2020 raporunda 54. sırada yer alırken Norveç, İrlanda, İsviçre, Hong Kong ve İzlanda ilk 5 sırada yer almaktadır.

İsrail'de Yaşamak Güvenli Midir?

İsrail’de yaşamak güvenlidir. OECD ülkelerinde geceleri yürürken kendini güvende hissetme oranı ortalaması %74 iken, İsrail’de bu oran %80’dir. Güvenliğin bir başka ölçütü olan suç kayıtlarında cinayet suçu OECD ülkelerinde 100.000 kişide 2,6 adet kaydedilirken İsrail’de 100.000 kişide 1,5 cinayet kaydedilmektedir.

İsrail'de Suç Oranları Nasıldır?

İsrail’de suç oranları Numbeo 2022 Suç Endeksi verilerine göre 30,26 puanla düşük seviyededir. İsrail’de en çok işlenen suçlar yolsuzluk ve rüşvettir. İsrail’de uyuşturucu kullanımı ve satışı, vandalizm ve hırsızlık gibi mülkiyet suçları, araba hırsızlığı, eve zorla girilmesi ve hırsızlık suçları, genel olarak düşük seviyede olmasına karşın İsrail’de diğer suçlara kıyasla daha çok işlenmektedir.

İsrail Yaşam Tarzı ve Kültürü Nasıldır?

İsrail Yaşam Tarzı ve Kültürü Nasıldır?
İsrail Yaşam Tarzı ve Kültürü Nasıldır?

İsrail yaşam tarzı ve kültürü genel olarak Avrupa ülkeleriyle benzerdir. Modern bir ülke olan İsrail’de pek çok farklı ülkeden gelen kişiler de yaşadığı için çok kültürlü bir yapı mevcuttur. Ortalama bir İsrailli aile 4-5 kişiden oluşur. Yaşam standartlarını yükseltmek adına ailedeki iki ebeveyn de çalışır. Ebeveynlerin çalışma hayatını sürdürebilmesi için İsrail gündüz bakımevleri ve anaokullarına sahiptir.

İsrail, kadın ve erkeklerin askerlik yaptığı bir ülkedir. 18 yaşını dolduran herkes orduya girer ve kadınlar 2 sene, erkekler 3 sene olmak üzere askerlik yapar. İsrail’de bir meslek edinmek ancak askerlikten sonra mümkündür. İsrail’de yaşayan gençler barınma ihtiyaçlarını kira vererek karşılar. İsrail’de konut fiyatları yüksek olduğu için bir ev alacak kadar sermaye edinmek uzun sürmektedir.

İsrail’de istihdam yüksektir, ancak son yıllarda artan göç nedeniyle işsizlik oranları yükselmektedir. Kazançların neredeyse %50’si vergiye gitmektedir. İsrail’deki sorunlardan bir diğeri de trafiktir. Araç sayısı fazlalığı nedeniyle yeni yollara ihtiyaç duyulmaktadır.

İsrail’de çok sayıda silah görmek mümkündür. Askerlik süresi uzun olduğu için ve herkes askerlik yapmak zorunda olduğu için sokaklarda çok sayıda silahlı kişi bulunmaktadır. Silahlı kişiler genellikle görevde olmayan ordu mensuplarıdır; ancak İsrail’in bazı bölgelerinde kendini korumak için silah edinmek de yaygındır.

İsrail bir Yahudi ülkesi olarak inşa edildiğinden ülkede çok fazla dindar insan görmek mümkündür. İsrail’de aynı zamanda Şabat günü olan cumartesi ve tüm Yahudi bayramları resmi tatil günüdür. İsrail bir Yahudi ülkesi olmasına karşın ülkede farklı dinlere mensup kişiler de yaşamaktadır.

İsrail’de ultra Ortodoks olan Yahudileri sokaklarda geleneksel kıyafetleriyle görmek mümkündür. Ultra Ortodoks Yahudiler ayrı mahallelerde yaşarlar ve kendi okullarında eğitim görürler.

İsrail’in resmi dilleri İbranice ve Arapça’dır. İsrail, kişi başına düşen müze sayısında dünya birincisidir ve pek çok sanat alanında faaliyet gösteren kurumlara sahiptir. Orkestra gösterileri, dans etkinlikleri, tiyatro oyunları İsrail kültürü için oldukça önemli sanat etkinlikleridir.

İsrail Yaşam Masrafları Ne Kadardır?

İsrail’de yaşam masrafları yüksektir. Dört kişilik bir ailenin kira olmadan aylık harcaması ortalama 12.80 Yeni İsrail şekelidir. Tek kişinin aylık yaşam masrafları kira olmadan yaklaşık 3.600 Yeni İsrail şekelidir.

İsrail’de yaşam masrafları açısından en pahalı kısım barınma giderleridir. Ortalama gelirin neredeyse yarısı kiraya verilmektedir. İsrail’de market masrafları aylık ortalama 300 ile 500 Yeni İsrail şekeli arasındadır. Ulaşım için aylık harcanan miktar toplu taşıma kullanıldığında aylık ortalama 250 Yeni İsrail şekeli, sosyal aktiviteler için harcanan miktar aylık ortalama 1.024 Yeni İsrail şekelidir.

İsrail’de dışarıda yeme masrafları iki kişi için ortalama bir restoranda 3 çeşit yemek olarak ortalama 300 Yeni İsrail şekeli tutmaktadır; ortalama bir restoranda tek öğün yemek ortalama 61 Yeni İsrail şekeli ve fast-food öğünü ise ortalama 55 Yeni İsrail şekelidir.

İsrail'de Ev Fiyatları Nasıldır?

İsrail'de Ev Fiyatları Nasıldır?
İsrail'de Ev Fiyatları Nasıldır?

İsrail’de ev fiyatları, metrekare başına 13.700 ile 52.000 Yeni İsrail şekeli arasında değişmektedir. Ev fiyatlarının düşük veya yüksek olmasında şehire uzaklık etkilidir. İsrail’in gelişmiş, kalabalık nüfuslu şehirlerinde konut fiyatları daha yüksektir. İsrail’İn başkenti olan Kudüs’te konut fiyatları ortalama metrekare başına 30.000 Yeni İsrail şekelidir.

Tel Aviv’de ortalama ev fiyatları metrekare başına 41.000 Yeni İsrail şekeli, Hayfa’da 15.400 Yeni İsrail şekeli; İsrail’in en uygun fiyatlı şehirlerinden biri olan Celile’de konut fiyatları ise metrekare başına 11.300 Yeni İsrail şekelidir. Kudüs ve Tel Aviv çevresi genel olarak pahalı şehirlerdir ve İsrail ev fiyatları da Kudüs ve Tel Aviv çevresinde yüksektir.

İsrail'de Aylık Faturalar Ortalama Ne Kadardır?

İsrail’de aylık faturalar ortalama 85 metrekare bir daire için elektrik, su ve ısıtma-soğutma enerjisi olmak üzere 780 Yeni İsrail şekelidir. İnternet ücretleri limitsiz ve 60 mbps üstü internette ortalama aylık 97 Yeni İsrail şekelidir.

İsrail Market Fiyatları Ne Kadardır?

İsrail market fiyatları popüler ürünler için aşağıda listelenmiştir.

 • 1 litre süt: 6 Yeni İsrail şekeli
 • 500 gram somun beyaz ekmek: 8 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo pirinç: 9 Yeni İsrail şekeli
 • 12’li yumurta: 13 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo yerel peynir: 50 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo tavuk fileto: 35 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo sığır eti: 68 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo elma: 10,80 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo muz: 7,80 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo portakal: 6,50 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo domates: 6 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo patates: 4,70 Yeni İsrail şekeli
 • 1 kilo soğan: 4 Yeni İsrail şekeli
 • 1 göbek marul 5.80 Yeni İsrail Şekeli
 • 1,5 litrelik şişe su: 5 Yeni İsrail şekeli
 • Orta kalitede bir şişe şarap: 40 Yeni İsrail şekeli
 • 0,5 litre yerel bira: 9 Yeni İsrail şekeli
 • 0,33 litre ithal bira: 11 Yeni İsrail şekeli
 • 20’li Marlboro sigara: 35 Yeni İsrail şekeli

İsrail Ulaşım Masrafları Ne Kadardır?

İsrail Ulaşım Masrafları Ne Kadardır?
İsrail Ulaşım Masrafları Ne Kadardır?

İsrail ulaşım masrafları ulaşım şekline göre değişmektedir. İsrail’de en uygun fiyatlı ulaşım yöntemi toplu taşıma araçlarıdır. İsrail’de tek yön toplu taşıma ulaşım maliyeti tek yön bilet için 6 Yeni İsrail şekelidir; aylık biletler ise 150 ile 300 Yeni İsrail şekeli arasında ücretlendirilmektedir. İsrail’de taksi fiyatları 15 Yeni İsrail şekeli açılış ücreti ve kilometre başına da 4 Yeni İsrail şekelidir. Taksinin 1 saat bekleme ücreti 100 Yeni İsrail şekelidir.

İsrail Benzin Fiyatları Ne Kadardır?

İsrail benzin fiyatları 2022 yılı Haziran ayı için litre başına 7,93 Yeni İsrail şekelidir. 2022 yılı Haziran ayı için İsrail dizel fiyatları litre başına 7,53 Yeni İsrail şekelidir.

İsrail'de Araba Fiyatları Ne Kadardır?

İsrail'de Araba Fiyatları Ne Kadardır?
İsrail'de Araba Fiyatları Ne Kadardır?

İsrail’de araba fiyatları şehirden şehire ve araç modeline göre değişmektedir. İsrail’de ortalama araba fiyatları Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort veya eşit değerde yeni bir araba için 140.000 Yeni İsrail şekelidir. İsrail şehirlerine göre Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort veya eşit değerde yeni bir araba fiyatları 130.000 ve 145.000 Yeni İsrail şekeli arasında değişmektedir.

Kudüs şehrinde Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort veya eşit değerdeki yeni araba fiyatları 135.200, Tel Aviv’de 140.000, Hayfa’da 137.500 ve Celile’de 130.000 Yeni İsrail şekelidir. Kudüs ve Tel Aviv bölgeleri en çok göç alan bölgeler oldukları için İsrail araba fiyatları Kudüs ve Tel Aviv ve çevresinde daha yüksektir.

İsrail’de Çalışma Koşulları Nasıldır?

İsrail çalışma koşulları Yahudi bayramlarına ve özel günlerine göre düzenlenmiştir. Cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece ve cumartesi akşamüstü Şabat günü olduğu için İsrail’de cuma öğleden sonra pek çok işyeri kapanır ve çalışanlar Şabat günü için mesaiyi bitirir. Cumartesi günü tamamen tatil günüdür. İsrail’de hafta pazar günü başlar ve işler perşembeye kadar devam eder. Cuma günü bazı işletmeler için tamamen tatil veya öğleden sonra tatil olabilmektedir.

İsrail’de uzun çalışma saatleri vardır. Genellikle sabah 8.30’dan akşam 18.00’e kadar mesai yapılır. Tüm çalışanlar haftada 36 saat dinlenme hakkına sahiptir. Dinlenme izinleri genellikle cuma ve cumartesi gününe alınır; ancak dinlenme saatlerinin kullanıldığı günleri değiştirmek mümkündür. İsrail’de ortalama bir maaş 9.000 Yeni İsrail şekelidir.

İsrail’de fazla mesai yapıldığında ilk iki saat için normal saatlik ücretin %125’i ödenir; ilk iki saatten sonra kalınan mesailer için ise saatlik ücretin %150’si ödenmektedir. Çalışanlar her yıl 1-3 hafta arasında yıllık izin hakkına sahiptir. İsrail’de resmi tatil günlerinde pek çok meslek iş yapmaz. Resmi tatiller Yahudi takvimine göre belirlendiği için günlerini her yıl takip etmek gereklidir.

İsrail’de bir çalışan hasta olduğunda doktor raporu getirmesi halinde işverenden ücret alabilir. Hastalık için gelinemeyen 2. ve 3. iş günü için o günkü maaşın %35’i ve daha sonraki günlerde de o günlerdeki maaşın %75’i işverenden talep edilebilir.

İsrail İşsizlik Oranı Nedir?

İsrail işsizlik oranı Central Bureau of Statistics 2022 yılı verilerine göre %3,5’tur.

İsrail'de Maaşlar Ortalama Ne Kadardır?

İsrail’de maaşlar ortalama 9.000 Yeni İsrail şekelidir. İsrail 2022 yılında asgari ücreti tekrar belirlemiş ve 2022 yılı itibariyle İsrail asgari ücreti 5.400 Yeni İsrail şekeli olmuştur.

İsrail'de Asgari Ücret Ne Kadardır?

İsrail’de asgari ücret ay, gün veya saat bazında hesaplanabilir. İsrail’de aylık asgari ücret 5.400 Yeni İsrail şekelidir. Günlük asgari ücret haftada 5 gün çalışan biri için 244,62, haftada 6 gün çalışan biri için ise 212.00 Yeni İsrail şekelidir; İsrail’de saatlik asgari ücret 29,12 Yeni İsrail şekelidir.

İsrail’de asgari ücret hesaplaması bir çalışanın alabileceği minimum ücreti göstermektedir. İşletmenin tercihlerine bağlı olarak çalışana İsrail asgari ücret tarifesi uygulanmak zorunda değildir. Bazı meslekler asgari ücretten daha fazla kazanmaktadır.

İsrail'de Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

İsrail'de Sağlık Hizmetleri Nasıldır?
İsrail'de Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

İsrail’de sağlık hizmetleri herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır. İsrail’de sağlık sigortası zorunludur ve tüm İsrail halkı temel hakları olan sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. İsrail sağlık sistemine göre dört farklı sağlık sigortası bulunmaktadır. İsrail Sağlık Bakanlığı ve İsrail yasaları tarafından zorunlu kılınan resmi sağlık sigortası kuruluşlarına kayıt yaptırılması gerekmektedir.

İsrail’de devletin belirlediği resmi sağlık sigortası kuruluşlarının yanı sıra özel sigorta şirketlerine de başvurmak mümkündür. 2020 yılı verilerinde İsrail sağlık sistemi dünyanın en verimli 3. sağlık sistemi olmuştur.

İsrail'de Eğitim Sistemi Nasıldır?

İsrail'de Eğitim Sistemi Nasıldır?
İsrail'de Eğitim Sistemi Nasıldır?

İsrail’de eğitim sistemi ilkokul, ortaokul ve lise olarak üç zorunlu kısımdan oluşur. İsrail’de 12. sınıfa kadar eğitim zorunludur ve ardından yüksek öğrenim görmek tercihe bırakılmıştır. İsrail kültüründe eğitime ve özellikle yüksek öğrenim görmeye çok değer verilmektedir. İsrail kültüründeki yükseköğrenime verilen önem sonucunda İsrail pek çok kaliteli üniversite kurmuştur.

İsrail’de 25 yaşından büyük vatandaşlar ortalama 11,6 yıl eğitim almış olur. İsrail’de yetişkin bir insanın liseyi tamamlama oranı %88’dir ve liseyi tamamlama oranı İsrail eğitim sistemi sonucu yükseltilmiştir. İsrail’de 25-64 yaş aralığındaki kişilerin yaklaşık %46’sı yükseköğrenim görmüştür.

İsrail eğitim sisteminin pozitif yönü İsrail’de 12 yıllık bir eğitimin tamamlanmakta olması ve öğrencilerin lisans eğitimi alarak uzmanlaşmaya teşvik edilmesidir. İsrail eğitim sisteminin olumsuz yönü ise 18 yaşından sonra zorunlu ordu görevi nedeniyle eğitimin kesintiye uğramasıdır.

İsrail'de Üniversite Eğitimi Ne Kadardır?

İsrail’de üniversite eğitimi yıllık 15.000 ile 51.500 İsrail Yeni şekeli tutmaktadır. İsrail üniversite eğitimi kalite yönünden yüksek standartlarda olduğu için tercih edilmektedir. İsrail’in 6 üniversitesi Asya’nın en iyi üniversiteleri arasındadır. Kudüs İbrani Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi, İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Negev Ben-Gurion Üniversitesi İsrail’de eğitim görmek için en çok tercih edilen yükseköğretim kurumlarındandır.

İsrail'e Göç Etmenin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

İsrail’e göç etmenin avantajlarından biri özel araç yerine toplu taşıma araçlarıyla kolayca şehir turu yapılabilmesidir. Ancak İsrail’de Şabat gününde, yani cumartesi gününde toplu taşıma hizmeti durmaktadır. İsrail’de her zaman yapılacak yeni şeyler bulmak mümkün olsa da, yaşam çok pahalıdır. İsrail konumu nedeniyle yılın büyük bir bölümünü güneşli ve sıcak havalara sahip olarak geçirir. İsrail’de yaşanan yoğun sıcaklar nedeniyle neredeyse her yer soğutma sistemleriyle iklimlendirilir, ancak klima sistemlerinin sızdırmaları nedeniyle çevrede kirlilik ve kötü görüntüler meydana gelebilmektedir.

İsrail’in avantajlarından biri de çok kültürlü bir yapısının olmasıdır. İsrail pek çok ülkeden gelen Yahudilere ev sahipliği yapmasının yanı sıra dünyanın her yerinden göçmen de almaktadır. İsrail’de yaşayan insanlar çok çeşitli milletlerden ve dinlerdendir. İsrail farklı kültürlere saygı duyulan bir yer olmanın yanı sıra kültürel etkinliklerin de yoğun olduğu bir ülkedir. İsrail tiyatro gösterileri, dans etkinlikleri, müzeler, orkestra faaliyetleri ve daha pek çok kültürel alanda önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

İsrail’de yaşamanın en avantajlı kısımlarından biri ucuz ve ulaşılabilir sağlık hizmetidir. İsrail’de çok çeşitli işler bulmak ve kaliteli bir lisans eğitimi almak da mümkündür. Dünyanın pek çok yerinden İsrail’e çalışmaya veya eğitim almaya gelen göçmenler bulunmaktadır. İsrail göçmenlik başvurusu ile İsrail’de uzun süreli oturum izni alınarak, iş ve eğitim imkanlarından yararlanılabilir.

Vizem.net, İsrail'e göç etmek isteyen kişilerin oturum izni başvuru ve takip işlemlerinde danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: