İsrail Nüfusu

2023'te İsrail Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsrail Devleti'nin nüfusu, Birleşmiş Milletler Nüfusa Göre Ülkeler ve Bağımlılıklar listesinde 2022 yılı itibariyle yaklaşık 9.506.100'dür ve dünyada 95. sırada yer almaktadır. İsrail nüfusunun %73.9'u her kökenden Yahudi, %21.1'i Yahudilik dışında herhangi bir dine mensup Arap, %5'i diğerleri olarak tanımlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Nüfus Bölümü tarafından sağlanan verilere göre İsrail kilometrekare başına 431 kişi ile nüfus yoğunluğu bakımından dünyada 6. sırada yer almaktadır. İsrail’de Tel-Aviv ve Celile Denizi çevresinde yoğunlaşan nüfus, güneyde Akabe Körfezi kıyısında seyrektir.

İsrail'in Nüfusu Ne Kadardır?

İsrail Devleti'nin nüfusu, Birleşmiş Milletler Nüfusa Göre Ülkeler ve Bağımlılıklar listesinde 2022 yılı itibariyle yaklaşık 9.506.100'dür.

Önceki Yıllarda İsrail'in Nüfusu Ne Kadardır?

Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Nüfus Bölümü tarafından yapılan araştırmaya göre önceki yıllarda İsrail’in nüfusu aşağıda verilmiştir.

 • İsrail nüfusu 2021yılında 9.440.000’dur.
 • İsrail nüfusu 2020yılında 8.655.535’tir.
 • İsrail nüfusu 2019yılında 8.519.377’dir.
 • İsrail nüfusu 2018yılında 8.381.516’dır.
 • İsrail nüfusu 2017yılında 8.243.848’dir.
 • İsrail nüfusu 2016yılında 8.108.985’tir.
 • İsrail nüfusu 2015yılında 7.978.490’dır.
 • İsrail nüfusu 2014yılında 8.212.000’dir.

İsrail Nüfus Politikası Nasıldır?

İsrail'de nüfus politikasının temel amacı nüfusu artırmaktır. İsrail’de göçün yanı sıra doğurganlığı artırmaya yönelik tedbirlerle daha yüksek nüfus artış oranları teşvik edilmektedir. Doğum yanlısı nüfus politikalarını destekleyen İsrail’de diğer gelişmiş ülkelerdeki 1,7'ye kıyasla, ailelerin ortalama 3,1 çocuğu bulunmaktadır. İsrail’de 31 Temmuz 2003'te ilk olarak kabul edilen Vatandaşlık ve İsrail'e Giriş Yasası, ülkedeki Yahudi nüfusunun sayısını artırmayı amaçlamaktadır.

1970'lerde yaklaşık 163.000 Yahudi asıllı kişi SSCB'den İsrail'e göç etmiştir. İsrail'deki yeni Rus nüfusunu yerleştirmek ve onların sorunsuz entegrasyonunu kolaylaştırmak ve daha fazla teşvik etmek için büyük ölçekli bir inşaat çalışması başlatılmıştır. İsrail’in yıllardır desteklediği politikalardan Yahudi göçü, İsrail'deki Yahudi nüfusunu artırmanın süregelen bir yolu olarak kullanılmaktadır. 1989 ile 2006 arasında, yaklaşık 979.000 Yahudi eski Sovyetler Birliği'nden İsrail'e göç etmiştir.

İsrail Devleti'nin Nüfus Dağılımı Nasıldır?

İsrail Devleti'nin nüfusu Kudüs, Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Petah Tikva'da yoğunlaşmıştır.

İsrail'in En Kalabalık 5 Şehri Hangisidir?

İsrail Merkez İstatistik Bürosu 2022 verilerine göre İsrail'in en kalabalık şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kudüs: 936.425 nüfus ile en büyük şehirdir.
 • Tel Aviv: Gush Dan metropol bölgesindeki 460.613 nüfusa sahip İsrail’in ikinci büyük şehridir.
 • Hayfa: En kalabalık üçüncü metropol bölgesi olan Hayfa, 285.316 nüfusa sahip İsrail’in üçüncü büyük şehridir.
 • Rishon Lezion: 254.384 nüfus ile İsrail’in 4. büyük şehridir.
 • Petah Tikva: 247.956 nüfus ile İsrail’in 5. büyük şehridir.

İsrail, başta farklı etnik kökenlerden gelen Yahudiler ve Araplar olmak üzere farklı nüfus gruplarından oluştuğu için kozmopolit bir nüfus yapısına sahiptir. İsrail son derece kentleşmiştir ve çoğu vatandaş en büyük İsrail şehirleri olan Kudüs ve Tel Aviv'de yaşamaktadır.

İsrail Nüfus İstatistikleri Nasıldır?

İsrail nüfus istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

 • İsrail 'de bir günde binde 17.41 oranında doğum gerçekleşmektedir.
 • İsrail'de günde binde 5.05 oranında ölüm gerçekleşmektedir.
 • İsrail’de bir günde binde 2.02 oranında göç yaşanmaktadır.
 • İsrail'de ortalama doğum yapma yaşı 27.7'dir.

İsrail Nüfus Artış Hızı Nedir?

İsrail Nüfus Artış Hızı Nedir?
İsrail Nüfus Artış Hızı Nedir?

İsrail nüfus artış hızı 2022 yılı verilerine göre %1.44 oranındadır. İsrail nüfus artış hızı diğer

dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında 67. sırada yer almaktadır.

Artış Hızına Göre Gelecekte İsrail'in Nüfusu Kaç Olacaktır?

İsrail'de güncel artış hızı baz alınarak 2050 yılına kadar nüfusun 12.72 milyon kişiye ulaşması öngörülmektedir.

İsrail Nüfus Piramidi Nasıldır?

İsrail Nüfus Piramidi Nasıldır?
İsrail Nüfus Piramidi Nasıldır?

İsrail nüfus piramidinde popülasyon yatay eksen boyunca dağılmış olup, erkekler solda ve kadınlar sağda gösterilmiştir. Erkek ve kadın popülasyonları, en genç yaş grupları en altta ve en yaşlılar en üstte olmak üzere, dikey eksen boyunca yatay çubuklarla temsil edilen 5 yıllık yaş gruplarına bölünmüştür. İsrail’de 0-14 yaş arası kişiler nüfusun %26.76, 15-24 yaş arası %15.67, 25-54 yaş arası %37.2, 55-64 yaş arası %8.4, 65 yaş ve üstü %11.96’sını oluşturmaktadır.

İsrail Nüfusunun Yaş Ortalaması Kaçtır?

İsrail nüfusu yaş ortalaması 30.4 yılken, erkeklerin yaş ortalaması 29.8 yıl, kadınların ise 31 yıldır. İsrail nüfusu yaş ortalaması sıralamasında dünyada 121. sırada yer almaktadır.

İsrail Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

İsrail nüfusunun yaş dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yaş aralığıNüfus içindeki payı
0-14 yaş%26.76
15-24 yaş%15.67
25-54 yaş%37.2
55-64 yaş%8.4
65 yaş ve üstü%11.96

İsrail'de Ortalama Yaşam Süresi Kaçtır?

İsrail'de ortalama yaşam süresi, Merkezi İstihbarat Teşkilatı 2022 yılı verilerine göre toplam nüfus için 83.35 yılken, erkeklerde ortalama yaşam süresi 81.45 yıl, kadınlarda ise 85.34 yıldır. İsrail ortalama yaşam süresi diğer dünya ülkeleri ile kıyaslandığında 10. sırada yer almaktadır.

İsrail'de Doğum Oranı Nedir?

Doğum oranı bakımından dünya ülkeleri sıralamasında 90. sırada bulunan İsrail’de, Merkezi İstihbarat Teşkilatı 2022 yılı verilerine göre doğum oranı 1000 kişi başına 17.41’dir.

İsrail'de Ölüm Oranı Nedir?

İsrail'de ölüm oranı 2022 yılı Merkezi İstihbarat Teşkilatı verilerine göre 1000 kişi başına 5.05’tir. İsrail ölüm oranları açısından dünya ülkeleri içerisinde 194. sırada yer almaktadır.

İsrail'de Göç Oranı Nedir?

2022 yılı Merkezi İstihbarat Teşkilatı verilerine göre İsrail'de göç oranı 1000 kişi başına 2.02’dir. İsrail göç oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında dünyada 51.sırada bulunmaktadır.

İsrail Nüfusunun Okur Yazarlık Oranı Kaçtır?

İsrail nüfusunun okur yazarlık oranı 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilen kişiler için %97.8'dir. İsrail'de erkek nüfusun okur yazarlık oranı %98.7 iken, kadınlarda bu oran %96.8'dir.

İsrail Nüfusunun Ortalama Eğitim Süresi Nedir?

İsrail’de 25 yaş ve üzeri olan Yahudiler arasında ortalama 11.6 yıllık eğitime sahiptir ve dünyadaki tüm büyük dini gruplar arasında Yahudiler en yüksek eğitimlilerden biridir. İsrail'in kapsamlı eğitim sistemi 6–12 yaş ilköğretim, 12–15 yaş ortaokul ve 15– 19 yaş lise olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

İsrail’de zorunlu eğitim anaokulundan 12. sınıfa kadar sürmektedir. CIA Factbook 2019 verilerine göre, İsrail’de ilköğretimden yükseköğretime kadar toplam süre 16 yılken, erkeklerde eğitim süresi 15 yıl, kadınlarda 17 yıldır.

İsrail Nüfusunun Etnik Yapısı Nasıldır?

İsrail nüfusunun etnik yapısı aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Etnik kökenNüfus içindeki payı
Yahudiler (İsrail, Avrupa, Amerika, Okyanusya, Afrika, Asya doğumlular)%74
Arap%21.1
Diğer%4.9

İsrail'in Göçmen Nüfusu Kaçtır?

İsrail'deki Yahudi halkı birçok farklı kökenden gelmektedir. İsrail nüfusunun yaklaşık %73'ü İsrail doğumlu, %18'i Kuzey Amerika ve Avrupa'dan, %9'u Afrika ve Asya'dan gelen göçmenlerden oluşmaktadır. Eski Sovyetler Birliği ve Avrupa'dan gelen Yahudilerin yanı sıra İsrail doğumlu torunları ve Aşkenaz Yahudileri, İsrail'deki Yahudilerin %50'sini oluşturmaktadır.

2019 yılında İsrail, 35.000'den fazla yeni göçmenin gelişine tanık olmuştur. 2019'dan 2020'ye kadar İsrail nüfusuna göçler sayesinde 136.000'den fazla kişi eklenmiştir. İsrail’de tüm Yahudilere ve Yahudi kökenli insanlara vatandaşlık hakkı veren Geri Dönüş Yasası İsrail göçmenlik oranlarını artırmaktadır. İsrail’e son 10 yılda Afrika, Çin, Romanya ve Güney Amerika'dan birçok göçmen işçi taşınmıştır. İsrail’de 60.000 Afrikalı göçmen dahil olmak üzere 203.000 civarında göçmen olduğu tahmin edilmektedir.

İsrail'de Yaşayan Türk Sayısı Kaçtır?

İsrail'deki Türk Yahudileri, şu anda İsrail Devleti'nde ikamet eden Türk Yahudi topluluklarının göçmenleri ve göçmenlerin torunlarıdır. İsrail’de yaşayan Türkler’in sayısı 100.000-150.000 civarındadır.

İsrail'deki Türkler Nerede Yaşar?

İsrail’deki Türk Yahudileri ağırlıklı olarak Bat Yam, Aşkelon ve Tel Aviv'de yaşamaktadır. İsrail’de Türk mahallesi Kudüs Eski Şehir’de bulunmaktadır.

İsrail Kürt Nüfusu Kaçtır?

İsrail'deki Kürt Yahudileri, İsrail devletinde ikamet eden Kürt Yahudi topluluklarının göçmenleri ve göçmenlerin torunlarıdır. İsrail’de Kürt nüfusu 200.000 ila 500.000 arasındadır. Kürt nüfus İsrail’de ağırlıklı olarak Kudüs ve Tel Aviv’de yaşamaktadır.

İsrail Nüfusunda Konuşulan Diller Nelerdir?

İsrail nüfusunda konuşulan diller arasında İbranice resmi dil olarak kullanılırken, Arapça İsrail yasalarına göre özel statülü dildir; İngilizce ise en yaygın olarak kullanılan yabancı dildir.

İsrail'de, nüfusun yaklaşık %85'i bir dereceye kadar İngilizce konuşmaktadır. İsrailli Yahudilerin %90'ı İsrail dili olan İbraniceyi konuşurken, İsrail nüfusunun %20'sinden fazlasını oluşturmakta olan Araplar, Arapçayı günlük yaşamda aktif dil olarak kullanmaktadır.

İsrail Nüfusunda Din Dağılımı Nasıldır?

İsrail nüfusunda din dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • Yahudi %74
 • Müslüman %18
 • Hıristiyan %1.9
 • Dürzi %1.6
 • Diğer %4.5

Dünya Yahudi Kongresi'ne göre, dünya Yahudi nüfusunun yaklaşık %41'i İsrail'de yaşamaktadır. İsrail vatandaşlarının çoğunluğunun Yahudi olmasından dolayı İsrail dini Yahudilik olarak tanınmaktadır.

İsrail'in Müslüman Nüfusu Kaçtır?

Müslümanlar İsrail nüfusunun %18'ini oluşturmakta ve 2020'nin sonunda, 1.669 milyon civarında oldukları tahmin edilmektedir. 2020 yılında İsrail Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrailli Müslüman nüfusun yaklaşık %35.2'si Kuzey Bölgesi'nde, %21.9'u Kudüs Bölgesi'nde, %17.1'i Merkez Bölge'de, %13.7'si Hayfa Bölgesi'nde, %10.9'u Güney Bölgesi'nde ve %1.2'si Tel Aviv'de yaşamaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: