İsviçre Ekonomisi

2023'te İsviçre Ekonomisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsviçre ekonomisi dünyanın en gelişmiş serbest piyasa ekonomilerinden biridir. İsviçre ekonomi modeli ekonomik sektörler açısından tipik gelişmiş ülke modelidir. İsviçre ekonomisini oluşturan en önemli sektörler tarım, sanayi ve hizmet sektörüdür. Makine ve metal endüstrisi, saat endüstrisi ve tekstil endüstrisi İsviçre ekonomisinin sanayi sektörünün önemli geçim kaynaklarını oluştururken, hizmet sektörü de turizm, bankacılık ve finans gibi önemli geçim kaynakları arasındadır.

İsviçre ekonomisi 2020 Küresel Rekabet Endeksi Raporuna göre dünyanın üçüncü en büyük ülkesidir.

İsviçre'nin Para Birimi Nedir?

İsviçre para birimi İsviçre frangıdır. İsviçre frangının uluslararası kısaltması CHF’dir.

İsviçre Ekonomi Politikası Nasıldır?

İsviçre ekonomi politikasının temel amaç ve öncelikleri kapsamında Avrupa Birliği ile ticari ilişkiler tarım sektörü dışında asgari düzeyde bulunmaktadır. 1992 yılında İsviçreli seçmenlerin Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nı reddetmesinin ardından İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği ile ikili ekonomik müzakereler yapmayı hedeflemiştir. İsviçre ile Avrupa Birliği arasında yapılan ekonomik müzakereler; araştırma, kamu alımları, ticaretin önündeki teknik engeller, tarım, sivil havacılık, kara taşımacılığı ve kişilerin serbest dolaşımı olarak yedi farklı sektörü kapsamaktadır.

Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Birliği ve İsviçre arasındaki ilişkiler 1999’da resmen ve 2000 yılında genel referandumla onaylanmıştır. İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği ile ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek için Bilaterals II adlı ikinci tur müzakerelere başlamıştır. İsviçre, uluslararası rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak için uygulamalarını Avrupa Birliği politikalarına ve normlarına uygun hale getirmiştir.

İsviçre’de çalışan nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe yer almaktadır ve hizmet sektörünü sırasıyla üretim ve tarım alanları takip etmektedir. İsviçre ekonomik politikası, tarım haricinde Avrupa Birliği politikalarına paralel ilerlemektedir.

Güncel Rakamlarla İsviçre Ekonomisi Nasıldır?

İsviçre’nin başlıca ekonomik verilerini gösteren bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 • İsviçre’nin milli geliri 2022 yılında862,8milyar ABD dolarıdır.
 • İsviçre, 2020 yılındaki verilere göre dünyada en yüksek ikinci kişi başına düşen milli gelirdir ve 2022 yılında kişi başına düşen milli gelir98.770,7ABD dolarıdır.
 • İsviçre’de enflasyon oranı 2022 yılında %0,6’dır.
 • İsviçre’de işsizlik oranı 2022 yılında %3’tür.

İsviçre Milli Geliri Ne Kadardır?

İsviçre milli geliri, IMF verilerine göre 2022 yılında 862,8 milyar ABD dolarıdır. İsviçre milli geliri 2018 yılında 736,1 milyar ABD doları iken, 2019 yılında 732,5 milyar ABD dolarına düşmüştür, ancak 2020 yılında İsviçre milli geliri 751,9 milyar ABD dolarına yükselmiştir. İsviçre milli geliri, 2021 yılında 810,8 milyar ABD dolarına yükselmiştir ve 2022 yılında 862,8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

İsviçre Kişi Başı Milli Gelir Ne Kadardır?

İsviçre kişi başına düşen milli gelir, IMF verilerine göre 2022 yılında 98.770,7 ABD dolarıdır. İsviçre kişi başına düşen milli gelir 2018 yılında 86.762,0 ABD doları olan kişi başına düşen milli gelir, 2019 yılında 85.721,7 ABD dolarına düşmüştür, ancak 2020 yılında İsviçre kişi başına düşen milli gelir 87.366,6 ABD dolarına yükselmiştir. İsviçre kişi başına düşen milli gelir, 2021 yılında 93.515,5 ABD dolarına yükselmiştir ve 2022 yılında 98.770,7 ABD dolarına ulaşmıştır.

İsviçre'de Enflasyon Oranı Kaçtır?

İsviçre’de enflasyon oranı IMF verilerine göre 2022 yılında %0,6’ya yükselmiştir. İsviçre’de enflasyon oranları son beş yıl içerisinde, 2018 yılında %0,9 iken, 2019 yılında %0,4’e, 2020 yılında ise sıfırın altına düşerek %0,7 oranına gerilemiştir ve 2021 yılında enflasyon oranı %0,4’e, 2022 yılında ise %0,6’ya ulaşmıştır.

İsviçre'de Asgari Ücret Ne Kadardır?

İsviçre’de ulusal asgari ücret bulunmamaktadır, İsviçre asgari ücret 2022 yılında yalnızca bazı kantonlarda belirlenmiştir.

Ulusal alanda İsviçre net asgari ücret belirlememiş olduğu için, İsviçre asgari ücret genel anlamda belirli sektör ve meslek grupları için toplu sözleşmeler ve şirketler tarafından belirlenmektedir. 2022 yılında İsviçre’de ortalama maaş 6.550 İsviçre frangıdır.

İsviçre İşsizlik Oranı Kaçtır?

İsviçre’de işsizlik oranları IMF verilerine göre 2022 yılında %3,0’dır.

İsviçre'de İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İsviçre’de işsizlik maaşı, bir kişi işini kaybettiği zaman belirli koşulları yerine getirmesi durumunda verilmektedir. İsviçre’de işsizlik maaşı alabilmek için işini kaybeden kişinin İsviçre’de oturma ve çalışma izninin bulunması, son 2 yılda en az 12 ay İsviçre’de çalışması ve zorunlu eğitim yaşından büyük, emekli yaşından küçük olması gerekmektedir.

İsviçre işsizlik maaşı çoğunlukla işsizlik maaşına başvuran kişinin son çalıştığı iş yerinde kazandığı ortalama maaşının %70’dir, ancak işsizlik maaşına başvuran kişiye bağımlı 25 yaşından küçük çocuğunun bulunması, işsizlik maaşına başvuran kişinin aylık sigorta maaşının en az 3.797 İsviçre frangından az olması veya başvuru sahibinin en az %40 engelinin bulunması durumunda işsizlik maaşı, başvuru sahibinin son çalıştığı işyerinde kazandığı ortalama maaşının %80’i olarak hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının alınabileceği süre ise kişinin son 2 yıldaki çalışma süresine, yaşına ve kendisine bağımlı kimsenin bulunup bulunmadığına göre 200 ile 520 gün arasında değişmektedir.

İsviçre'de Emekli Maaşı Ne Kadardır?

İsviçre emekli maaşı en düşük 1.195 İsviçre frangı ve en yüksek 2.390 İsviçre frangıdır. İsviçre’de maaşı yüksek olan mesleklerden emekli olan kişiler emekli maaşlarını daha yüksek almaktadır. İsviçre’de en yüksek maaş alan 10 meslek; bilgisayar teknolojisi sistem mimarı, avukat, CEO, finans direktörü, doktor, banka yöneticisi, aktüer, pilot, yazılım mühendisi, subaydır.

İsviçre'nin Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

İsviçre’nin ekonomisini oluşturan ana sektörlerdeki önemli faaliyetler; saat endüstrisi, tarım, bankacılık ve finans ile emtia ticaretidir. İsviçre saat ihracatında dünyada lider konumundadır. İsviçre’de tarımsal faaliyetler hükümet tarafından desteklenmektedir ve ülkede tüketilen besinlerin çoğu yerli üretimdir. Gelişmiş turizm altyapısına sahip olan İsviçre’nin turizmden elde ettiği gelir yüksektir.

İsviçre’nin yabancı ülkeler tarafından tanınan tarafsızlığı ile birlikte bankacılık sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır ve ülkenin tarafsızlığı nedeniyle İsviçre’de bulunan yabancı bankalarda yüksek miktarda İsviçre frangı yönetilmektedir. İsviçre, küresel çapta emtia ticaretinin önemli bir merkezi olduğu için tüm petrol sevkiyatlarının yaklaşık olarak %40’ı ve metal ile tahılların %60’ının alım-satım işlemleri İsviçre üzerinden yapılmaktadır.

İsviçre Hizmet Sektörü Nasıldır?

İsviçre hizmet sektörü, bankacılık, finans ve turizm alanlarını kapsamaktadır ve nüfusun yarısından fazlası bu sektörde çalışmaktadır. Hizmet sektörü, İsviçre GSYİH’sının yaklaşık %74’ünü oluşturmaktadır.

İsviçre Endüstri Sektörü Nasıldır?

İsviçre endüstri sektörü, saat, makine, ilaç ve tekstil endüstrisi alanlarını kapsamaktadır ve nüfusun yaklaşık %40’ı bu sektörde çalışmaktadır. Sanayi sektörü, İsviçre GSYİH’sının %25’ini oluşturmaktadır.

İsviçre Saat Endüstrisi Nasıldır?

İsviçre Saat Endüstrisi Nasıldır?
İsviçre Saat Endüstrisi Nasıldır?

İsviçre saat endüstrisi, üretim ve ihracat açısından dünyada lider konumundadır. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu tarafından yayınlanan verilere göre, 2021 yılında İsviçre saatlerinin yıllık ihracat rakamları 22,3 milyar İsviçre frangıdır.

İsviçre Saat Markaları Nelerdir?

İsviçre saat markaları aşağıda sıralanmaktadır.

 • Patek Philippe
 • Rolex
 • Breguet
 • Jaeger-Lecoultre
 • Blancpain
 • Zenith
 • Tag Heuer
 • Omega
 • Breitling

Saat alanında ünlü İsviçre markaları dünyada en kaliteli saatleri üretmektedir.

İsviçre Otomotiv Sektörü Nasıldır?

İsviçre otomotiv sektörü, sanayi sektörü içerisinde yer almaktadır ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. İsviçre’nin sanayi sektörü, küresel çapta rekabetçi şirketler ile geniş bir pazar alanına sahiptir. Sanayi sektörü İsviçre ekonomisinin %25’ini oluşturmaktadır.

İsviçre’nin otomotiv sektörü, sanayi sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir. İsviçre yerli otomobil üreticisi değildir, ancak otomotiv parça üretimi sayesinde İsviçre araba markaları bulunmaktadır.

İsviçre'de Tarım Sektörü Nasıldır?

İsviçre’de tarım sektörü hükümet tarafından desteklenmektedir ve ülkede tüketilen gıdanın yarısından fazlası yerli üretimdir. Tarım sektörü, İsviçre ekonomisinin %1’den daha az katkı sağlamaktadır. İsviçre’de üretilen başlıca tarım ürünleri; patates, mısır, çavdar, şeker pancarı, elma, üzüm, armut ve kirazdır.

İsviçre'nin Turizm Sektörü Nasıldır?

İsviçre'nin Turizm Sektörü Nasıldır?
İsviçre'nin Turizm Sektörü Nasıldır?

İsviçre’nin turizm sektörü gelişmiş bir altyapıya sahiptir; daha çok dağlık alanlarda ve şehirlerde turizm faaliyetleri görülmektedir. İsviçre’de turizm, ülke ekonomisinin %1,3’ünü oluşturmaktadır.

İsviçre İhracat Rakamları Nasıldır?

İsviçre ihracat rakamları yüksektir çünkü İsviçre, özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle kapsamlı ticari ilişkilere sahiptir. İsviçre’nin güncel ihracat hacmi 313.630 milyon ABD dolarıdır. İsviçre’nin en çok ihraç ettiği ürünler; parasal olmayan işlenmemiş formlarda altın, ilaç, sanat, mücevherat ve saattir. İsviçre’nin ihracat partneri ülkeleri; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Çin ve Fransa’dır.

İsviçre'nin İhracat Ürünleri Nelerdir?

İsviçre’nin ihracat ürünleri aşağıda sıralanmaktadır.

 • Parasal olmayan işlenmemiş formlarda altın
 • İlaç
 • İnsan ve hayvan kanı, mikrobiyal kültürler ve zehirler
 • Sanat, mücevherat ve parçaları
 • Otomatik kurmalı kol saatleri

İsviçre İthalat Rakamları Nasıldır?

İsviçre ithalat rakamları yüksektir çünkü İsviçre yeterli bir hammaddeye sahip olmadığı için hammaddeleri diğer ülkelerden ithal etmektedir ve ithal edilen ürünleri işleyerek satışa çıkarmaktadır. İsviçre’nin ithal ettiği ürünleri işleyerek ürün haline getirmesi ülkenin ekonomisinin önemli bir parçasıdır.

İsviçre’nin güncel ithalat hacmi 276.292 milyon ABD dolarıdır. İsviçre’nin en çok ithal ettiği ürünler; parasal olmayan işlenmemiş formlarda altın, sanat, mücevherat ve parçaları, ilaç ve ham petrol hariç petrol yağlarıdır. İsviçre’nin ithalat partneri ülkeleri; Almanya, İtalya, ABD, Fransa ve Birleşik Krallık’tır.

İsviçre'nin İthalat Ürünleri Nelerdir?

İsviçre’nin ithal ürünleri aşağıda sıralanmaktadır.

 • Parasal olmayan işlenmemiş formlarda altın
 • Sanat eserleri, mücevherat ve parçaları
 • Karışıkveya karıştırılmamış şekilde ilaçlar
 • İnsan ve hayvan kanı, mikrobiyal kültürler ve zehirler
 • Petrol yağları

İsviçre'de Vergi Oranları Nasıldır?

İsviçre’de vergi oranları, kişilerin gelir düzeyine göre farklılık göstermektedir.

İsviçre vergi oranları aşağıda sıralanmaktadır.

 • Geliri 14.500 CHF’nin altında olan bekar vergi mükellefleri vergiden muaf tutulmaktadır.
 • Geliri 755.200 CHF’nin üzerinde olan bekar vergi mükelleflerine %11,5 vergi oranı uygulanmaktadır.
 • Geliri 28.300 CHF’nin altında olan evli vergi mükellefleri ya da küçük çocukları olan bekar vergi mükellefleri vergiden muaf tutulmaktadır.
 • Geliri895.900 CHF'nin üzerindeolan evli vergi mükelleflerine ya da küçük çocukları olan bekar vergi mükelleflerine %11,5 vergi oranı uygulanmaktadır.

İsviçre Gelir Vergisi Ne Kadardır?

İsviçre gelir vergisi 2021 yılında en az %0,77 en fazla %11,5’dir.

İsviçre Ekonomisi Hakkında En Çok Merak Edilenler Nelerdir?

İsviçre ekonomisi hakkında en çok merak edilen konular aşağıda verilmiştir.

İsviçre Frangı Kaç Türk Lirasıdır?

İsviçre frangı 2022 yılının Nisan ayı itibariyle 15,39 Türk lirasıdır.

İsviçre Bankaları Nelerdir?

İsviçre bankaları aşağıda sıralanmaktadır.

 • Credit Suisse Group AG
 • UBS Group AG
 • Julius Baer
 • EFG International
 • Migros Bankası AG
 • Bank J. Safra Sarasin
 • Raiffeisen Switzerland
 • Zurich Cantonal Bank
 • Basler Kantonalbank
 • Banque cantonale de Genève (BCGE)

İsviçre Türkiye Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

İsviçre ve Türkiye arasında üst düzey siyasi bir diyalog ve kapsamlı ticari bağlantılar bulunmaktadır.

Türkiye, İsviçre’nin 20. en önemli ticari ortağıdır. İsviçre’de yüksek yaşam standartları ile birlikte ekonomik ve finansal koşullardaki istikrarlılık sebebiyle Türkiye’den de İsviçre’ye yatırımlar yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre 2005-2021 yılları arasında İsviçre’ye yapılan Türk yatırımları toplamda 1.263 milyar ABD dolardır.

Türkiye'den İsviçre'ye İhracat Yapılır Mı?

Türkiye’den İsviçre’ye ihracat yapılmaktadır ve bu iki ülke arasındaki ticari ilişkiler en çok sanayi sektörü alanındadır. Türkiye’nin İsviçre’ye ihraç ettiği başlıca ürünler; altın, otomobil, alüminyum saclar, kabuklu meyveler ve tıbbi malzemeler iken, Türkiye’nin İsviçre’den ithal ettiği başlıca ürünler; altın, kol ve cep saatleri, kan, antiserumlar, aşılar, toksinler ve paketli ilaçlardır.

İsviçre Türk Şirketleri Nelerdir?

İsviçre Türk şirketleri aşağıda sıralanmaktadır.

 • Maxam Holding Swiss AG
 • Günyar RTV
 • Stöckli Interior AG
 • Möbel Harmonia GmbH
 • DVI Elektroplan GmbH
 • SwissSun Marketing GmbH
 • Aksa Food AG
 • Goldstein Consulting
 • Bagalali Trade GmbH
 • CrazyModell GmbH
 • Kervan Reisen
 • MedicalTravel GmbH
 • Planet GmbH Consulting & Management
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: