İtalya Ulusal Vize

İtalya Ulusal Vize Başvuru ve Takip İşlemleri

İtalya ulusal vizesi, İtalya’ya 90 günden uzun süre seyahat etmek isteyen kişilerin alması gereken, uzun süreli (D tipi) bir vize türüdür. İtalya ulusal vizesi, İtalya’da çalışma, öğrenim görme ya da aile birleşimi gibi haklarla alınabilmektedir.

Geçerli bir İtalya ulusal vizesine sahip kişilerin, Schengen bölgesindeki diğer ülkelere, her 6 aylık dönem içerisinde en fazla 90 gün seyahat hakkı vardır. İtalya’ya 90 günden uzun sürecek bir seyahat gerçekleştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, pasaport türü fark etmeksizin, İtalya D tipi vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Vizem.net, son 2 yılda yapılan İtalya ulusal vize başvurularında, en yüksek başvuru onay oranını elde eden akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Ulusal Vize İtalya için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İtalya ulusal vize için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • İtalya ulusal vize başvuru formu: İtalya ulusal vize başvuru formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz bir biçimde doldurulmalı, 37. maddesi ve son sayfadaki imza kutucuğu imzalanmalı ve doğru tarih atılmış bir biçimde başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Pasaport: Vize başvurusunda bulunan kişiye ait, vize bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün daha geçerlilik süresi olan, son 10 yıl içerisinde alınmış ve en az 2 boş sayfa içeren bir pasaport bulunmalıdır. Pasaport ile birlikte, varsa başvuru sahibine ait eski pasaportlarda kişisel bilgilerin ve işlenmiş sayfaların fotokopileri başvuru dosyasında sunulmalıdır.
 • Kimlik fotokopisi: Vize başvuru sahibine ait, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası görünen nüfus cüzdanı fotokopisi başvuru dosyasında ibraz edilmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: İtalya ulusal vize başvurusunda bulunan kişiye ait, 35 mm x 40 mm boyutlarında, biyometrik standartlara uygun olarak açık renk fon ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: İtalya ulusal vize başvuru sahibi adına oluşturulmuş, İtalya’da ve diğer Schengen ülkelerinde kalınacak süreyi kapsayan; sağlık sorunları, acil tedavi, hastaneye yatış ya da vefat halinde ülkeye dönüş gibi özel durumlarda geçerli olan ve en az 30.000 Euro teminatlı bir seyahat sağlık sigortası poliçesi başvuru dosyasında yer almalıdır.
 • Ulaşım rezervasyonları: Vize başvuru sahibi adına oluşturulmuş, gidiş ve dönüş tarihini içeren uçuş ya da tur gibi rezervasyon belgelerinin başvuru dosyasında sunulması gerekir. İtalya ulusal vizesi ile diğer Schengen ülkelerine geçiş planlanıyor ise, planlanan seyahat için öngörülen güzergah ve ulaşım aracı bilgilerini açıklayıcı bir yazının başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
 • Konaklama belgeleri: Vize başvuru sahibinin, İtalya seyahati sırasında konaklayacağı yeri gösteren davet mektubu, kira kontratı ya da otel rezervasyonları gibi belgeler başvuruda beyan edilmelidir. Başvuru sahibi, İtalya seyahati boyunca kendisini davet eden birinin yanında konaklayacak ise, davet mektubu ile birlikte davet eden kişinin kimlik fotokopisi de başvuru dosyasında teslim edilmelidir.
 • Mali duruma dair kanıt: Vize başvuru sahibi adına, banka şubesinden kaşeli ve imzalı bir biçimde alınan son 3 aya ait banka hesap cüzdanı, kira kontratı, kredi kartı dökümü, sponsor belgesi ya da tapu gibi mali duruma dair kanıt niteliği taşıyan belgeler ve İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tutarı gösteren teminat belgeleri başvuru dosyasında sunulmalıdır.
 • Vize başvuru dilekçesi: İtalya ulusal vizesine başvuran kişi tarafından yazılmış, seyahat amacını ve motivasyonunu anlatan, seyahatin finansal açıdan nasıl karşılanacağına yer verilen ve Türkiye’ye dönüş niyetinin açıklandığı bir niyet mektubu başvuru dosyasında sunulmalıdır.
 • Aile birleşimi evrakları: İtalya ulusal vizesi başvurusu aile birleşimi amacıyla yapılıyor ise; doğum sertifikası ve evlilik belgesinin, standart evraklar ile birlikte başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir.
 • Öğrenci başvuru sahibi evrakları: İtalya ulusal vizesi ile seyahat eden kişi eğitim için İtalya’ya gidiyor ise; standart evrakların yanında, eğitim kurumundan alınmış öğrenci belgesi ve kurum tarafından yazılmış bir izin dilekçesi ile İtalya’daki eğitim programına kayıt belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekir.
 • Çalışan başvuru sahibi evrakları: Vize başvuru sahibi kişi çalışıyor ise; İtalya ulusal vize evrakları içerisinde işveren tarafından imzalanmış bir çalışma ve izin belgesi, SGK’dan alınmış işe giriş bildirgesi ve kişinin bütün hizmet geçmişini gösteren barkodlu SGK hizmet dökümü ile noter onaylı iş sözleşmesi başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • İşveren başvuru sahibi evrakları: Vize başvuru sahibi kişi işveren ise; şirket adına oluşturulmuş faaliyet belgesinin aslı, şirkete ait imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası fotokopisinin standart belgeler ile birlikte başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.
 • İtalya ulusal vize harcı: Vize başvuru merkezlerinde nakit olarak ödenebilen İtalya ulusal vize harcının yatırıldığına dair dekont başvuru dosyasında yer almalıdır.

Yukarıda yer alan İtalya ulusal vize evrak listesi maddelerinde, vize için gerekli olan standart evraklar listelenmiştir. Vize başvuru sahibinin mesleğine ve seyahat amacına göre, standart belgelerin yanında farklı ek belgeler de gerekebilmektedir.

İtalya Ulusal Vize Başvurusu için Pasaport Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

İtalya ulusal vize başvurusu için sunulacak pasaportun, planlanan İtalya seyahatinin bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerliliği olmalıdır. Ailevi nedenlerle verilen uzun süreli vizelerin geçerliliğinin bir yıl olmasından ötürü, bu durumlarda pasaportun fazladan en az 15 ay daha geçerliliği olmalıdır. İtalya ulusal vize başvurularında kullanılan pasaportta en az 2 boş sayfa bulunması gerekmektedir.

İtalya Ulusal Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İtalya ulusal vize başvuru formu doldurulurken, formda verilen bilgilerin güncel, tam ve doğru olmasına dikkat edilmelidir. İtalya ulusal vize başvuru formunda yer alan; başvuru sahibinin kimlik ve pasaport bilgileri, meslek bilgileri, ikametgah bilgileri, seyahat amacı ve tarihleri, geçmiş Schengen vizesi bilgileri, iletişim bilgileri, seyahat konaklama bilgileri ve finansal durumuna dair bilgiler eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

İtalya ulusal vize başvuru formu, mavi veya siyah tükenmez kalem ile doldurulabilmektedir. İlk 3 soruda başvuru sahibinin kimlik bilgileri, pasaportta yer alan şekilde doldurulmalıdır. İtalya D tipi vize başvuru formunda, 21. maddedeki seyahat amacı bölümünde, eğitim, çalışma veya aile birleşimi gibi seyahat amacına yönelik ilgili seçim yapılmalıdır. Ulusal vize başvuru formu İtalya seyahati için istenen tüm bilgiler ile doldurulduktan ve tüm maddeler dikkatlice okunduktan sonra, formun 37. maddesi ve son sayfadaki kutucuk imzalanarak, tarih atılmış bir biçimde ve 1 adet vize fotoğrafı ile birlikte başvuru dosyasına eklenebilir.

Vizem.net danışmanlığı ile yapılan İtalya ulusal vize başvurularında, vize başvuru formu başvuru sahibi adına uzman vize danışmanları tarafından doldurulmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

İtalya Ulusal Vize Başvuru Formu Doldurulmuş Örneği Nasıldır?

İtalya ulusal vize başvuru formu doldurulmuş örneği aşağıda verilmiştir.

İtalya Ulusal Vize Başvuru Formu Örneği (doldurulmuş)
İtalya Ulusal Vize Başvuru Formu Örneği (doldurulmuş)

İtalya ulusal vize başvuru formu doldurma işleminin eksik veya hatalı yapılması, vize reddi ile sonuçlanmaktadır. Ulusal vize başvuru formu İtalya için doldurulurken, formda yer alan tüm maddeler dikkatli bir biçimde okunmalı, güncel ve doğru bilgiler ile doldurulmalıdır.

İtalya Ulusal Vize Başvuru Formu Elle Mi Doldurulmalıdır?

İtalya ulusal vize başvuru formu, başvuru sahibi tarafından siyah ya da mavi tükenmez kalem kullanılarak ve okunaklı bir el yazısıyla doldurulmalıdır.

İtalya Ulusal Vize Fotoğraf Ölçüsü Ne Olmalıdır?

İtalya ulusal vize fotoğrafı, 35 mm x 40 mm boyutlarında olmalıdır.

İtalya Konsolosluğu’na Ulusal Vize Başvurusu Yapılabilir Mi?

İtalya Konsolosluğu’na doğrudan ulusal vize başvurusu yapılamamaktadır. Ulusal vize başvuruları İtalya için yetkilendirilmiş aracı kurumlar üzerinden alınmaktadır.

İtalya Ulusal Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

İtalya ulusal vize başvurularının, başvuru sahibinin ikamet iline göre İdata İstanbul ofislerine ya da VFS Global’in İzmir, Ankara, Antalya ve Gaziantep vize başvuru merkezlerine yapılması gerekmektedir.

İdata İstanbul Vize Merkezinin Yetki Alanı Hangi İlleri Kapsamaktadır?

İdata İstanbul vize merkezinin yetki alanı aşağıda listelenen illeri kapsamaktadır.

 • Amasya
 • Artvin
 • Bilecik
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çorum
 • Edirne
 • Erzurum
 • Erzincan
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Iğdır
 • Sakarya
 • Kocaeli
 • İstanbul
 • Ardahan
 • Bayburt
 • Kars
 • Kırklareli
 • Ordu
 • Rize
 • Samsun
 • Sinop
 • Sivas
 • Trabzon
 • Tokat
 • Tekirdağ
 • Yalova

Yukarıdaki listede yer almayan iller için İtalya ulusal vize başvuruları, VFS Global üzerinden yapılmalıdır.

İtalya Ulusal Vize Randevu Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

İtalya ulusal vize randevu alma işlemi, VFS Global veya İdata’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. İtalya ulusal vize randevu işlemlerini yapmadan önce, vize için gerekli evrakların tamamının hazırlanması ve bir dosyada toplanması gerekmektedir.

Başvuru dosyasını hazırlayan vize başvuru sahipleri, aracı kurumun internet sitesi üzerinden, ulusal vize randevu sisteminde, ikamet ettikleri kente uygun olan başvuru merkez ofisini seçerek online randevu oluşturmalıdır. Vize başvuru sahipleri, randevu tarihinde seçtikleri vize ofisine şahsen gidip evraklarını danışman yetkililere teslim ederek başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

İtalya Ulusal Vize Ücreti Ne Kadardır?

İtalya ulusal vize harcı 1336 Türk Lirası’dır. 2022 yılı için İtalya ulusal vize başvuru ücreti; danışmanlık, yeminli tercüme, biyometri işlemleri, form ve dilekçe doldurma gibi tüm hizmetler ile toplam 340 Euro’dur. Vize harç ücretleri nakit olarak ödenmektedir.

İtalya Ulusal Vize Kaç Günde Çıkar?

İdata üzerinden yapılan İtalya ulusal vize başvurusu değerlendirme süresi, kısa süreli vize başvurularına göre daha uzun sürmektedir ve her başvuru kendi özel durumuna göre değerlendirilmektedir. İtalya ulusal vizesi için geçerli olan normal vize prosedürleri, tatil günlerinde dış temsilciliklerde olabilecek yoğunluk veya eksik evrak beyanı gibi nedenlerden ötürü uzayabilmektedir. İtalya ulusal vizesi çıkma süresi uzayabileceği için, vize başvurularının seyahat tarihinden uygun bir süre önceden yapılmış olması önerilmektedir.

İtalya Ulusal Vize Başvuru Takip ve Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

İtalya ulusal vize başvuru takip ve sorgulama işlemleri, aracı kurum İdata veya VFS Global internet siteleri üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İtalya ulusal vize başvuru takip işlemleri, başvuru sahibinin pasaport numarası ve başvuru sırasında verilen takip fişi üzerindeki barkod numarası ile yapılmaktadır.

İtalya Uzun Süreli Ulusal D Tipi Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İtalya uzun süreli ulusal D tipi vize reddine, itiraz dilekçesi yazılarak itiraz edilebilir. Vize red dilekçesi, red cevabının verilmesinden en geç 1 ay sonra ilgili kurumun vize bölümüne iletilmiş olmalıdır. İtiraz dilekçesi, başvuru sahibi tarafından yazılmalı, içerisinde vize reddinde yer alan altı veya yedi haneli rakam kodu, red nedenine yönelik bir açıklama, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerine yer vererek imzalı bir biçimde ilgili kurumun vize bölümüne gönderilmelidir. Vize reddine itiraz dilekçesi, ilgili kurumun vize bölümü tarafından ayrıntılı bir incelemeye alınır ve süreç genellikle 3 aya kadar sürebilir.

İtalya Ulusal Vize Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

İtalya ulusal vize uzatma işlemi, vizenin geçerlilik süresinin dolmasından en az 30 gün önce yapılabilmektedir. Vize uzatma işlemleri için gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından, İtalya Uluslararası İlişkiler Dairesi’nde danışmanların yardımı ile vize uzatma formu doldurulmalıdır. Vize uzatma formu ve gerekli belgeler, posta yoluyla ilgili kuruma gönderilerek vize uzatma başvurusu yapılmış olur. Başvuru değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan kişiler, göçmen bürosuna müracaat edip parmak izi bilgilerini verdikten sonra, vize uzatma işlemleri tamamlanmaktadır.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: