Romanya Ekonomisi

Romanya'nın Ekonomisi Nasıldır?

Romanya, ekonomik bazda gelişmiş bir ülke konumundadır. Romanya ekonomisini sürdürmekte ve geliştirmekte çoklu pazar politikasını takip etmektedir. Sahip olduğu insan gelişmişlik endeksi ve yüksek iş gücü performansı ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında Gayri Safi Yurtiçi hasılaya göre 12. ve satın alma gücü paritesine göre de 7. sırada yer almaktadır.

Romanya ekonomisi, yıllık 585 milyar dolarlık üretimi (PPP) ile dünyada 35. en yüksek üretim potansiyeli olan ülke konumundadır. Romanya 2016 yılında sahip olduğu %4.8, 2017 yılında %7.1 ve 2018 yılında %4.4 büyüme oranları ile Avrupa Birliği içerisinde en yüksek gelişim hızına sahip ülke olmuştur.

Romanya, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük elektronik üreticisi olarak bilinmektedir. Son 20 yılda Romanya, mobil teknoloji, bilgi güvenliği ve ilgili donanım araştırmaları için de önemli bir merkez olmuştur. Romanya, BT ve motorlu araç üretimi gibi alanlarda kendi bölgesinde lider pozisyonundadır. Romanya sahip olduğu Bükreş gibi büyük kentler ile merkezi ekonomiyi elde tutmaktadır.

Romanya sahip olduğu elektronik ve sanayi gücüne ek olarak turizm ile de ülke ekonomisini kalkındırmayı hedeflemektedir. Romanya’yı 2018 yılının ilk 8 ayında 15 milyona yakın turist ziyaret etmiştir.

Romanya, sahip olduğu tüm alanlarla gelişmiş ekonomisine katkı sağlayarak Dünya Ekonomik Forumu 2019 Rekabet Edilebilirlik Listesi’nde 141 ülke ekonomisi içerisinde 64,4’lük bir skor ile 51. sırada yer almaktadır. Ekonomik olarak sürekli gelişme halinde olan Romanya için ekonomi uzmanları gelecek yıllarda daha büyük gelişmeler beklemektedir.

Rumen Para Birimi Nedir?

Romanya para birimi Yeni Rumen Leyi’dir. Rumen Leyi kullanılmadan önce Romanya’da para birimi olarak Eski Rumen Leyi kullanılmıştır.

Bükreş’in para birimi de Romanya’nın başkenti olduğu için Yeni Rumen Leyi’dir.

Romanya’da Bulunan Bankalar Hangileridir?

Romanya’da yer alan bankalara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Alpha Bankası
 • Banka Comercială Română
 • BRD- Groupe Société Générale
 • Crédit Agricole
 • Credit Europe Bankası
 • Garanti BBVA
 • First Bankası
 • Idea Bankası
 • Intesa Sanpaolo
 • Libra Internet Bankası
 • Vista Bankası
 • OTP Bankası
 • Porsche Bankası
 • ProCredit Bankası
 • Raiffeisen Bankası
 • UniCredit Bankası
 • Banka Romana de Credite si Investitii
 • Banka Românească
 • Banka Transilvania
 • CEC Bankası
 • Patria Bankası
 • TechVentures Bankası

Romanya’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Romanya’da saatlik asgari ücret 13.58 Yeni Rumen Leyi’dir. Bu hesaplama ile Romanya’da aylık asgari ücret 2300 Yeni Rumen Leyi olarak belirtilebilir.

Romanya sahip olduğu asgari ücret ile dünya asgari ücret sıralamasında 62. sırada yer almaktadır. 2300 Yeni Rumen Leyi, Romanya asgari ücret beklentisini karşılamamaktadır. Romanya halkı ve uzmanlar, sürekli gelişen Romanya ekonomisine göre verilen asgari ücreti yetersiz bulmaktadır.

Romanya Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Romanya’da haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirlenmiştir.

Romanya’nın Geçim Kaynakları Nelerdir?

Romanya ekonomisi sürekli olarak gelişim gösteren bir ekonomidir. Ekonomi uzmanları Romanya’nın sahip olduğu bu sürekli gelişimin nedeninin çoklu pazar anlayışı olduğunu öne sürmektedir. Romanya ekonomisi; inşaat, otomotiv, tarım, hazır giyim, ilaç, maden ve turizm gibi çeşitli alanlarda ekonomiye katkı sağlayacak pazarlara sahiptir. Romanya’nın sahip olduğu en büyük pazar ise sanayi sektörü olarak bilinmektedir. Romanya’da en çok çalışılan iş kolu sanayi sektördür.

Romanya’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

Romanya’nın sürekli gelişen ekonomisine katkı sağlayan sektörlerden biri inşaat sektörüdür. Romanya, Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yaklaşık %10 kadarını inşaat sektörü sayesinde elde etmektedir. Romanya’da inşaat sektörü son yıllarda yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından dikkat çekmektedir. Özellikle İngiltereli gayrimenkul yatırımcıları Romanya inşaat sektörüne büyük katkı sağlamaktadır. Romanya’da gayrimenkul yatırımları ve ev sahibi olma oranı gitgide artmaktadır.

Romanya İnşaat Sektörü, Business Monitor İnternational tarafından yayımlanan rapora göre 2006 yılında %6,2 2007 ve 2008 yılında ise %7,1 büyüme kaydetmiştir. Romanya Ekonomisine yaptığı %10’luk katkı ile inşaat sektörü Romanya için büyük öneme sahiptir.

Romanya’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Romanya son yıllarda sanayi sektörünü geliştirmede başarılı olmuştur. Sanayi ve üretim sektörü 2004 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %24’ünü kapsamaktaydı. Romanya’nın üretim alanında ekonomiye en çok değer kazandıran sektör otomotiv sektörü olarak bilinmektedir.

2000 yılında Romanya’da yer alan motorlu taşıt sayısı 78.165 olarak kaydedilmiştir. Aradan geçen 13 senede yaşadığı üretim ve ekonomi büyümesi ile Romanya’da yaklaşık 410.997 otomobil üretilmiştir. 2018 yılı itibariyle, Romanya’nın otomobil endüstrisinin ürettiği cironun 28 milyar Euro olduğu ve sektörde 230.000 Rumen’in istihdam edildiği düşünülmektedir. Kaydedilen otomobil rakamlarına bakıldığında, otomotiv sektörünün sürekli geliştiği görülmektedir.

Sahip olduğu güçlü otomotiv üretim kapasitesi yalnızca Romanya ekonomisini kalkındırmamaktadır. Romanya vatandaşları ve yabancı vatandaşlar tarafından uygun bulunan Romanya araba fiyatları nedeniyle pek çok kişi Romanya’da araba sahibi olabilmişlerdir.

Romanya Tarım Sektörü Nasıldır?

Romanya’da yaşayan vatandaşların yaklaşık %28’i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Tarım sektöründe sağlanan %28 oran ile Romanya Avrupa’daki tarım sektöründe en çok istihdam sağlamış ülke konumundadır. Tarım sektörü, Romanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına yaklaşık %5 oranında katkı sağlamaktadır. Romanya, birçok tarım ürününün büyük bir üreticisi konumunda yer almaktadır. Romanya’da tarım sektörü 2007 yılında %4,6, 2009 yılında %4,9 ve 2014 yılında %5,1 gelişim göstermiştir.

Romanya Hazır Giyim Sektörü Nasıldır?

Romanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına %4 gibi bir oranda katkı sağlayan hazır giyim ve tekstil sektörü özellikle Romanya’nın merkez şehirlerinde gelişmiştir. Yapılan araştırmalara göre Romanya’da çalışan kadınların %49’u hizmet, %35’i ise tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yer almaktadır. Romanya’nın büyük pazarları ve merkezi alışveriş merkezleri ile yürütülen tekstil ve hazır giyim sektörü sürekli olarak gelişim göstermektedir. Tekstil ve hazır giyim sektörü 2009 yılında %5,4, 2016 yılında %5,6 ve 2019 yılında %6,1 gelişim göstermiştir.

Romanya’da İlaç Sektörü Nasıldır?

Romanya’da ilaç sektörü ülkede yaşayan nüfusun %4’ünü istihdam etmektedir. Romanya ekonomisine diğer sektörlere göre daha az bir katkı sağlayan ilaç sektörü, Romanya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %1,1’ini oluşturmaktadır. Romanya’da ilaç sektörü, Romanya’nın son bilim ve teknoloji alanında kaydettiği gelişmeler ile büyük ivme kazansa da son iki yıldır durağan bir büyüme kaydetmiştir. Romanya ilaç sektörü 2017 yılında %6, 2018 yılında %6,1 gelişim göstermiştir. 2020 ve 2019 yıllarında ise Romanya’da ilaç sektörü duraklamıştır. Romanya’nın bu yıllara ait ilaç sektöründe kaydettiği büyüme %5,8 olmuştur.

Romanya Maden Sektörü Nasıldır?

Romanya bulunduğu konum ile doğal kaynaklar ve maden açısından çok zengin bir ülkedir. Romanya dünyanın en yüksek oranda gaz ve petrol üreten ülkeleri arasında yer almaktadır.

Romanya’da büyük bir öneme sahip olan madencilik ve yer altı kaynakları sektörünün yıllık üretimi, üretim çıktısını karşılayabilecek niteliktedir. Romanya maden ve yer altı kaynakları sektörü, Romanya ekonomisine en çok petrol ve kömür gibi ürünleri ithal ederek sağlamaktadır. Romanya’da sürekli büyüyen ve gelişen madencilik sektörü 2007 yılında yaklaşık 34 milyon ton kömür, yaklaşık 4.000 ton tungsten, 565.000 ton demir cevheri ve 47.000 ton çinko cevheri çıktısı sağlamıştır. Maden ve yer altı kaynakları sektörü en büyüğü 2007 yılında olan %9,1’lik bir büyüme oranı ile sürekli büyümektedir. Son yıllara ait büyüme oranları 2018 yılında %7,1, 2019 yılında% 7,3 ve 2020 yılında % 7,7 olarak kaydedilmiştir.

Romanya Turizm Sektörü Nasıldır?

Romanya’da tarım ve sanayi otomotiv üretim sektöründen sonra Romanya ekonomisine en çok katkı sağlayan sektör turizm sektörü olarak bilinmektedir. Romanya’yı yıllık ortalama 15 milyon turist ziyaret etmektedir.

Romanya’da turizm sektörü Bükreş, Kaloşvar ve Brasov gibi merkezi kentlerde daha da yoğunlaşmıştır. Romanya’ya ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Gotik Siyah Kilise, Konsey Meydanı, Brukenthal Sarı ve Paratul Parlamentului gibi Romanya’da gezilecek yerler denildiğinde akla ilk gelen turistik mekanları ziyaret etmektedir. Romanya sahip olduğu kültürel birikim ve turistik etkinlikler ile her yıl milyonlarca turistin getirdiği döviz aracılığıyla Romanya ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Romanya’da turizm genel anlamda gelişmiştir fakat gelişen turizm bazı soruları da beraberinde getirmektedir. Bu soruların en bilineni Romanya’da sağlık turizmi nasıldır sorusudur. Sağlık turizmi bireylerin hem koruyucu hem tedavi edici hem rehabilite edici hem de sağlığı geliştirici hizmetleri almak hedefi ile yaşadıkları ülkede alamayacakları sağlık hizmetlerini yurt dışında başka bir ülkeden alması olarak bilinmektedir. Romanya sağlık sektörü ve ilaç üretiminde gelişmiş bir konumdadır ancak sahip olduğu tedbirsiz tutum sebebiyle sağlık turizminde başarı oranları düşüktür.

Romanya’da turizm genel anlamda ülke ekonomisine katkı sağlasa da sağlık turizmi gibi alanlarda son yıllarda görülen başarısızlıklar ve pandemi sebebiyle Romanya’da turizm sektörünün hacminde büyümeler son yıllarda kaydedilememiştir. Romanya turizm sektörü 2018 yılında %1,2, 2019 yılında %1,4 ve 2020 yılında ise daha da düşerek yalnızca %0,96 büyüme sağlayabilmiştir.

Romanya’nın İhracat Politikası Nasıldır?

Romanya, gayri safi yurt içi hasılasına göre dünyanın en büyük 48. ekonomisine sahiptir. Romanya dünyada en çok ihracat yapan ülkeler arasında ise 45. sıradadır. Romanya, 2020 yılında 71 milyar Dolar ihracat yapmıştır.

2020 Trademap verilerine göre Romanya’nın ihracat yaptığı bazı ülkeler ve ihracat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya, 16.1 milyar Dolar ile toplam ihracatın %22.8’ini oluşturmaktadır.
 • İtalya, 7.6 milyar Dolar ile toplam ihracatın %10.8’ini oluşturmaktadır.
 • Fransa, 4.8 milyar Dolar ile toplam ihracatın %6.7’sini oluşturmaktadır.
 • Macaristan, 3.5 milyar Dolar ile toplam ihracatın %5’ini oluşturmaktadır.
 • Polonya, 2.7 milyar Dolar ile toplam ihracatın %3.7’sini oluşturmaktadır.
 • Bulgaristan, 2.6 milyar Dolar ile toplam ihracatın %3.6’sını oluşturmaktadır.
 • Hollanda, 2.5 milyar Dolar ile toplam ihracatın %3.6’sını oluşturmaktadır.
 • Türkiye, 2.4 milyar Dolar ile toplam ihracatın%3.4’ünü oluşturmaktadır.

Romanya’nın İhracat Ürünleri Nelerdir?

Romanya’nın bazı ihraç malları ve ihracat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Elektrik makineleri ve teçhizatları ihracatı, 13.2 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ihracatının %18.64’ünü oluşturmaktadır.
 • Demiryolu, tramvay ve parçası ihracatı, 12.1 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ihracatının %17.14’ünü oluşturmaktadır.
 • Makine ve nükleer reaktör parça ihracatı, 8 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ihracatının %11.34’ünü oluşturmaktadır.
 • Tıbbi ve cerrahi malzeme ihracatı, 2.6 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ihracatını %3.6’sını oluşturmaktadır.
 • Mobilya ihracatı, 2.6 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ihracatının %3.6’sını oluşturmaktadır.
 • Tahıl ihracatı, 2.4 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ihracatının %3.44’ünü oluşturmaktadır.

Romanya İthalat Politikası Nasıldır?

Romanya, gayri safi yurt içi hasılasına göre dünyanın en büyük 48. ekonomisine sahiptir. Romanya dünyada en çok ithalat yapan ülkeler arasında ise 42. sıradadır. Romanya 2020 yılında Almanya, İtalya, Macaristan, Çin, Polonya, Fransa, Türkiye ve Hollanda’dan 92 milyar Dolar ithalat yapmıştır.

Romanya İthalat Ürünleri Nelerdir?

Romanya’nın bazı ithalat ürünleri ve ithalat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Elektrik makineleri ve teçhizatları ithalatı, 6.9 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ithalatının %15.64’ünü oluşturmaktadır.
 • Makine ve nükleer reaktör parça ithalatı, 8.6 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ithalatının %12.33’ünü oluşturmaktadır.
 • Demiryolu, tramvay ve parçası ithalatı, 6.3 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ithalatının %9.02’sini oluşturmaktadır.
 • Mineral ithalatı, 7.1 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ithalatının %5.24’ünü oluşturmaktadır.
 • Plastik ithalatı, 2.4 milyar Dolar ile Romanya’nın toplam ithalatının %5.16’sını oluşturmaktadır

Romanya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye ile Romanya arasında kökleri çok eski yıllara dayanan ekonomik anlaşmalar ve dayanışmalar hakimdir. TÜİK verilerine göre, Türkiye ile Romanya arasındaki dış ticaret hacmi 2016 yılında 4,9 milyar dolar, 2019 yılında ise 6,3 milyar dolara olarak kaydedilmiştir. Gelişen ekonomik ilişkiler sonucu son 4 yılda Romanya’ya 13,5 milyar dolarlık ihracat, bu ülkeden 9,6 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştirildi. Türkiye, 2021 yılının ilk 4 ayında Romanya’ya 1,2 milyar dolarlık ihracat, Romanya’dan 835 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İki ülke arasında Türkiye tarafından en çok ihraç edilen ürünler; hazır giyim ve tekstil ürünleri, beyaz eşya, tarım ve gıda ürünleri ve çay olarak listelenebilmektedir. Türkiye’nin Romanya’dan en çok ithal ettiği ürünler ise; demiryolu, tramvay ve parçası, plastik, elektronik ürünler ve otomotiv parçaları olarak sıralanabilmektedir.

Romanya’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Romanya’nın güncel kurlara göre gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla verilerinin yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılGSYİH (milyar USD)Yıllık büyüme oranı (%)Kişi başına GSYİH (USD)Yıllık büyüme oranı (%)
2020248.72 USD%-3.8612896 USD%0.05
2019249.70 USD%4.1312890 USD%3.96
2018241.46 USD%4.4712399 USD%14.73
2017211.70 USD%7.3210807 USD%13.18
2016188.13 USD%4.709,549 USD%6.46
2015177.73 USD%2.958969 USD%-10.70
2014199.96 USD%3.6110044 USD%5.19
2013190.80 USD%3.779548 USD%12.23
2012170.64 USD%2.048507 USD%-6.51
2011183.33 USD%1.919099 USD%10.78
2010166.31 USD%-3.908214 USD%-3.91
2009174.10 USD%-5.528548 USD%-18.08
2008214.31 USD%9.3110435 USD%24.82
2007174.59 USD%7.238360 USD%45.20
2006122.02 USD%8.035757 USD%24.68
200598.45 USD%4.674618 USD%32.13
200474.97 USD%10.433495 USD%30.44
200357.81 USD%2.342679 USD%26.39
200246.07 USD%5.702120 USD%16.15
200140.39 USD%5.221825 USD%9.96
200037.25 USD%2.461660 USD%3.75

Romanya’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Genel anlamda Romanya hükümetine ait vergi politikası incelendiğinde ülkenin vergileri diğer gelişmiş ülkelere göre daha uygun bulunmaktadır. Romanya hükümeti, sürekli gelişen ekonominin olumlu etkilerini gayrimenkul, otomotiv, eğitim, sağlık ve market fiyatları gibi hayatın her alanında vatandaşa yansıtmaktadır. Romanya hükümeti tarafından uygulanan vergiler geçen yıla göre; Kurumlar vergisi oranı %16.00, Gelir vergi Oranı %10.00, Satış vergisi oranı %19.00, Sosyal Güvenlik vergisi oranı%37.25, Şirketler için Sosyal Güvenlik vergisi oranı 2.25 ve Çalışanlar için Sosyal Güvenlik vergisi oranı %35.00 olarak kaydedilmiştir. Genel anlamda bakıldığında, Romanya hükümeti vatandaşa uygun gelecek miktarlarda vergi toplamaktadır.

Romanya hükümeti özellikle son yıllarda ekonomi alanında yaptığı ivme ile vatandaşlarına eğitim, sağlık, market alışverişi, otomotiv ve gayrimenkul gibi alanlarda pek çok imkan sunmaktadır. Romanya hükümeti tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım verilmektedir. Romanya hükümetinin sağladığı başlıca sosyal yardımlar; işsizlik yardımı, kira yardımı, doğal gaz yardımı, eğitim yardımları (burs) ve market alışveriş kuponu yardımı olarak listelenebilmektedir. Ekonomik alanda son yıllarda sağladığı gelişmeler ile Romanya çok düşük oranda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarına yardım sağlayabilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: