Romanya'da Politika ve Siyaset

Romanya'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Romanya Anayasası’na göre, Romanya parlamenter bir cumhuriyet devletidir. Romanya’da en önde gelen iki siyasi parti sırasıyla Sosyal Demokrat Parti ve Ulusal Liberal Parti’dir. Halkın %50’den fazlasının oyu Sosyal Demokrat Parti’yi destekleme yönündedir.

Romanya’nın Cumhurbaşkanı, 2014 yılında 6. Romanya Cumhurbaşkanı olan Klaus Werner İohannis olarak bilinmektedir. Romanya’nın yürütme görevini üstlenen başbakanı, 2020 yılından beri Ulusal Parti üyesi Florin- Vasile Cîțu olarak bilinmektedir. Romanya’da yasama organı iki odası olarak bilinen meclistir. Meclisin birinci odasında 343, senato adlı ikinci odasında 143 sandalye yer almaktadır. Romanya’da yargı sisteminin baş elemanı Romanya Yüksek Mahkemeleri olarak bilinmektedir. Romanya hükümetinin yargı elemanını temsilen her şehirde küçük mahkemeler yer almaktadır.

Romanya halkı özgürlükçülüğü benimseyen Siyasi Liberalizm adlı akımdan etkilenmiştir. Romanya halkı siyasetin oldukça içindedir ve her 4 senede bir uygulanan siyasi seçimlere yüksek katılım görülmektedir.

Romanya’da Siyasi Yapı Nasıldır?

Çok partili cumhuriyetçi bir sistem benimseyen Romanya’da, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi için temel sağlayan güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Romanya’da yasama görevi iki odalı olarak anılan Romanya meclisi tarafından yürütülmektedir.

Romanya Anayasası’na göre, Romanya parlamenter bir cumhuriyettir. Romanya’da var olan çok partili sistem, hükümet birimleri arasında güçler ayrımı, serbest piyasa ekonomisi ve insan haklarına saygı için temel sağlamaktadır.

Romanya Cumhurbaşkanı Kimdir?

Romanya Cumhurbaşkanı, Klaus Werner İohannis olarak bilinmektedir. Klaus Werner İohannis, 13 Haziran 1959 tarihinde doğmuştur. Klaus Werner İohannis, 2014 yılından beri Romanya Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmektedir.

Romanya Başbakanı Kimdir?

Romanya Başbakanlığı görevi 2020 yılından beri Florin- Vasile Cîțu tarafından yürütülmektedir.

Romanya Başbakanının Eşi Kimdir?

Romanya Başbakanı Florin- Vasile Cîțu evli değildir.

Romanya’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Romanya Başbakanlığı görevi Florin- Vasile Cîțu tarafından 2020 yılından beri yürütülmektedir. Florin- Vasile Cîțu, 23 Aralık 2020’de verdiği güven önergesinin ardından, lehine 260, aleyhine 186 oy alarak Romanya Başbakanlığını elde etmiştir. Romanya’nın 20. Başbakanı olarak bilinmektedir. Romanya Başbakanı Florin- Vasile Cîțu’nun başlıca görevleri senatoyu ve parlamentoyu denetleme, hükümet işlerini yürütecek elemanları belirleme olarak bilinmektedir.

Romanya Parlamentosunun Görevi Nedir?

Romanya Parlamentosu, Romanya Ulusal Meclisi olarak bilinmektedir. Romanya Ulusal Meclisi iki odalı yapıya sahiptir. Romanya Ulusal Meclisi’ne ait birinci odada 343 halk temsilcisi bulunmaktadır. Senato adı verilen ve üst katta bulunan ikinci odada ise 143 halk temsilcisi yer almaktadır. Halk temsilcileri 4 yılda bir yapılan seçimler sonucu belirlenmektedir. Halk temsilcilerinin görevi Romanya’nın yasama organını canlı ve yürütülebilir konumda tutmaktır. Halk temsilcileri yasa ve öneri oylama, başbakan oylamaları gibi görevlere sahiptir.

Romanya Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Romanya’da bulunan siyasi partilere ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Sosyal Demokrat Parti
 • Ulusal Liberal Parti
 • USR Plus
 • Alliance for the Union of Romanians
 • Democratic Alliance of Hungarians in Romania
 • Humanist Power Parti
 • Romanian Nationhood Party
 • PRO Romania
 • People’s Movement Parti
 • Christian Democratic National Peasants’ Party

Romanya’da liberal ve muhafazakar olmak üzere toplam 10 adet aktif siyasi parti bulunmaktadır.

Romanya’da Meclis Yapısı Nasıldır?

Romanya Ulusal Meclisi iki bölümden oluşmaktadır. Romanya Ulusal Meclisi’ne ait ilk oda altta bulunan 15’i etnik kökenli olmak üzere toplam 343 temsilcinin bulunduğu Ulusal Meclis Bölümüdür. Romanya Ulusal Meclisi’nin ikinci bölümü 143 temsilciden oluşan Senato olarak bilinmektedir. Meclis’in yetkileri, yasama organını dinç tutmak adına yasalar için oylama yapma, yasa tasarısı oluşturma ve başbakan seçimi gibi görevler olarak bilinmektedir.

Romanya Hükümetinin Görevleri Nelerdir?

Romanya hükümetinin görevlerine ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Romanya’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetleme
 • Romanya’nın dış politikasını belirleme
 • Hükümet önergesi oluşturma
 • Romanya Ekonomik ve Sosyal Konsey’e başkanlık etme
 • Bakanları seçme
 • Yüksek askeri şuraya önderlik etme
 • Yönetmelik oluşturma

Romanya Senatosunun Görevi Nedir?

Romanya Senatosu’nun görevleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

 • Kanun onaylama
 • Kanun çıkarma
 • Romanya Bakanlar Kurulu’nu ve bakanlarını denetleme
 • Kanun kaldırma
 • Para basılmasına karar verme
 • Savaş ilanına karar verme

Romanya’da Senato Üyeleri Nasıl Belirlenir?

Romanya Senatosu’na ait üyeler 4 yılda bir tekrar eden genel seçimle ile belirlenmektedir. Bir senato üyesi aykırı bir suçta bulunmadığı sürece 4 yıl görev yapma hakkına sahiptir.

Romanyada Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Romanya’da genel, yerel ve parlamento seçimleri olmak üzere tüm seçimler 4 yılda bir tekrar edilmektedir.

Romanya Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Romanya halkı siyasi görüş olarak Liberalist bir akımda ilerlemektedir. Romanya’da 4 yılda gerçekleşen son seçimlerde %38 oranında katılım gerçekleşmiştir.

Romanya’da halk cumhurbaşkanı, yerel liderler ve parlamento üyeleri için oy kullanmıştır. Seçim için oy kullanma hakkı bulunan, seçmen Romanya nüfusu 14.840.000 kişi olarak kayda geçmiştir. Romanya’da 2020 yılında gerçekleşen seçimde, halk Sosyal Demokrat Parti’ye %28.9, Ulusal Liberal Parti’ye %25.2, USR-Plus’a %15.4 ve Romanya Macarları Demokratik İttifakının %5.7 oranlarında oy vermiştir.

Romanya’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır mı?

Romanya’ya vize başvurusu yapacak kişilerin başvuru değerlendirmeleri için, siyasi fikir gibi bilgileri vize almak için önem taşımamaktadır. Gerekli evrak ve şartları sağlayan tüm Romanya vizesi başvuru sahipleri vize alabilmektedirler.

Romanya vizesi alacak kişilere siyasi görüş ya da ideolojileri ile ilgili bilgiler sorulmamaktadır. Vize başvurusu yapan kişiler, ideolojileri hakkında hiçbir siyasi görüş sorusuna yanıt vermeden Romanya vizesi sahibi olabilmektedirler. Romanya vizesi alacak kişilere özel hayata dair evlilik, çocuk gibi ya da adli suç kaydı gibi bilgiler sorulmaktadır

Romanya’da Kaç Bakanlık Vardır?

Romanya’da 18 adet bakanlık bulunmaktadır.

Romanya’da bulunan bakanlıklara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Romanya Çalışma Bakanlığı
 • Romanya Sağlık Bakanlığı
 • Romanya Tarım Bakanlığı
 • Romanya Eğitim Bakanlığı
 • Romanya Adalet Bakanlığı
 • Romanya Dışişleri Bakanlığı
 • Romanya İçişleri Bakanlığı
 • Romanya Ulaştırma Bakanlığı
 • Romanya Sanayi Bakanlığı
 • Romanya Ekonomi Bakanlığı
 • Romanya Enerji Bakanlığı
 • Romanya Maliye Bakanlığı
 • Romanya Çevre Bakanlığı
 • Romanya Savunma Bakanlığı
 • Romanya Aile Bakanlığı
 • Romanya Spor Bakanlığı
 • Romanya Ticaret Bakanlığı
 • Romanya Turizm Bakanlığı

Romanya Sağlık Bakanı Kimdir?

Romanya Sağlık Bakanlığı görevi, 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle Vlad Vasile Voiculescu tarafından yürütülmektedir. Bakan Vlad Vasile Voiculescu 6 Eylül 1983 tarihinde doğmuştur. Romanyalı ekonomist, tıp doktoru ve politikacıdır. Bakan Vlad Vasile Voiculescu’nun Romanya Sağlık Bakanlığı görevine, 3 yıl daha devam etmesi beklenmektedir.

Romanya Adalet Bakanı Kimdir?

Romanya Adalet Bakanlığı görevi, 23 Aralık 2020 tarihinden beri Stelian Cristian İyon tarafından yürütülmektedir. Romanya Adalet Bakanı Steilan Cristian İyon 24 Haziran 1977 tarihinde doğmuştur. Romanyalı avukat ve politikacıdır. Stelian Cristian İyon’un Romanya Adalet Bakanlığı görevine 3 yıl daha devam etmesi beklenmektedir.

Romanya İçişleri Bakanı Kimdir?

Romanya İçişleri Bakanlığı görevi, 23 Aralık 2020 tarihinden beri Lucian Bode tarafından yürütülmektedir. Bakan Lucian Bode, 27 Ekim 1974 tarihinde doğmuştur. Romanyalı siyasetçidir. Bakan Lucian Bode, 2024 yılına kadar Romanya İçişleri Bakanlığı görevine devam edecektir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: