Yeni Zelanda Göçmenlik Şartları

Yeni Zelanda Göçmenlik Şartları ve Başvurusu Süreci

Yeni Zelanda din, dil, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet ve cinsel yönelim fark etmeksizin her göçmenin başvurusunu hoşgörüyle kabul etmektedir. Yeni Zelanda’da net göç Stats NZ verilerine göre; 2020 yılında 84.800 iken 2021 yılında COVID-19 etkisiyle 1000’e kadar gerilemiştir. Yeni Zelanda’nın en çok göç aldığı ülkeler arasında sırasıyla; Avustralya, Birleşik Krallık, Güney Afrika, Çin, Filipinler, ABD, Fransa ve Almanya bulunmaktadır.

Yeni Zelanda’nın bir göç noktası olarak seçilme sebeplerinin başında dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olması gelmektedir. Yeni Zelanda ılıman iklimi ile yağmur ormanlarından buzullara kadar çeşitlenen doğal güzellikleriyle pek çok kişinin ilgisini çekmektedir. Arkadaş canlısı olmaları ile bilinen Yeni Zelandalıların iş yerlerinde eşitlikçi bir duruş sergilemesi, çalışmak için Yeni Zelanda’ya göç etmek isteyenlere büyük avantaj yaratmaktadır.

Türkiye'den yapılan vize başvurularında en yüksek onay oranına sahip akredite acente olan Vizem.net, Yeni Zelanda'ya göç etmek isteyen kişilere vize ve oturum izni işlemlerinde danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Yeni Zelanda'ya Nasıl Göç Edilir?

Yeni Zelanda’ya göç kararı alan kişilerin öncelikle geçerli bir oturum izni almaları gerekmektedir. Yeni Zelanda’da yeterli süre yaşadıktan sonra vatandaşlık başvuru hakkı sağlayan oturum izninin pek çok türü bulunmaktadır. Yeni Zelanda oturum izinleri; nitelikli göçmenlere, yatırımcılara, iş kuracak girişimcilere, çalışma vizesi hamillerine ve bu kişilerin birinci dereceden aile bireylerine aile birleşimi amacıyla verilmektedir.

Kendi ülkelerinde din, ırk, etnik köken, politik fikir gibi sebeplerden dolayı zulüm göreceğini düşünen kişiler Yeni Zelanda’ya iltica seçeneği ile oturum izni sahibi olabilmektedir.

Yeni Zelanda'ya Göç Etme Yolları Nelerdir?

Yeni Zelanda’ya göç etme yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Nitelikli göçmen oturma vizesi ile Yeni Zelanda’ya göç etmek
 • Aile birleşimi oturma vizesi ile Yeni Zelanda’ya göç etmek
 • Yatırımcı oturma vizesi ile Yeni Zelanda’ya göç etmek
 • Girişimci oturma vizesi ile Yeni Zelanda’ya göç etmek
 • Mülteci oturma vizesi ile Yeni Zelanda’ya göç etmek
 • Çalışma vizesi hamillerine verilen oturma vizesi ile Yeni Zelanda’ya göç etmek

Nitelikli Göçmenler için Yeni Zelanda Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Nitelikli göçmenler için Yeni Zelanda göçmenlik şartlarının başında öncelikle uzmanlık gerektiren bir işten teklif almış olmak veya çalışıyor olmak gelmektedir.

Nitelikli göçmenler için oturma vizesi alırken belli bir puan sistemi kullanılmaktadır ve bu sistem üzerinden sadece 160 puan üzeri alanlar Yeni Zelanda oturma vizesi başvurusu yapabilmektedir. 160 puan üzeri alan nitelikli göçmen adayları Expression of Interest isimli formu doldurarak Yeni Zelanda nitelikli göçmen oturma vizesi başvurularını başlatabilmektedir. Nitelikli göçmenlerin puanları hesaplanırken; yaşları, uzmanlık gerektiren bir yerde çalışıldığı veya iş teklifi alındığı, kişinin Yeni Zelanda Yeterlilik Kriterleri (NZQF) sistemine göre uzmanlık seviyesi ve iş deneyimi göz önünde bulundurulmaktadır.

Yeni Zelanda Nitelikli Göçmenlik Meslek Listesi Nerede Yayınlanır?

Yeni Zelanda nitelikli göçmenlik meslek listesi Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosunun skillshortages.immigration.govt.nz/ internet adresi üzerinde yayınlanmaktadır.

Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosunun internet adresi üzerinde uzun süre boyunca ihtiyaç duyulacak meslekler, bölgesel olarak ihtiyaç duyulan meslekler ile inşaat ve altyapı alanında ihtiyaç duyulan mesleklerin listeleri bulunmaktadır. Yeni Zelanda göçmenlik için aranan meslekleri incelerken kişi kendi mesleğini aratarak, kendi alanına uygun iş imkanlarını inceleyebilmektedir.

Aile Birleşimi Yoluyla Yeni Zelanda Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Aile birleşimi yoluyla Yeni Zelanda göçmenliğine; Yeni Zelanda’da yasal olarak yaşayan kişilerin eşleri, 24 yaş veya daha genç evlatları ve ebeveynleri başvurabilmektedir.

Aile birleşimi yoluyla Yeni Zelanda göçmenliğine başvuracak eş, çocuk ve ebeveynler için farklı şartlar bulunmaktadır. Gerekli Yeni Zelanda aile birleşimi vizesi şartları karşılandıktan ve vize onayı alındıktan sonra kişiler Yeni Zelanda’ya yasal olarak göç edebilmektedir.

Yatırımcılar için Yeni Zelanda Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Yatırımcılar için Yeni Zelanda göçmenlik şartlarının ilki belirli bir miktarda sermayeye sahip olmaktır. Yatırımcı olarak Yeni Zelanda’ya göç eden kişiler ailelerini de yanlarında getirerek en nihayetinde vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Yeni Zelanda’da yatırımcı vizesinin iki türü bulunmaktadır. 3 yıl boyunca 10 milyon NZD yatırım gerektiren tip 1 vize (Investor 1 Resident Visa) veya 4 yıl boyunca 3 milyon NZD yatırım şartı koşan tip 2 vizeden (Investor 2 Resident Visa) biri seçilerek Yeni Zelanda’ya göç gerçekleştirilebilmektedir. Tip 2 (Investor 2 Resident Visa) opsiyonunu seçen yatırımcılar vize alırken daha fazla koşul ile karşılaşmaktadır. Yeni Zelanda’da tahvil, hisse senedi, mülk veya diğer yatırım türleri de vize almak için geçerli olmaktadır.

Yeni Zelanda’da yapılacak yatırımın türü ne olursa olsun NZD cinsinden olması gerekmektedir. Yatırımın Yeni Zelanda’da yapılması ve gelir getirmesi, yasal kuruluşlara veya yönetilen fonlara yapılması ve kişisel kullanım için kullanılacak gayrimenkul veya araç üzerine olmaması gerekmektedir.

Tip 1 yatırımcı vizesine başvuranlar eğer 2.5 milyon NZD büyüme yatırımı yapmış ise 88 gün boyunda Yeni Zelanda’da kalmalıdır. Tip 2 yatırımcı vizesi başvuru adayları 750 bin NZD büyüme yatırımı yaptıklarında; Yeni Zelanda’ya ilk olarak oturma izniyle geldiklerinde veya Yeni Zelanda’dayken oturum izni aldıklarında, 438 gün kesintisiz ikamet etmelidirler.

Yeni Zelanda’ya yatırım yapmak isteyenler yaygın yatırım seçenekleri dışında Yeni Zelanda’ya özgün olan hayırsever yatırımı, büyüme yatırımı veya ticari mülk satın almak gibi yolları kullanabilmektedir. Kişiler kendine en uygun yatırım planını belirledikten sonra Yeni Zelanda yatırımcı vizesi başvurusu yapabilmektedir.

Girişimciler için Yeni Zelanda Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Girişimciler için Yeni Zelanda göçmenlik opsiyonu; Yeni Zelanda’da kendi işini kurup çalışmak isteyenlere sunulmaktadır. İş kuracak girişimcilerin öncelikle Yeni Zelanda’da girişimci çalışma vizesi alması gerekmektedir. Çalışma vizesi hamili girişimciler belirli şartları karşıladıktan sonra girişimci oturum izni başvurusu yapabilmekte, yeterli süre ile Yeni Zelanda’da yaşadıktan sonra vatandaşlığa hak kazanabilmektedir.

500 bin NZD yatırım yapan veya en az 3 kişiye istihdam sağlayan girişimci çalışma vizesi hamilleri, oturma izni başvurularını işlerini kurduktan sonra 6 ay içerisinde yapabilmektedir. Girişimciler belirtilen miktarda yatırım yapmaz veya yeterli miktarda istihdam sağlamaz ise; Yeni Zelanda girişimci oturma vizesi almak için 2 yıl beklemelidir.

Sığınma Yoluyla Yeni Zelanda Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Sığınma yoluyla Yeni Zelanda göçmenliği için; ırkları, politik düşünceleri, dinleri veya milli fikirleri yüzünden kendi ülkelerinde zulüm göreceklerini düşünen kişiler iltica seçeneğini kullanabilmektedir.

Yeni Zelanda iltica başvurusu Yeni Zelanda’da şahsen yapılabilmektedir. Mülteci statüsü Yeni Zelanda iltica başvurusunu yapmış ve onay almış kişilere verilmektedir.

Çalışma Vizesi Hamilleri için Yeni Zelanda Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Çalışma vizesi Yeni Zelanda’ya çalışmak için gelenlere verilmektedir ve çalışma vizesi hamilleri için Yeni Zelanda göçmenliği belirli bir süre ikamet edildikten sonra oturum izni verilerek tamamlanmaktadır. Yeni Zelanda’da çalışanlar için oturum izinleri, kişilerin mesleklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Din görevlileri, sporcular ve sanatçılar gibi ayrı türleri olan Yeni Zelanda oturma ve çalışma izninden kişiler kendilerine uygun olanı seçmelidir.

Yeni Zelanda’da kişilerin çalışma vizelerinde özel bir oturum vizesi belirlenmemesi durumunda ise kişi nitelikli göçmen çalışma vizesine başvuru yapabilmektedir. 2 ya da 3 yıl boyunca çalışma vizesi ile çalışan vize sahibi kişiler, Yeni Zelanda’ya yerleştikten

2 veya 3 yıl sonra Yeni Zelanda oturum vizesine başvuru yapabilmektedir.

Yeni Zelanda Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni Zelanda göçmenlik başvurusu, başvuru yapılacak oturum vizesine göre değişiklik göstermektedir; ancak çoğunluk için süreç aynıdır.

Yeni Zelanda nitelikli göçmen oturma vizesi ve tip 2 yatırımcı oturum vizesi (Investor 2 Resident Visa) için ön başvuru yapılması şartı dışında farklı bir durum bulunmamaktadır. Vize başvurusunda ön başvurunun yapılma sebebi, adayların puanlamasının yapılması ve seçilen Yeni Zelanda vize türü için yeterli puana sahip olup olmadığının anlaşılmasıdır. Ön başvuruda yeterli puana sahip göçmen adayları Yeni Zelanda nitelikli göçmen oturma vizesi veya tip 2 yatırımcı oturum vizesi (Investor 2 Resident Visa) için başvuru yapabilmektedir ve oturma vizeleri için standart olan prosedür uygulanmaktadır.

Yeni Zelanda oturma vizelerinden bazıları fiziken, bazıları online, bazıları ise iki tip başvuruyu da kabul etmektedir. Çalışma vizesi ile Yeni Zelanda’da çalışan ve oturum izni almak isteyen bireylerin başvurularını Yeni Zelanda’dan yapması gerekmektedir. Yeni Zelanda vize başvuru formu doldurulduktan sonra gerekli belgelerin teslim edilmesinin ve başvuru ücretinin ödenmesinin ardından başvuru tamamlanabilmektedir.

Türkiye Yeni Zelanda Konsolosluğu Göçmenlik Başvurusu Alır Mı?

Türkiye Yeni Zelanda Konsolosluğu göçmenlik başvurusu almamaktadır.

Konsolosluk başka bir ülkenin topraklarında kendi ülkesini temsil eden kurumdur. Konsolosluk kendi ülke vatandaşlarının doğum, pasaport, evlilik veya ölüm işlemleri gibi vatandaşlık işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Konsolosluklar vatandaşlarına sosyal güvenlik sağlamakta ve vize problemleri var ise çözümlemelerine yardımcı olmaktadır. Türk vatandaşları Yeni Zelanda Konsolosluğu üzerinden başvuru yapamamakta, başvurular vize başvuru merkezi üzerinden veya akredite acenteler aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Yeni Zelanda Göçmen Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeni Zelanda göçmen vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Yeni Zelanda göçmenlik vizesi başvuru formu: Başvuru sahiplerinin kendi durumlarına uygun olan göçmenlik türüne göre bir başvuru formu doldurması ve kendileri ile ilgili istenen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde vermeleri gerekmektedir.
 • Pasaport: Kişilerin belgeleri arasında son 10 yıl içerisinde çıkarılmış ve vize bitiş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerli olan bir pasaport bulunması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf gerekmektedir.
 • Doğum belgesi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınabilecek olan doğum belgesi göçmenlik başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Adli sicil kaydı: E-devlet sistemi üzerinden, kaymakamlıklardan veya adliyelerde bulunan Adli Sicil Müdürlüklerinden adli sicil kaydı alınmalı ve başvuruya eklenmelidir.
 • Sağlık raporu: Kişinin sağlıklı olduğunu kanıtlar nitelikte sağlık raporu gerekmektedir.
 • İngilizce dil yeterlilik kanıtı: Kişinin Yeni Zelanda’ya göç edebilmek ve adapte olabilmek için yeterince İngilizce bildiğini kanıtlar nitelikte belge, diğer belgelerle birlikte teslim edilmelidir.

Yukarıda verilen tüm belgeler standart belgeler olup başvuru yapılacak vize türüne göre ek belgeler talep edilebilmektedir. Çalışma vizesi sahipleri için oturma vizesine başvuran kişilerin sahip oldukları çalışma vizesini, yatırımcı oturma vizesi başvurusu yapanların yaptıkları yatırıma ilişkin belgeleri sunması gerekmektedir ve tüm bu işlemler için danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Yeni Zelanda göçmen vizesi başvurularında gerekli evrakların kontrolü, dilekçe yazımı ve yeminli tercüme işlemleri de dahil olmak üzere tüm başvuru süreci için akredite uzmanlar tarafından hizmet verilmektedir.

Yeni Zelanda Göçmenlik Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Yeni Zelanda göçmenlik başvuru ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Vize türüOnline başvuru ücretiFiziki başvuru ücreti
Yeni Zelanda Nitelikli Göçmen Oturma Vizesi (Skilled Migrant Category Resident Visa)530 NZD680 NZD
Yeni Zelanda Eş Oturma Vizesi (Partner of a New Zealander Resident Visa)2250 NZD2250 NZD
Yeni Zelanda Çocuk Oturma Vizesi (Dependent Child Resident Visa)2250 NZD2250 NZD
Yeni Zelanda Ebeveyn Oturma Vizesi (Parent Retirement Resident Visa)3720 NZD
Yeni Zelanda Yatırımcı Oturma Vizesi (Investor 1 Resident Visa)4960 NZD
Yeni Zelanda Girişimci Oturma Vizesi (Entrepreneur Resident Visa)4140 NZD
Din Görevlisi Yeni Zelanda Oturma Vizesi (Religious Worker Resident Visa)1800 NZD
Sanatçı ve Sporcular için Yeni Zelanda Oturma Vizesi (Talent (Arts, Culture, Sports) Resident Visa)1800 NZD
Yeni Zelanda Kalıcı Oturma Vizesi (Permanent Resident Visa)0 NZD

Yeni Zelanda Göçmen Vizesi Başvuruları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Yeni Zelanda göçmen vizesi başvurularının sonuçlanma süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Vize türüİşlem süresi
Yeni Zelanda Nitelikli Göçmen Oturma Vizesi (Skilled Migrant Category Resident Visa)45 Ay
Yeni Zelanda Eş Oturma Vizesi (Partner of a New Zealander Resident Visa)14 Ay
Yeni Zelanda Çocuk Oturma Vizesi (Dependent Child Resident Visa)18 Ay
Yeni Zelanda Ebeveyn Oturma Vizesi (Parent Retirement Resident Visa)33 Ay
Yeni Zelanda Yatırımcı Oturma Vizesi (Investor 1 Resident Visa)39 Ay
Yeni Zelanda Girişimci Oturma Vizesi (Entrepreneur Resident Visa)19 Ay
Din Görevlisi Yeni Zelanda Oturma Vizesi (Religious Worker Resident Visa)37 Ay
Sanatçı ve Sporcular için Yeni Zelanda Oturma Vizesi (Talent (Arts, Culture, Sports) Resident Visa)33 Ay
Yeni Zelanda Kalıcı Oturma Vizesi (Permanent Resident Visa)6 Ay

Tabloda verilen işlem süreleri içerisinde Yeni Zelanda göçmen vize başvurularının %90’ı sonuçlanmaktadır.

Göçmenler Yeni Zelanda'da Vatandaşlık Alabilir Mi?

Göçmenler Yeni Zelanda’da vatandaşlık alabilmektedir.

Yeni Zelanda vatandaşlığı sahibi olabilmek için yasal olarak Yeni Zelanda’da yaşamak gerekmektedir. Geçerli bir oturum iznine sahip olan kişiler, Yeni Zelanda’da 5 yıl yaşadıktan sonra Yeni Zelanda vatandaşlık başvurusu için hak kazanmaktadır.

Yeni Zelanda Göçmenlik Danışmanlığı Nasıl Alınır?

Yeni Zelanda göçmenlik danışmanlığı için Vizem.net; göç etmek isteyenlerin durumuna uygun başvuru yolunu belirleyerek gerekli belgelerin toplanması ile başvuru ve takip süreci boyunca hizmet vermektedir. Vizem.net ayrıca Yeni Zelanda’da iş kurma, yatırım yapma ve eğitim danışmanlığı gibi hizmetler de sağlamaktadır.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: