Yeni Zelanda Yeni Mezun Vizesi

Yeni Zelanda Yeni Mezun Vizesi Başvuru Süreci 2023

Yeni Zelanda yeni mezun vizesi, Yeni Zelanda’da yer alan lisans ya da lisansüstü programlarında eğitimini tamamlayıp mezun olan öğrencilerin başvuru yapabileceği bir tür çalışma vizesidir.

1, 2 veya 3 yıl süre kapsamında verilen Yeni Zelanda yeni mezun vizesi yalnızca Yeni Zelanda’da yükseköğretim programlarına katılan başvuru sahipleri tarafından alınabilmektedir. Yeni Zelanda yeni mezun vizesi başvurusu için başvuru sahipleri tarafından sağlanması gereken bazı kriterler bulunmaktadır ve sağlanan kriterlere göre vize süresi de değişmektedir.

Vizem.net, Yeni Zelanda'da lisans veya lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olan kişilerin çalışma vizesi başvurularında danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır. Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Kimler Yeni Zelanda Mezun Vizesine Başvurabilir?

Yeni Zelanda mezun vizesi başvurusu için sağlanması gereken kriterlerde 11 Mayıs 2022 tarihi itibari ile değişiklik yapılmıştır ve yalnızca 11 Mayıs 2022 tarihindeki değişikliklerden sonra yapılacak başvurular için bilgi aktarımı sağlanmaktadır.

Yeni Zelanda mezun vizesine başvuru yapılabilmesi için Yeni Zelanda’da eğitim alınması ve alınan eğitimin Yeni Zelanda Yeterlilik Kriterleri (NZQF) kapsamında 4.seviye ve üstü olması gerekmektedir.

NZQF (Yeni Zelanda Yeterlilik Kriterleri) Nedir?

NZQF (Yeni Zelanda Yeterlilik Kriterleri), Yeni Zelanda eğitim sisteminde kişilerin yetkinliklerinin seviyeler halinde puanlandırıldığı bir tür sistemdir. NZQF kapsamında toplamda 10 seviye bulunmaktadır. 7. seviye ve üstü lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını kapsayan NZQF seviyeleridir. NZQF 6 ve 5. seviyeleri önlisans programlarını kapsarken, 4. seviye yalnızca sertifika programını kapsar. NZQF seviyeleri arasındaki fark eğitim programları ve alınan kredi sayılarıdır.

4. seviye veya üzeri seviyelerde yeterliliğe ulaşmış kişilerin Yeni Zelanda yeni mezun vizesine başvuru yapması mümkündür. Yeni Zelanda yeni mezun vizelerinin sağladığı vize süresi, başvuru sahibinin eğitim seviyesi ile doğru orantılı olmaktadır.

Yeni Zelanda Yeni Mezun Vize Başvurusu Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahibinin eğitim derecesi lisans ve yüksek lisans programlarını kapsıyor ise, Yeni Zelanda yeni mezun vize başvurusunun öğrenci vize süresi bitiminden en fazla 3 ay sonra yapılması gerekmektedir. Başvuru sahibinin eğitim derecesi doktora ise, Yeni Zelanda yeni mezun vize başvurusu, öğrenci vize süresi bitiminden en fazla 6 sonra yapılabilmektedir. Yeni Zelanda, Covid-19 pandemisi kısıtlamaları nedeni ile şu an vize başvurusu almamak ile birlikte, Temmuz 2022 tarihi itibari ile vize başvurularını kabul etmeye başlayacaktır. Temmuz 2022 tarihinden önce Yeni Zelanda yeni mezun vize başvuruları yapılamamaktadır.

Yeni Zelanda Mezun Çalışma Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni Zelanda Mezun Çalışma Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Yeni Zelanda Mezun Çalışma Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni Zelanda yeni mezun çalışma vizesi başvurusu fiziken veya online olarak aracı kurum başvuru merkezi veya akredite acenteler üzerinden tamamlanmaktadır.

Online olarak yapılacak Yeni Zelanda yeni mezun çalışma vizesi başvurularında https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa resmi sitesinden çalışma vizesinin türü seçilmeli, açılan sayfada başvuru butonuna tıklanmalı ve yönlendirilen https://online.immigration.govt.nz/ başvuru sitesinde RealMe hesabı oluşturulmalıdır. RealMe hesabı üzerinden yapılacak olan Yeni Zelanda yeni mezun çalışma vizesi başvuruları için kredi veya banka kartı, biyometrik fotoğraf ve diğer destekleyici belgelerin hazır olması gerekmektedir.

Yeni Zelanda yeni mezun çalışma vizesi başvurusu için RealMe hesabı oluşturulduktan sonra gerekli bilgiler girilmeli, istenen belgeler yüklenmeli, sonrasında VFS Global’den pasaportun ve başvuru dosyasının teslimi için randevu alınmalı ve vize servis ücreti ödenmelidir; vize servis ücretinin ödenmesi ile başvuru adımları tamamlanmış olmaktadır. Online yapılan Yeni Zelanda yeni mezun vizesi başvurularında vize harcı web site üzerinden ödendiği için başvuru merkezinde sadece vize servis ücreti ödenmektedir.

Yeni Zelanda yeni mezun çalışma vizesi başvurusu için fiziken yapılan başvurularda başvuru formu indirilip doldurulmalı, başvuru için gerekli belgeler hazırlanmalı ve mesai saatleri içerisinde VFS Global vize başvuru merkezine teslim edilmeli veya mail ya da posta aracılığıyla iletilmelidir. Yeni Zelanda vize başvuru evrakları sunulduktan sonra randevu oluşturulmalı, randevuda vize harcı ve vize servis ücreti ödenerek başvuru adımları tamamlanmalıdır.

Yeni Zelanda Yeni Mezun Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yeni Zelanda yeni mezun vizesi için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Yeni Zelanda yeni mezun vizesi başvuru formu: Başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş, ıslak imzalı, ilk sayfasına iki adet biyometrik fotoğraf eklenmiş bir adet Yeni Zelanda yeni mezun vizesi başvuru formu gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Yeni Zelanda yeni mezun vize harcının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: Başvuru sahibine ait, pasaport standartlarına uygun, arka fonu beyaz, 6 aydan eski olmayan iki adet renkli vesikalık fotoğraf gerekmektedir.
 • Pasaport: Yeni Zelanda vize bitiş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerliliği bulunan başvuru sahibine ait bir adet pasaport gerekmektedir.
 • Sağlık raporu: Başvuru sahibinin Yeni Zelanda’da kalacağı süreye ve yaşadığı veya son üç ay boyunca tüberküloz riski taşıyan bir ülkede bulunup bulunmadığına göre genel sağlık raporu ve akciğer röntgeni gibi medikal belgeleri başvuru esnasında teslim etmesi gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Başvuru sahibinin sabıka kaydının bulunup bulunmadığını kanıtlar nitelikte olan bir adet adli sicil kaydı belgesi gerekmektedir.
 • İş teklifi: İşveren tarafından başvuru sahibine yazılmış; iş kapsamını, süresini, çalışan bilgilerini, işyeri bilgilerini, işveren bilgilerini ve benzeri iş detaylarını içeren bir adet iş teklifi yazısı gerekmektedir.
 • İş teklifi ile ilgili yetkinliklerin kanıtı: Başvuru sahibinin çalışacağı işin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmış olduğunu kanıtlar nitelikte olan belgeleri sunması gerekmektedir.
 • İş teklifi ile ilgili deneyimlerin kanıtı: Başvuru sahibinin çalışacağı iş deneyim gerektiyor ise daha önce kazandığı iş deneyimlerini kanıtlar nitelikte olan belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.
 • Maddi yeterlilik kanıtı: Başvuru sahibinin banka hesap özeti, kredi kartı hesap özeti, banka ödeme emri veya seyahat çeki gibi belgeler sunarak en az 4.200 NZD miktarında maddi yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
 • Yeni Zelanda’da tamamlanan eğitime ilişkin belgeler: Başvuru sahibinin Yeni Zelanda’da tamamlamış olduğu önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora veya sertifika eğitim programları için kanıt niteliğinde belge sunması gerekmektedir.

Yeni Zelanda Mezun Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Yeni Zelanda mezun vizesi başvuru formu başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulup imzalanmalı ve randevu esnasında yetkili kişiye teslim edilmelidir. Yeni Zelanda mezun vizesi başvuru formu İngilizce dilinde online veya çıktısı alınarak elle doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalı olmalıdır.

Yeni Zelanda mezun vizesi başvuru formunda yer alan kişisel bilgiler kısmına pasaport fotoğrafı ölçülerinde olan 2 adet fotoğraf eklenmeli, başvuru sahibinin kimlik bilgileri, pasaport bilgileri ve medeni hali yazılmalıdır. Yeni Zelanda mezun vizesi başvuru formundaki iletişim bilgileri kısmına başvuru sahibinin, eğer varsa Yeni Zelanda’daki yakınların ve eğer başvuru esnasında bir kişiden yardım alınıyorsa (avukat, çevirmen, acenta yetkilisi vb.) o kişinin iletişim bilgileri yazılmalıdır.

Yeni Zelanda mezun vizesi başvuru formunda yer alan sağlık bilgileri kısmına başvuru sahibinin bir hastalığı olup olmadığı, Yeni Zelanda’da doğum yapıp yapmayacağı, hangi gerekli medikal belgeleri sunması gerektiği, gerekli medikal belgeleri başvuru dosyasına ekleyip eklemediği ve ne kadar süre kalacağı yazılmalıdır, kalınacak süreye göre sunulması gereken sağlık raporu, röntgen ve benzeri medikal belgeler değişim göstermektedir. Yeni Zelanda’da doğum yapmak isteyen başvuru sahiplerinin doğum masraflarının ne kadar olduğunu ve bu masrafın nasıl karşılanacağını başvuru formunda ayrıca belirtmeleri gerekmektedir.

Yeni Zelanda mezun vizesi başvuru formundaki karakter bilgisi kısmında başvuru sahibinin daha önceki yurt dışı seyahatlerinde suç işleyip işlemediği ve seyahat ettiği ülkelerden sınır dışı edilip edilmediği gibi bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Yeni Zelanda mezun vizesi başvuru formunda yer alan iş ve yetkinlikler kısmına başvuru sahibinin önceki işleri, diplomaları ve sertifikaları eklenmelidir. Yeni Zelanda mezun vizesi başvuru formundaki iş teklifi kısmında çalışılacak işin adres ve iletişim bilgilerine, yetkinlik seviyesine, koduna ve başvuru sahibinin işi bitince kendi ülkesine dönmesini gerektirecek durumlara yer verilmesi gerekmektedir.

Yeni Zelanda Mezun Çalışma Vizesi için İş Teklifi Nasıl Olmalı?

Yeni Zelanda mezun çalışma vizesi için iş teklifi; işveren tarafından ele alınmış, iş ile ilgili tüm detayları içeren ve teklifin açıkça belirtildiği şekilde yazılmış bir yazı olmalıdır.

Yeni Zelanda mezun çalışma vizesi için iş teklifinde; işverenin adı, soyadı, telefonu, e-posta adresi ve çalışacak kişinin ismi ile adresi yer almalıdır. İşin ismi, işyerinin adresi, işin hangi görevleri ve sorumlulukları kapsadığı, çalışanın hangi yetkinlik ve eğitimlere sahip olması gerektiği, Yeni Zelanda’da ikamet edip etmeme zorunluluğunun belirtildiği, işin ne kadar süreceği ve iş teklifinin ne kadar süre geçerli olacağı hususlarının detaylı bir şekilde açıklandığı iş tanımı kısmı tüm iş teklifi yazılarında yer almalıdır.

Yeni Zelanda Yeni Mezun Vizesi için Maddi Yeterlilik Kanıtı Nasıl Olmalı?

Yeni Zelanda yeni mezun vizesi için başvuru sahiplerinin en az 4.200 NZD tutarında maddi varlığa sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Yeni Zelanda mezun vizesi başvurusunda gerekli olan maddi yeterlilik kanıt belgesi için; banka hesap özeti, kredi kartı hesap özeti, banka ödeme emri veya seyahat çeki gibi belgeler kanıt olarak kullanılabilmektedir. Yeni Zelanda mezun vizesi maddi yeterlilik kanıt belgesi ne tür belge içeriğinde olursa olsun 4.200 NZD veya üstüne tekabül etmelidir. Maddi yeterlilik kanıt belgesinin başvuru esnasında teslim edilmesi; 1, 2 veya 3 yıllık süreyle verilen tüm Yeni Zelanda mezun vizesi başvuruları için zorunludur.

Yeni Zelanda Mezun Vizesi Başvurusu için Sağlık Raporu Nasıl Olmalı?

Yeni Zelanda’da 12 aydan fazla kalacak her başvuru sahibinin sağlık raporu sunması gerekmektedir. 12 aydan az kalacak Yeni Zelanda vizesi başvuru sahiplerinin tüberküloz riski düşük olmayan bir ülkede yaşaması veya son 5 yılda tüberküloz riski düşük olmayan ülkelerde 3 aydan fazla bulunması durumunda akciğer röntgeni ya da genel sağlık raporunun sunulması gerekmektedir.

Yeni Zelanda vizesi başvurusu için bazı durumlarda sağlık raporu teslim etme zorunluluğu bulunmasa bile başvuru sonrasında gerekli görülmesi halinde ilgili otoritelerin sağlık raporu talep edebilmesi mümkündür. Hamilelerin ve 11 yaş altı çocukların aksi istenmediği sürece sağlık raporu teslim etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türkiye’de Yeni Zelanda vizesi için sağlık raporu alınabilecek 3 kurum bulunmakta olup, 2 tanesi Ankara’da diğeri ise İstanbul’da hizmet vermektedir. Ankara’da Doktor Lale Tuncel veya Düzen Laboratuvarlar Grubu’ndan Yeni Zelanda vizesi sağlık raporu alınabilmektedir. İstanbul’da ise IOM MHAC, Yeni Zelanda vizesi sağlık raporu için yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Yeni Zelanda Yeni Mezun Vize Randevusu Nasıl Alınır?

Yeni Zelanda yeni mezun vizesi randevusu VFS Global üzerinden alınmaktadır. İstanbul veya diğer şehirlerde Yeni Zelanda vize randevu işlemleri gerçekleştirilmemekte olup, yalnızca Ankara ofisinden Yeni Zelanda vize randevu işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Online olarak VFS Global web sitesi üzerinden vize türü seçildikten ve ilk başvuru adımı tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinin Ankara ofisinden randevu alması gerekmektedir. Başvuru sahibinin kendine göre en uygun vize randevu tarihi ve saatini seçmesi çok önemlidir. Yeni mezun vizesi için randevu tarihi ve saati seçildikten sonra başvuru sahibinin e-postasına randevu onayı için mail iletilmektedir. Randevudan en az 15 dakika önce vize merkezinde bulunulmalıdır. Yeni Zelanda vize başvuru merkezine yalnızca başvuru sahipleri kabul edilmektedir ve 18 yaşından küçük çocuklar yalnızca velileri ile birlikte geldiklerinde içeri alınmaktadır. Randevu saatinde Yeni Zelanda vize başvuru merkezinde olamayan başvuru sahiplerinin tekrardan randevu alabilmesi mümkündür fakat yalnızca iki kez vize randevusu oluşturulabilmektedir. Yeni Zelanda vizesi için randevu gününde vize harcı dekontu ve diğer gerekli vize belgelerinin teslim edilmesi ve biyometri işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Yeni Zelanda Yeni Mezun Çalışma Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Online yapılan Yeni Zelanda yeni mezun vizesi başvurularında vize harcı 495 NZD, aracı kurum hizmet bedeli ise 168 Türk lirasıdır. Fiziken yapılan başvurularda Yeni Zelanda vize ücreti 5.040 Türk lirası, aracı kurum hizmet bedeli ise 208 Türk lirasıdır.

Yeni Zelanda'da 2022 yılının yeni mezun vizesi masrafları; vize başvuru harcı, seyahat sağlık sigortası, yeminli tercüme, noter işlemleri ve danışmanlık ücreti dahil olmak üzere ortalama 435 dolar tutmaktadır.

Yeni Zelanda Mezun Vizesi Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Online yapılan Yeni Zelanda mezun vizesi başvurularında başvurunun yapıldığı RealMe hesabı ile başvuru sitesinden vize sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. VFS Global üzerinden yapılan Yeni Zelanda mezun vizesi başvurularında ise verilen makbuzun üzerinde yazan referans numarasının VFS Global vize takip ve sorgulama sistemine yazılıp kontrol edilmesi, vize sorgulama işlemi için yeterli olmaktadır. Fiziken yapılan Yeni Zelanda yeni mezun vizesi başvurularında RealMe hesabı mevcut olmadığı için yalnızca VFS Global vize takip ve sorgulama sistemi üzerinden işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Yeni Zelanda vize başvurularında vize takip ve sorgulama işlemi 5 aşamalı SMS servisi ile ve online olarak yapılabilmektedir.

Yeni Zelanda Mezun Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Yeni Zelanda yeni mezun vizesi başvurularının %90'ı ortalama olarak 60 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Yeni Zelanda Yeni Mezun Vizesi Ne Kadar Süre için Verilir?

NZQF (Yeni Zelanda Yeterlilik Kriterleri) seviyesine göre Yeni Zelanda yeni mezun vizesi 1 ila 3 yıl süreliğine verilebilmektedir.

Aşağıdaki tabloda NZQF (Yeni Zelanda Yeterlilik Kriterleri) seviyelerine göre uygun olabilecek Yeni Zelanda yeni mezun vize süreleri verilmiştir.

NZQF (Yeni Zelanda Yeterlilik Kriterleri) seviyeleriVize süresi
7. seviye (Lisans veya üstü eğitim programlarında en az 30 hafta eğitim görmüş kişiler)3 yıl
7. seviye (En az 30 hafta eğitim görüp tam zamanlı eğitim programından mezun olan kişiler)1 yıl (Kayıt sürecinde olanlar için ek 1 yıl)
7. seviye (Tam zamanlı eğitim programında en az 30 hafta eğitim gören kişiler)1 yıl
4-6. seviyede 1 yetkinlik (2 yıl süre içerisinde tam zamanlı olarak en az 60 hafta eğitim görmüş kişiler)1 yıl
4-6. seviyede 2 yetkinlik (En az 2 yetkinlik kazanmış ve her biri için en az 30 hafta eğitim görmüş kişiler)1 yıl

Mezun Vizesi ile Yeni Zelanda'da Hangi İşlerde Çalışılabilir?

Yeni Zelanda mezun vizesine sahip olan kişiler çalışacakları iş konusunda sınırlandırılmamaktadır. Yeni Zelanda mezun vizesi ile kişilerin çalışacağı sektörü ve işi kendilerinin seçmesi mümkündür. Mezun vizesi ile Yeni Zelanda’da istihdam sağlamak isteyen kişilerin hemen hemen her işte çalışması mümkündür, fakat ticari amaçlar ile yapılan cinsel sömürüler kabul edilmemektedir.

Yeni Zelanda’nın en gelişmiş sektörleri arasında emlak ve inşaat sektörleri bulunmaktadır, dolayısıyla en çok işçi emlak ve inşaat sektörleri için talep edilmektedir. Yeni Zelanda’da en fazla iş fırsatının ve nitelikli eleman açığının bulunduğu sektörler inşaat, tarım ve emlak sektörleridir. Auckland, Wellington, Christchurch, Hamilton ve Dunedin şehirleri, Yeni Zelanda iş ilanları sayısının en fazla olduğu şehirlerdir. Yeni Zelanda’da satış danışmanlığı, müze görevlisi, garsonluk, trafik kontrol personeli ve benzeri pozisyonlarda da iş fırsatları oldukça fazladır.

Yeni Mezun Vizesi ile Yeni Zelanda'da Eğitim Alınabilir Mi?

Yeni Zelanda yeni mezun vizesi sahiplerinin 3 ila 12 ay arasında süren eğitim programlarına katılması mümkündür. Yeni Zelanda yeni mezun vizesi sahiplerinin işverenlerine ve mensup olduğu işyerlerine göre istihdamları gereği başka eğitimlere de katılması gerekebilmektedir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: