Yeni Zelanda Vize Reddi

Yeni Zelanda Vize Reddi, İtiraz Hakkı ve Yeniden Başvuru

Yeni Zelanda vize başvuruları pasaportun talep edilen şartları taşımaması, vize görevlilerine ve memurlara yanıltıcı bilgiler verilmesi ve finansal anlamda yeterli kanıtların sunulmaması gibi nedenlerle reddedilebilmektedir.

Yeni Zelanda vize başvurularının olumlu sonuçlanması için başvuru evraklarının Yeni Zelanda vize şartları dikkate alınarak eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması kadar başvuru sürecinin doğru bir biçimde yürütülmesi de önem taşımaktadır.

Vize başvurusu için: 0850 241 1868

Yeni Zelanda Vize Ret Nedenleri Nelerdir?

Türkiue’den yapılan başvurularda en sık görülen Yeni Zelanda vize ret nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yeni Zelanda’ya seyahat edilen pasaport veya seyahat belgesinin süresinin dolması, hasar görmesi, kaybolması, çalınması veya geçersiz olduğunun bildirilmiş olması
 • Yeni Zelanda vize başvurusu esnasında göçmenlik memuruna yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi
 • Başvuruda sahte, hileli veya değiştirilmiş bir kimlik belgesi veya başka herhangi bir resmi belgenin ibraz edilmesi
 • Yeni Zelanda’da yaşamını idame ettirebilecek düzeyde yeterli maddi kaynağın bulunmaması
 • Seyahat sonrasında Yeni Zelanda'dan ayrılmaya dair gerekli düzenlemelerin yapılmaması
 • Yasal ve gerçek bir nedenle Yeni Zelanda'ya seyahat edildiğinin kanıtlanamaması
 • Yeni Zelanda'nın güvenliği, kamu düzeni veya kamu yararı için başvuru sahibinin risk oluşturabileceğinin yetkili makamlar tarafından tespit edilmesi
 • Başvuru sahibinin başka bir ülkeden sınır dışı edilmesi veya dışlanması

Yeni Zelanda Vizesi için Ret Kararını Hangi Kurum Vermektedir?

Türkiye'den yapılan Yeni Zelanda vize başvurularını değerlendirme yetkisi (INZ), Yeni Zelanda göçmenlik bürosu tarafondan verilir

Yeni Zelanda Vizesi için Ret Kararı Verildiği Nasıl Öğrenilir?

Yeni Zelanda vizesi için başvuru göçmenlik btürosundan vize reddine ilişkin resmi yazılı bildirim yapılmaktadır. Online başvurularda vizenin onay veya ret aldığını öğrenmek için Yeni Zelanda vize portalı üzerinde bulunan başvuru sorgulama seçeneği kullanılmaktadır.

Yeni Zelanda vize başvurusu reddedilen kişilerin belirli koşulları sağlamaları halinde karara itiraz etme hakkı bulunduğu gibi vize şartlarını sağladıktan sonra yeniden başvuru yapabilme seçenekleri de mevcuttur.

Yeni Zelanda Vize Reddine İtiraz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi'nin kararını gözden geçirecek bir temyiz mercii bulunmamaktadır.

Yeni Zelanda vize başvurusu reddedilen kişilerin belirli koşulları sağlamaları halinde itiraz etmeleri mümkündür. Çalışma, öğrenci veya ziyaretçi vizesi başvurusu reddedilen kişilerin ret kararını yeniden gözden geçirmek için göçmenlik bürosu tarafından talep edilen koşullar aşağıda listelenmiştir.

 • İtiraz sırasında Yeni Zelanda’da olmaları zorunludur.
 • Başvuru sahibinin geçici vizeler dahil geçerli bir vizesi bulunmalıdır.
 • Yeni Zelanda vizesinin reddedilme kararı alındıktan sonra yeniden gözden geçirme talebinin en geç 14 takvim günü içerisinde yapılması gerekmektedir.

Yeni Zelanda Vize Reddinden Sonra Tekrar Başvuru Ne Zaman Yapılabilir?

Yeni Zelanda vizesi için gerekçeli ret bildiriminden hemen sonra herhangi bir bekleme süresine ihtiyaç duyulmadan başvuru yapılması mümkündür. Yeni Zelanda vize ret gerekçeleri incelenip ortadan kaldırıldıktan sonra destekleyici nitelikteki yeni belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: