Yeni Zelanda Tedavi Vizesi

Yeni Zelanda Tedavi Vizesi Başvuru Süreci 2023

Yeni Zelanda tedavi vizesi, Yeni Zelanda’da tedavi olmak isteyen kişilerin, başvurmaları gereken vizedir. Yeni Zelanda’nın gelişmiş sağlık hizmetleri ve devletin tedavilere desteği yabancıların Yeni Zelanda’da tedavi olmak isteme sebepleri arasında yer almaktadır. Yeni Zelanda tedavi vizesi kısa süreli bir vize türüdür. Tedavi olmak amacıyla Yeni Zelanda tedavi vizesi alan vatandaşlar 6 aya kadar Yeni Zelanda’da bulunma hakkına sahiptir.

Yeni Zelanda tedavi vizesi, vize başvurusu yapan kişiye eş ve 19 yaşından küçük, bakmakla yükümlü olunan çocuk ile beraber Yeni Zelanda’da sağlık durumu seyahat etmeye izin verene kadar kalma hakkı tanımaktadır. Yeni Zelanda’da tedavi olmak için bir sağlık kuruluşu tarafından kabul edilmek gerekmektedir. Yeni Zelanda’da uygulanacak tedavi Güney Pasifik ülkeleri vatandaşları için düzenlenmiş olan özel bir ödenekten karşılanmıyorsa tedavi için ödeme yapılması gerekmektedir.

Vizem.net, tıbbi tedavi amacı ile Yeni Zelanda’ya seyahat etmesi gereken kişilerin vize başvurularında; gerekli evrakların kontrolü, yeminli tercüme ve başvuru işelmleri dahil olmak üzere tüm süreç için tek çatı altında danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Yeni Zelanda Tedavi Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeni Zelanda tedavi vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Yeni Zelanda tedavi vizesi b aşvuru formu: Yeni Zelanda tedavi vizesi başvurusu için internetten ya da elde doldurulan formdur.
  • Pasaport: Yeni Zelanda tedavi vizesi için başvuruda bulunan herkesin pasaport ya da seyahat dökümanı gerekmektedir.
  • Fotoğraf: Yeni Zelanda tedavi vizesine başvuran herkesin iki adet renkli pasaport boyutu fotoğrafı gerekmektedir.
  • Yeni Zelanda v ize harcı: Yeni Zelanda tedavi vize başvurularında herhangi bir harç ücreti yoktur.
  • Maddi Yeterlilik kanıtı: Yeni Zelanda tedavi vizesi başvurusunda bulunan kişilerin Yeni Zelanda’da bulundukları süre boyunca kullanabilecekleri bir bütçe ya da sponsorluk geçerli belgelerle kanıtlanmalıdır.
  • Geri Dönüleceğine Dair Kanıt: Yeni Zelanda tedavi vizesiyle Yeni Zelanda’ya giden kişilerin kendi ülkelerine geri döneceklerini teyit eden belge sunmaları gerekmektedir
  • Seyahat Rezervasyonları: Yeni Zelanda tedavi vizesiyle Yeni Zelanda’da bulunan kişilerin maddi yeterlilik ve geri dönme kanıtları olarak da kullanabilecekleri ulaşım ya da konaklama belgeleridir.
  • İyi Niyetli (Bona Fida) Olunduğuna Dair Kanıt: Yeni Zelanda tedavi vizesiyle Yeni Zelanda’ya gelen kişilerin tedavi sonunda kendi ülkelerine geri döneceklerine dair kanıtlardır.
  • Tıbbi Tedavi Formu: Yeni Zelanda tedavi vizesiyle Yeni Zelanda’ya tedavi olmak için gelindiğini kanıtlayan tıbbi belgedir.
  • Hastane Kabul Belgesi: Yeni Zelanda’ya tedavi için seyahat etmeden önce tedavi olunulacak hastaneden alınmış belgedir.

Yeni Zelanda Medikal Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Yeni Zelanda medikal vize başvuru formu, bilgisayardan çevrimiçi olarak İngilizce dilinde doldurulmalıdır. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formu, kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, partner bilgileri, bakmakla yükümlü olunan çocuk bilgileri, karakter, vize türü ve ekonomik durum olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunun kişisel bilgiler bölümünde, iki adet 4.5 cm- 3.5 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf istenmektedir. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunda, tedavi olmak isteyen kişi ya da tedavi olmak isteyen kişinin yerine başvuran kişinin sahip olduğu tüm adlar (örneğin; evlilikle gelen soyadı, evlilik öncesi soyadı) yer almalıdır.

Yeni Zelanda medikal vize başvuru formuyla beraber, tedavi olacak kişi, tedavi olacak kişinin eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının pasaport bilgileri ya da seyahat dokümanları gönderilmelidir. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunun kişisel bilgiler bölümünde, ilişki durumu evli, bekar, boşanmış, dul ve nişanlı seçeneklerinden seçilmelidir. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde, iletişime geçilebilecek kişinin iletişim bilgileri, Yeni Zelanda medikal vize başvurusu yaparken yardım eden kişi/kişilerin bilgileri, varsa Yeni Zelanda’da ikamet eden tanıdık birinin iletişim bilgileri, tedavi olacak kişinin tüm çalışma deneyimleri yer almalıdır.

Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunun partner bilgileri bölümünde, partnerin iki adet 4.5 cm- 3.5 cm boyutlarında vesikalık fotoğrafı, kimlik bilgileri ve partnerlik durumu (evli,nişanlı,dul,boşanmış eş) yer almalıdır. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunda partner, tedavi olacak kişiyle birlikte Yeni Zelanda’ya seyahat etmeyecek olsa bile bilgileri doldurulmalıdır. Yeni Zelanda medikal vize başvurusunun bakmakla yükümlü olunan çocukların bilgileri bölümünde, tedavi olacak kişinin bakmakla yükümlü olduğu tüm çocukların iki adet 4.5 cm- 3.5 cm boyutlarında vesikalık fotoğrafı, kimlik bilgileri yer almalıdır. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formu, bakmakla yükümlü olunan çocukları dört ile sınırlamıştır. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunu dolduran kişilerin bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı dörtten fazla ise ‘Bakmakla yükümlü olunan ilave çocuk formunu’ doldurması gerekmektedir.

Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunun sağlık bilgileri bölümünde, Yeni Zelanda medikal vizesine başvuran herkesin sağlık bilgileri, Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunun hangi amaçla doldurulduğu, Yeni Zelanda’ya ne tür bir sağlık hizmeti için gidildiği, alınacak olan sağlık hizmetinin ne kadar süreceği ve ülkede toplamda ne kadar süre kalınacağı bilgilerine yer verilmelidir.

Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunun karakter bölümünde, Yeni Zelanda medikal vize başvurusu yapan kişinin ikamet ettiği ülkede bir suç kaydı bulunup bulunmadığı, çalışma ya da seyahat etme gibi yasaklarının olup olmadığına dair sorular yer almaktadır. Yeni Zelanda medikal vize başvurusu yapan kişinin bir suç kaydı varsa karakter bölümünde bu suçu ya da durumu detaylandırması beklenmektedir. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunda, Yeni Zelanda’da tedavi olacak kişiler masraflarını kendi bütçelerinden karşılayacaklarını formun ‘finansal destek’ bölümünde kanıtlamaları gerekmektedir.

Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunda iki tür beyanname yer almaktadır. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunda yer alan beyannamelerden biri vizeye başvuru yapan kişilerin okuması ve imzalaması için, diğeri ise vize danışmanlığı yapan kişi ya da kurumun okuması ve imzalaması içindir. Yeni Zelanda medikal vize formunda, danışmanlık yapan kurum ya da kişi bilgileri de bulunmalıdır. Yeni Zelanda medikal vize başvuru formunun en sonunda vize işlemleri ödemesi yapılmalıdır.

Yeni Zelanda Tedavi Vizesi için Maddi Yeterlilik Kanıtı Nasıl Olmalı?

Yeni Zelanda tedavi vizesi için maddi yeterlilik kanıtı, tedavi için Yeni Zelanda’ya geliş ve ülkede barınma masrafları için bir sponsor olup olmaması durumuna göre iki çeşittir. Yeni Zelanda’da tedavi masrafları bir sponsor tarafından karşılanıyorsa sponsorluk belgesi vize başvurusuna eklenmelidir. Yeni Zelanda’daki tedavileri için sponsora sahip olmayan kişiler, tedavi için Yeni Zelanda’da bununan kişi, ülkede geçireceği her ay için hesabında 1.000 Yeni Zelanda Doları bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Yeni Zelanda’daki tedavileri için sponsora sahip olan kişi tedavi için ülkeye gelen herkesin ülkede kalacağı her ay için 400 Yeni Zelanda dolarına sahip olduğunu kanıtlamalıdır. Yeni Zelanda’daki tedavileri için sponsora sahip olan kişi, Yeni Zelanda’daki konaklama masraflarının ödenmiş olduğunu ve seyahatin tamamının planlanmış olduğunu belgelendirmelidir.

Yeni Zelanda tedavi vizesi için maddi yeterlilik kanıtları, Yeni Zelanda tedavi vizesi başvurusu yapan kişi adına olan banka ve kredi kartı hesap özeti olmalıdır. Geçici bir işte çalışan ve bakmakla yükümlü olunan çocuklar için alınan Yeni Zelanda tedavi vizesi için maddi yeterlilik kanıtı, ebeveynlerin maaş dokümanıdır. Yeni Zelanda tedavi vizesi için maddi yeterlilik kanıtı nakit para şeklinde olmamalıdır. Yeni Zelanda’daki tedavinin tamamının planlandığına dair kanıtlar, Yeni Zelanda’dan ikamet edilen ülkeye satın alınmış ya da rezerve edilmiş dönüş biletlerdir. Özel ulaşım aracıyla seyahat eden kişiler için Yeni Zelanda’daki tedavinin tamamının planlandığına dair kanıtlar, özel bir aracın kalkacağına dair olan Yeni Zelanda tarafından teyit edilmiş belgelerdir.

Yeni Zelanda Medikal Vize Tıbbi Tedavi Formu Nedir?

Yeni Zelanda medikal vize tıbbi tedavi formu, Yeni Zelanda’da sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilerin tedavileriyle ilgili bilgileri sunduğu formdur. Yeni Zelanda medikal vize tıbbi tedavi formu, İngilizce dilinde bilgisayardan ya da elle doldurulabilir. Yeni Zelanda medikal vize tıbbi tedavi formunda, başvuran kişiye ait kimlik bilgileri, tedavi bilgileri, hastane bilgileri, hastaneye giriş yapacağı tarih ve tedavi süresi bilgileri yer almalıdır ve formun sonunda bu bilgilerin doğru olduğuna dair imza atılmalıdır.

Yeni Zelanda Sağlık Vizesi Nasıl Alınır?

Yeni Zelanda sağlık vizesi, Türkiye’de Yeni Zelanda vize başvuruları için faaliyet göstermekte olan aracı kurum ya da akredite acenteler aracılığıyla online ya da fiziken alınabilinir. Yeni Zelanda’nın pandemi nedeniyle kabul etmediği Yeni Zelanda sağlık vizesine başvuruları Temmuz 2022’den itibaren yapılabilmektedir. Yeni Zelanda sağlık vizesine online başvuru yapmak için https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa sayfasından başvurulmak istenen vize türünün seçilmesi gerekmektedir. Yeni Zelanda vize türü seçildikten sonra açılan sayfada başvuru butonuna tıklandıktan sonra yeni açılacak olan https://apply.immigration.govt.nz/ sayfasında bir RealMe hesabı oluşturulmalıdır.

Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurusu için gerekli olan pasaport, iki adet fotoğraf, kredi kartı hesap özeti gibi belgeler, başvuruda bulunmak için hazır olmalıdır. Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurusu için bir RealMe hesabı oluşturulduktan sonra gerekli olan bilgi ve evraklar sisteme yüklenmelidir. Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurusu yapıldıktan sonra pasaport aslı ve başvurunun sunulması için yetkili aracı kurum olan VFS Global’den randevu alınmalıdır. Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurusu, VFS Global başvuru merkezinde vize servis ücretinin ödenmesiyle tamamlanmaktadır.

İnternetten çevrimiçi olarak yapılan Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurularında vize harcı başvuru esnasında ödenmektedir. İnternetten çevrimiçi olarak yapılan Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurularında başvuru merkezinde yalnızca vize servis ücreti ödenmektedir. Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurusu online yapılıyorsa başvuru formu bilgisayara indirilip istenen bilgiler doldurulmalıdır. Yeni Zelanda sağlık vizesi başvuru formu ve başvuru için gerekli olan belgeler vize başvuru merkezi VFS Global’in ofislerine şahsen teslim edilmelidir. Yeni Zelanda sağlık vizesi başvuru formu ve hazırlanmış olan belgeler mesai saatleri dışında teslim alınmamaktadır. Yeni Zelanda sağlık vizesi başvuru formu ve gerekli evraklar şahsen teslim edilemiyorsa posta ya da mail yoluyla da teslim edilmesi gerekmektedir. Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurusunun tamamlanması için Yeni Zelanda sağlık vizesi başvurusu formu ve evrakları teslim edildikten sonra randevu alınmalı, randevuda vize harcı ve vize servis ücreti ödenmelidir.

Yeni Zelanda Tedavi Vizesi Randevusu Nasıl Alınır?

Yeni Zelanda tedavi vizesi randevusu, VFS Global üzerinden alınmaktadır. Yeni Zelanda tedavi vizesi randevusu, yalnızca VFG Global’in Ankara ofisinden alınabilmektedir. Yeni Zelanda tedavi vizesi randevusu almak için, VFS Global internet sitesine girdikten sonra oturum açılması, bir hesaba sahip olmayan kişilerin ise hesap oluşturması gerekmektedir.

VFS Global internet sitesinde randevu alma sayfasında başvuru yeri olarak VFS Global Ankara ofisi, başvurulacak vize türü olarak da tedavi vizesi seçilmelidir. VFS Global sitesi üzerinden doldurulan bilgilerden sonra en yakın randevu tarihi ekranda görünmektedir. Yeni Zelanda tedavi vizesi randevusunda, vize başvurusu için gerekli belgeler ve çevrimiçi olarak doldurulan vize başvuru formu teslim edilmektedir.

Tedavi için Yeni Zelanda Vize Ücreti Ne Kadar?

Tedavi için Yeni Zelanda vize ücreti, medikal vize başvurularından harç alınmadığı için yoktur. Tedavi için Yeni Zelanda vizesi başvurusu online yapılırsa aracı kuruma hizmet bedeli 168 Türk lirası ödenmelidir. Fiziken yapılan Yeni Zelanda medikal vize başvurularında ücret 208 liradır.

Yeni Zelanda Tedavi Vizesi Takip ve Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Yeni Zelanda tedavi vizesi takip ve sorgulama işlemi, online yapılmış başvurularda başvurunun yapıldığı siteden başvuru yaparken oluşturulan RealMe hesabı ile yapılmalıdır. VFS Global üzerinden yapılan vize başvurularında Yeni Zelanda tedavi vizesi takip ve sorgulama işlemi, vize başvurusu yapıldığında verilen makbuzun üzerinde yazılı olan referans numarası ile yapılabilmektedir. Fiziken yapılmış Yeni Zelanda tedavi vizelerinin takip ve sorgulama işlemleri, başvuru sırasında RealMe hesabı kullanılmadığından yalnızca VFS Global üzerinden yapılmaktadır.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Yeni Zelanda vize başvurularında vize takip ve sorgulama işlemi 5 aşamalı SMS servisi ile ve online olarak yapılabilmektedir.

Yeni Zelanda Medikal Vize Ne Kadar Sürede Çıkar?

Yeni Zelanda medikal vize başvurularının %90’ı 35 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Yeni Zelanda Sağlık Vizesi Ne Kadar Süre için Verilir?

Yeni Zelanda sağlık vizesi, başvuru yapan kişilere Yeni Zelanda’da 6 aya kadar bulunma hakkı sağlamaktadır. Yeni Zelanda sağlık vizesine sahip olan ve Yeni Zelanda’da tedavi olmuş hastalar, sağlık durumları seyahat etmelerine izin verene kadar Yeni Zelanda’da bulunabilmektedir.

Yeni Zelanda Sağlık Vizesi ile Hangi Haklara Sahip Olunur?

Yeni Zelanda sağlık vizesi ile ülkeye gelen kişiler kabul edildikleri tanı ya da tedavi programı için Yeni Zelanda’ya gelme, eş ve bakmakla yükümlü olunan 19 yaşından küçük çocukları vizeye dahil etme ve sağlık durumu izin verene kadar Yeni Zelanda’da bulunma hakkına sahiptir.

Yeni Zelanda Sağlık Vizesi ile Refakatçiler Hasta Yanında Gelebilir Mi?

Yeni Zelanda sağlık vizesi ile refakatçiler hasta yanında Yeni Zelanda sağlık vizesi kapsamında gerekli şartları sağladıkları takdirde gelebilmektedir. Yeni Zelanda sağlık vizesiyle Yeni Zelanda’da tedavi olacak hasta yanında bir refakatçiye ihtiyaç duyuyorsa hastanın aile üyeleri, arkadaşları ya da doktoru dahil olmak üzere refakatçiler kendileri için ayrı bir vizeye sahip olmalıdır.

Yeni Zelanda’ya hasta yanında refakatçi olarak gelmek isteyen kişiler Yeni Zelanda turist vizesi şartlarını sağlıyor olmalıdır. Yeni Zelanda’ya hasta yanında refakatçi olarak gelmek isteyen kişiler ayrı Yeni Zelanda turist vizesi başvurusunda bulunmalıdır.

Medikal Vize ile Yeni Zelanda Sağlık Sistemi Kapsamına Girilir Mi?

Medikal vize ile Yeni Zelanda sağlık sistemi kapsamına girilememektedir. Sağlık vizesi ile Yeni Zelanda’da tedavi olacak kişiler tedavi masraflarından kendileri sorumludur.

Yeni Zelanda sağlık vizesi, tedavi masraflarının sorumluluğunu almamaktadır.

Yeni Zelanda’da Yeni Zelanda sağlık vizesi ile tedavi olan ziyaretçiler belirli durumlar için Yeni Zelanda sağlık sistemi tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmektedir.

Yeni Zelanda'da Tedavi Olmak için Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Yeni Zelanda’da tedavi olmak için sağlık sigortası Türkiye’de faaliyet göstermekte olan sigorta acenteleri aracılığıyla veya Yeni Zelanda’da hizmet veren sigorta şirketleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Vizem.net sigorta hizmetleri tarafından yaptırılan Yeni Zelanda sağlık sigortası 2022 yılı için en uygun fiyatları sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: