Yeni Zelanda Girişimci Vizesi

Yeni Zelanda Girişimci Vizesi Nedir, 2023'te Nasıl Alınır?

Yeni Zelanda girişimci vizesi, Yeni Zelanda'da kendi işini kurarak çalışmak isteyen kişilere belirli koşullar altında verilen bir vize türüdür. Yeni Zelanda iş kurmak isteyen girişimciler öncelikle girişimci çalışma vizesi almalıdır; çalışma vizesinin ile belirli şartların sağlanmasıı halinde girişimci oturum izni ve vatandaşlık alabilme hakkına sahip olunabilir. Yeni Zelanda’da oturum izni alınmadan vatandaşlık alınamamaktadır.

Vizem.net, Yeni Zelanda'da iş kurmak isteyen girişimciler için vize başvurularında danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Yeni Zelanda Girişimci Çalışma Vizesi Şartları Nelerdir?

Yeni Zelanda girişimci çalışma vizesi kapsamında, girişimci adayının puanlama sisteminden belirlenen puanı alması, vize başvurusu yapabilmesi için zorunludur. Puanlama sistemi yetkili otorite tarafından belirlenmektedir ve puan sistemine göre Yeni Zelanda girişimci çalışma vizesi için 120 puan ve üstü alınması gerekmektedir.

Yeni Zelanda girişimci çalışma vizesi alınması gereken puanın hesaplanması farklı etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Startup için yapılacak yatırım, yatırımın miktarı, vize başvuru sahibinin yapacağı startup alanındaki deneyimi, başvuru sahibinin yaşı, yapılacak girişimin Yeni Zelanda'da istihdam oluşturma durumu, istihdam oluşturacak ise kaç kişi için oluşturacağı ve girişimin Yeni Zelanda'da nerede kurulacağı gibi faktörler değerlendirilerek puanlama yapılmaktadır. Startup vizesi puanlamasına örnek olarak; Auckland dışında bir iş kurulacaksa 40 puan, başvuru sahibi 25 ile 49 yaşları arasında ise 20 puan, 24 yaşında veya daha küçükse 15 puan, 50 ile 59 yaşlarında ise 10 puanı başvuru sahibine kazandırmaktadır. Girişimin Yeni Zelanda'da istihdam yaratacağı kişi sayısına göre başvuru sahibine; 1 kişi için istihdam yaratılacak ise 10 puan, 2 kişi için 20 puan, 3 ya da 4 kişi için 30 puan, 5 ya da 9 kişi için 50 puan ve 10 ve üzerinde istihdam yaratılması durumunda ise 80 puan verilmektedir. Yapılacak olan girişim Yeni Zelanda'da daha önce yapılmamış bir ürün ya da hizmet olacak ise 30 puan, yılda ihracattan 200 bin Yeni Zelanda doları üzerinde kar sağlayacak ise sağladığı kar miktarına göre 10 ila 80 puan arasında puan verilmektedir. Başvuru sahibinin yapacağı yatırım 200 bin Yeni Zelanda doları üzerinde ise ek puan verilmektedir.

Yeni Zelanda girişimci çalışma vizesi için puan hesaplanması https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/tools/points-scale-entrepreneurs-work-visa adresi üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru yapabilmek için 120 puan alt limiti bulunmaktadır ve gerekli olan puanların hangi kriterlerden elde edilmesi gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Geçerli puanı olsa bile son 5 yıl içerisinde iflas etmiş olan bir işin sahibi olan kişiler ve ticari suçlara karışmış kişilere Yeni Zelanda girişimci çalışma vizesi verilmemektedir.

Yeni Zelanda Girişimci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeni Zelanda girişimci vizesi için gerekli olan evraklar aşağıda listelenmektedir.

  • Yeni Zelanda girişimci vizesi başvuru formu: Yeni Zelanda girişimci vizesi başvuru formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
  • Pasaport: Girişimci vizesi için pasaportun aslı veya onaylı bir kopyası ibraz edilmelidir.
  • Fotoğraf: Biyometrik özelliklerde baş ile omuzlardan itibaren çekilmiş olan 2 adet fotoğraf sunulmalıdır.
  • Sağlık raporu: Göğüs röntgeni ve tıbbı muayene sonuçlarını gösteren sağlık raporu ile sağlığın iyi olduğunun ispatlanması gerekmektedir.
  • Adli sicil kaydı: Başvuru sahibine ait adli sicil kaydının temiz olduğunu gösterir belge sunulmalıdır.
  • Dil yeterlilik belgesi: Kabul edilen bir İngilizce test sonucu, İngilizce eğitim alındığını gösteren belge veya dil seviyesini gösteren bir sertifika ile İngilizce için dil yeterliliği ispatlanmalıdır.
  • Yatırım belgeleri: Girişimci vizesi için yapılacak olan yatırıma dair belgeler ibraz edilmelidir.
  • Yeni Zelanda iş planı: Yeni Zelanda’da yürütülmesi planlanan işletmenin ayrıntılı iş planı ibraz edilmelidir.

Yeni Zelanda Girişimci Çalışma Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Yeni Zelanda girişimci çalışma vizesi başvuru formu, online veya el ile, büyük harflerle, İngilizce dilinde doldurulmalıdır; formda verilen bilgilerin doğru ve diğer destekleyici belgeler ile uyumlu olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin kişisel bilgileri bölümünde; isim soyisim, fotoğraf, cinsiyet, yaşanılan ve doğulan şehir, pasaport detayları gibi bilgileri aktarılmalıdır. İletişim bilgileri bölümünde ev adresi, telefon numarası ve mail adresi gibi bilgiler verilmelidir. Başvuru sahibinin aile bilgileri, eşinin kişisel bilgileri, eşinin aile bilgileri ve bağımlı çocuklarının kişisel bilgileri bölümleri detaylı doldurulmalıdır. Vize başvuru formunda karakter gereklilikleri, sağlık gereklilikleri, dil yeterliliği bilgileri, iş bilgileri, puan ölçeği, iş planı, finansal bilgiler gibi bölümler bulunmaktadır.

Yeni Zelanda Girişimci Vizesi için Ne Kadar Yatırım Yapılmalı?

Yeni Zelanda girişimci vizesi için en az 100 bin Yeni Zelanda doları yatırım yapılması gerekmektedir. Yapılacak yatırım için bir üst sınır bulunmamaktadır ve 200 bin Yeni Zelanda doları üzerinde yapılan yatırımlar başvuru sahibine ek puan sağlamaktadır.

Belirli koşulların sağlanması durumunda başvurular yatırımdan muaf tutulabilmektedir. Bilim, bilişim ve iletişim teknolojileri ile benzer alanlarda yapılacak yatırımların yüksek bir ihracat potansiyeli olması ve işin önemli bir yenilik getirmesi veya kısa dönemde karlı olduğunun bilinmesi hallerinde, yatırım için parasal sınırdan feragat edilebilmektedir. Bir işin yüksek ihracat potansiyeli olduğunun kabul edilmesi için; Yeni Zelanda vatandaşları için 5 veya daha fazla iş imkanı yaratması, yıllık ihracatta 500.000 Yeni Zelanda doları ciro getirmesi gerekmektedir. Bir yatırımın önemli bir yenilik getirmesi şartı ise üretim için yeni yolların keşfedilmesi veya üretim masraflarının düşürülmesi ve işin bu yenilik sebebiyle başarıya ulaşması şartları aranmaktadır.

Yeni Zelanda Girişimci Vizesi için İş Planı Nasıl Hazırlanmalı?

Yeni Zelanda girişimci vizesi için iş planı gereklilikleri bulunduran ve ayrıntılı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

İş planı, Yeni Zelanda’da yapılacak olan işle ilgili bilgileri içermektedir. İş bilgilerinde endüstri kolu, işin konumu, yeni bir iş mi kurulduğu yoksa var olan bir işletmenin mi sürdürüleceği, mesleği Yeni Zelanda’da sürdürmek için sahip olunan kayıtlar, işin piyasası detayları ve girişimin kriterleri karşıladığı gibi bilgiler yer almaktadır. Finansal bakımdan gerçekçi öngörülerin ve Yeni Zelanda’da bulunulacak süre boyunca geçimin sağlanacağı maddi kayıtların sunulması gereklidir. Girişimcinin daha önceki iflas, başarısız iş, dolandırıcılık ve finansal kabahat durumlarının da iş planında belirtilmesi zorunludur. Yeni Zelanda’da iş kurmak için iş planı ile birlikte iş planını destekleyen tüm belgelerin sunulması gerekmektedir.

Yeni Zelanda Girişimci Vize Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Yeni Zelanda girişimci vize başvuru süreci; evrakların hazırlanması, başvuru ücretlerinin ödenmesi ve evrakların teslim edilmesi ile başvurunun yapılması ve devamında başvuru değerlendirme sürecinin beklenmesi şeklinde ilerlemektedir. Başvurunun kabulü halinde ilk olarak 12 aylık bir vize verilmekte ve vizenin devam edebilmesi için 12 ay içerisinde iş planı doğrultusunda yatırımın yapıldığının ispatlanması gerekmektedir.

Yeni Zelanda Girişimci Çalışma Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Yeni Zelanda girişimci çalışma vizesi başvuru ücreti 3.365 Yeni Zelanda dolarıdır.

Yeni Zelanda Girişimci Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Yeni Zelanda girişimci vizesi, başvuruların %90'ı için 29 ayda çıkmaktadır.

Yeni Zelanda Girişimci Çalışma Vizesi Ne Kadar Süreyle Verilir?

Yeni Zelanda girişimci çalışma vizesi 3 yıla kadar verilmektedir.

Girişimciler için Yeni Zelanda Oturma Vizesi Nasıl Alınır?

Girişimciler için Yeni Zelanda oturma vizesine başvuru yapabilme zamanı, girişime göre değişiklik göstermektedir.

Girişimci çalışma vizesi sahibi olan ve 500 bin Yeni Zelanda doları yatırım yapan ya da en az 3 yeni istihdam sağlayan kişiler iş kurduktan sonra 6 ay geçmesi ile; diğer girişimci çalışma vizesi sahibi olan kişiler ise 2 yıl çalışma vizesi ile yaşadıktan sonra Yeni Zelanda oturma vizesi için başvuru yapabilmektedir. Yeni Zelanda oturma izni almaya uygun olan kişiler, girişimci ikamet vize başvurusu belgesini doldurulmalı, başvuru ücreti ile göçmenlik vergisi ödenmeli ve başvurunun kontrol listesinde listelenen destekleyici belgeler sunularak vizeye başvuru yapılmalıdır.

Yeni Zelanda Girişimci Oturma Vizesi Ücreti Ne Kadar?

Yeni Zelanda girişimci oturma vizesi ücreti 4.410 Yeni Zelanda dolarıdır.

Yeni Zelanda'da Girişimci Oturma Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Yeni Zelanda’da girişimci oturma vizesi, başvuruların %90'ı için 19 ayda sonuçlanmaktadır.

Girişimci Oturma Vizesi ile Yeni Zelanda'da Ne Kadar Süre Kalınır?

Girişimci oturma vizesi ile Yeni Zelanda'da süresiz kalınabilmektedir.

Yeni Zelanda'ya Girişimci Vizesi ile Aile Üyeleri Gidebilir Mi?

Evet, Yeni Zelanda'ya girişimci vizesi ile aile üyeleri gidebilir. Girişimci vizesi ile vize sahibinin eşi ile 24 yaş ve altı, bekar, çocuk sahibi olmayan ve finansal açıdan vize sahibine bağlı olan çocukları, Yeni Zelanda’ya girişimci vizesi başvurusuna dahil edilebilmektedir.

Yeni Zelanda Girişimci Vizesi ile Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Yeni Zelanda girişimci vizesi ile vatandaşlık alınabilmektedir.

Yeni Zelanda girişimci vizesi hamilleri 5 yıl boyunca, her yıl en az 240 gün olmak üzere toplamda 1350 gün Yeni Zelanda’da yaşadıktan sonra, Yeni Zelanda pasaportu ve vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: