fransa cumhuriyeti ekonomisi

Fransa Cumhuriyeti'nin Ekonomisi Nasıldır?

Fransa Cumhuriyeti gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Fransa Cumhuriyeti’nde serbest piyasa ekonomi sistemi geçerlidir. Fransa 2020 yılındaki nominal rakamlara göre dünyanın en büyük yedinci ekonomisi ve satın alma gücü paritesi (PPP)’ye göre onuncu en büyük ekonomidir.

IMF verilerine göre, 2020 yılında Fransa, kişi başına düşen milli gelir 39.257 Dolar ile dünya sıralamasında 20. sıradadır. Fransa ekonomisinin %78.8’ini hizmet sektörü oluştururken, sanayi sektörü ekonominin %19.5’ini ve birincil sektörler de (tarım, hayvancılık, madencilik) Fransa ekonomisinin %1.7’lik kısmını oluşturur.

Fransa’nın Para Birimi Nedir?

Fransa Cumhuriyeti’nin para birimi eurodur. Euro kullanılmadan önce Fransa’nın para birimi olarak Fransız frangı kullanılmaktaydı. Fransa’nın para birimi olarak euro’ya geçmesiyle beraber 2002’de frangın kullanımı sona ermiştir. Paris’in para birimi de Fransa’nın başkenti olduğu için eurodur.

Fransa’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Fransa’da asgari ücret 2021 yılında 1554 eurodur. Saatlik çalışma ücreti 10.25 eurodur. 2020 yılında 10.10 Euro olan saatlik ücret, 2021 yılında %1’lik artışla 10.25 Euro olmuştur.

Fransa da birçok Batı Avrupa devleti gibi COVID-19 pandemisinden iş olanakları açısından etkilenmiştir. Genel iş olanaklarının son iki yıldaki düşüşüne rağmen Fransa iş imkanları açısından hem göçmenler için, hem yerli Fransız halkı için geniş iş olanakları sunmaktadır.

Fransa Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Fransa’da her tür şirkette yasal çalışma süresi haftada 35 saattir. Fransa’da günlük çalışma saati 10 saati geçmemektedir. Fransa’da çalışanlar ara vermeden 4,5 saatten fazla çalışamazlar.

Fransa’da haftada 35 saat çalışan birisi, Fransa’da yaşam koşulları için gerekli temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Fransa Ekonomisinin Temelini Oluşturan Sektörler Nelerdir?

Fransa ekonomisinin temellerini turizm, imalat ve ilaç sektörleri oluşturmaktadır. Fransa hükümeti, birçok büyük şirketi kısmen veya tamamen özelleştirmesine rağmen enerji, toplu taşıma ve savunma sanayi gibi sektörlerde güçlü varlığını sürdürmektedir. Fransa ekonomisi 2019 yılında 2,716 trilyon Dolar gayri safi yurt içi hasılaya ulaşmıştır. Fransa’da en çok çalışanı bulunan sektör, hizmet sektörüdür.

Fransa Tarım Sektörü Nasıldır?

Fransa dünyanın en büyük altıncı tarımsal ürün üreticisidir. Fransa AB’nin önde gelen tarımsal gücü olup, AB içindeki tüm tarım arazilerinin yaklaşık üçte birine sahiptir. Fransa’nın başlıca tarım ürünleri şeker pancarı, buğday, patates, üzüm, arpa, mısır, elma, ay çekirdeği ve domatestir. Fransa’nın işgücünün yüzde 7’si tarım, balıkçılık ve ya ormancılık gibi benzer sektörlerde istihdam edilmektedir. Avrupa Komisyonu raporuna göre 2018-2019 yılları arasında Fransa tarım sektörü 3.4% küçülmüştür.

Fransa’nın Avrupa’nın önemli tarım ülkelerinden biri olması ve verimli toprakları, ünlü ">Fransız yemekleri için gerekli altyapıyı hazırlamıştır.

Fransa Tekstil Sektörü Nasıldır?

Fransa, tekstil sektöründe Avrupa’da Almanya ve İtalya’nın hemen ardından üçüncü sırada yer almaktadır. 2018 yılı verilerine göre Fransız tekstil endüstrisi, 548 şirket ve 58240 çalışandan oluşmaktadır.

Fransa, Çin ve Vietnam gibi düşük fiyatlı hazır giyim ürünleri pazarlarıyla rekabet edememektedir. Hazır giyimde rekabet etmek yerine, Fransa moda endüstrisi getirisi daha yüksek olan yenilikçi ve teknik tekstil ürünlerine odaklanmaktadır.

Fransa Avrupa’nın teknik tekstillerinin %24’ünü üretmektedir. Fransa’da üretilen teknik tekstil ürünleri %20’si sanayi, %16’sı sağlık sektörü, %10’u inşaat sektörü ve geriye kalan %8’i tarım sektörü için üretilmektedir. 2018-2019 yılları arasında Fransa tekstil sektörü 4.1% küçülmüştür.

Fransa Turizm Sektörü Nasıldır?

Fransa’da turizm sektörü ekonomiye en çok katkı sağlayan sektörler arasındadır. 2018 yılı verilerine göre 84 milyon turistin ziyaret ettiği Fransa dünyanın en çok turistin ziyaret ettiği ülke konumundadır. Fransa, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı 37 bölgeye sahiptir. Fransa’nın en çok turist çeken şehirleri Paris, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux ve Lyon’dur.

Fransa’yı en çok ziyaret eden ülke vatandaşları aşağıda verilmiştir.

SıraÜlkeTurist Sayısı
1Avrupa Birliği68,436,000
2İsviçre6,200,000
3Amerika Birleşik Devletleri3,169,000
4Çin1,661,000
5Brezilya1,542,000
6Kanada1,001,000
7Japonya784,000
8Rusya678,000
9Avustralya400,000

Fransa’da turizm, 2018 yılında gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 73.04 milyar Euro katkıda bulunmuştur; bunun % 30’u uluslararası ziyaretçilerden ve %70’i iç turizm harcamalarından gelmektedir. Seyahat ve turizmin toplam katkısı GSYİH’nın %9,7’sini temsil etmekte ve ülkede 2,9 milyon kişiye iş yaratmaktadır (istihdamın %10,9’u). Fransa turizmi ,COVID-19 salgınından olumsuz etkilenirken, pandemi koşullarında Fransa Turistik Vize almak zorlaşmıştır.

Fransa’da turizm sektörünün gelirlerinin yıllara göre değişimi aşağıda verilmiştir.

YılGelirDeğişim Yüzdesi
201971,011,000,000-2.78 %
201873,044,000,0007.87 %
201767,717,000,0006.55 %
201663,557,000,000-4.34 %
201566,441,000,000-1.43 %
201467,402,000,0002.04 %
201366,054,000,0003.25 %
201263,975,000,000-3.26 %
201166,133,000,00017.72 %
201056,178,000,000-4.63 %
200958,906,000,000-13.42 %

Fransa Servis Sektörü Nasıldır?

Fransız ekonomisinin en büyük gelir kaynağını servis sektörü oluşturmaktadır. Fransa ekonomisinin %78.8’ini servis sektörü oluşturmaktadır ve IMF tahminine göre büyüme oranı 2020’de %1.31’dir.

Fransa servis sektörünün önemli alanları aşağıda verilmiştir.

 • Sağlık ve eğitim gibi sosyal ve idari hizmetler;
 • Toptan satış, dağıtım ve ulaştırma ve iletişim hizmetleri; perakendecilik, otel ve yemek hizmetleri ticareti gibi tüketici hizmetleri;
 • Bankacılık, finans, hukuk, reklamcılık, bilgi işlem ve veri işleme hizmetleri dahil olmak üzere üretici veya işletme hizmetleri.

Fransa Eczacılık Sektörü Nasıldır?

Fransa ekonomisi, eczacılık sektörü alanında dünyanın ileri gelen ekonomilerinden biridir. 2018 yılı verilerine göre Fransız ilaç endüstrisi, yarısı ihracat olmak üzere 56 milyar euro’luk bir ciroya sahiptir. Fransa Eczacılık sektörü 271 üretim tesisinde yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam etmektedir. 2018-2019 yılları arasında Fransa eczacılık sektörü 3.7% büyümüştür.

Fransa Otomotiv Endüstrisi Nasıldır?

Fransa otomotiv endüstrisi gelişmiştir ve Fransa Dünya’nın önde gelen otomotiv üreticileri arasında yer almaktadır. Fransa’da üretilen motorlu araç sayısı 2017 yılında 2.227.000 adettir. Fransa dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Renault ve PSA Group’un merkezi konumundadır ve bu iki üretici Fransa ekonomisinin en önemli aktörleri arasında yer almaktadır.

Ülkede ağırlıklı olarak binek otomobil üretimi yapılmaktadır. Ülkede üretim maliyetlerinin yüksek olması ve zaman zaman yaşanan finansal krizler her iki üreticinin de Fransa’da üretimi devam ettirme konusunda zorlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ülkedeki motorlu araçlar üretimi artış eğiliminde olsa da önümüzdeki yıllarda ülkedeki motorlu araç üretiminin düşmesi beklenmektedir.

Fransa’daki en büyük binek otomobil üreticisi Peugeot’dur. Onu Renault ve Toyota takip etmektedir. Smart, Opel ve Nissan diğer önemli binek otomobil üreticileridir.

2017-2018 yılları arasında Fransa otomotiv endüstrisi 6.2% büyümüştür.

Fransa Yemek Endüstrisi Nasıldır?

Fransa yemek endüstrisi ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Fransa yemek alanında dünyadaki en ünlü ülkelerden biridir. Fransa yemek endüstrisi toplam imalat pazarının yaklaşık %20’sine denk olan yıllık 180 milyar Euro gelir elde etmektedir.

Fransa yemek endüstrisi 400.000 kişiye istihdam sağlayan yaklaşık 16.000 şirketten oluşmaktadır.

Süt ve et ürünleri toplam gelirin yaklaşık %33’ünü oluştururken, Fransız içecek pazarı (şarap, alkollü içecekler ve alkolsüz içecekler) toplam endüstri gelirlerinin %16,1’ini oluşturmaktadır. 2020-2021 yılları arasında Fransa yemek endüstrisi 6.7% büyümüştür.

Fransa’nın İhracat Politikası Nasıldır?

Fransa ihracat politikası dengeli ithalat-ihracat unsurunu temel alır. Fransa hükümeti, Fransız işletmelerinin dış pazarlara erişimini sağlayan, ancak toplu hassasiyetleri ve tercihleri koruyan ve Paris Anlaşması’na uyumu destekleyen dengeli bir ticaret politikasını desteklemektedir.

Fransa’nın 2019 yılındaki toplam ihracat hacmi 556.36 milyar dolardır.

Fransa’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler ve bu ülkelere Dolar cinsinden ihracat hacimleri aşağıda verilmiştir.

 • Almanya (48.7 Milyar $)
 • İspanya (10.2 Milyar $)
 • İtalya (10.2 Milyar $)
 • ABD (8.5 Milyar $)

Fransa’nın İhraç Malları Nelerdir?

Fransa ekonomisi dünyadaki en büyük 5. ihracatçı ülke ekonomisi konumundadır.

Fransa ekonomisinin en büyük ihracat ürünleri aşağıda verilmiştir.

 • Uçaklar, Helikopterler ve Uzay Araçları (46,3 Milyar $)
 • Paketlenmiş İlaçlar (26,3 Milyar $)
 • Arabalar (24,5 Milyar $)
 • Gaz Türbinleri (19,1 Milyar $)
 • Araç Parçaları (14,9 Milyar$)
 • Şarap (11.1 Milyar $)
 • Güzellik Ürünleri (10.1 Milyar $)
 • Parfümler (5.77 Milyar $)
 • Sığır Eti (1.57 Milyar $)

Fransa İthalat Politikası Nasıldır?

Fransa ithalat politikasında Avrupa Birliği ülkeleri ilk tercih olmaktadır.

Fransa’nın ithalat yaptığı en önemli ülkeler ve bu ülkelerden ithal ettiği en önemli ürünlerin mali değerleri aşağıda verilmiştir.

Fransa ithalatında başlıca ülkelerFransa ithalatında başlıca ürünler
1-) Almanya (96.9 Milyar $)1-) Otomobiller (34.7 Milyar $)
2-) Çin (55.5 Milyar $)2-) Ham Petrol (23.8 Milyar $)
3-) İtalya (41.2 Milyar $)3-) Turbojetler (19.4 Milyar $)
4-) Belçika (41.2 Milyar $)4-) Petrol Yağları (18.5 Milyar $)

Fransa İthal Malları Nelerdir?

Fransa dünyanın en büyük altıncı ithalatçı ülkesidir.

Fransa’nın ithal ettiği başlıca ürünler aşağıda verilmiştir.

 • Arabalar (39,5 Milyar $)
 • Ham Petrol (21,6 Milyar $)
 • Rafine Petrol (19,9 Milyar $)
 • Paketlenmiş İlaçlar (16,2 Milyar $)
 • Uçak Parçaları (15,7 Milyar $)
 • Tereyağı (989 Milyon $)
 • Nükleer Reaktörler (423 Milyon $)
 • Diğer Metal Bağlantı Elemanları (371 Milyon $)

Fransa ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Fransa ve Türkiye ekonomik alanda gelişmiş ilişkilere sahiptir. TÜİK verilerine göre, 2019’da Fransa’dan ithalat 6,8 milyar Dolar olurken, Fransa’ya ihracat 7,9 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, Fransa’nın en büyük 13. küresel tedarikçisidir. Fransa Türkiye toplam ihracatının %4.3’ünü kaplamakta ve Türkiye’nin en büyük altıncı müşterisi konumundadır.

Türkiye’nin Fransa’ya ihraç ettiği ürünler (sattığımız ürünler) aşağıda listelenmiştir.

 • Otomobil sanayi ürünleri (30,9%),
 • Hazır giyim (14,0%)
 • Otomobil yan sanayi ürünleri (6,1%)
 • Elektrikli ev aletleri (5,1%)
 • Genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar (3,6%)
 • Tekstil endüstrisi ürünleri (3,1%)
 • Elektrikli cihazlar (2,7%).

Fransa’nın Türkiye’ye ihraç ettiği ürünler (aldığımız ürünler) aşağıda listelenmiştir.

 • Genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar (9,5%)
 • Temel kimyasal, azotlu, plastik ve sentetik kauçuk ürünler (9,1%)
 • Uçak ve uzay endüstri ürünleri (8,2%)
 • Demir ve çelik ürünleri (8,1%)
 • Otomobil yan sanayi ürünleri (7,6%)
 • Elektrikli cihazlar (6,9%)
 • Tıbbi farmasötik ürünler (6,5%)

Fransa’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Fransa’da yıllara göre kişi başına düşen GSYİH tabloda gösterilmiştir.

YılKişi başı GSYİHYıllık değişim yüzdesi
2019$40,494-2.73%
2018$41,6317.26%
2017$38,8124.79%
2016$37,0371.09%
2015$36,638-14.82%
2014$43,0110.98%
2013$42,5934.20%
2012$40,875-6.66%
2011$43,7917.76%
2010$40,638-2.25%
2009$41,575-8.29%
2008$45,3349.22%
2007$41,50813.90%
2006$36,4444.84%
2005$34,7603.02%
2004$33,74114.11%
2003$29,56822.30%
2002$24,1777.77%
2001$22,4340.31%
2000$22,364-9.36%
1999$24,673-1.21%
1998$24,9743.08%
1997$24,229-9.84%
1996$26,872-0.07%
1995$26,89014.44%
1994$23,4974.99%
1993$22,380-6.02%
1992$23,8149.87%
1991$21,675-0.55%
1990$21,79423.17%
1989$17,6940.08%
1988$17,6808.45%
1987$16,30220.40%
1986$13,54038.68%
1985$9,7633.65%
1984$9,420-5.74%
1983$9,993-4.80%
1982$10,497-5.48%
1981$11,105-12.65%
1980$12,71313.72%

Fransa’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Sosyal güvenlik sisteminin genel vergilendirme yoluyla finanse edildiği çoğu Avrupa ülkesinin aksine, Fransa’daki sistem sosyal güvenlik katkılarıyla finanse edilmektedir. Fransa’da çalışan kişiler dünyadaki en yüksek sosyal güvenlik primlerinden birini öderler.

Fransa’da verilen sosyal yardımlar aşağıdaki gibidir.

 • Sağlık Hizmeti Yardımı
 • Emeklilik Yardımı
 • Aile Sigortası Yardımı
 • Konut Yardımı
 • Eğitim Yardımı
 • İşsizlik Yardımı
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: