fransa tarihi ve tarihi yerler

Fransa Cumhuriyeti'nin Tarihine Genel Bir Bakış

Fransa’nın tarihi, Milattan önce 600 yıllarında başlayıp günümüze uzanan yaklaşık 2600 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tüm uygarlıkların tarihinde olduğu gibi Fransa tarihi dönemlerinde de katliamlar, açlıklar, savaşlar ve derin anlam ifade eden olaylar yaşanmıştır. Fransa tarihi yazısında Fransa kuruluş tarihi ve kuruluşundan sonraki dönemlerde yaşadığı olaylar ele alınmıştır.

Fransızlar Kimdir?

Fransızlar terimi tarihi kaynaklarda ilk Frenk Krallığı kurulduğu zaman geçmeye başlamıştır ve Frenk halkını tanımlamak kullanılmıştır.

Fransızlar, Frenklerdir; Galler’e ya da Galya – Romalılara dayanan bir kökene sahiptir. Fransızlar günümüzde Fransa ülkesinde yaşayan ya da Fransa ülkesine ait kökenleri olan Fransa vatandaşlarıdır.

Fransız halkı, Fransa’ya topraklarına gelip yerleşmeden önce Galya bölgesinde yaşamaktadır; Tunus, Cezayir, Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinin kuruluşunda pay oynamışlardır ve Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Kanada, İngiltere gibi ülkelere dağılmışlardır. Etnik kökeni Fransız olan insanlardan bazıları Fransa dışında Batı Hint Adaları, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, Brezilya, Meksika, Şili ve Uruguay bölgelerinde de yaşamaktadır.

Fransa Ne Demektir, Fransa’nın Anlamı Nedir?

Fransa kelimesinin etimolojisi Geç Latince diline ait olan Francia kelimesine dayanır, anlamı özgür insanların ya da Frenklerin yaşadığı bölgedir. Bazı kaynaklar Fransa kelimesinin Venedik diline ait olan Franciscus kelimesinden geldiğini de öne sürmektedir.

Fransa Tarihinde Yaşanan İşgaller, İstilalar ve Savaşlar Nelerdir?

Fransa tarihi dönemleri boyunca görülmüş 205 adet işgal ve istila bulunmaktadır.

Fransa tarihi içerisinde baş göstermiş ve ismini Fransa tarihi sayfalarına kazımış olan işgal, istila ve savaşlar aşağıda verilmiştir.

 • Clovis I Seferleri
 • Fransa – Vizigot Savaşları
 • Frenk – Burgonya Savaşları
 • Thuringii’nin Fethi
 • Gotik Savaşlar
 • Alemanni’nin Fethi
 • Bavaria’nın Fethi
 • Frenk İç Savaş
 • Gaul Umayyad İşgali
 • Lombardlarla Savaş
 • Aquitainelarla Savaş
 • Saxon Savaşları
 • Avarlar ve Slavlarla Savaş
 • Frenk – Breton Savaşı
 • Frenk – Viking Savaşı
 • Reconquista Savaşı
 • William’a karşı ilk Norman Ayaklanması
 • William’a karşı ikinci Norman Ayaklanması
 • Birinci Haçlı Seferi
 • 1011 Haçlı Seferi
 • 1123 – 1135 İngiliz – Fransız Savaşı
 • İkinci Haçlı Seferi
 • 1158- 1189 İngiliz – Fransız Savaşı
 • 1193 – 1199 İngiliz – Fransız Savaşı
 • Üçüncü Haçlı Seferi
 • Dördüncü Haçlı Seferi
 • Normandiya Fransız İşgali
 • Katar Seferi
 • 1213 – 1214 İngiliz – Fransız Savaşı
 • İlk Baronlar Savaşı
 • Beşinci Haçlı Seferi
 • Poitou Savaşı
 • Saintonge Savaşo
 • Yedinci Haçlı Seferi
 • Sekizinci Haçlı Seferi
 • Sicilya Vespers Savaşı
 • 1294 – 1303 İngiliz – Fransız Savaşı
 • Frank – Flaman Savaşı
 • Aziz Sardos Savaşı
 • Flanders’ta Köylü İsyanı
 • 100 Yıl Savaşları
 • Kastilya İç Savaşı
 • Berberi Seferi
 • Niğbolu Haçlı Seferi
 • Eski Zürih Savaşı
 • Milano Veraset Savaşı
 • Burgonya Veraset Savaşı
 • Katalan İç Savaşı
 • Kastilya Veraset Savaşı
 • Büyük Savaş
 • Fransız – Breton Savaşı
 • Birinci İtalya Savaşı
 • İkinci İtalya Savaşı
 • Üçüncü İtalya Savaşı
 • Cambrai Savaşı
 • 1521 – 1526 İtalya Savaşı
 • Cognac Savaşı
 • 1536 – 1538 İtalya Savaşı
 • 1542 – 1546 İtalya Savaşı
 • 1551 – 1559 İtalya Savaşı
 • 1557 – 1559 İngiliz – Fransız Savaşı
 • Fransa Din Savaşları
 • İngiliz Fransa Seferi
 • Portekiz Velayet Savaşı
 • 1595 – 1598 Fransa – İspanya Savaşı
 • Fransa – Savoy Savaşı
 • Jülich Velayet Savaşı
 • Valtellina Savaşı
 • Birinci Sayov – Ceneviz Savaşı
 • 1627 – 1629 İngiliz – Fransız Savaşı
 • Mantuan Velayet Savaşı
 • 30 Yıl Savaşı
 • 1635 – 1659 Fransa – İspanya Savaşı
 • 1663 – 1664 Avuturya – Türkiye Savaşı
 • İkinci İngiliz – Hollanda Savaşı
 • İhtilal Savaşı
 • 1672 – 1678 Fransa – Hollanda Savaşı
 • Birleşme Savaşı
 • Senegal İşgali
 • Fransa – Trablusgarp Savaşı
 • Fransa – Cezayir Savaşı
 • 1688 Siyam Devrimi
 • Dokuz Yıl Savaşı
 • Fransa – Iroquois Savaşları
 • İspanya Velayet Savaşı
 • Çikasov Savaşları
 • Dörtlü İttifak Savaşı
 • Tilki Savaşları
 • Polonya Velayet Savaşı
 • Avusturya Velayet Savaşı
 • Papa Le Loutre Savaşı
 • Yedi Yıl Savaşı
 • Larache Seferi
 • 1778 – 1783 İngiliz – Fransız Savaşı
 • Fransız Corsica İşgali
 • Birinci Koalisyon Savaşı
 • İkinci Koalisyon Savaşı
 • Pyrenees Savaşı
 • Haiti Devrimi
 • İkinci İttifak Savaşı
 • Köylü Savaşı
 • Yarı Savaş
 • Portakal Savaşı
 • Üçüncü İttifak Savaşı
 • Fransa – İsveç Savaşı
 • Santo Domingo Kuşatması
 • Dördüncü İttifak Savaşı
 • Yarımada Savaşı
 • Beşinci İttifak Savaşı
 • Tirol İsyanı
 • Fransız Rusya İşgali
 • Altıncı İttifak Savaşı
 • 100 Gün Savaşı
 • Aziz Louis’in Yüz Binlerce Çocuğu Savaşı
 • Yunan Bağımsızlık Savaşı
 • 1825 Fransız – Trarzan Savaşı
 • İrlanda ve Almanya Paralı Askerleri İsyanı
 • Kurtuluş Savaşları
 • Fransız Cezayir Kuşatması
 • Belçika Devrimi
 • Birinci Carlist Savaşı
 • Birinci Fransa – Meksika Savaşı
 • Uruguay İç Savaşı
 • Birinci Fransa – Fas Savaşı
 • Fransa – Tahiti Savaşı
 • İngiliz – Fransız Rio de la Plata Kuşatması
 • Tourane Bombardımanı
 • Birinci İtalya Bağımsızlık Savaşı
 • Taiping İsyanı
 • Sale Bombardımanı
 • Kırım Savaşı
 • İkinci Afyon Savaşı
 • Medine Kalesi Kuşatması
 • İkinci İtalya Bağımsızlık Savaşı
 • İkinci Fransa – Meksika Savaşı
 • Roma’ya Garibaldis Seferi
 • Fransa – Prusya Savaşı
 • Leeward Adalarının İlhakı
 • Tunus’un Fransız fethi
 • Mandingo Savaşları
 • Birinci Madagaskar Seferi
 • Çin – Fransız Savaşı
 • Birinci Fransız – Dahomean Savaşı
 • İkinci Fransız-Dahomean Savaşı
 • Fransız – Siyam Savaşı
 • Birinci İtalya – Etiyopya Savaşı
 • İkinci Madagaskar Seferi
 • Boksör İsyanı
 • Rabih Savaşı
 • 1904 – 1905 Madagaskar Ayaklanması
 • Quaddai Savaşı
 • Fransız Fas Fethi
 • Zaya Savaşı
 • Birinci Dünya Savaşı
 • Volta – Bani Savaşı
 • Kaosen İsyanı
 • Thai Nguyên Ayaklanması
 • Macar – Romen Savaşı
 • 1918 – 1921 Fransız – Türk Savaşı
 • Bender Ayaklanması
 • Fransa – Suriye Savaşı
 • 1919 Alevi İsyanı
 • Rif Savaşı
 • Ruhr İşgali
 • Büyük Suriye İsyanı
 • Kongo – Wara İsyanı
 • Yên Bai İsyanı
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Fransa – Tayland Savaşı
 • Vietnam Savaşı
 • Birinci Çinhindi Savaşı
 • 1947 – 1948 Madagaskar Ayaklanması
 • Kore Savaşı
 • Cezayir Savaşı
 • Süveyş Krizi
 • Ifni Savaşı
 • Bizerte krizi
 • Bamileke Savaşı
 • Kamerun zaferi
 • Doğu Almanya Zaire zaferi
 • Batı Sahra Savaşı
 • Çad – Libya Çatışması
 • Körfez Savaşı
 • Cibuti İç Savaşı
 • Bosna Savaşı
 • Kosova Savaşı
 • Bask Çatışması
 • Korsika Çatışması
 • Afganistan Savaşı
 • Birinci Ivorian İç Savaşı
 • Mağrip İsyanı
 • Haiti Darbesi
 • Çad İç Savaşı
 • Somali Savaşı
 • Boko Haram İsyanı
 • İkinci Ivorian İç Savaşı
 • Libya İç Savaşı
 • Kuzey Mali Çatışması
 • Orta Afrika Cumhuriyeti İç Savaşı
 • Irak İç Savaşı
 • 1789 – 1793 Fransız Devrimi
 • Vendée Savaşı
 • Haziran İsyanı
 • 1848 Fransız Devrimi
 • Haziran Günü ayaklanması

Fransa Ne Zaman Fransa Adını Almıştır?

Fransa, Clovis I tarafından 500 yılında kurulmuş ve Fransa adını kuruluş tarihinde almıştır.

Fransa Tarihi Dönemleri Nelerdir?

Fransa’nın kuruluşu ve büyümesinde yer alan bazı önemli dönemler vardır.

Fransa tarihi ve yapısını oluşturan dönemler aşağıda verilmiştir.

 • Tarih Öncesi Fransa Dönemi
 • Eski Çağ Fransa Dönemi
 • Frenk Hükümdarlığı Dönemi
 • Erken Modern Fransa Dönemi
 • Fransız Devrimi Dönemi
 • Napolyon Fransa’sı Dönemi
 • 19. Yüzyıl Fransa Dönemi
 • 20. Yüzyıl Fransa Dönemi

Tarih Öncesi Fransa Dönemi

Fransa halkının ilk izleri Demir Çağı’nda, Romalıların hakimiyetinde olan Galya bölgesinde görülmeye başlamıştır; arkeologlar tarafından Galya bölgesindeki Fransız halkının kullandığı çömlek, av aleti gibi malzemeler keşfedilmiştir.

Romalıların Galya bölgesini işgal etmesinin ardından Galya bölgesinde yaşayan Fransız halkı Roma hükümeti altında birleşerek Galya-Roma kültürüne öncülük etmiştir.

Eski Çağ Fransa Dönemi

Milattan öncesi dönemde Yunanlılar Akdeniz kıyısında, Fransızların en eski şehri olan ve günümüzde Marsilya adıyla bilinen Massalia bölgesini kurmuştur. Milattan önce dönemde bazı Kelt kabileleri de Fransa’nın günümüzdeki topraklarını işgal etmiştir. Kelt kabileleri Fransa ülkesindeki Paris, Bordeaux gibi şehirleri kurmuşlardır.

Frenk Hükümdarlığı Dönemi

Frenk Hükümdarlığı dönemi 486 ila 987 yılları arasını kapsayan bir Fransız tarihi dönemidir.

486 yılında Clovis I önderliğinde seferler düzenlenmiş ve Galya’daki Fransız halkı Clovis I yönetimi altında birleşmiştir. 496 yılında Clovis I Katolik Hristiyanlığı kabul etmiş, Katolik Hristiyanlık dini Fransız halkı arasında yayılmaya başlamıştır. Frenk hükümdarlığının son dönemlerinde Fransız halkı ve Vikingler arasında mücadeleler yaşanmıştır.

Erken Modern Fransa Dönemi

Erken modern Fransa döneminde Fransız şehirleri ve hükümeti resmi bir hal alıp güçlenmiştir. Fransa soyluları özel mülkiyetleri ve özel askeri kuvvetleriyle ülke kontrolünde önemli bir yer tutuyor olsa da erken modern Fransa döneminde Fransa Katolik Kilisesi ülke zenginliğinin %40 kadarını kontrolü altında tutmaktadır.

Erken modern Fransa döneminde 1618 ile 1648 yılları arasında 30 Yıl Savaşları, 16 ve 17. Yüzyıllarda kolonileşme süreçleri yaşanmıştır. Fransız Aydınlanma Çağı da erken modern Fransa döneminde gerçekleşmiştir.

Fransız Devrimi Dönemi

Fransız Devrimi dönemi 1789 ile 1799 yılları arasında yaşanmış, Fransız Devrimi hareketinin getirdiği değişiklikleri içeren bir dönemdir. Fransız halkı, Fransız Devrimi döneminde çeşitli isyanlar çıkarmış ve Fransız Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.

Napolyon Fransa’sı Dönemi

Napolyon Fransa’sı, Napolyon’un önderliğinde gelişen savaşlar ve Napolyon’un emriyle bilim, dilbilim alanlarında kat edilen gelişmelerin olduğu bir dönemdir. Birinci Koalisyon Savaşı ve İkinci Koalisyon Savaşı Napolyon Fransa’sı döneminde gerçekleşmiştir.

19. Yüzyıl Fransa Dönemi

Napolyon Fransa’sından sonraki dönemdir. 19. Yüzyıl Fransa’sı döneminde siyasi alanda birçok sıkıntı yaşanmıştır, yüksek makamlara suikast girişimleri görülmüştür, insanlar hapislere ve sürgünlere gönderilmişlerdir, hükümet devamlı el değiştirmiştir. 19. Yüzyıl Fransa Döneminde Fransa 1814 yılına kadarki gücünü kaybetmiş ama Avrupa’daki ekonomik, kültürel, askeri meselelerde yine de baş göstermiştir.

20. Yüzyıl Fransa Dönemi

20. Yüzyıl Fransa Döneminde Fransa nüfusu hem çocuk doğumlarının hem de Fransa’ya yapılan göçlerin artmasından dolayı hızlı bir artış göstermiştir. 1931 yılında Fransa’da Büyük Buhran başlamış ve 1940lara kadar devam etmiştir. Büyük Buhran dönemi Fransa ekonomisi olumsuz etkilemiş ve Fransa halkının isyan çıkarmasına sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı 20. Yüzyıl Fransa Döneminde gerçekleşmiştir.

Fransa Tarihinde Önemli Olaylar Nelerdir?

Fransa tarihi dönemleri boyunca görülen önemli olaylar aşağıda verilmiştir.

 • Fransız Devrimi
 • Bastille Hapishanesi Baskını
 • 7 Yıl Savaşları
 • Napolyon Bonaparte’nin İktidara Gelişi
 • Huguenotlar
 • Leipzig Savaşı
 • Waterloo Savaşı

1- Fransız Devrimi

Fransız Devrimi 1789 yılında Amerikan Devrimi olayından etkilenerek başlayan ve 1790lı yılların sonuna doğru, Napolyon Bonaparte’nin başa geçişi ile sona eren bir olaydır. Fransız devriminin amacı mutlak monarşi ve feodal sistem gibi siyasi politikaları kaldırmak ve Fransa hükümetine başka bir siyasi görüş getirmektir. Fransız Devrimi süresince Fransız halkının baskılanan kesimleri tarafından pek çok isyan baş göstermiştir.

Üçüncü Zümrenin Yükselişi

Üçüncü Zümre, Fransa halk tabakası olarak da bilinir. Fransız halk tabakasının en güçlü sınıfı, ekonomik güçleri sebebiyle burjuvazi kesimidir ve burjuva kesimi Fransız halkı adına karar verme hakkına sahiptir; Üçüncü Zümrenin %98’i burjuva kesimine dahil değildir.

5 Mayıs 1789 tarihi öncesinde Fransız halkı, Üçüncü Zümrede bulunan herkesin oy vermesi gerektiğini düşünerek burjuva kesimiyle bir toplantı düzenlemiştir. Burjuva kesimi, Fransız halkının herkesin eşit oy hakkına sahip olması isteğini reddetmiştir.

Tenis Kortu Yemini

Burjuva kesimi, Fransız halkının herkesin eşit oy hakkına sahip olması isteğini kabul etmek istememiş ve Üçüncü Zümre arasında anlaşmazlık yaşanmıştır.

17 Haziran 1789 tarihinde Üçüncü Zümre, burjuva kesimi olmadan, kendi aralarında bir tenis kortunda toplanıp anayasal bir yönetime geçene kadar dağılmamaya yemin etmişler ve Ulusal Meclis adını almışlardır. Fransa Üçüncü Zümresinin 17 Haziran 1789 tarihinde bir tenis kortunda ettiği yemine Tenis Kortu Yemini denir.

2- Bastille Hapishanesi Baskını

Bastille Hapishanesi Baskını 14 Temmuz 1789 yılında Fransız isyancılar tarafından gerçekleştirilmiş bir olaydır ve Fransız Devrimi’nin başlangıcı olarak kabul edilir.

Bastille Hapishanesi Baskını sırasında Fransız isyancılar, barut ve silahları güvence altına almak için Bastilla Hapishanesine akın etmişlerdir. Günümüz Fransa’sında 4 Temmuz tarihinde Fransız halkı havai fişekler, geçit törenleri, kutlamalar gibi şenlik etkinlikleriyle Bastille Günü’nü kutlamaktadır.

Büyük Korku

Büyük Korku, Fransız köylülerinin artan vergilere ve sömürüye karşı başvurdukları bir ayaklanmadır. Büyük Korku isyanının ardından 4 Ağustos 1789 tarihinde feodalizm kaldırılmıştır.

İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi

1789 yılının ağustos ayı sonlarına doğru Ulusal Meclis, Jean – Jacques Rousseau gibi Aydınlanma düşünürlerinin ideolojilerine dayanarak bir İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi kabul edilmiştir. İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi’nin içeriği Fransa rejiminin değişmesi, ifade özgürlüğü, egemen ve özgür bir halk gibi Fransız Devrimi sonunda ulaşılması hedeflenen gayelerden oluşmaktadır.

Fransız Devrimi’nin Radikalleşmesi

10 Ağustos 1792 tarihinde Fransa Kralı tutuklanmış ve Fransa hükümetinde görülen monarşi yönetim tarzı son bularak Fransız Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edilmiştir. Fransa Kuruluş tarihi 22 Eylül 1792 yılıdır. 21 Ocak 1793 yılında Fransız Kralı XVI. Louis, kraldan dokuz ay sonra da kralın eşi Marie – Antoinette idam edilmiştir.

Terör Saltanatı

Kralın idamından sonra Fransız devrimi çalkantılı bir döneme girmiş, Fransız Devrim’i karşıtı olduğu iddia edilen on yedi binden fazla kişi idam edilmiştir. Robespierre tarafından binlerce idam emri verilen zaman aralığına Fransız Terör Saltanatı denir. Robespierre’nin ölümünden sonra Fransız halkı idamlara isyan etmiştir ve idamlara son verilmiştir.

3- 7 Yıl Savaşları

7 Yıl Savaşı 1756 ile 1763 yılları arasında gerçekleşen, bazı kaynaklarda Fransız – Kızılderili Savaşı olarak da geçen bir savaştır. Fransız ve İngiltere’nin yaşadığı anlaşmazlık ile başlayan 7 Yıl Savaşı’nda Fransa, Avusturya, Saksonya, İsveç ve Rusya’ya karşı Prusya, Hannover ve İngiltere mücadele etmiştir. 7 Yıl Savaşı’nda Fransa yenilgiye uğramıştır; Fransa, İspanya, Portekiz ve İngiltere arasında Paris Antlaşması imzalanmıştır.

Paris Antlaşması

Paris Barış Antlaşması ya da 1763 Antlaşması olarak da bilinen Paris Antlaşması, 10 Şubat 1763 tarihinde Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere arasında imzalanan ve Fransa’nın yenilgiye uğradığı 7 Yıl Savaşı’nı sonlandıran antlaşmadır. Paris Antlaşması ile İngiltere, Kanada ve Louisiana gibi Fransa’nın Kuzey Amerika bölgesinde bulunan bazı kolonilerini ele geçirmiştir.

4- Napoleon Bonaparte’nin İktidara Gelişi

22 Ağustos 1795 tarihinde Fransa il iki meclisli parlamentosu kurulmuştur. Fransa yönetiminin yasama ve yürütme gücü, parlamento üyelerinin atadığı, beş kişiden oluşan Rehber isimli bir grubun elindedir. Rehber dört yıl boyunca iktidarda kalmış fakat Fransız halkını tatmin etmeyecek girişimlerde bulunmuştur; Rehber’in iktidarda kaldığı süre boyunca Fransız yönetimi mali krizler, verimsiz kararlar ve siyasi yolsuzluk gibi sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. 9 Kasım 1799 tarihinde Napoleon Bonaparte siyasi darbe düzenleyerek Rehber’i kaldırmış ve kendisini Fransa’nın ilk konsolosu ilan ederek Fransız iktidarının başına geçmiştir.

5- Huguenotlar

Huguenotlar, 16. ve 17. yüzyılda Fransız Protestanlığı üzerine çalışmalar yapan John Calvin isimli bir din adamının takipçilerine verilen isimdir. Fransa hükümetinin Katolik din zorlaması ile baskı ve zulüm altında kalan Huguenotlar Avrupa devletleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika bölgelerine sığınmışlardır.

John Calvin

John Calvin, 16. yüzyılda Fransız Protestanlığının en önde gelen isimlerinden biridir. Fransız bir din adamı olan John Calvin, bilgisi ve hoşgörüsü ile Hugeuonlar adı altında birleşecek olan birçok takipçi toplamıştır.

6- Leipzig Savaşı

Milletler Muharebesi olarak da bilinen Leipzig Savaşı, 16 ve 19 Ekim 1813 tarihleri arasında meydana gelmiş bir savaştır. Leipzig Savaşı, savaşa katılan askeri ve topçu birlikleri bakımından, Napolyon’un tarihe geçmiş en büyük savaşıdır; ayrıca Napolyon’un bir cephede yenilgiye uğradığı ilk savaş olarak da bilinir. Leipzig Savaşı’na 198 bin kişilik askeri birlikle katılan Napolyon, Leipzig Savaşı sonrasında yaklaşık 73 bin Fransız asker ve 54 bin müttefik asker kaybı vermiştir.

7- Waterloo Savaşı

Waterloo Savaşı, 18 Haziran 1815 tarihinde Belçika’nın Waterloo bölgesinin yakınlarında, Napolyon Bonaparte öncülüğünde yapılmış bir savaştır. Waterloo Savaşı Fransız ordusunun İngilizler ve Prusyalılar tarafından yenilgiye uğraması ile sonlanmıştır, Waterloo Savaşı ile alınan yenilgiden sonra Fransa’nın Avrupa’daki egemenliği kaybolmuştur.

Fransa’nın Tarihteki Kolonileri Nelerdir?

Fransa, tarihi boyunca çeşitli bölgeleri kolonisi altına almıştır; Fransa’nın kolonileştirdiği devletlerden bazıları bağımsızlığını kazanmış olsa da bazı bölgeler halen Fransız sömürgesi altındadır.

Fransa’nın eski ve günümüzdeki kolonileri aşağıda listelenmiştir.

 • Haiti
 • Fransız Guyanası
 • Cezayir
 • Fas
 • Tunus
 • Cibuti
 • Madagaskar
 • Komorlar
 • Suriye
 • Lübnan
 • Hatay
 • Çinhindi
 • Vietnam
 • Guadalup
 • Fransız Guyanası
 • Martinik
 • Reunion
 • Mayotte
 • Fransız Polinezyası
 • Yeni Kaledonya
 • Aziz Barthelemy

Fransa Tarihindeki Dinler ve İnançlar Nelerdir?

Fransa’da tarihi boyunca Katolik Hristiyanlık, Ortodoks Hristiyanlık, Protestanlık, Müslümanlık, Yahudilik, Budizm ve Ateizm din ve mezhepleri görülmüştür; Fransa Din mezhep ve grupları arasında en yaygın olanı Katolik Hristiyanlıktır.

Fransa’da görülen din ve mezheplerin yüzdelikleri Statista verilerine göre aşağıda verilmiştir.

 • %47 Katolik Hristiyan
 • %1 Ortodoks Hristiyan
 • %2 Protestan
 • %4 Müslüman
 • %2 Budizm
 • %1 Yahudi
 • %29 Ateist

1794 yılına kadar Fransız halkının neredeyse tamamı Katolik Hristiyan’dı, fakat din gruplarının halk üzerinde büyük bir etkiye sahip olmalarından ve hükümet için bir tehdit unsuru haline gelmelerinden dolayı 1794 yılında Napolyon tarafından Fransa halkının dini hareketleri kısıtlanmış, Azizlerin adını taşıyan sokak isimleri değiştirilmiş ve Fransa’daki kiliseler kapatılmıştır. Fransa’daki Hristiyanlık dışındaki diğer Fransa dinleri, Fransa’nın izlediği sömürgecilik anlayışının ve Fransa’nın içinde bulunduğu savaşların etkisiyle Fransa halkı arasında yayılmıştır.

Fransa’da Görülebilecek Tarihi Eserler Nedir?

Fransa tarihi yerleri ve Fransa’nın tarihi eserleri arasından görülebilecek tarihi eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Eyfel Kulesi
 • Orsay Müzesi
 • Louvre Müzesi
 • Mont Saint-Michael
 • Zafer Takı
 • Rodin Müzesi
 • Père Lachaise Mezarlığı
 • Musee Fabre
 • Notre-Dame de la Garde
 • Musée des Beaux-Arts
 • Marsilya Katedrali
 • Rohan Sarayı
 • La Treille Kilisesi

Fransa coğrafyası çağlar boyunca birçok farklı topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Fransa’nın en ilgi çekici yanlarından biri de ev sahipliği yaptığı benzersiz Fransa Mimarisi eserleridir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: