fransada siyaset ve politika

Fransa'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Fransa yarı başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Fransa halkı kendisini “bölünemez, laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyet” olarak tanımlamaktadır. Fransa anayasası, kuvvetler ayrılığını kabul etmektedir ve 1789 Bildirgesinde tanımlanan insan haklarına ve ulusal egemenlik ilkelerine bağlı olduğunu ilan etmektedir.

Fransa’nın siyasi sistemi; yürütme organı, yasama organı ve yargı organından oluşmaktadır. Fransa’da yürütme gücü, cumhurbaşkanı ve hükümete aittir. Fransa`da; hükümet başkan ve bakanlardan oluşmaktadır. Fransız hükümeti halk oylaması ile beş yılda bir kez seçilmektedir.

Fransa halkının oylamasıyla muhalefet partilerden olan LREM (La République En Marche!) grubu Ulusal Meclis’de sandalye sayısı olarak üstünlük sağlamaktadır. 577 üyeye sahip Ulusal Meclis’de 303 oy sahibi olan LREM grubu oy çokluğu sağlayabilmektedir. LREM siyasi grubunun ideolojisi Liberalizm ve Avrupa yanlısı bakış açısı olduğundan Fransa halkının büyük bir kısmının da siyasi görüşünün Liberalizm üzerinde toplandığı yorumu yapılabilmektedir.

Fransa’da LREM grubundan sonra Fransa halkı tarafından en çok desteklenen ve ana muhalefet olan siyasi parti LR (Cumhuriyetçiler) olmuştur. Ulusal Meclis’de 97 sandalyeye sahip Cumhuriyetçiler, Senato’da LREM grubuna göre daha çok sandalyeye sahiptir. Fransa halkı tarafından destek gören partilerden olan Cumhuriyetçiler’in ideolojisine bakıldığında Fransa halkının bir kısmının da sosyal muhafazakarlık, Hıristiyan demokrasisi ve Guallizmi savunduğu görülmektedir.

Fransa’da Devlet Başkanı Nasıl Seçilir?

Fransa’da devlet başkanı seçimleri iki aşamadan oluşmaktadır. Fransa’da devlet başkanı 2002 yılından beri beş yılda bir kez seçilmektedir. Fransa devlet başkanı seçiminin ilk aşamasında oyların boş ve geçersiz olanları da dahil salt çoğunluğu elde eden parti seçimi kazanmaktadır. Eğer ilk aşamada Fransa devlet başkanı seçimi için salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oy alan iki aday arasında iki hafta sonra ikinci tur seçim yapılmaktadır. Emmanuel Macron, 14 Mayıs 2017 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Emmanuel Macron, 5. Fransa Cumhuriyeti’nin 10. Cumhurbaşkanıdır.

Fransa cumhurbaşkanının bazı yetkileri aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa himayesinde bulunan Andorra ülkesinin eş-prensi olarak görev yapmaktadır.
 • Fransa Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olarak görev yapmaktadır.
 • Nükleer silahların kullanım yetkisi sadece devlet başkanında bulunmaktadır.
 • Anayasa konseyinin üç üyesini ve başkanını seçme hakkına sahiptir.
 • Görsel - İşitsel Yüksek Kurulunun başkanını Fransa devlet başkanı seçmektedir.
 • Yüksek Yargı Kurulunun 2 üyesini ve Cumhuriyet aracısını (Ombudsman) Fransa devlet başkanı seçmektedir.
 • Yabancı ülkelerde görev yapacak Fransız misyon temsilcilerini atamaktadır.
 • Fransa’da görev yapacak yabancı ülke temsilcilerini kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir.

Emmanuel Macron Kimdir?

Emmanuel Macron, 21 Aralık 1977`de Fransa’nın kuzeyinde bulunan Amiens şehrinde Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron adıyla doğmuştur. Emmanuel Macron, Françoise Macron isimli doktor bir annenin, Jean-Michel Macron isimli Picardie Jules Verne Üniversitesi’nde nöroloji profesörü bir babanın oğludur.

Emmanuel Macron, dindar bir aileye mensup olmasa da kendi isteğiyle 12 yaşında Katolik olarak vaftiz olmuştur. Emmanuel Macron, şu an dini görüşünü agnostik olarak tanımlamaktadır.

Emmanuel Macron henüz 15 yaşındayken öğretmeni olan Brigitte Marie-Claude Macron ile 2007 yılında hayatını birleştirmiştir. Brigitte Macron, eşinin siyasi kampanyalarına destek vermek için öğretmenlik mesleğini bir süre önce bırakmıştır.

Emmanuel Macron, Paris Ouest Nanterre La Défense Üniversitesi’nde felsefe bölümünden mezun olmuştur. Emmanuel Macron, filozof Paul Ricoeur’un La Mémoire, l’histoire, l’oubli (Hafıza, Tarih, Unutuş) adlı kitabının hazırlanma sürecinde 1999-2001 tarihleri arasında asistanlık yapmıştır. Emmanuel Macron, 2002-2004 yıllarında Ulusal İdare Okulu’nda (ENA) eğitim görmüştür ve bu süre zarfında Fransa’nın Nijerya büyükelçiliğinde staj yapmıştır. Emmanuel Macron, Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü’de kamu işleri alanında yüksek lisans yapmıştır ve 2011 yılında yüksek lisans diplomasını almıştır. Emmanuel Macron, 10 yıl boyunca Amiens konservatuarında piyano eğitimi almıştır ve piyano dalında üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Emmanuel Macron’un 2004’de Ulusal İdare Okulu’nu (ENA) bitirdikten sonra Fransa Ekonomi Bakanlığında maliye müfettişi olarak çalışmaya başlamasıyla meslek hayatı başlamıştır. Emmanuel Macron, 2007’de Fransa’nın ekonomik büyümesini amaçlayan Jacques Attali başkanlığındaki bir komisyonda yardımcı raportörlük yapmıştır ve 2008`de devletle olan anlaşmasını fesh edip bu işten ayrılmıştır. Emmanuel Macron, 2008 yılında Rothschild & Cie grubunda ticari bankacı pozisyonundaişe başlamıştır ve 2012’ye kadar bu meslekte iş hayatına devam etmiştir. Emmanuel Macron, milyonerliğe ilk adımını Pfizer şirketinin bir kolunun Nestle tarafından satın alınma sürecini yöneterek atmıştır.

Emmanuel Macron’un siyasi hayatı Yurttaşlar Hareketi’nde (MDC) başlamıştır. Emmanuel Macron, 24 yaşında iken Sosyalist Partiye katılmıştır ve 2006-2009 yılları arasında partide etkin rol oynamıştır. Emmanuel Macron, 2006 yılından beri Jean Jaures Vakfı’nda görev almıştır ve aynı yıl Jean-Pierre Jouyet aracılığıyla tanıştığı François Hollande’ı 2010’da Sosyalist Parti’nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde desteklemiştir. 15 Mayıs 2012’de François Hollande’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcısı olmuştur ve Temmuz 2014’te cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği görevinden ayrılmıştır.

Emmanuel Macron, 2. Manuel Valls Hükümeti’nde Ekonomi, Sanayi ve Dijital Ekonomi Bakanı olarak görev almıştır.

Emmanuel Macron, 30 Ağustos 2016’da hükümetteki görevinden istifa etmiş ve “En Marche!” hareketini başlatarak 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak katılmıştır. Emmanuel Macron, 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur sonucunda Marine Le Pen ile ikinci tura kalmıştır ve 7 Mayıs 2017 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Emmanuel Macron, siyasiler tarafından sosyal liberal veya sosyal demokrat siyasi görüşüne sahip olarak değerlendirilmektedir ve Sosyalist Parti’nin sağ kanadına mensup biri olarak düşünülmektedir.

Fransa Ulusal Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Fransa Ulusal Meclisi, Fransa senatosu ile beraber Fransa’nın yasama organı olan Fransa Parlamentosunu oluşturmaktadır. Fransa Ulusal Meclis üyeleri beş yılda bir yapılan bir genel seçim sonucunda 577 üyesini seçmektedir.

Fransa Ulusal Meclisinde yer alan partiler aşağıda listelenmiştir.

 • REM Grubu (Groupe La République en marche!): İçerisinde LREM, TdP, PÉ, MR, AC, DVC partilerini barındıran 269 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır. REM grubunun ideolojisi liberalizmdir ve Avrupa yanlısı bir tutum izlemektedir.
 • Cumhuriyetçiler Grubu (Groupe les Républicains): Lideri Damien Abad olan ve içerisinde LR, PCD, DVD partilerini barındıran 105 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır. Cumhuriyetçiler grubunun savunduğu ideolojiler güçlü sağ, sosyal hak, modern ve hümanist Fransa ve halk hakkıdır. Cumhuriyetçilerin savunduğu ideolojilere bağlı olarak sarkozizm, sosyal muhafazakarlık, Hıristiyan demokrasisi, gaullizm, Avrupa yanlısı ve ekonomik liberalizm fikir akımlarını savunmaktadırlar.
 • MoDem Grubu (Groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés): Lideri Patrick Mignola olan ve içerisinde MoDem, LREM, AC, TdP, DVG partilerini barındıran 58 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır. REM grubu ile koalisyon içerisindedir ve liberalizm ideolojisine sahip olmakla birlikte Avrupa yanlısıdır.
 • Sosyalistler Grubu (Groupe Socialistes): Lideri Valérie Rabault olan ve içerisinde PS, DVG, MRC partilerini barındıran 30 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır. Sosyalistler sosyal demokrasi, sosyal liberalizm fikirlerini savunmakta ve Avrupa yanlısı bir tutum sergilemektedirler.
 • Birlikte Hareket (Groupe Agir ensemble): Lideri Olivier Becht olan ve içerisinde Agir, MR, LREM, DVC partilerini barındıran 21 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır.
 • Demokratlar Birliği ve Bağımsızlar (Groupe UDI et Indépendants): Lideri Jean-Christophe Lagarde olan ve içerisinde UDI, CE, TH, LR, DVD partilerini barındıran 19 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır. Demokratlar ideolojik olarak liberalizm, merkezicilik ve Hristiyan demokrasisisni desteklemektedirler.
 • Özgürlükler ve Mekanlar (Libertés et Territoires): Lideri Bertrand Pancher olan ve içerisinde MR, LC, PàC, FD, REM, UDI, DVD, DVG, MdP partilerini barındıran 18 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır.
 • Boyun Eğmeyen Fransa Grubu (Groupe La France insoumise): Lideri Jean-Luc Mélenchon olan ve içerisinde FI, RE974, PCF, E! partilerini barındıran 17 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır. FI grubu ideolojik olarak demokratik sosyalizm, sol popüllizm, alter-küreselleşme ve yumuşak Avrupa şüpheciliğini savunmaktadır.
 • Demokratik ve Cumhuriyetçi Sol (Gauche démocrate et républicaine): Lideri André Chassaigne olan ve içerisinde PCF, MPR, MIM, PSG, DVG partilerini barındıran 16 üyesi olan Fransa siyasi gruplarındandır. Fransa Komünist Partisi desteklediği fikirler açısından komünizm ve yumuşak Avrupa kuşkuculuğu ideolojilerine sahiptir.
 • Grupsuz: Başkanı bulunmayan grupsuz siyasilerden oluşan ve DLR, RN, LP, LS, EXD, ND, GÉ partilerini barındıran 23 üyeli topluluktur.

Fransa‘da 9 siyasi grup vardır ve 51 siyasi parti bulunmaktadır.

Fransa Meclis Yapısı Nasıldır?

Fransa meclis yapısı, Fransa Ulusal Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisinin alt kolu olan senatodan oluşmaktadır.

Fransa’da Ulusal Meclis ana yasama organıdır. Fransa Ulusal Meclisinde 577 üye vardır, 289 sandalye oy çoğunluğunu sağlamaktadır. İlk Fransa Ulusal Meclisinin başlattığı geleneğe göre cumhurbaşkanı koltuğundan bakıldığında “sol” partiler sola, “sağ” partiler sağa gelecek şekilde oturmaktadırlar. Fransa Ulusal Meclisi, bir gensoru önergesi verirse hükümeti istifaya zorlayabilmektedir.

Fransa anayasasına göre Fransa Parlamentosu`nun yasamadaki rolü tüzük çıkarmak, hükümetin eylemlerini izlemek ve kamu politikalarını değerlendirmektir.

Fransa Ulusal Meclisinin yetkileri aşağıda listelenmiştir.

 • Yurttaşlık hakları ve özgürlüklerinin çerçevesini belirlemek
 • Kişi statü ve kapasitelerini belirlemek, yani toplumsal sistemlerin yürütülebilmesini sağlamak
 • Suçların tanımı ve cezalarının belirlenmesi, yargı mensuplarının statülerinin belirlenmesi
 • Her türlü verginin oranlarının ve tahsil yöntemlerinin belirlenmesi
 • Para birimi konusunda alınan kararlar
 • Seçme seçilme haklarının düzenlenmesi
 • Kamu tüzel kişilik kategorilerinin belirlenmesi
 • Memur ve Silahlı Kuvvetler mensuplarına tanınan hakların belirlenmesi
 • Şirketlerin kamulaştırılması ya da kamudan özel sektöre devredilmesi gibi alınan kararlar
 • Ulusal savunmamın organize edilmesi
 • Toplulukların yönetimi, yetkileri ve gelirlerinin tanımlanması
 • Eğitimin planlanması
 • Çevre korunması ve planlanması
 • Mülkiyet hakları ve yükümlülüklerinin belirlenmesi
 • İş hukuku, Sendika hukuku ve Sosyal Güvenlik çerçevesinin belirlenmesi
 • Her türlü ödenek planının yapılması
 • Savaş ilanı

Fransa Parlamentosu Görevi Nedir?

Fransa Parlamentosunun görevi tüzük çıkarmak, hükümetin eylemlerini izlemek ve kamu politikalarını değerlendirmektir.

Fransa Parlamentosu 348 kişilik Senato’dan ve 577 kişilik Ulusal Meclis’ten oluşmaktadır. Fransa Parlementosuna seçilebilmek için en az 18 yaşında ve Fransa vatandaşı olmak gerekmektedir. Fransa Parlementosu üyesi olabilmek için aynı zamanda medeni haklardan yoksun bırakılma ve kişisel infaz cezasına tabi olmamak gerekmektedir. Fransa Parlementosunda çoğunluk sağlayabilmek için 289 sandalyeye sahip olmak gerekmektedir.

Fransa’da Kaç Bakanlık Vardır?

Fransa’da 16 bakanlık vardır.

Fransa bakanlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • İçişleri Bakanlığı: Fransa iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek kaydıyla Fransa’nın ve Fransa halkının bölünemez bütünlüğünü korumak, Fransa’nın iç güvenliğini, kamu düzenini ve genel ahlakını, Fransa Anayasası kapsamındaki hak ve hürriyetleri korumak gibi yükümlülükleri olan en önemli bakanlıklardandır. Fransa İçişleri Bakanı 6 Temmuz 2020’den beri Gérald Darmanin’dır.
 • Adalet Bakanlığı: Fransa kanunlarının öngördüğü mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz kurumları, icra ve infaz daireleri gibi her türlü adalet kurumunun işlemesini sağlamak ve Fransa adalet kurumlarının denetimini yapıp gelişmelerine katkı sağlamak gibi sorumluluklara sahip olan Fransa bakanlığıdır. Fransa Adalet Bakanı Temmuz 2020’den bu yana Éric Dupond-Moretti’dır.
 • Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı: Fransa’nın dış politika tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, Fransa Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen dış politika hedef ve esaslarını uygulamak ve kontrol etmek gibi sorumluluklara sahip olan Fransa bakanlıklarındandır. Avrupa ve Dışişleri Bakanı 17 Mayıs 2017’den beri Jean-Yves Le Drian’dır.
 • Silahlı Kuvvetler Bakanlığı: Fransa’nın olağan bir savaşa hazırlanma durumunda personel, istihbarat, harekât, teşkilat ve eğitim hizmetlerini planlayan ve eksiklikleri tespit eden Fransa savunma bakanlığıdır. Fransa Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa Genelkurmay Başkanı General François Lecointre’dır.
 • Bölgesel Uyum Bakanlığı: Hükümetler arası ilişkilerden sorumlu Fransa bakanlığıdır. Bölgesel Uyum Bakanı 16 Ekim 2018’den beri Jacqueline Gourault’dır.
 • Dayanışma ve Sağlık Bakanlığı: Fransa’da kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sosyal yardımları düzenleyen ve sağlık sigortası gibi güvencelerin ilgililere ulaşmasını denetleyen Fransa bakanlıklarındandır. Fransa Dayanışma ve Sağlık Bakanı 16 Şubat 2020’den beri Olivier Véran’dır.
 • Ekonomi ve Maliye Bakanlığı: Ekonomik alanda Fransa politika stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması, genel bütçe hesabının yapılması, gelir ve gider dengelerinin kurulmasından soumlu Fransa bakanlığıdır. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı 17 Mayıs 2017’den beri Bruno Le Maire’dır.
 • Ekolojik Geçiş Bakanlığı: Fransa’nın sürdürülebilir kalkınma, iklim, enerji, geçişi ve biyolojik çeşitlilik konularında planlamanın yapılması ve uygulanması ile ilgilenen Fransa bakanlığıdır. Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Aralık 2015 tarihinden beri Élisabeth Borne’dır.
 • Kültür Bakanlığı: Fransa’nın milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini incelemek, araştırmak, gelişimine katkıda bulunmak, tanıtmak ve bunun sonucunda ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak için planlar yapmak gibi sorumluluklara sahip Fransa bakanlığıdır. Fransa Kültür Bakanı 06 Temmuz 2020’den beri Roselyne Bachelot’dır.
 • Çalışma Bakanlığı: Fransa’nın istihdam, çalışma mevzuatı ve yabancıların entegrasyonundan sorumlu olan Fransa bakanlığıdır. Fransa Çalışma Bakanı 6 Temmuz 2020’den beri Elisabeth Borne’dır.
 • Milli Eğitim ve Gençlik Bakanlığı: Fransa gençlerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve imkanlar geliştirme, gençlere rehberlik etmek gibi misyonları bulunan Fransa bakanlığıdır. Fransa Milli Eğitim ve Gençlik Bakanı 17 Mayıs 2017’den beri Jean-Michel Blanquer’dır.
 • Tarım ve Gıda Bakanlığı: Fransa’da tarım sektörünün geliştirlmesi ve tarım politikalarının oluşturulmasını sağlayan Fransa bakanlığıdır. Fransa Tarım ve Gıda Bakanı 16 Ekim 2018’den beri Didier Guillaume’dır.
 • Kamu Hareketi ve Hesapları Bakanlığı: Fransa kamu çalışanları ile alakalı tüm düzenlemelerden sorumlu olan ve kamu politikalarını düzenleyip geliştirme planları yapan Fransa bakanlığıdır. Fransa Kamu Hareketi ve Hesapları Bakanı 6 Temmuz 2020’den beri Olivier Dussopt’dır.
 • Yüksek Öğrenim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı: Fransa’daki üniversitelerdeki eğitimin sınırlarını belirleyen ve geliştirmeye çalışan, araştırmalara olanak sağlayan Fransa bakanlığıdır. Fransa Yüksek Öğrenim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı 17 Mayıs 2017’den beri Frédérique Vidal’dır.
 • Dışişleri Bakanlığı: Fransa’nın dış politikasının tespiti ve geliştirilmesi için tekliflerde bulunan, yabancı ülkelerle ilişkileri düzenleyen Fransa bakanlığıdır. Fransa Dışişleri Bakanı 2017’den beri Jean-Yves Le Drian’dır.
 • Spor Bakanlığı: Fransa’da spor kulüplerinin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yapan ve sporun her çeşidini tanıtan, destekleyen ve geliştirmeye çalışan Fransa bakanlığıdır. Fransa Spor Bakanı 6 Temmuz 2020’den beri Roxana Maracineanu’dır.

Fransa Hükümeti Görevleri Nelerdir?

Fransa hükümetinin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bakanları seçmek ve görevden uzaklaştırılacak bakanların teklifini cumhurbaşkanına götürmek
 • Bakanlar kurulunun başkanlığını yapmak
 • Bakanların sorumluluklarını, yasalara uygun şekilde uygulamalarını sağlamak
 • Kanunların kolaylıkla uygulanmasını sağlayan yönetmelik çıkarmak
 • Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılmak ve cumhurbaşkanının yokluğunda Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
 • Yüksek Askeri Şuranın başkanlık görevini yerine getirmek
 • Fransa Millet Meclisinden güven oyu istemek
 • Ekonomik ve sosyal konseylere başkanlık etmek
 • Kabul edilen genel politikaları takip etmek

Fransa’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Fransa’da seçimler beş yılda bir düzenlenmektedir. Fransa’da siyasi seçimler pazar günleri yapılmaktadır ve 1965’den beri cumhurbaşkanı, halk oylamasıyla seçilmektedir.

Fransa Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Son seçimlerdeki Fransa siyasi görünüm oy yüzdeleri aşağıda verilmiştir.

Partiler ve KoalisyonlarBirinci Turİkinci TurToplam
Oylar%Koltuk SayısıOylar%Koltuk SayısıKoltuk Sayısı%
La République En Marche!LREM6,391,26928.2127,826,24543.0630630853.38
Democratic MovementMoDem932,2274.1201,100,6566.0642427.28
Merkez Görüş7,323,49632.3328,926,90149.1134835060.66
The RepublicansLR3,573,42715.7704,040,20322.2311211219.41
Union of Democrats and IndependentsUDI687,2253.031551,7843.0417183.12
Miscellaneous rightDVD625,3452.760306,0741.68661.04
Sağ Görüş4,885,99721.5714,898,06126.9513513623.57
Socialist PartyPS1,685,6777.4401,032,8425.6830305.20
Miscellaneous leftDVG362,2811.601263,4881.4511122.08
Radical Party of the LeftPRG106,3110.47064,8600.36330.52
Sol Görüş2,154,2699.5111,361,1907.4944457.80
La France InsoumiseFI2,497,62211.030883,5734.8617172.95
French Communist PartyPCF615,4872.720217,8331.2010101.73
National FrontFN2,990,45413.2001,590,8698.75881.39
RegionalistsREG204,0490.900137,4900.76550.87
MiscellaneousDIV500,3092.210100,5740.55330.52
EcologistsECO973,5274.30023,1970.13110.17
Debout la FranceDLF265,4201.17017,3440.10110.17
Far-rightEXD68,3200.30019,0340.10110.17
Far-leftEXG175,2140.77000.00

Fransa’da yapılan son seçimler dikkate alındığında Fransa halkının, merkez görüşlü partileri daha çok desteklediği söylenebilir. Fransa nüfusu %53`ü LREM adlı merkez-liberal görüşlü koalisyondan yana oy kullanmıştır.

Fransa’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır Mı?

Fransa’ya gitmek isteyenlerin siyasi görüşüne bakılmamaktadır.

Fransa halkı için tehlike oluşturacak bir siyasi görüşten dolayı sabıka kaydına sahip olunmadığı sürece Fransa vizesi başvurusunda bulunurken siyasi görüş dikkate alınmamaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: