Mısır İklimi

Mısır İklimi ve Bitki Örtüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz’e kıyısı bulunan bir Orta Doğu ülkesidir. Mısır’da çöl iklimi görülmektedir. Yaz aylarında yüksek sıcaklığın görüldüğü Mısır’da kuzeyde bulunan Akdeniz kıyıları daha ılımandır. Mısır’ın yıllık yağış ortalaması düşük olmasına rağmen Nil Nehri ve kıyı şeritleri sayesinde geniş bir bitki örtüsü bulunmaktadır.

Mısır Ülkesinin İklimi Nedir?

Mısır ülkesinin iklimine Kuzey Afrika tipi sıcak çöl iklimi hâkimdir. Mısır’ın kuzeyinde bulunan Akdeniz kıyıları kışları yağış almaktadır, geri kalan bölgelerinde aşırı kuraklık görülmektedir. Yaz aylarında Mısır’da yoğun sıcaklık görülmektedir. Kuzeyde bulunan Akdeniz kıyılarında yaz mevsiminin ılımlı geçtiği Mısır’da nem, kuzeyden güneye doğru ve çöl kıyılarında azalmaktadır.

Mısır'ın İklim Özellikleri Nasıldır?

Mısır’ın iklim özellikleri sıcak, kuru, yağışın az görüldüğü çöl ikliminin özellikleriyle benzerdir. Mısır’da temmuz ayında ortalama sıcaklığın 34,7 °C’de seyrettiği sıcak bir çöl iklimi görülmektedir. Mısır’da iklime ve coğrafi özelliklerine dayalı olarak kuraklık, sel, yüksek nem oranları, toprak kayması, deprem ve kum fırtınaları yaşanmaktadır.

İç çöl bölgelerinde sıcaklığın yaz aylarında 49 °C’ye kadar ulaşabildiği Mısır’da gece ile gündüz sıcaklıkları arasında kış aylarında 0 °C’den 8 °C’ye varan farklar görülmektedir. Mısır’ın Hamsin gibi bölgelerinde rüzgar güneydeki sıcak kumları ve toz parçalarını taşımakta ve saatte 8 km esmektedir.

Mısır'ın İklim Özellikleri Nasıldır?
Mısır'ın İklim Özellikleri Nasıldır?

Mısır'da Yağmur Yağar Mı?

Mısır’da yağmur belirli bölgelerde yağmaktadır. Mısır’da yağış yalnızca kuzeydeki Akdeniz kıyısında görülmektedir ve yıllık yağış miktarı çöl bölgesi olması nedeniyle merkez şehir olan Kahire’ye doğru yaklaştıkça oldukça azalmaktadır.

Mısır'ın En Yağışlı Yerleri Hangileridir?

Mısır’ın en yağışlı yerleri aşağıda listelenmiştir.

 • Rafyah
 • İskenderiye
 • Abu Qir
 • Raşit
 • Baltim
 • Kafr El Dawwar
 • Mersa Matruh

Mısır'ın En Az Yağış Alan Bölgesi Neresi?

Mısır’ın en az yağış alan bölgesi neredeyse hiç yağış almayan bir çöl bölgesi olan Asyut’tur.

Mısır'da Kar Yağar Mı?

Mısır'da Kar Yağar Mı?
Mısır'da Kar Yağar Mı?

Mısır’da kar yağışı genellikle Sina dağlarında görülmektedir. Mısır’daki Gize, Kahire ve İskenderiye şehirlerinde neredeyse hiç kar yağışı yaşanmamaktadır. Kahire’de 1901’den beri ilk kez 2013 yılın Aralık ayında gece boyunca yaşanan bir kar yağışı kayıtlara geçmiştir.

Mısır'da Ortalama Sıcaklık Nedir?

Mısır’daki yıl boyu ortalama sıcaklık yaz aylarında 40 °C, kış aylarında 7-10 °C’dir. Mısır’ın en soğuk ayı ocak, en sıcak ayı temmuzdur.

Mısır'da Ölçülen En Yüksek Sıcaklık Nedir?

Mısır’da ölçülen en yüksek sıcaklık, Haziran 2018 tarihinde Harga’da 49 °C olarak kayıtlara geçmiştir.

Mısır'da Ölçülen En Düşük Sıcaklık Nedir?

Mısır’da ölçülen en düşük sıcaklık, Siwa’da -1,4 °C olarak Ocak 2019’da elde edilen verilerle kayıtlara geçmiştir.

Mısır Deniz Suyu Sıcaklığı Nedir?

Mısır deniz suyu sıcaklığı temmuz ayında 25 °C’yi gösterirken Akdeniz’in ılık kıyıları ortalama 17,2 °C’de seyretmektedir.

Mısır'ın Bitki Örtüsü Nasıldır?

Mısır'ın Bitki Örtüsü Nasıldır?
Mısır'ın Bitki Örtüsü Nasıldır?

Mısır’ın bitki örtüsü çok yağış almamasına rağmen çeşitlidir. Mısır bitki örtüsü genellikle su bulunan bölgelerde şekillenmiştir, Batı Çölü’nde bir bitki yaşamı görülmemektedir. Mısır’da bulunan Doğu Çölü’nde yağış oranı çok azdır ancak demirhindi, akasya, ince dallı, yapraksız ve dikensiz bir ağaç olan markh ve çeşitli dikenli çalılar görülmektedir. Küçük sulu meyveler ve aromatik otlar Mısır’da genellikle Kızıldeniz tepelerinde, Sina vadilerinde ve Elba dağlarında yaygındır. Nil Nehri’nde çeşitli nilüferler, esparto otları ve İspanyol kamışı gibi sazlık alanlar görülmektedir.

Mısır'da Görülen Bitki Çeşitleri Nelerdir?

Mısır’da görülen bitki çeşitleri aşağıda listelenmiştir.

 • Uzun ömürlü yabani otlar
 • Demirhindi
 • Akasya
 • Dikenli çalılar
 • Küçük sulu meyveler
 • Aromatik otlar
 • Bambu
 • Esparto otu
 • İspanyol kamışı
 • Hurma
 • Doum palmiyesi (meyveli bir palmiye ağacı türü)
 • Okaliptüs
 • Çınar
 • Albizia lebbek (bir tür baklagil ağacı)
 • Finike ardıcı
 • Kereste

Mısır'ın Tarım Ürünleri Nelerdir?

Mısır'ın Tarım Ürünleri Nelerdir?
Mısır'ın Tarım Ürünleri Nelerdir?

Mısır’da yetiştirilen tarım ürünleri pirinç, buğday ve mısır gibi tahıllar, pamuk, şeker kamışı, bakla, soya fasulyesi, mısır yoncası, turunçgiller ve domates, patates gibi sebzelerden oluşmaktadır.

Mısır’ın üst kesimlerindeki istihdamın %55’i tarımcılıktan oluşmaktadır. Mısır’daki tarım sektöründe Avrupa standartlarını karşılamayan geleneksel yöntemlerle tarımcılık yapılmaktadır. Tarım Mısır ekonomisi içerisinde %11,3’lük gayrisafi milli hasıla oranıyla önemli bir yere sahiptir.

Mısır'da Yaşayan Hayvanlar Nelerdir?

Mısır’da bufalo, deve, eşek, koyun gibi hayvanlar yaşamaktadır. Asvan Barajı’nın kuzeyinde timsahların bulunduğu Mısır’da bilinen en büyük vahşi hayvan, Batı Çölü’nün güneyinde yaşayan sakallı bir koyun türü olan berberi koyunudur. Dorcas ceylanı, çöl tilkisi, Nubi dağ keçisi, Mısır tavşanı ve ön ayakları uzun mesafelere atlamasına yarayan bir kemirgen türü olan cırboğa Mısır vahşi yaşamında karşılaşma ihtimali yüksek canlılardır. Zehirli yılanlar ve akrepler Mısır’ın çöl bölgelerinde bulunmaktadır.

Mısır’da çekirgeler başta olmak üzere bir sürü böcek görülmektedir. Mısır’a ilkbahar ve sonbahar aylarında göç eden kuşlar ve kukuletalı kargo gibi Mısır’a özgü 24 tür yerleşik çöl kuşu bulunmaktadır. Yırtıcı bir tür olan Nil talipyası, Nil levreği ve gri kefal Mısır bölgesine özgü balıklardır. Su aygırları, zürafa ve devekuşları gibi eskiden Mısır’da yaygın görülen hayvanlar artık bölgede tehlike altında denecek kadar az görülmektedir.

Mısır'da Yaşayan Hayvanlar Nelerdir?
Mısır'da Yaşayan Hayvanlar Nelerdir?

Mısır İkliminin Coğrafya Üzerindeki Etkisi Nedir?

Mısır kura ve yağış almayan bir iklime sahip olduğu için coğrafya üzerinde çöl oluşumları ve kurak bölgelerde yetişen bitkilerin ortaya çıkmasına etki etmiştir. Nil Nehri çok yağış alan bir bölge olduğu için bölge kıyılarında taşmalar meydana gelmektedir.

Nil Nehri’nin yıllık olarak taşması ve sonrasında suların geri çekilmesi Mısır coğrafyası ve topografyasını şekillendirmiştir. Nil Nehri’nin taşması sebebiyle su altında kalan ve eskisinden daha verimli, mineralleri topraklar Mısır üzerinde yetişen bitki çeşitliliğini ve tarımsal üretimi arttırmıştır. 1970’de kullanıma açılan Asvan Barajı, Nil Nehri’nin taşmasını büyük oranda önleyen bir yapı olmuştur. Asvan Barajı’nın inşasından bu yana Nil Nehri’nin taşma özelliğinden faydalanarak minerallar yüzeye çıkmamaktadır, bu yüzden toprak gübrelerle desteklenmektedir.

İklimin Mısır Kültürü Üzerindeki Etkisi Nedir?

İklim, Mısır kültürü üzerinde etki eden faktörlerden biridir. Mısır’da çöl ikliminin görülmesi, Mısır halkının iklime uygun olarak yaşamayı öğrenmesine neden olmuştur. Mısır’daki kadınların büyük bir çoğunluğu Müslüman olduğu için baştan aşağıya kendilerini kapamaya eğilimlidirler. Hem dinin getirileri hem de iklimin kum fırtınalarına çok müsait olması nedeniyle Mısırlı kadınlar vücutlarının diğer kısımlarına ek olarak yüzlerini de örterler. Yaz aylarında Kahireli kadınların “meleya luf” isimli vücutlarını örten ve bir şeyler taşımalarına yarayan şala benzer kumaş türünü örtmektedirler. Mısırlı erkekler sıcaktan korunma amaçlı takke ve fesl takmaktadır.

Nil Nehri Mısır’a ilk yerleşen antik Mısırlıların bölgede tarımsal üretim yapmalarına elverişli olan verimli toprakları sayesinde hayatta kalmalarını sağlamıştır. Nil Nehri kıyılarında ürettikleri tarım ürünleriyle kendine yetebilen ve nehrin sağladığı papirüsler sayesinde yazıyla tanışan Mısırlılar, yüksek nüfuslu ve iç karmaşadan uzak çok kültürlü bir medeniyet kurmayı ve bir Mısır kültürü inşa etmeyi başarmıştır.

Mısır Seyahati için En Uygun Mevsim Nedir?

Mısır seyahati için en uygun mevsim, ekim ayını izleyen kış mevsiminden Nisan ayına kadar olan süredir.

Suudi Arabistan, İsrail ve Umman gibi ülkelerin vatandaşları Mısır’a vizesiz seyahat ederken Mısır hükümeti tarafından belirlenmiş bölgelerin vatandaşlarının vize almaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Mısır'a gitmek için Mısır turist vizesi alması gerekmektedir.

Vizem.net, Mısır Arap Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek isteyen kişilerin vize başvuruları için güncel uzman desteği ve takip hizmeti sağlayan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: