Mısır Nüfusu

Mısır Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mısır, Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük 3.ülkesi olarak bilinmektedir. İskenderiye, Asvan, Asyut, Buheyre, Suveyf ve Kahire Mısır’ın en yoğun nüfusa sahip şehirleri arasındadır. Mısır’da nüfusunun büyük bir bölümü Nil Nehri tarafında yoğunlaşmaktadır. Mısır’daki nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman Araplardan oluşur.

Mısır ülkesi nüfusu cia.gov verilerine göre 2022 yılında 107.770.524 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı cia.gov verilerine göre dünyada nüfus olarak 15.sırada yer alan Mısır’da nüfusun %50'sinden fazlası 25 yaşının altındadır.

2022 Yılı Mısır Nüfusu Kaçtır?

2022 yılı Mısır nüfusu cia.gov verilerine göre 107.770.524’tür. 2021 cia.gov verilerine göre 2021 yılında 102 milyon olan Mısır nüfusu 107 milyona yükselerek artış eğilimi göstermiştir.

Mısır Arap Cumhuriyeti Nüfusu Önceki Yıllarda Kaçtır?

Mısır Arap Cumhuriyeti nüfusun önceki yıllarda kaç olduğu aşağıda listelenmiştir.

 • Mısır nüfusu2012 yılında 86,42 milyondur.
 • Mısır nüfusu 2013 yılında 84,62 milyondur.
 • Mısır nüfusu 2014 yılında 86,81 milyondur.
 • Mısır nüfusu 2015 yılında 88,95 milyondur.
 • Mısır nüfusu 2016 yılında 91,02 milyondur.
 • Mısır nüfusu 2017 yılında96,44 milyondur.
 • Mısır nüfusu 2018 yılında98,42 milyondur.
 • Mısır nüfusu 2019 yılında100,4 milyondur.
 • Mısır nüfusu 2020 yılında102,3 milyondur.

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Nüfus Politikası Nasıldır?

Mısır Arap Cumhuriyeti’nin nüfus politikası nüfusu azaltmaya yöneliktir. Mısır Arap Cumhuriyeti nüfus fazlalığını önlemek için daha küçük aile yapısını teşvik etmek ve kadınları daha iyi eğitmek ve güçlendirmek dahil olmak üzere önemli bir sosyal değişim programları yürütmektedir. Mısır Arap Cumhuriyeti, hem işsizliği azaltmak hem de gelir elde etmek için yasal emek göçünü teşvik etmektedir.

Mısır nüfusu makalesinin ilerleyen başlıklarında Mısır nüfus politikasına yön veren temel konular ve istatistikler detaylı bir şekilde paylaşılmaktadır.

Mısır'ın Nüfus İstatistikleri Nasıldır?

Mısır’ın nüfus istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Mısır'da günde21,46 doğum/1.000 nüfusdoğum olmaktadır.
 • Mısır'da günde4,32 ölüm/1.000 nüfusölüm olmaktadır.
 • Mısır'da ortalama doğum yapma yaşı ortalama22,6'dır.

Mısır'ın Nüfus Artış Hızı Nedir?

Mısır nüfus artış hızı yılda %2,07’dir. Mısır’da nüfus artma eğilimindedir.

Mısır'ın Nüfus Artış Hızı Nedir?
Mısır'ın Nüfus Artış Hızı Nedir?

Artış Hızına Göre Gelecekte Mısır'ın Nüfusu Kaç Olacaktır?

Artış hızına göre gelecekte Mısır’ın nüfusunun güncel artış hızı baz alınarak 115 milyon olacağı öngörülmektedir.

Mısır'da Doğum Oranı Nedir?

Mısır’da doğum oranı, cia.gov verilerine göre 2022 yılında 1,000 kişi başına 21,46 doğumdur.

Mısır'da Ölüm Oranı Nedir?

Mısır’da ölüüm oranı, cia.gov verilerine göre 2022 yılında1000 kişi başına 4,32 ölümdür.

Mısır'da Yaş Ortalaması Kaçtır?

Mısır’da yaş ortalaması DSÖ verilerine göre erkek 69,6, kadın 74,1’dir. Mısır’da toplam yaşam süresi 71,8’dir. Mısır'a dünya hayat beklenti sıralamasında 112.sıradadır.

Mısır nüfusu cia.gov 2019 verilerine göre dünyanın en genç 55. nüfusudur.

Mısır Nüfusu Yaş Dağılımı Nasıldır?

Mısır nüfusu yaş dağılımı aşağıda verilmiştir.

Yaş AralığıNüfus İçindeki Payı
0-14%33,62
15-24%18,01
25-54%37,85
55-64%6,08
65 yaş ve üstü%4,44

Mısır'da Ortalama Yaşam Süresi Kaçtır?

Mısır’da ortalama yaşam süresi, cia.gov 2022 verilerine göre erkeklerde 73,26, kadınlarda 75,72 yıldır. Mısır ortalama yaşam süresi bakımından dünyada 112. sırada yer alır.

Mısır Nüfus Piramidi Nasıldır?

Mısır'ın nüfus piramidi aşağıda verilmiştir.

Mısır Nüfus Piramidi Nasıldır?
Mısır Nüfus Piramidi Nasıldır?

Mısır nüfus piramidine göre Mısır halkının % 51,2'si 25 yaşın altında, % 4,3'ü 65 yaş üstündedir. Mısır dünyanın en genç nüfuslarından biridir.

Cinsiyete Göre Mısır Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Cinsiyete göre Mısır nüfus dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0-14 yaş :Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 1,06'dir.
 • 15-24 yaş :Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 1,06'dir.
 • 25-54 yaş :Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 1,06'dir.
 • 55-64 yaş :Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 1,08'dir.
 • 65 yaş ve üstü :Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 0,89’dur.
 • T oplam nüfus :Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı 1,06'dir.

Mısır'ın Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Mısır’ın nüfus dağılımı şehir merkezlerinde yoğunlaşmıştır. Asyut, Buheyre, Suveyf ve Kahire Mısır’ın en yoğun nüfusa sahip şehirleri olarak bilinmektedir. İskenderiye 4.362.168 nüfus ile Mısır’ın en kalabalık bölgesidir.

Mısır'ın En Kalabalık Şehirleri Nelerdir?

Mısır'ın En Kalabalık Şehirleri Nelerdir?
Mısır'ın En Kalabalık Şehirleri Nelerdir?

Mısır’ın en kalabalık şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • İskenderiye : Cia.gov 2022 yılı verilerine göre İskendreiye nüfusu 4.362.168’dir. Mısır’ın nüfus bakımından en büyük şehridir.
 • Asvan : Cia.gov 2022 yılı verilerine göre Asvan nüfusu1.258.882’dir. Mısır’ın nüfus bakımından ikinci büyük şehridir.
 • Asyut : Cia.gov 2022 yılı verilerine göre Asyut nüfusu3.701.392’dir. Mısır’ın nüfus bakımından üçüncü büyük şehridir.
 • Buheyre :Cia.gov 2022 yılı verilerine göre Buheyre nüfusu5.071.346’dır.Mısır’ın nüfus bakımından dördüncü büyük şehridir.
 • Beni Suveyf : Cia.gov 2022 yılı verilerine göre Beni Suveyf nüfusu2.470.960’tır.Mısır’ın nüfus bakımından beşinci büyük şehridir.
 • Kahire :Cia.gov 2022 yılı verilerine göre Kahire nüfusu19.787.000’dir. Kahire Mısır’ın altıncı büyük şehridir.

Mısır'ın başkenti olan Kahire nüfus yoğunluğu yüksek olan şehirler arasındadır. Mısır’da kırsal alanlarda nüfus yoğunluğu kente oranla daha azdır. Mısır nüfusu cia.gov verilerine göre 2022 yılında 107.770.524 olarak belirlenmiştir.

En yüksek nüfuslu Mısır şehirleri eğitim, sosyal ve turistik alanda gelişmiştir. Nüfus yoğunluğu yüksek olan Mısır şehirleri İskenderiye, Asvan, Asyut, Buheyre, Suveyf ve Kahire şeklinde sıralanır.

Mısır Nüfusunun Etnik Yapısı Nasıldır?

Mısır nüfusunun etnik yapısı cia.gov verilerine göre % 99,7 Mısır halkı ve % 0,3 Mısır vatandaşı olmayan kişiler şeklindedir.

Mısır Göçmen Nüfusu Kaçtır?

Mısır göçmen nüfusu 2009'da 6,5 ​​milyon olarak belirlenmiştir. Mısır’da göçmenlerin %75'i Libya, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki geçici göçmenlerdir.

Mısır’dan diğer ülkelere göç genellikle iş ve yaşam standartlarının arttırılması amaçlı olmuştur. 2000'li yıllarda Mısır, özellikle Arap ülkeleri ve İtalya ile ikili anlaşmalar yaparak iş göçünü kolaylaştırma girişiminde bulunmuştur. Mısır halkı uzun süreli vize süreleri sebebiyle Libya üzerinden denizden insan kaçakçılığı yoluyla Avrupa'ya yasadışı göç etmiştir.

Mısır'da Türk Nüfusu Kaçtır?

Mısır'da Türk nüfusu,100.000 ile 1.500.000 arasında değişmektedir. Mısır’da Türk nüfusu en çok başkent Kahire'de yoğunlaşmıştır.

Mısır Nüfusunda Konuşulan Diller Nelerdir?

Mısır’da konuşulan diller resmi dil Arapçadır. İngilizce ve Fransızca, Mısır’da konuşulan diller arasında yer almaktadır.

Mısır’da %81,9 Arapça konuşurken nüfusun %18’i diğer dilleri konuşmaktadır. Yukarı Nil bölümündeki Mısır dili, Sa’idi Arapçasıdır.

Mısır Nüfusunda Din Dağılımı Nasıldır?

Mısır nüfusunun din dağılımı, Cia.gov verilerine göre Mısır’daki ağırlıklı nüfusu Sünni müslümanlar oluşturmaktadır.

Nüfusun % 10’unu ise diğer dinlere mensup olan; Mısır Hristiyan nüfusu, Bahai nüfusu ve Yahudi nüfusu oluşturmaktadır. Mısır vatandaşları arasında yaygın olan Mısır dini Müslümanlıktır.

Mısır nüfusunda din dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • Müslüman : %90
 • Hıristiyan : %10
 • Bahai : 2.000'den az birey
 • Yahudilik : 200'den az kişi

Mısır Nüfusunun Ortalama Eğitim Süresi Nedir?

Mısır nüfusunun ortalama eğitim süresi 14 yıldır. Cia.gov 2022 verilerine göre Mısır erkek ve kadın nüfusun eğitim süresi 14 yıldır. Mısır mevcut genel eğitim harcaması 2007 itibariyle yaklaşık yüzde 12,6'dır.

Mısır'daki eğitim sistemi üç seviyeden oluşur; 4-14 yaş için temel eğitim aşaması 9 yıl, 15-17 yaş için ortaokul aşaması üç yıl, 18 yaş ve üzeri için yüksek öğrenim şeklindedir. Mısır’da eğitim, 4 -14 yaşları arasındaki 9 akademik yıl için zorunludur. Mısır hükümeti tarafından hazırlanan Mısır eğitim sistemi her düzeyde ücretsiz eğitim sunmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: