Norveç Çalışma Vizesi

2024 Norveç Çalışma Vizesi ve Çalışma İzni

Norveç çalışma vizesi, yabancı ülke vatandaşlarının Norveç Krallığı'nda ücretli bir işte çalışmasına imkan veren uzun süreli Norveç vizesi türüdür. Norveç çalışma vizesi, çalışma izni ya da Norveç nitelikli işçi vizesi olarak da bilinmektedir.

Norveç çalışma iznine başvuru yapacaksanız Norveç'te bir işverenden geçerli bir iş teklifi almış olmanız ve başvuru için öngörülen diğer bir takım gereklilik şartlarını sağlıyor olmanız gerekmektedir.

Norveç Nitelikli İşçi Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Norveç nitelikli işçi vizesi için aşağıdaki başvuru şartlarını sağlamanız gerekmektedir.

 • Lise düzeyinde en az üç yıllık bir mesleki eğitim programı tamamlamalı ve Norveç'te bu programa karşılık gelen bir mesleki eğitim programı bulmalısınız.
 • Bir üniversitede veya üniversite kolejinde lisans gibi bir eğitim veya derece tamamlamalısınız.
 • Alınan eğitimlerle desteklenen ve mesleki deneyimler ile edinilen özel niteliklere sahip olmalısınız; bunun için az 6 yıllık mesleki tecrübeye ve en az bir lise düzeyinde mesleki eğitimi tamamlamış yetkinliğe erişmiş olmalısınız.
 • Norveç'teki belirli bir işverenden somut bir iş teklifi almalısınız.
 • Norveç’teki işiniz tam zamanlı olmalıdır; en az %80’lik bir pozisyon için iş teklifleri kabul edilmektedir.
 • Teklif edilen iş, vasıflı bir işçinin niteliklerini gerektirmeli ve siz bu niteliklere sahip olmalısınız
 • Ücret ve çalışma koşulları Norveç ortalamasından kötü olmamalıdır.
 • Tanıma veya yetkilendirme gerektiren bir meslekte çalışacaksanız, bu şartı sağlamanız gereklidir.
 • Bir istihdam bürosu aracılığıyla çalışacaksanız, işveren tarafından hazırlanan ve kişi için planları gösteren bir liste sunması gereklidir. Görevlendirme işyeri tarafından onaylanmalıdır ve oturum süreniz boyunca sadece bu işlerde çalışmalısınız. İstihdam bürosu, Norveç İş Teftiş Kurumu siciline kayıtlı olmalıdır.

Norveç Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Norveç çalışma izni başvurusu için aşağıdaki süreci takip edin.

 • Online olarak https://www.udi.no/en/ adresinden Norveç vize başvuru formu doldurun ve gerekli vize harcını ödeyin.
 • Çalışma vizesi türü için gerekli tüm evrakları eksiksiz hazırlayın.
 • VFS vize aracı kurumdan başvuru randevusu alın.
 • Vize randevusunda evrak listesi ile birlikte tüm gerekli evrakları teslim edin.
 • Vize randevusunda biyometri bilgilerinin kayıt işlemlerini tamamlayın.
 • Vize merkezine hizmet bedeli ödeyin.

Vize randevusunda gerekli belgelerin teslim edilmesi ve parmak izi ile fotoğraftan oluşan biyometri bilgilerinin toplanması ile çalışma vizesi başvurularını tamamlamış olacaksınız. Aracı kurum tarafından Norveç vize başvurusu Norveç Ankara Büyükelçiliğine ve Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından da başvuru değerlendirme için Norveç Göçmenlik Müdürlüğüne (UDI) gönderilcektir.

Norveç Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Norveç çalışma vizesi için hazırlanmanız gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport ve pasaportta kullanılan tüm sayfaların fotokopisi
 • Vize başvuru formu
 • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış UDI kapak mektubu
 • Biyometrik fotoğraf
 • Konaklama planına dair belgeler
 • UDI iş teklifi formu
 • Ücret gerekliliklerinin karşıladığını gösteren belgeler
 • Eğitim geçmişine dair belgeler
 • Çalışma geçmişine dair belgeler
 • Özgeçmiş
 • Doldurulmuş ve imzalanmış UDI gerekli evrak listesi

Vize başvurularında sunması gereken evraklar, Norveç vizesi için gerekli belgeler sayfasında tam ve açıklamalı olarak listelenmiştir.

Norveç Vizesi İçin UDI İş Teklifi Formu

Norveç vizesi için gerekli evraklardan biri UDI iş teklifi formudur.

Norveç'te başvuru sahibini istihdam eden işveren tarafından UDI iş teklifi formu, çevrimiçi olarak doldurulmalıdır.

Çalışma İzni İçin Ücret Gerekliliklerinin Karşılandığına Dair Belge

Çalışma izni için ücret gerekliliklerinin karşılandığına dair belge olarak, toplu iş sözleşmesinin geçerli olduğu bir sektörde çalışan kişilerin toplu iş sözleşmesinin ilk sayfasını ve işveren tarafından teklif edilen ücretin işaretlendiği ücret oranlarını gösteren sayfanın bir kopyasını sunmalıdır. Toplu iş sözleşmesi olmayan sektörlerde çalışacak kişiler ise kendilerine teklif edilen ücretin, ilgili meslek için normal maaş seviyesinden düşük olmaıdğını gösteren belgeyi sunmalıdır.

Norveç’te çalışılacak olan pozisyon yüksek lisans derecesinin tamamlanmasını gerektiriyorsa ve işveren vergi öncesi yıllık en az 449.900 NOK ücret teklif etmiş ise veya çalışılacak pozisyon lisans derecesinin tamamlanmasını gerektiriyorsa ve işveren vergi öncesi yıllık en az 417.900 NOK teklif etmiş ise, ücret gerekliliklerinin karşılandığına dair belge sunulması gerekmez.

Norveç İşçi Vizesi İçin Eğitim Belgeleri

Norveç işçi vizesi için eğitim belgeleri olarak, bir üniversite veya kolej bünyesinde tamamlanan eğitimi gösterir diploma veya diğer belgelerin sunulması gerekir. Barkodlu mezuniyet belgesi, diploma ve her yıla ait transkript sunulması gereken belgelerdendir.

Lise seviyesinde eğitim programlarını tamamlayan kişiler hem mezuniyetlerini gösteren diplomayı hem de eğitimin süresini, içeriğini, seviyesini ve not dökümlerini gösteren belgeleri sunmalıdır.

Eğitimini henüz tamamlamamış kişiler, eğitimlerin seviyesini, içeriğini ve ne süredir devam ettiğini gösteren belgeleri sunmalıdır.

Norveç Nitelikli İşçi Vizesi İçin Çalışma Belgeleri

Norveç nitelikli işçi vizesi için ilk olarak eski işverenlerden alınan ve çalışma süresini, alınan eğitimi, işyerindeki görevleri ve kişinin niteliklerini içeren çalışma belgeleri sunulmalıdır. Başvuru sahibinin iş tecrübesini kanıtlamak amacıyla çalışılan her işyeri için e-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK işe giriş bildirgesi ve barkodlu SGK hizmet dökümü beyan edilmesi gerekir. Mesleği ile ilgili çeşitli kursları tamamlamış olan kişiler, bu kurslara ait ders sayısını, kurs süresini ve kurs içeriğini gösteren sertifikaları ibraz edebilmektedir.

Nitelikli bir işçi olup olunmadığı hususundaki değerlendirme için eğitim belgelerine ek olarak çalışma geçmişini gösteren belgelerin de eksiksiz sunulması tercih edilmelidir.

Sık Sorulan Sorular

Norveç çalışma izni ve çalışma vizesi ile danışmanlarımıza sıklıkla sorulan soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

Norveç Çalışma ve Oturum İzni Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Norveç çalışma ve oturum izni başvuru ücreti 6.300 NOK olarak belirlenmiştir.

Vize harcına ek olarak vize servis ücreti, tercüme masrafları gibi giderler de dikkate alındığında, 2024 yılı için çalışma amaçlı Norveç vize ücreti, danışmanlık hizmeti alınmaması durumunda ortalama 700-750 Euro tutmaktadır.

Norveç Oturma ve Çalışma İzni Kaç Günde Çıkar?

Norveç oturma ve çalışma izni, belgelerin VFS merkezlerine veya polise teslim edilmesinden itibaren yaklaşık 4 ay sonrasında çıkmaktadır.

Norveç Nitelikli İşçi Vizesi Hamillerinin Hak ve Sorumlulukları Nelerdir?

Norveç nitelikli işçi vizesi sahipleri aşağıda sayılan hak ve sorumluluklara sahiptir.

 • Kişinin ailesi, kişiyle Norveç'te yaşamak için başvuru yapabilir. Aile üyeleri kişi ile birlikte başvuru yaparsa, aynı zamanda başvurular sonuçlanır.
 • İşveren değiştirecek olan kişilerin, aynı türden bir işte çalışılıyorsa, yeni bir oturum izni başvurusunda bulunmaları gerekmez; Norveç’teki bir işverenin yanında nitelikli işçi olarak çalışmak ve ücret ile çalışma koşullarının Norveç normallerinden aşağıda olmaması yeterlidir.
 • Yeni bir işe başlayacak kişiler, işveren değişikliği durumuna bakılmaksızın, yeni bir oturum izni için başvuru yapmalıdır. Yeni oturum izni alınana kadar yeni işe başlanamaz.
 • İşten ayrılan kişilerin 7 günlük süre içinde yaşadıkları yerde bulunan polis birimine bilgi vermesi gerekmektedir. İşini kaybedenler 6 ay süre ise iş aramak amacıyla Norveç’te kalırken, bu sürede oturum izinleri geçerli olmaya devam eder.
 • Yeni bir işe giren ancak önceki pozisyonunda çalışan kişilerin yeni oturma izni almaları gerekmez ancak yeni işe başlandıktan 7 gün için yelek polis birimine bilgi verilmesi gerekir.
 • Farklı bir pozisyonda yeni işe giren kişiler, yeni oturma izni başvurusunda bulunmalıdır ve yeni oturum izni alınmadan işe başlanması mümkün değildir.
 • Oturum izni alınan işin bir parçası olmadığı sürece, kişilere uzaktan çalışma izni verilmez.

Norveç İşçi Vizesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Norveç işçi vizesi geçerlilik süresi, kişiye teklif edilen pozisyona göre belirlenir. Başvuru sahibine teklif edilen iş lise düzeyinde bir mesleki eğitimin tamamlanmasını gerektiriyor ise oturum izni her seferinde 1 yıl için geçerli olacak şekilde verilir.

İşçi vizesi başvuru sahibine teklif edilen iş, bir üniversite veya kolej derecesinin tamamlanmasını gerektiriyor ise kişiye genellikle her seferinde 3 yıl için geçerli oturum izni verilir. 3 yıl sonrasında kişilerin kalıcı Norveç oturma izni başvurusu yapmaları mümkün olur.

Çalışma Amaçlı Alınabilecek Norveç Vizesi Alt Türleri Nelerdir?

Çalışma amacıyla alınabilen Norveç vizesi alt türleri aşağıda listelenmiştir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: