Norveç Vize Reddi

Norveç Vize Reddi Nedenleri ve 2024 İtiraz Rehberi

Türkiye'den yapılan Norveç vize başvuruları vize şartlarının sağlanmaması, eksik evrak ibraz edilmiş olması ya da zamanında başvuru yapılmaması veya sahte, hatalı ya da eksik evrakla başvuru yapılması gibi nedenlere bağlı olarak Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından reddedilmektedir.

Norveç için yapılan vize başvurularında sonuç ve dolayısıyla ret kararı pasaport iadesi ile öğrenilmektedir. Norveç vize başvurusu reddedilen kişiler; ret kararına itiraz etme ya da tekrar başvuru yapma hakkına sahiptir.

Norveç Schengen Vize Başvurularında Ret Nedenleri Nelerdir?

Norveç Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu Schengen ülkeleri, vize reddi bildirimde başvurunun hangi gerekçe ile reddedildiğinin işaretlendiği 16 maddeden oluşan standart bir form kullanmaktadır.

Schengen ülkeleri tarafından vize reddine gerekçe olarak gösterilen, kısa süreli Norveç vizesi ret gerekçelerini de oluşturan 16 madde aşağıda listelenmiştir.

 • Sahte/gerçek olmayan/tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmesi
 • Planlanan seyahatin şartları ve amacının gerekçelendirilememesi
 • Planlanan seyahat için, ülkeye dönüş için veya başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğununun ispatlanamaması
 • Yeterli maddi kaynaklara yasal yollardan sahip olunduğunun kanıtlanamaması
 • 180 günlük süre içerisinde, standart vize veya sınırlı bir bölgede geçerli bir vize ile Schengen topraklarında 90 gün kalınmış olması
 • Schengen Bilgi Sisteminde başvuru sahibinin kaydı bulunması
 • Bir Schengen ülkesinin başvuru sahibini kamu politikasına veya iç güvenliğe tehdit olarak kabul etmesi
 • Bir Schengen ülkesinin başvuru sahibinin AB 2016/399 sayılı Tüzüğünün 2/21. maddesi uyarınca kamu sağlığı için tehlike olarak görmesi
 • Bir Schengen ülkesinin başvuru sahibinin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu kanaatinde olması
 • Planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçelerin inandırıcı olmaması
 • Başvuru sahibinin açıklamalarının güvenirliğine dair makul şüpheler bulunması
 • Sunulan destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair makul şüphelerin bulunması
 • Vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüphelerin bulunması
 • Daha önceden vize talep edemeyerek sınır kapısında vize talep edilebileceğine dair yeterli kanıt ibraz edilememesi
 • Planlanan hava yolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmaması
 • Geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunmaması

Norveç Ulusal Vize Başvurularında Ret Nedenleri Nelerdir?

Genellikle eğitim, aile birleşimi ve çalışma amacıyla verilen uzun süreli Norveç vizesi başvuruları, çoğunlukla başvuru sahiplerinin ilgili vize için uygun kriterleri sağlamaması nedeniyle reddedilmektedir.

Norveç öğrenci vizesi başvuruları genellikle başvuru sahibinin eğitimini tamamladıktan sonra yasal olmayan yollarla Norveç'da kalmaya devam edeceği şüphesiyle reddedilirken; uzun süreli Norveç vizesi türlerinden olan çalışma vizesi için ret kararı en fazla yapılacak işle başvuru sahibinin niteliklerinin yapılacak işe uygun olmaması sebebiyle verilmektedir.

Norveç Vize İstatstikleri

2021 yılında Türkiye’den yapılan vize başvurularında Norveç Ankara Büyükelçiliği kısa süreli vize başvurularında AB göç ve İçişleri merkezi verilerine göre %37,28 oranında ret kararı vermiştir.

Norveç Vize Reddine İtiraz

Norveç vize reddine itirazlar, ret kararını veren makama yapılmalıdır. Kısa süreli Norveç vizesi başvurularında kararı veren makam Norveç Ankara Büyükelçiliği olduğu için itirazın Norveç Ankara Büyükelçiliğine yapılırken; uzun süreli Norveç vizesi başvurularında ise karar Norveç Göçmenlik Müdürlüğü (UDI) tarafından değerlendirildiğinden itiraz Norveç Göçmenlik Müdürlüğüne yapılmalıdır.

Norveç Ankara Büyükelçiliği Tarafından Verilen Karara İtiraz

Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen vize ret kararına, başvuru sahibi veya yetki verilmiş bir kişi ya da başvuru sahibinin aile üyesi, işvereni veya arkadaşı tarafından, kararın ulaşmasını takip eden 3 hafta içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz için gereken belgeler 3 haftalık süre içerisinde hazırlanamıyorsa, süre içerisinde itirazın yapılması ve belgelerin sunulacağının bildirilmesi halinde belgelerin teslimi için kişiye 2 haftalık süre verilir.

Vize reddine itiraz için Norveççe veya İngilizce dilinde bir dilekçe yazılarak itiraz gerekçeleri açıklanır ve dilekçe imzalanır. Dilekçenin bir fotoğrafı çekilerek veya taraması alınarak UDI sistemine yüklenir veya polis merkezine gönderilir. Vize reddine itiraz ücretsizdir. Yeni bir bilgi veya belge edinilmesi durumunda bu belgeler mutlaka ulaştırılmalıdır. UDI itirazı aldığında başvuru sahiplerine e-posta veya SMS ile bildirim yapılır.

Vize reddine itiraz edildiğinde, UDI değerlendirme yapar ve itirazı kabul edebilir ya da değerlendirme için Göçmenlik Temyiz Kuruluna (UNE) iletebilir. Göçmenlik Temyiz Kuruluna iletilen başvurularda başvuru sahibine e-posta veya SMS ile bilgi verilir. UNE değerlendirmesi sonrası itiraz kabul edilebilmekte veya reddedilebilmektedir; ret kararı verilirse başka bir itiraz yolu bulunmamaktadır.

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü (UDI) Tarafından Verilen Karara İtiraz

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü tarafından verilen ret kararına karşı, başvuru sahibi veya yetki verilmiş bir temcilci ya da yine yetkilendirilmiş başvuru sahibinin aile üyesi, işvereni veya arkadaşı tarafından, kararın öğrenilmesinden itibaren 3 hafta içerisinde itiraz edilebilir. Süresi içerisinde itirazı yapan ancak daha sonra farklı evraklar sunmak isteyen kişilere, durumu bildirmeleri halinde evrak teslimi için 2 hafta süre verilir.

Norveççe veya İngilizce olarak yazılan ve imzalı bir dilekçe ile yapılan itirazların ne şekilde sunulacağı, ret kararı belgesinde açıklanır ve itiraz için herhangi bir ücret alınmaz. İtiraz dış temsilciliğe gönderilir ve dış temsilciliğin değerlendirmesinin ardından kabul edilebilir veya UDI’ye iletilebilir. UDI değerlendirmesi sonucu itiraz kabul edilir veya reddedilir; ret durumunda farklı bir itiraz yolu söz konusu değildir.

Sık Sorulan Sorular

Norveç vize reddi ile ildili vizem.net danışmanlarımıza yöneltilen soruların yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

Vize İtiraz Sürecinde Yapılan Masraflar İade Edilir Mi?

Bazı durumlarda itiraz sürecinde yapılan masrafların iade edilmesi mümkün olabilir. İtiraz sonrasında UDI tarafından ret kararının değiştirildiği, bu değişimin başvuru sahibinin durumundaki bir gelişmeden kaynaklanmadığı ve ilgili makamların hatası sebebiyle ret kararının verildiği hallerde, kararın değişmesi için masraf yapılması gerekmiş ise masraflar iade edilebilir.

Masrafların iade edilmesini talep eden kişilerin, itirazın sonuçlanmasından itibaren 3 hafta içinde UDI’ye bir dilekçe yazarak masrafları talep etmesi mümkündür. Dilekçe ekinde masrafları gösteren belgelerin de sunulması gerekmektedir. Bir avukat ile itiraz sürecini yürüten kişilerin avukat tarafından yapılan işlere dair detaylı bilgiyi de beyan etmesi gerekmektedir.

Vize Reddi Aldıktan Sonra Yeniden Başvurusu Yapabilir Miyim?

Vize reddi aldıktan sonra, gerekli şartların sağlandığı düşünülüyorsa Norveç vizesine yeniden başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru sahipleri ilk olarak başvurmuş oldukları vize türü dışında, farklı bir vize veya oturum izni için Norveç vize başvurusu da yapabilmektedir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: