Norveç Öğrenci Vizesi

Norveç Öğrenci Vizesi Danışmanlık, Başvuru ve Takip Merkezi

Norveç öğrenci vizesi, Norveç’te eğitim ve öğretim görmek isteyen kişilere verilmektedir. Hamiline 90 günden uzun süre Norveç’te kalma hakkı sağlayan uzun süreli Norveç vizesi türlerinden biri olan Norveç öğrenci vizesi, eğitim programı süresince hamiline ülkede yaşama hakkı vermektedir.

Refah seviyesi ve eğitim kalitesi yüksek olan Norveç, eşsiz doğası ve sosyal çevresi sayesinde eğitim görmek için sık tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Oslo, Bergen, Norveç Bilim ve Teknik ile Norveç Tromso Arktik Üniversitesi ülkenin en başarılı üniversiteleridir; Oslo, Bergen, Tromso, Trondheim ve Kristiansand Norveç’in önde gelen öğrenci şehirleri arasındadır.

2015-2021 yılları arasında %94,1 oranında vize onayı elde eden akredite acente Vizem.net, eğitim almak için Norveç’e gitmek isteyen kişilere vize başvurularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kimlerin Norveç'te Eğitim Almak için Öğrenci Vizesi Alması Gerekir?

AB, AEA ya da EFTA bölgesi haricinde bulunan bütün üçüncü ülke vatandaşlarının Norveç’te eğitim alabilmek için öğrenci vizesi alması gereklidir. AB, AEA veya EFTA bölgesinden gelen öğrenciler vize almadan Norveç’e giriş yapabilir, ancak öğrencilerin en geç 3 ay içinde yerel polise Norveç’e yerleştiğine dair bildirimde bulunması gerekmektedir. İskandinav ülkelerinden gelen uluslararası öğrencilerin de vize alması gerekmezken, kendi ülkelerindeki yetkili makama Norveç’e taşındıklarını bildirmeleri gerekmektedir.

Türk Vatandaşlarının Norveç Eğitim Vizesi Alması Gerekir Mi?

Evet, Türk vatandaşlarının Norveç eğitim vizesi alması gerekmektedir. Türkiye, AB, AEA ve EFTA bölgesi dışındadır; AB, AEA veya EFTA bölgesi haricindeki tüm üçüncü ülke vatandaşlarının Norveç’te eğitim görmek için öğrenci oturum izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Öğrenci Vizesi ile Norveç'te Alınabilecek Eğitimler Nelerdir?

Öğrenci vizesi ile Norveç’te alınabilecek eğitimler aşağıda listelenmiştir.

 • Norveç Eğitimde Kalite Güvencesi Ajansı (NOKUT) onaylı üniversitelerde lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi almak
 • Kar amacı gütmeyen bir kuruluş veya idari bölge teklifi ile değişim öğrencisi olarak bir Norveç üst ortaokulunda eğitim almak
 • Ortaokul için Uluslararası Bakalorya eğitimi almak
 • Norwegian College of Elite Sport, Barrat Due Institute of Music veya the Bårdar Academy ortaokullarında eğitim almak
 • Norveç Eğitimde Kalite Güvence Ajansı (NOKUT) onaylı meslek okullarında yüz yüze bir eğitim almak
 • Norveç Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü’nün listesinde yer alan halk liselerinden (halk eğitim merkezi) eğitim almak
 • Bağımsız Okullar Yasası kapsamında onaylı bir dini okuldan eğitim almak
 • Norveç’te 3 aydan uzun süreli bulunurken bir yaz okulu eğitimi almak

Norveç Eğitim Vizesi Şartları Nelerdir?

Norveç eğitim vizesi şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru ücretinin ödemesi gereklidir.
 • Norveç’te bir okuldan kabul alınması gerekmektedir.
 • Norveç’te öğrencilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi duruma sahip olunmalıdır.
 • Eğitim için okul ücreti belirlenmişse, ödemenin yapılmış olması gereklidir.
 • Yaşayacak bir yere sahip olunmalıdır.
 • Öğrenciliğin tamamlanmasının ardından ülkeye geri dönüşe uygun olunması gerekmektedir.

Norveç Öğrenci Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Norveç öğrenci vizesi başvurusu, Norveç tarafından Türkiye’de yetkilendirilmiş vize başvuru merkezi VFS Global aracılığı ile yapılmaktadır.

Başvuru öncesi hazırlık, Norveç Göçmen Bürosu’nun internet sitesi https://www.udi.no/en/ adresinden başvuru formunun doldurulması ile başlar ve bunu, vize ücretinin ödenmesi, VFS Global’den randevu alınması ve randevuya zamanında gidilerek biyometri bilgilerinin alınması ile gerekli evrakların teslim edilmesi aşamaları izler. Başvurunun tamamlanması ile değerlendirme aşamasına geçilir ve karar verildikten sonra pasaport teslim alınır.

Norveç Öğrenci Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Norveç öğrenci vizesi için gerekli belgeler listelenmiştir.

 • Pasaport: 10 yıldan eski olmayan en az 2 boş sayfası bulunan pasaport ve pasaportun dolu sayfalarının kopyaları teslim edilmelidir.
 • Fotoğraf: Beyaz zemin üzerinde son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf gereklidir.
 • Norveç öğrenci vizesi başvuru formu: www.udi.no/formsinternet sitesindeki form eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır.
 • İmza formu: Başvuru formunun doldurulup çevrimiçi kaydedilmesinin ardından e-posta yoluyla gönderilen eklerden biri olan imza formu, çıktısı alınarak sunulmalıdır.
 • Eğitim kabul mektubu: Yeni bir eğitim programına başlanacak ise kişisel bilgiler ile birlikte eğitim programının adını, çalışmaların düzeyini, program süresini belirten onaylı eğitim kurumundan alınan ve tam zamanlı bir kursa kayıt yaptırıdığını gösteren kabul mektubu sunulmalıdır.
 • Diploma ve transkript: Onaylı bir üniversite veya yüksekokuldan alınan diploma ve transkript belgeleri başvuruya eklenmelidir.
 • Eğitim geçmişine ait belgeler: Başvuru sahibininbütün eğitim geçmişini açıklayan ve eğitim kurumlarının tam isimlerinin yer aldığı bir yazı sunulmalıdır.
 • Maddi yeterlilik kanıtı: Norveç’te eğitim görecek kişilerin, bir yıl için en az 128.887 Norveç kronuna sahip olduğu; bir Norveç banka hesabının dökümü, yarı zamanlı çalışılacak işe ait maaş bilgisi ve çalışma saatinin yazılı olduğu iş sözleşmesi veya Devlet Eğitim Kredisi Fonu’ndan (Lanekassen) alınan destek beyanı ya da hibe alındığını gösteren evrak gibi belgeler ile ispatlanmalıdır.
 • Eğitim ücretinin ödenebileceğine dair kanıt: Eğitim programı için gerekli ödemenin gerçekleştiğinin bir dekont, hibe veya destek alındığını gösteren belge, yılda en az 128.887 Norveç kronu gelir elde edileceğini iş sözleşmesi veya Norveç bankasında kişi adına açılan banka hesap dökümü ile kanıtlanması gereklidir.
 • Konaklama kanıtı: Ev veya bir apartman dairesinin kiralanması durumunda daire numarasının belirtildiği bir kira sözleşmesi; eğitim kurumu tarafından sağlanan konaklama imkanında ise eğitim kurumu tarafından yazılmış bir kabul mektubunun sunulması ile konaklama durumu kanıtlanmalıdır.
 • UDI kontrol listesi: Gerekli belgelerin eksiksiz sunulduğunun kontrolü için evrak listesi doldurulup imzalanarak sunulmalıdır.

Norveç Öğrenci Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Norveç öğrenci vizesi başvuru formu https://www.udi.no/en/ internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak doldurulmalıdır. İlgili internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulabilmesi için önceden mevcutsa hesaba giriş yapılması, yoksa yeni bir hesap oluşturularak giriş yapılması gerekmektedir.

İnternet sitesinin ana sayfasında ‘’Want to apply’’ seçeneğine tıklanmalı ve sırasıyla ‘’The applicant is a citizen of Turkiye’’, ‘’Choose’’, ‘’Study permit’’, ‘’Where will you be study?’’ seçenekleri seçilmelidir.

‘’Where will you be study?” seçeneği içinde eğitim türü tercih edilmeli, ardından ‘’How to apply?’’ sorusuna tıklanarak ‘’Are you already in Norway and do you wish to hand in the application here?’’ sorusuna ‘’No’’ cevabı verilmelidir.

Ardından ‘’Which country are you applying from?’’ sorusuna cevap olarak ‘’Turkey’’ seçilmelidir. “Go to the application form” adımlarının izlenmesinin ardından sisteme giriş yapılarak başvuru formu doldurulabilir.

Norveç Eğitim Vizesi için Maddi Yeterlilik Kanıtı Nasıl Olmalıdır?

Norveç eğitim vizesi için maddi yeterlilik kanıtı, başvuru sahibi öğrencinin yılda en az 128.887 Norveç kronu eşdeğerinde fona sahip olduğunu veya yıllık 128.887 Norveç kronu kazanca sahip olduğunu gösterir nitelikte olmalıdır.

Maddi yeterlilik durumunun farklı evraklarla ispatlanması mümkündür. Devlet Eğitim Kredisi Fonu (Lanekassen) tarafından öğrenciye verilen destek beyanı, alınan hibelere dair belgeler, haftalık çalışma saatini, maaşı ve sözleşme süresini gösteren yarı zamanlı bir iş sözleşmesi, bir Norveç bankasında bulunan banka hesabının ekstresi veya eğitim kurumunun bu amaçla açılan hesabına paranın gönderildiğini kanıtlayan belgesi sunularak maddi yeterlilik durumu kanıtlanabilir.

Norveç Öğrenci Vizesi için Konaklamaya Dair Kanıt Nasıl Olmalıdır?

Norveç öğrenci vizesi için konaklamaya dair kanıt bir ev, apartman dairesi, ortak dairede bir oda veya yurt odası olarak konaklama yeri seçilmesine göre değişebilmektedir.olarak gösterilebilir.

Norveç’te bir apartman dairesi veya ev kiralama durumu söz konusu ise daire numarasının belirtildiği ve ev sahibi, yöneticisi veya konut kooperatifi tarafından onaylanmış yazılı bir kira sözleşmesi sunulmalıdır. Eğitim kurumu konaklamayı ayarlıyor ise kabul mektubunda durumun belirtilmesi yeterlidir.

Norveç Eğitim Vizesi için Randevu Nasıl Alınır?

Norveç eğitim vizesi için randevu VFS Global internet sitesi üzerinden alınabilmektedir.

VFS Global internet sitesinden randevu almak için kullanıcı girişi yapılmalı; aktif bir hesap yok ise hesap oluşturulmalı ve ardından giriş yapılmalıdır. Başvuru detayları başlığı altında randevu alınmak istenen VFS Global Türkiye şubelerinden en uygun olanı, başvuru kategorisi ve alt kategori seçilmelidir. Yapılan seçimlere göre en yakın randevu günü ekranda görüntülenmektedir. Randevu alma işleminin tamamlanması için istenen kişisel bilgiler girilmeli, ek hizmet alınacaksa seçim yapılmalı ve ücret ödemesi gerçekleştirilmelidir.

VFS Global’e ait randevu alma ekran görseli aşağıda verilmiştir.

Norveç Eğitim Vizesi için Randevu Nasıl Alınır?
Norveç Eğitim Vizesi için Randevu Nasıl Alınır?

Norveç Öğrenci Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Norveç öğrenci vizesi ücreti 5.900 Norveç kronudur (612,05 euro). Vize harcına ek olarak yetkili vize başvuru merkezi VFS Global her başvuru için 21 euro vize servis harcı talep etmektedir.

2022 yılında Türkiye’den yapılan Norveç öğrenci vizesi başvuru masrafları; vize başvuru harcı, form doldurma, seyahat sağlık sigortası, yeminli tercüme hizmeti, online evrak yükleme ve danışmanlık ücreti dahil ortalama 710 euro tutmaktadır.

Norveç Eğitim Vizesi Ücreti Nasıl Ödenir?

Norveç eğitim vizesi ücreti https://www.udi.no/en/ adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvuru formunun doldurulmasının ardından, online olarak kredi veya banka kartı ile ödenmektedir. Vize servis ücreti, VFS Global vize randevusu esnasında tam, nakit ve euro cinsinden VFS Global’e ödenmelidir.

Kimler Norveç Öğrenci Vizesi Başvuru Harcından Muaftır?

Fulbright programı katılımcıları ve aile göçmen izni başvurusu yapan kişiler, Norveç öğrenci vizesi harcından muaftır; bu kişiler online başvuru ekranından vize ücretini ödemek zorundadır ancak başvuru belgelerinin teslimi amacıyla konsolosluklara ya da polis istasyonlarına gidildiğinde yaptıkları ödeme iade edilmektedir.

Norveç Öğrenci Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Norveç öğrenci vizesi ortalama 3 ile 4 ay içerisinde çıkmaktadır. Başvuru sahibinin kayıt olduğu eğitim programı başlamadan önce vize işlemleri tamamlanmaya çalışılmaktadır, ancak yine de vizenin yetişebilmesi için erken başvuru yapılması önemlidir. Sonbaharda başlayacak eğitim programları için Haziran ayından önce başvuru yapılması gerekmektedir.

Norveç Eğitim Vizesi Red Nedenleri Nelerdir?

Norveç eğitim vizesi ret nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Norveç öğrenci vizesinin amacına uygun kullanılmayacağından şüphelenildiğinde vize talebi reddedilebilir.
 • Vize yenileme sürecinde incelenen akademik süreç içinde bir program değişimi gözlenmiş ise istikrarsızlık sebebiyle ret kararı verilebilir.
 • Sığınma talebinin çok geldiği ülkelerden gelen öğrenci vize başvuruları ayrı bir titizlikle incelenir ve bir sorun görüldüğü takdirde başvuru direkt reddedilir.
 • Yapılan başvuruda maddi yeterlilik kanıtının ikna edici olmaması ve kişinin Norveç’te kendi geçimini sağlayamayacağına inanılması halinde vize başvuruları reddedilmektedir.
 • Başvuru sırasında eksik evrak bulunması veya yanlış evrak sunulması vize ret sebepleri arasındadır.

Norveç Öğrenci Vizesi Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Norveç öğrenci vizesi reddine konsolosluk ya da UDI internet sitesi üzerinden itiraz edilebilmektedir.

Norveç vizesi için yapılan başvurunun reddedilmesinden itibaren 3 hafta içinde Norveç Konsolosluğuna, eksik ya da hatalı olduğu belirtilen belgelerin yeniden hazırlanması ve Konsolosluk yetkililerine hitaben redde itiraz dilekçesinin yazılması ile itiraz edilmesi gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Norveç’te eğitim almak ve öğrenci vizesi işlemleri hakkında merkezimize en çok sorulan sorular ve cevapları aşağıda verilmiştir.

Norveç'in Eğitim Sistemi Nasıldır?

Norveç’in eğitim sistemi, herkesin erişebileceği eşit bir eğitim hakkı anlayışı çerçevesinde gelişmiştir. Okulların çoğu devlet desteklidir ve herkesin eğitime erişme hakkına saygı duyulmaktadır; bu nedenle harç ücreti alan çok az okul bulunur.

Uluslararası öğrencilerin de erişimi olduğu kurslar, kulüpler, topluluklar ve çeşitli etkinlikler ile birlikte eğitim süresince sosyalleşilmesi ve topluma entegre olunması sağlanmaktadır. Öğrencilerin haftada 20 saate kadar yarı zamanlarda işlerde çalışması mümkündür ve öğrencilerin çalışması Norveç eğitim sistemi kapsamında, çalışma yoluyla öğrencilerin sorumluluk bilincinin oluşması ve kendi geçimlerini sağlaması bakımından önemli bir nokta olarak değerlendirilmektedir.

Norveç'te Lisans Eğitimi için En İyi Üniversitler Nelerdir?

Norveç'te Lisans Eğitimi için En İyi Üniversitler Nelerdir?
Norveç'te Lisans Eğitimi için En İyi Üniversitler Nelerdir?

Norveç’te lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için en iyi üniversiteler aşağıda listelenmiştir.

 • Oslo Üniversitesi
 • Bergen Üniversitesi
 • Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
 • Tromso Norveç Arktik Üniversitesi
 • Stavanger Üniversitesi

2022 yılına ait QS Dünya Üniversiteler Sıralamasında Norveç üniversiteleri arasından 4 kurum, listede yer almaktadır.

Norveç'te Öğrencilerin Yaşam Masrafları Nasıldır?

Norveç’te öğrencilerin yaşam masrafları aylık ortalama 800 ile 1.400 euro arasındadır.

Norveç’te ortalama barınma masrafları 300 ile 700 euro ile toplam aylık maliyet içerisindeki en büyük kalemdir. Ulaşım masrafları aylık 55 ile 72 euro arasında iken, diğer giderler ile sosyal akitivelere ayrılan para 100 ile 170 euro arasında değişir. Norveç’te eğitim gören öğrenciler ayda ortalama 250 ile 400 euro arasında yemek ve gıda harcaması yapmaktadır. Tüm masraf kalemleri değerlendirildiğinde, bir öğrencinin Norveç’te yaşam için gerekli aylık masrafı yaklaşık 1.100 euro, yani 20.000 Türk lirası olmaktadır.

Norveç Öğrenci Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Norveç öğrenci çalışma izni, öğrenci izni ile birlikte doğrudan verilmektedir. Okul dönemlerinde öğrencilerin haftada 20 saate kadar yarı zamanlı çalışmaları durumunda veya uzaktan çalışma yapılıyorsa, ek bir çalışma izni alınmasına gerek yoktur. Tatillerde tam zamanlı işlerde çalışmak mümkündür.

Erasmus Eğitimi için Norveç Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

Erasmus eğitimi için Norveç öğrenci vizesi Norveç’te bir Erasmus programına başvurulması ve kabul alınması durumunda alınabilmektedir.

Türkiye’den yapılacak Norveç Erasmus vizesi başvurularında, arasında kabul mektubu ile önceki eğitim belgelerinin de bulunduğu Norveç Erasmus vizesi başvurusu için gerekli belgeleri toplanmalıdır. Online olarak başvuru formu doldurulduktan ve vize başvuru ücreti ödendikten sonra, aracı kurum vize merkezinden randevu alarak biyometrik bilgilerin kaydı ve evrakların teslimi gerçekleştirilir. Başvuru işlemlerinin tamamlanması ile başvuru değerlendirmeye alınır.

Dil Eğitimi için Norveç Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

Dil eğitimi için Norveç öğrenci vizesi Norveç’te bir dil okuluna kayıt yaptırılması üzerine alınabilmektedir.

Norveç’te dil eğitimi alabilmek için yapılan vize başvurularında, https://www.udi.no/en/ internet sitesinden vize başvuru formunu eksiksiz doldurmak, vize ücretini yatırmak, VFS Global internet sitesi üzerinden en uygun gün ve saate vize randevusu almak, randevu günü gerekli tüm belgelerle birlikte VFS Global vize merkezine gitmek gereklidir. VFS Global randevusunda biyometri bilgilerinin ve gerekli evrakların alınması ile başvuru tamamlanarak Norveç dil kursu vizesi için uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla Konsolosluğa iletilmektedir.

Norveç'te Dil Eğitimi için En İyi Okullar Nelerdir?

Norveç’te dil eğitimi için en iyi okullar listelenmiştir.

 • Language Champ AS
 • Influent: Private Norwegian Lessons
 • International School of Stavanger
 • AAC Global
 • Berlitz
 • Oslo English Academy
 • SLS Norge
 • Lingu
 • Birralee International School Trondheim

Norveççe dışında, İngilizce başta olmak üzere çok sayıda Avrupa dili eğitimi almak için Norveç dil okulu tercih edilerek, Norveç’te bir süre yaşamak ve ülkeyi deneyimlemek de mümkündür.

Norveç Eğitim Danışmanlığı Nereden Alınır?

Norveç eğitim danışmanlığı; dil okulu, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için danışmanlık hizmeti sunan Vizem.net üzerinden alınabilmektedir.

Norveç yurt dışı eğitim danışmanlığı Vizem.net uzman kadrosu tarafından eğitim kurumu ile yazışmalardan başlayarak, denklik işlemleri, kayıt yapılması gibi aşamalar dahil tüm süreç için verilmektedir.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Paylaş: