Norveç Vizesi için Davet Mektubu

Norveç Vize Davet Mektubu ve Davetiye Vizesi

Norveç vize davet mektubu; Norveç’te bulunan aile üyesini veya akrabayı, arkadaşı, bir işletme ya da bir kuruluşu ziyaret etmek amacıyla Norveç’e seyahat edecek bireylerin vize başvurularında sunmaları gereken mektuptur.

Norveç vize davet mektubu, Norveç’e seyahat etmeyi planlayan kişinin ziyaret edeceği kişi veya kuruluş tarafından yazılmış olmalıdır.

Norveç’e kültürel etkinliklere katılım, ticari, sportif aktivite, araştırma ve eğitim ya da aile ve arkadaş ziyareti gibi amaçlarla yapılacak kısa süreli gezilerde vize başvurusu yaparken Norveç vize başvurusu için gerekli evraklar arasında davet mektubu da ibraz edilmektedir.

Norveç davetiyeli vize başvurusu için: 0850 241 1868

Kimlerin Norveç Vize Başvurusunda Davetiye Sunması Gereklidir?

Norveç vize başvurularında davetiye sunması gereken kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Turistik amaçla Norveç’e ziyaret gerçekleştirecek ve Norveç’te ikamet eden birinin evinde kalacak olan kişiler
 • Norveç’e aile, akraba veya arkadaş ziyareti gerçekleştirecek ve Norveç’te ikamet eden aile, akraba veya arkadaşın evinde konaklayacak kişiler
 • Norveç’e iş amacıyla seyahat eden ve bir işyeri ya da ticari kuruluş tarafından davet edilen kişiler
 • Norveç’te kültürel etkinliklere katılmak için seyahat gerçekleştirecek kişiler
 • Norveç’e bilimsel araştırma ve eğitim amaçlarıyla ziyaret gerçekleştirecek kişilerin
 • Norveç’i dini toplantılar ya da etkinlikler için ziyaret edecek kişiler
 • Norveç’e spor müsabakaları veya spor etkinlikleri için gidecek olan kişiler
 • Norveç’i siyasi konferanslar veya faaliyetler için ziyaret eden kişiler
 • Norveç’e siyasi bir heyet üyesi olarak resmi bir sebeple davet edilen kişiler

Norveç Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Norveç vizesi için davet mektubu, Norveç Ankara Büyükelçiliği tarafından form şeklinde talep edilmektedir. Elçilik, hazır davet formu istediği için vize başvuru sahibinin Norveç’te ziyaret edecek olduğu kişi veya kuruluşun doğrudan davet formunu doldurması yeterlidir.

Davet mektubunun, vize başvuru sahibinin ziyaret edecek olduğu kişi veya kurum tarafından imzalı olarak hazırlanmış olması ve orijinal olarak sunulması gerekmektedir.

Norveç vize davet mektubu Norveççe veya İngilizce dillerinde hazırlanmalıdır. Norveç’e birlikte seyahat edilecek olsa dahi, vize başvurusu yapacak olan her birey için ayrı bir davet formunun doldurulması gerekmektedir. Norveç vize davet mektubunun, başvuru esnasında vize evrakı ve seyahat dökümanlarıyla birlikte konsolosluğa ibraz edilmesi gerekmektedir.

Norveç vize başvurularında davet formunda veya mektubunda istenen bilgiler vize türüne göre değişiklik göstermektedir.

Norveç vize daveti için istenen temel bilgiler; davet eden ve davet edilen kişinin kimlik bilgileri, ziyaretin nedeni, gidiş-dönüş tarihine dair ayrıntılı bilgiler, ziyaretin mali olarak nasıl karşılanacağına dair bilgiler, Norveç’te konaklanacak yere dair bilgi ve davet eden kişi ve davet edilen kişinin ilişkisine dair bilgilerdir.

Norveç davet formunun görseli aşağıda paylaşılmıştır.

Norveç Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?
Norveç Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?
Norveç Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır 2
Norveç Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır 2

Hangi Norveç Vize Türleri için Davet Mektubu Gereklidir?

Davet mektubu ibraz edilmesini gerektiren Norveç vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Norveç ticari vizesi
 • Norveç kültürel ve sportif etkinlik vizesi
 • Norveç aile ve arkadaş ziyareti vizesi
 • Norveç AB eğitim ve araştırma vizesi

Norveç Ticari Vize Davet Mektubu

Norveç ticari vize davet mektubu, davet edilecek kişinin aralarında ortaklık veya iş ilişkisinin bulunduğu Norveç’te bulunan bir işletme veya kuruluş tarafından yazılabilmektedir. Norveç’ten davet gönderen şirketin başvuru sahibinin ziyaret amacını ve tarihlerini açıklayan ve konaklama maliyetinin kim tarafından karşılanacağını belirten destekleyici bir mektup yazması gerekir.

Norveç ticari vize davet mektubunda olması gereken bilgiler; davet eden kişinin tam adı, ziyaret nedenine dair detaylı açıklama, ziyaret tarihi, davet eden işletmenin/kuruluşun adı ve organizasyon numarası, davet edilen kişi ve şirket/kuruluş arasındaki ilişkiye dair detaylı bilgi ve eğer seyahat davet eden işletme veya kuruluş tarafından karşılanıyorsa bu duruma dair bilgi şeklinde sıralanabilir.

Davet eden işletme veya kuruluş Norveç vize başvurusu yapan kişiye ayrıca mali teminat vermek isterse, teminat formu da doldurmalıdır.

Norveç Kültürel Etkinlik Vizesi için Davet Mektubu

Norveç’teki bir kültürel etkinliğe katılmak amacıyla yapılan vize başvurularında kültürel etkinliğin organizatörü tarafından yazılmış davet mektubu veya kültür hizmeti sağlayıcısı tarafından akdedilen sözleşme sunulabilir.

Kültürel etkinlikler için sunulacak davet mektubunda; davetli kişinin kalış amacı ve süresine dair bilgi, davet eden taraf ile davetli arasındaki işbirliğine ilişkin ayrıntılar, konaklama bedelini kimin karşılayacağına dair bilgi, davetiyeyi imzalayan kişinin iletişim bilgileri ve görev bilgisi bulunmalıdır. Davetiyede mutlaka tarih ve imza bulunmalıdır.

Norveç’teki spor etkinliklerine katılabilmek için vize başvurusunda spor kulübünden ya da spor federasyonundan spor etkinliğine katılımı onaylayan bir davetiye alınması gereklidir.

Norveç spor etkinliği davetiyesi; davet eden kişinin imzasını, yazılan tarihi, spor müsabakasının seviyesi hakkında ayrıntıları, davet edilen kişinin kalış amacı ve süresine dair bilgileri, davet eden taraf ile davetli arasındaki işbirliğine ilişkin ayrıntıları, konaklama ücretinin nasıl karşılanacağına dair bilgiyi, davetiyeyi imzalayan kişinin iletişim ve görev bilgisini içermelidir. Norveç vize başvurusunda spor etkinliği davetiyesi ile birlikte bir Türk spor kulübü veya bir spor federasyonundan alınan destekleyici belgeler sunulmalıdır.

Norveç Aile Ziyareti Vize Davetiyesi

Norveç’e ziyaret amaçlı seyahat etmeyi planlayan kişilerin Norveç’te ikamet eden biyolojik aile bireyleri, eşleri/nişanlıları ya da erkek veya kız arkadaşları, bu kişiler için aile ziyareti vize davetiyesi yazabilir.

Norveç aile ziyareti davet mektubunda olması gereken bilgiler; tarih, imza, davet nedeni hakkında detaylı bilgi, gerçekleşecek ziyaretin tarihi, daveti gerçekleştiren kişi hakkında adres ve meslek bilgileri, davet eden ve davet edilen arasındaki ilişkiye dair bilgi ve davet eden kişinin davet edilen kişiye seyahat için mali teminat verip vermediğine dair bilgi olarak sıralanabilir.

Davet mektubu içerisinde belirtilen bilgilerin gerekli ek belgelerle kanıtlanması vize sonucunun olumlu olması için gereklidir. Davet eden kişi ile davet edilen başvuru sahibi arasındaki akrabalık ilişkisi, e-devlet sisteminden veya nüfus müdürlüklerinden alınan QR kodlu Norveç vizesi için nüfus kayıt örneği ile kanıtlanmalıdır.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: