Norveç Oturum İzni

Norveç Oturma İzni Türleri ve 2022 Başvuru İşlemleri

Norveç’te 90 günden fazla süreyle ikamet etmeyi planlayan tüm yabancı uyruklu kişilerin Norveç’e giriş yapmadan önce alması gereken izin türüne Norveç oturma izni denmektedir.

Norveç oturum izni ile çalışma, eğitim alma, aile üyesinin ve partnerinin yanına yerleşme ve iş kurma gibi amaçlar doğrultusunda Norveç’te ikamet etmek mümkün olmaktadır. Norveç oturum izni hamili olan kişiler, izin süresinin geçerliliği boyunca yasal olarak Norveç’te ikamet edebilmektedir.

Vizem.net çalışma, eğitim, yatırım ve aile birleşimi gibi amaçlar ile Norveç'e taşınmak isteyen kişilerin vize ve oturum izni başvuruları için gerekli tüm işlemlerin takibini uzman ülke danışmanları ile yürüten akredite kuruluştur.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Norveç Oturma İzni Şartları Nedir?

Norveç oturum alma şartları, hangi amaçla Norveç oturum iznine başvurulacağına göre farklılık göstermektedir. Eğitim yoluyla Norveç oturma iznine başvuracak öğrencilerin Norveç’te eğitim alınacak kurumdan davetiye ve kabul mektubu alması gerekmektedir. Çalışma yoluyla Norveç oturma iznine başvuracak kişilerin Norveç’te çalışacakları şirket ya da kurumdan çalışma yazısı ve davet mektubunu alması şarttır. Aile birleşimi amacıyla Norveç oturum iznine başvuracak bireylerin yasal olarak Norveç’te ikamet eden aile üyelerinden davet yazısı, pasaport ve oturum izni gibi evrakların sunulması gerekmektedir. Norveç oturma izni şartlarının başında başvuru sahibinin geçerli bir pasaporta sahip olması gelmektedir.

Norveç Oturum İzni Türleri Nelerdir?

Norveç oturum izni türleri aşağıda verilmiştir.

 • Norveç geçici oturum izni: Norveç oturum iznini ilk defa alacak yabancı uyruklulara 1 ila 3 yıl arasında düzenlenen oturum izni türüdür. Norveç geçici oturum izni genellikle çalışma, eğitim ve aile birleşimi yoluyla verilmektedir.
 • Norveç kalıcı oturum izni: Norveç geçici oturum izni ile son 3 yıl boyunca Norveç’te ikamet eden kişilerin başvurabildiği oturum izni türüdür. Norveç kalıcı oturum izni için düzenlenenen kartın her 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Norveç Oturum İzni Hangi Vize Türleri ile Alınabilir?

Norveç oturum izninin alınabildiği vize türleri aşağıda verilmiştir.

 • Norveç öğrenci vizesi
 • Norveç çalışma vizesi
 • Norveç yatırımcı vizesi
 • Norveç aile birleşimi vizesi
 • Norveç evlilik vizesi

Öğrenci Vizesi ile Norveç Oturma İzni Nasıl Alınır?

Norveç’te bulunan eğitim kurumlarına kayıt yaptırarak eğitim almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların alması gereken vize türü Norveç öğrenci vizesidir. Norveç’te faaliyet gösteren eğitim kurumlarına eğitim ücretini ödeyerek kayıt yaptıran ve davet mektubu alan yabancı uyruklu kişilerin Norveç’te eğitim alabilmesi için Norveç öğrenci vizesi düzenlenmektedir.

Norveç öğrenci vizesi alabilmek için başvuru sahibine ait geçerli bir pasaportun olması, Norveç’teki eğitim kurumuna kayıt ücretinin ödenmesi, vize başvurusu için eğitim kurumundan davetiye yazısının alınması ve diğer vize başvuru evraklarının hazırlanması gerekmektedir.

Norveç öğrenci vize başvurusu kabul edilen kişilere öğrenim süresi boyunca Norveç’te oturma hakkı verilmektedir. Norveç öğrenci vizesi için düzenlenen süre, öğrenim görülecek süre ile uyumlu olmaktadır. Norveç öğrenci vizesi ile Norveç’e gelen yabancı uyruklu kişiler 90 günden uzun süre ile eğitim alacağı durumlarda Norveç öğrenci oturma iznine başvurmalıdır.

Norveç öğrenci oturma izni hamili olan kişiler, Norveç’te yasal olarak eğitim alma ve ikamet etme hakkına sahip olmaktadır ve aynı zamanda diğer Schengen bölgesi ülkelerine başka bir vizeye ihtiyaç duymadan giriş yapabilmektedir.

Norveç'te Oturma ve Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Norveç çalışma vizesi, Norveç’teki kurum ve şirketlerde yasal yollarla çalışmak için gerekli olan vize türüne denmektedir. Norveç oturma ve çalışma izni, 90 günden uzun süre ile Norveç’te çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin başvurması gereken vize türüdür. Norveç çalışma vizesi hamili olan kişilere, vize geçerlilik süresi boyunca Norveç’te ikamet etme ve çalışma hakkı sağlanmaktadır.

Norveç çalışma vizesine başvuru yapabilmek için, vize başvuru sahibinin Norveç’te bulunan bir işverenden geçerli bir iş teklifi alması gerekmektedir. Norveç çalışma vizesine başvuru yaparken geçerli bir pasaport, vize başvuru formu, biyometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, işveren davetiye mektubu, konaklama belgeleri ve ulaşım rezervasyonları gibi evrakların hazırlanması gerekmektedir.

Norveç çalışma vizesi için yaptığı başvuru kabul edilen yabancı uyruklu kişilere genel olarak ilk aşamada 1 yıllık çalışma izni düzenlenmektedir. Norveç çalışma ve oturum izin süresi dolan kişilere, belli kriterlerin karşılanması durumunda 2 yıl daha uzatma hakkı sağlanmaktadır. Norveç çalışma ve oturum izninin geçerlilik süresi dolmuş kişilerin gerekli koşulları sağlaması durumunda 3 yılın sonunda (bazı durumlarda 5 yılın sonunda) Norveç kalıcı oturum izni verilebilmektedir.

Yatırımcı Vizesi ile Norveç'te Oturma İzni Nasıl Alınır?

Yatırım yapma yoluyla Norveç’te ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin alması gereken vize türüne Norveç yatırımcı vizesi denmektedir. Norveç yatırımcı vizesi, Norveç’te şirket kuran ve işleten kişiler ile bu kişilerin eş ve çocuklarına verilen uzun süreli (D tipi) bir Norveç vize türüdür.

Norveç yatırımcı vizesine sahip olan yabancı uyruklu kişilere, vize geçerlilik süresi boyunca Norveç’te ikamet etme ve kendi şirketinde çalışma hakkı verilmektedir. Norveç yatırımcı vizesi ile oturma izni ilk olarak 2 yıl için düzenlenmektedir ve geçerlilik süresinin bitmesi ile gerekli kriterlerin sağlanması durumunda kalıcı oturum izni başvurusu yapılabilmektedir. Norveç yatırımcı vizesi ile diğer Schengen üye ülkelerine başka bir vizeye ihtiyaç duymadan giriş yapılabilmektedir.

Aile Birleşimi Vizesi ile Norveç'te Oturma İzni Nasıl Alınır?

Norveç’te yasal yollarla ikamet eden aile bireyi bulunan yabancı uyruklu kişilerin, aile bireylerinin yanına gelebilmesi için alınması gereken vize türü Norveç aile birleşimi vizesidir. Norveç aile birleşimi vizesi, 90 günden uzun süre ile Norveç’te ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişiler için düzenlenen uzun süreli (D tipi) bir Norveç vizesidir.

Norveç vatandaşı bir kişinin eşi veya kayıtlı partneri, 18 yaşından küçük çocukları ve özel durumlarda 18 yaşından büyük çocukları ya da ebeveynlerinin aile birleşimi yoluyla Norveç oturum izni alması mümkün olmaktadır.

Norveç’te eşi, kayıtlı partneri, çocukları, ebeveynleri, kardeşleri bulunan yabancı uyruklu kişilerin aile birleşimi yoluyla Norveç’te oturma izni kolay olurken diğer aile bireylerinin aile birleşimi oturum izni alması zor olmaktadır. Birinci dereceden aile bireyi olmayan kişilerle aile birleşimi amacıyla Norveç oturum iznine başvuru yapan kişiler için değerlendirmeyi Norveç Göçmen Bürosu yapmaktadır ve vize başvurusu için kanıt ve gerekçelerin sunulması gerekmektedir.

Evlilik Vizesi ile Norveç Oturum İzni Nasıl Alınır?

Norveç’te evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin alması gereken vize türüne Norveç evlilik vizesi denmektedir. Norveç vatandaşı olan ve olmayan yabancı uyruklu kişilerin Norveç’te evlenmek istemesi ile yabancı uyruklu kişiye Norveç evlilik vizesi düzenlenmektedir. Evlenecek kişilerden birinin Norveç vatandaşı olması ve çiftin evlendikten sonra Norveç’te yaşamak istemesi durumunda Norveç nişanlı oturum iznine başvurarak Norveç’te evlenmek mümkün olmaktadır.

Norveç'e evlenmek için gelip evlilik sonrasında Norveç’te ikamet etmek isteyen kişilere Norveç evlilik oturum izni verilmektedir. Norveç’te yaşayan erkek arkadaşı ya da kız arkadaşı ile evlilik olmadan ikamet etmek isteyen kişilere Norveç evlilik vizesi verilmemektedir.

Norveç Oturma Vizesi Başvurusu Nereye Yapılır?

Norveç oturma vizesi başvurusu, Türkiye’de yetkilendirilmiş aracı kurum olan VFS Global üzerinden şahsen veya akredite vize acenteleri ile yapılmaktadır.

VFS Global, Norveç oturma vizesi için vize başvuru merkezi olarak görev yapmaktadır. Vize başvurusu için başvuru sahiplerine ait pasaport, vize başvuru evrakları ve parmak izi ile fotoğraf gibi biyometri bilgileri VFS Global’de teslim alınır ve Norveç Ankara Büyükelçiliği’ne iletilir. Norveç vize başvurularında aracı kurum olan VFS Global’in değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır ve tüm yetki Norveç Ankara Büyükelçiliği’ne aittir.

Kimler Türkiye'den Norveç Oturum İzni Başvurusu Yapabilir?

Türkiye'den Norveç'e oturma izni başvurusu yapabilmek için Türkiye vatandaşı olma şartı veya Türkiye'de oturma iznine sahip olma şartı aranmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Norveç oturum izni başvurularını Ankara, İstanbul, Antalya veya İzmir'de bulunan yetkilendirilmiş vize başvuru merkezlerine yapabilmektedir. Ankara Norveç Büyükelçiliği Norveç oturum izni başvurusu kabul etmemektedir.

Suriye vatandaşları ve Türkiye'de yasal olarak en az 6 ay kalmış üçüncü ülke vatandaşları, ikamet izni başvurularını Ankara, İstanbul, Antalya veya İzmir'deki VFS Global başvuru merkezine yapabilmektedir.

Norveç Oturma Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Norveç oturma vizesi başvurularında izlenmesi gereken adımlar bulunmaktadır. Norveç oturma vizesi başvurularında ilk olarak hangi amaçla oturma vizesine başvurulacağı tespit edilmelidir. Başvurulacak oturum izni türüne göre Norveç oturma vizesi başvuru evrakları hazırlanmalı ve vize başvuru formu doldurulmalıdır. Norveç oturma vizesi için başvuru formu Norveç Göçmen Bürosu’nun internet sitesi olan https://www.udi.no/en/ adresi üzerinden doldurulmaktadır. Norveç oturma vizesi başvuru ücreti https://www.udi.no/en/ adresi üzerinden online olarak ödenmektedir.

Norveç oturma vizesi başvurusu için vize başvuru merkezi olan VFS Global’den online olarak randevu alınmaktadır. Hazırlanmış olan Norveç oturma vizesi başvuru evrakları, randevu tarihinde VFS Global’e teslim edilmektedir. Randevu tarihinde başvuru sahibinden parmak izi alınarak biyometri bilgileri tamamlanmaktadır.

Gerçekleştirilen Norveç oturma vizesi başvuruları, VFS Global tarafından Norveç Ankara Büyükelçiliği’ne iletilmektedir. Vize başvurularını değerlendirme ve karara bağlama yetkisi Norveç Ankara Büyükelçiliği’ne aittir. Vize başvurusunun sonuçlanması ile vize başvuru sahibi ile irtibata geçilmektedir ve vize başvuru sahibi pasaportunu VFS Global’den şahsen teslim almaktadır.

Norveç'te Oturma İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Norveç’te oturma izni almak için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Başvuru sahibine ait son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş geçerli pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir ve varsa eski vizelerin fotokopileri eklenmelidir.
 • Norveç oturma izni başvuru formu: https://www.udi.no/formsadresinde yer alan online vize başvuru formunun vize başvuru sahibine ait bilgilerle doldurulması gerekmektedir.
 • İmza formu: Vize başvuru formunun online olarak doldurulması sonucunda vize başvuru sahibine gönderilen e-mail’de yer alan belgenin çıktı alınarak imzalanması ve vize başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Norveç oturma izni vize başvurusu için ödenen vize harcına dair dekontun sunulması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: 35x45 mm ölçülerinde beyaz arka plana sahip 1 adet biyometrik fotoğrafın teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Konaklama kanıtı: Başvurulan vize süresi boyunca Norveç’te nerede ikamet edileceğini gösteren kira sözleşmesi veya otel rezervasyonu gibi konaklamaya dair kanıt belgeleri sunulmalıdır.
 • Maddi yeterlilik kanıtı: Vize başvuru sahibinin Norveç’teki yaşam masraflarını karşılayabilecek düzeyde gelirinin olduğunu kanıtlayan maaş bordrosu, iş sözleşmesi veya kira sözleşmesi gibi evrakların sunulması gerekmektedir.
 • Banka hesap özeti: Vize başvuru sahibinin adına kayıtlı banka hesabındaki hareketleri gösteren banka hesap özeti, banka tarafından kaşeli ve imzalı bir şekilde sunulmalıdır.
 • UDI kontrol listesi: Norveç oturma izni başvurusu için gerekli evrakların listelendiği belgenin çıktı alınarak hazır olan evrakların işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Vekaletname formu: Başvuruyu, başvuru sahibi adına Norveç’te ikamet eden bir kişinin yapması halinde vekaletname formu gerekmektedir.

Norveç oturma izni başvurusu için yukarıda paylaşılan gerekli evraklar standart evraklardır ve oturma izni türüne göre farklılıklar olabilmektedir.

Norveç Oturma İzni Ücreti Ne Kadardır?

Norveç oturma izni ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Vize türü18 yaşından büyük başvuru sahipleri için ücret18 yaşından küçük başvuru sahipleri için ücret
Norveç aile birleşimi oturma izni10.500 NOKÜcretsiz
Norveç çalışma ve oturma izni6.300 NOK-
Norveç eğitim oturma izni5.900 NOKÜcretsiz
Norveç Au Pair oturma izni9.100 NOK-

Norveç Oturum Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Norveç oturum vizesi sonuçlanma süresi, başvurulan oturum vizesi türüne göre farklılık göstermektedir. Norveç çalışma vizesi başvuruları ortalama 7- 8 ay içerisinde; Norveç aile birleşimi vizesi başvuruları ortalama 18 ay içerisinde ve Norveç öğrenci vizesi başvuruları ortalama 3- 4 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Norveç Yaşama İzni Ne Kadar Süre için Verilir?

Norveç yaşama izni, başvuru sahibine ait iş sözleşmesi ya da eğitim anlaşması gibi davetiyelerde yer alan süreye bağlı olarak 1 ila 3 yıl arasında düzenlenmektedir. Norveç yaşama izni için onaylanan süreye Norveç Göçmen Bürosu karar vermektedir.

Norveç Oturum İzni Süresi Uzatılabilir Mi?

Evet, Norveç oturum izni süresi uzatılabilmektedir. Aile birleşimi, çalışma veya eğitim yoluyla alınan Norveç oturum izni süresinin sonuna gelindiğinde gerekli şartların taşınması halinde Norveç oturum izninin süresini uzatmak için başvuru yapılabilmektedir.

Norveç Daimi Oturma İzni Şartları Nelerdir?

Norveç daimi oturma izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Norveç daimi oturma izni başvuru ücretinin online olarak ödenmesi gerekmektedir.
 • Norveç daimi oturma izni başvurusundan önceki son 3 yılda kesintisiz olarak Norveç’te ikamet edildiğinin kanıtlanması gerekmektedir.
 • Norveç’te geçici oturum iznine sahip olmak için gerekçe gösterilen aile birleşimi, çalışma veya eğitim gibi sebeplerin devam ediyor nitelikte olması gerekmektedir.
 • Norveç daimi oturma iznine başvurabilmek için Norveç geçici oturum izninin geçerlilik süresinin devam ediyor olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin yeterli düzeyde finansal varlığa sahip olduğunu kanıtlaması ve son 12 aylık süreçte Norveç’ten herhangi bir sosyal yardım veya destek almadığını kanıtlaması gerekmektedir. Norveç’te sosyal yardım ve destek alan kişilere Norveç daimi oturma izni hakkı verilmemektedir.
 • Başvuru sahibinin herhangi bir suç unsuruna karışmaması ve geçici oturum izni ihlali yapmamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Norveç dili ve sosyal bilgiler eğitimini tamamlamış olması ve değerlendirme sınavlarını geçmiş olması gerekmektedir. Bu şart 16- 67 yaş arasında olan başvuru sahipleri için geçerlidir.

Norveç Kalıcı Oturma İzni Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Norveç kalıcı oturma izni başvuruları için Norveç’teki yetkili makamlardan randevu almak uzun sürebilmektedir. Norveç kalıcı oturma izni başvurularının, mevcut geçici oturma izni süresi bitmeden önceki 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Norveç kalıcı oturma izni başvurularında mevcut geçici oturma izni kartı teslim edilmektedir. Zamanında yapılan başvurularda mevcut geçici oturma izin kartının başvuru sahibinde olmaması herhangi bir yasal problem oluşturmamaktadır ve bu başvuru sürecinde kişiler Norveç’te ikamet edebilmektedir.

Norveç geçici oturma izin süresinin bitmesine 3 aydan fazla kalan kişiler Norveç kalıcı oturma iznine başvuru yapamamaktadır. Norveç kalıcı oturma izin başvurusu reddedilen kişiler için gerekli kriterlerin karşılanması durumunda geçici oturma izni tekrar verilebilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Norveç oturma vizesi başvuruları ve oturum izni ile ilgili olarak merkezimize en çok sorulan sorular ve cevapları aşağıda verilmiştir.

Norveç Oturma İzni Hamiline Hangi Hakları Sağlar?

Norveç oturma izninin hamiline sağladığı haklar aşağıda verilmiştir.

 • Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerine vizesiz seyahat etme hakkı
 • Norveç’te çalışma hakkı
 • Norveç’te eğitim görme hakkı
 • Norveç’te sağlık sistemine ve hizmetlerine erişim hakkı
 • İşin kaybedilmesi durumunda işsizlik ödeneği alma hakkı
 • Aile bireylerini Norveç’e getirme hakkı
 • Gerekli kriterlerin karşılandığı durumlarda Norveç vatandaşlığına başvuru yapma hakkı

Norveç’te Oturma İzni ile Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Norveç, Avrupa Birliği’ne üye değildir ancak Schengen Bölgesi’ne üyedir. Norveç, Avrupa Birliği’ne girmemiştir, ancak Schengen Bölgesi’ne üyelik anlaşmasını 19 Aralık 1996 tarihinde imzalamış ve Schengen ülkesi olmuştur.

Norveç’te oturma izni olan kişiler, 26 Schengen üye ülkesini vizesiz ziyaret edebilmektedir. Schengen Bölgesi’ne üye olan ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır.

Norveç Oturum İzni Alanlar Ne Zaman Vatandaşlık Başvurusu Yapabilir?

Norveç oturum izni alanlar, belirli kriterlerin karşılanması durumunda Norveç vatandaşlığı ve oturma izni için başvuru yapabilmektedir. Norveç vatandaşlık başvurusu yapabilmek için başvurudan önceki son 11 yıl içerisinde en az 8 yıl boyunca geçerli bir oturum izni ile Norveç’te ikamet edilmesi şartı aranmaktadır.

Norveç vatandaşlık başvurularında gerekli kriterlerin sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve vatandaşlık başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Norveç vatandaşlığı başvurularında kişinin geçerli bir pasaporta sahip olması, gelecekte Norveç’te yaşamaya devam etme niyeti taşıması, Norveççe dil yeterlilik sınavını ve sosyal bilgiler sınavını geçmesi, adli sicilinin temiz olması ve oturum izni ile Norveç’te bulunduğu sürede herhangi bir suça karışmamış olması gerekmektedir.

Norveç Oturma İzni Almak Zor Mudur?

Norveç oturma izni başvurusu için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması, gerekli şartların karşılanması ve tüm başvuru sürecinin doğru yürütülmesi durumunda Norveç oturma izni almak zor olmamaktadır.

Türkiye'den yapılan vize başvurularında en yüksek onay oranına sahip akredite acente olan Vizem.net Norveç oturma vizesi başvuru ve takip işlemlerinde danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Norveç’te Ev Alarak Oturma İzni Alınabilir Mi?

Hayır, Norveç’te ev alarak oturma izni almak mümkün değildir. Norveç oturma izni alabilmek için Norveç’te çalışma, eğitim görme, aile birleşimi ya da iltica gibi gerekçelerin olması gerekmektedir.

Erasmus Vizesi ile Norveç Oturum İzni Alınabilir Mi?

Erasmus programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve eğitim görevlilerinin eğitimlerine yurt dışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları ve yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Erasmus programı kapsamında Norveç’e gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alması gereken vize türü Norveç Erasmus vizesidir.

Norveç’te Erasmus programına katılacak kişilerin Norveç’teki eğitim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir. Erasmus faaliyeti 90 günden uzun süre ile gerçekleştiği için Norveç Erasmus vizesi, uzun süreli (D tipi) vize kategorisinde değerlendirilmektedir. Norveç Erasmus vize başvurularında Norveç’teki eğitim kurumu ile Erasmus anlaşmasının yapılması, gerekli vize başvuru evrakların hazırlanması, vize başvuru merkezinden randevu alınması ve randevu tarihinde evrakların teslim edilmesi ile başvuru süreci tamamlanmaktadır.

Norveç Erasmus vize başvurusu kabul edilen öğrencilere, yapılan Erasmus anlaşması süresi kapsamında oturum izni düzenlenmektedir. Norveç Erasmus vizesi, Norveç öğrenci vizesinin bir alt kategorisi olarak değerlendirilmektedir ve hamillerine vize geçerlilik süresince Norveç’te eğitim görme ve ikamet hakkı sağlamaktadır. Norveç Erasmus vizesi ile kalıcı oturum hakkına sahip olunamamaktadır.

İltica Yoluyla Norveç Oturum İzni Alınabilir Mi?

Evet, iltica yoluyla Norveç oturum izni alınabilmektedir. İnsanların vatandaşı olduğu ülkenin dışında başka bir ülke tarafından sunulan sığınma hakkına iltica denmektedir. Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişiye mülteci denmektedir.

İltica başvurusu kabul edilen kişilere Norveç oturma izni verilmektedir. Norveç iltica başvuruları, uluslararası sığınma ve Norveç hukukuna göre değerlendirilmektedir.

Norveç'te Sanatçılara Oturma İzni ve Hibe Veriliyor Mu?

Norveç'te Sanatçılara Oturma İzni ve Hibe Veriliyor Mu?
Norveç'te Sanatçılara Oturma İzni ve Hibe Veriliyor Mu?

Norveç’te sanatçılara oturma izni ve hibe verilmesi mümkün olmaktadır. Norveç’te bulunan Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) isimli kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından yürütülen program kapsamında sanatçılara oturma izni verilebilmektedir. Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) organizasyonu bir devlet programı değildir.

Program kapsamında profesyonel sanatçılar, tasarımcılar ve mimarlar 2023 yılında 3 aylığına Norveç’te konaklama için başvuru yapabilmektedir. Programa öğrenciler başvuru yapamamaktadır. Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) organizasyonu, Nordic Artists' Center lokasyonunda ücretsiz konaklama imkanı sunmaktadır ve aylık 11.000 NOK hibe ile gidiş dönüş seyahat masrafları için 5.000 NOK vermektedir.

Paylaş: