Norveç Vizesi için Gerekli Evraklar

Norveç Vizesi için Gerekli Evraklar 2023 Güncellemesi

Lütfen gerekli evrakları görmek istediğiniz vize türü için uygun seçimlerini yapınız. Siz seçim yaptıkça aşağıdaki evrak listesi seçimlerinize göre güncellenecektir.


Standart Başvuru Evrakları

Pasaport
Başvuru sahibinin on yıldan eski olmayan, en az iki boş sayfaya sahip ve planlanan seyahat tarihinin bitiminden itiaberen en az üç ay daha geçerli pasaportunu ve pasaportunun kimlik bilgileri sayfası ile birlikte kullanılmış tüm sayfalarının ve varsa önceki vizeler ile giriş ve çıkış mühürlerinin olduğu sayfalarn fotokopileri sunulmalıdır.
Vize Başvuru Formu
Norveç vize başvuru formu, https://www.udi.no/en/ adresinden çevrimiçi doldurulmalıdır.
UDI Kapak Mektubu
Kapak mekubu, https://www.udi.no/en/ adresinden online başvuru yapıldıktan sonra kayıt olunan mail adresine gönderilmektedir. UDI kapak mektubu ya da imza formu başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.
Biyometrik Fotoğraf
ICAO standartlarına uygun 6 aydan eski olmayan biyometrik fotoğraf ibraz etmesi gerekmektedir. Norveç vizesi için fotoğraf, Norveç Göçmenlik Müdürlüğü tarafıdan öngörülen ebatlarda şekil ve kıyafet kurallarına uygun olmalıdır.
Nüfus Kaydı
Nüfus müdürlüğü ya da e-devletten alınmış QR kodlu tam tekmil nüfus kayıt örneği sunulmalıdır.
Maddi Yeterlilik Kanıtı
Norveç vize başvurusunda bulunacak kişilerin Norveç`te bulunacakları süre boyunca geçimlerini sağlayabilecek finansal kaynağa sahip olduklarına dair banka hesap özeti sunmaları gerekmektedir. Sunulacak banka hesap özeti kaşeli ve imzalı olmalıdır. Gösterilmesi gereken teminat tutarı vize türüne göre farklılık göstermekte olup Norveç vizesi için banka hesap özeti sayfasında detaylı bilgi verilmiştir.
Ulaşım Rezervasyonu
Norveç Krallığı`na seyahat ederken kullanılacak uçak ya da diğer ulaşım araçları için bilet veya rezervasyon bilgilerin sunulması gerekmektedir. Norveç vizesi için ulaşım rezervasyonu vize başvurusu için sunulan diğer belgeler ve seyahat tarihleri ile uyumlu olmalıdır.
Seyahat Sağlık Sigortası
Norveç ve Schengen bölgesinin tamamında geçerli ve teminat, kapsam, geçerlilik süresi gibi hususlarda belirlenen kriterlere uygun Norveç seyahat sağlık sigortası beyan edilmelidir.
Konaklama Belgeleri
Planlanan seyahat süresi boyunca nerede kalıncağını gösteren otel rezervasyonu, kira sözleşmesi ya da diğer konaklama belgelerinin sunulması gerekmektedir. Konaklama tercihine göre hangi belgelerin hazırlanması gerektiği, nasıl hazırlanması gerektiği ve bazı vize türleri için öngörülen şartlar hakkında Norveç vizesi için konaklama belgeleri sayfasında detaylı bilgi paylaşılmıştır.
Vize Harcı Dekontu
Vize harcının ödendiğine dair dekont sunulmalıdır. Norveç vize harcı başvuru yapılacak vize türüne göre farklılık göstermektedir.
UDI Gerekli Evrak Listesi
https://www.udi.no/en/ adresinde başvuru yapılan vize türü için düzenlenen UDI gerekli evrak listesi çıktısı alınarak başvuru sahibi tarafından doldurmalı ve imzalandıktan sonra başvuru dosyasına eklenmelidir.
Muvafakatname
18 yaş altı için Norveç vizesi başvurularında, çocuk ebeveynleri ya da vasileri ile birlikte seyahat etmiyor ya da sadece bir ebeveyni ile birlikte seyahat ediyor ise kendisi ile birlikte seyahat etmeyen ebeveyn ya da ebeveynleri ya da vasisi tarafından hazırlanmış noter tasdikli muvafakatname sunulması gerkemektedir.
Oturum İzni
Türkiye`den vize başvurusunda bulunacak kişi Türk vatandaşı değil ise yabancılar için Norveç vizesi prosedürüne tabi olduğundan Türkiye`de yasal olarak ikamet ettiğine dair oturum iznini sunması gerekmektedir.

Ek Evraklar

Son Varış Noktası Vizesi
Norveç transit vize başvurusunda bulunacak kişilerin Norveç Krallığı`ndaki uluslararası havaalanlarından aktarma yaparak ulaşmayı hedefledikleri ülkeye yasal olarak giriş yapma haklarının olduğunu gösteren belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
Transit Uçak Bileti
Oslo-Gardermoen Havalimanı ya da Norveç Krallığın`da bulunan diğer uluslararası havaalanlarından yapılacak transfere ilişkin uçak bileti ya da rezervasyonu sonulmalıdır.
Seyahat Planı
Başvuru sahibinin Norveç Krallığı`nda kalacağı süre boyunca ne zaman, nerede olacağını gösteren belge sunması gerekmektedir. Bir tur kapsamında Norveç`e gidecek başvuru sahipleri organize edilen gezinin onay belgesini; bireysel olarak seyahat edecek başvuru sahipleri ise seyahat planlarına dair bilgi içeren bilet veya rezervasyon bilgilerini içeren belgeler gibi evrakları Norveç turist vizesi başvuru dosyasına eklemelidir.
Davet Mektubu
Norveç Ankara Büyükelçiliği`ne hitaben başvuru sahibini Norveç`e davet eden kişi ya da kurum tarafından hazırlanmış ve davet beyanı ile birlikte davet amacını ve mümkünse başvuru sahibinin bu davet kapsamındaki seyahat detaylarını içeren davet mektubu sunulmalıdır. Norveç vize davetiyesi, kurallara uygun hazırlanmış olmalıdır.
Sponsor Mektubu
Başvuru sahibinin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılanacak ise Norveç vize sponsor mektubu başvuruya eklenmelidir.
Fuar Katılımları İçin Giriş Kartı ve Katılım Belgeleri
Konferans, seminer, fuar ya da benzeri bir etkinliğe katılım için yapılan ,Norveç ticari vize başvurularında söz konusu etkinliğe ilişkin, etkinlik organizatöründen alınmış katılım veya kayıt belgesi ibraz edilmelidir.
Spor Fedarasyonu veya Klubünden Alınan Destekleyici Belgeler
Norveç`te gerçekleşecek spor etkinliklerine katılmak için başvuru yapan kişilerin ayrıca bağlı olduğu spor kulübü veya spor federasyonundan aldığı destekleyici belgeleri sunması gerekmektedir.
Eğitim Geçmişine İlişkin Belgeler
Başvuru sahibi tamamladığı eğitime ilişkin eğitimin ne kadar süredüğünü, seviyesine ve içeriğini gösteren diploma, transkript, katılım belgesi, sertifika vb. belgeleri teslim etmesi gerekemektedir.
Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler
Önceki işverenden alınan ve başvuru sahibinin çalışma süresini, görevini ve niteliklerinin belirtildiği çalışma sertifikası, barkodlu SGK hizmet dökümü ve iş giriş bildirgesi, mesleki eğitimlerden alınan sertifikalar, mesleki yeterlilik belgeleri vb. başvuru sahibi çalışma geçmişine dair belgeleri ibraz etmelidir.
Özgeçmiş
Başvuru sahibinin eğitim ve çalışma geçmişine ilişkin ayrıntılı bilgi içeren özgeçmiş başvuru dosyasına eklenmelidir.
UDI İş Teklifi Formu
Norveç`te başvuru sahibini istihdam eden işveren tarafından çevrimiçi olarak doldurulmuş UDI iş teklifi formu başvuru dosyasına eklenmelidir.
Ücret Gerekliliklerinin Karşıladığını Gösteren Belgeler
Çalışma amaçlı Norveç vizesi başvurularında başvuru sahibinin Norveç`te istihdam edildiği iş için öngörülen asgari ücret tarifesine uygun şekilde istihdam edildiğine dair kanıt sunulmalıdır.
Şirket Evrakları
Norveç girişimci vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin Norveç`te kurdukları işletme ya da şirkete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Görev Tanımı ve Çalışma Planına İlişkin İşveren Yazısı
Norveç staj vizesi başvurularında başvuru sahibi staj programının süresini ve kapsamını açıklayan yazı Norveç`teki işvereni tarafından düzenlenmiş yazı ibraz edilmelidir.
Staj Onay Belgesi
Başvuru sahibinin öğrenim gördüğü kurum tarafından düzenlenmiş eğitimini ve bu eğitimin bir parçası olarak stajyer pozisyonunundaki rolünü onaylayan staj onay belgesi ibraz edilmelidir.
Au Pair İş Sözleşmesi
Başvuru sahibi ve Norveçli ev sahibi aile tarafından doldurulmuş ve imzalanmış UDI au pair iş sözleşmesi başvuruya eklenmelidir.
Ev Sahibi Ailenin Kurs Sertifikası
Norveç au pair vize başvurularında, Norveçli ev sahibi ailenin e-öğrenme kursunu tamamlandığına dair sertifika ibraz edilmelidir.
Ev Sahibi Ailenin Kimlik Belgeleri
Başvuru sahibini au pair olarak istihdam eden ailenin Norveçli oldularına dair ulusal kimlik belgesi ya da pasaport fotokopileri ibraz edilmelidir.
Kabul Mektubu
Norveç öğrenci vizesi başvuruları için başvuru sahibi Norveç Krallığı`nda eğitim alacağı kurum tarafından düzenlenmiş kabul belgesi sunmalıdır.
Diploma ve Transkript
Başvuru sahibinin en son tamamladığı eğitime ilişkin diploma ve not dökümü sunulmalıdır.
Öğrenim Ücretinin Ödendiğine Dair Belge
Başvuru sahibinin Norveç`e alacağı eğitim için bir ücret ödemesi gerekiyor ise söz konusu öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge ibraz edilmelidir.
Son 6 Aya Ait Banka Hesap Özeti
Norveç iş arama vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin son 6 aya ait kaşeli ve imzalı banka hesap özetlerini sunmaları gerekmektedir.
Tedavi Anlaşması
Norveç tedavi vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin Norveç`te tedavi görecekleri hastaneden aldıkları; öngörülen tedavi süresi ve maliyetini belirten ve hastanın kabul edileceğine dair yazılı tedavi anlaşması sunmalıdır.
Tedavi Masraflarına İlişkin Taahhütname
Başvuru sahibi tedavi masraflarının özel sigorta veya kamu fonlarıyla finanse edileceğini gösteren yazılı bir anlaşma ya da taahhütname, banka garanti mektubu, sigorta poliçesi veya ülke yetkililerden alınmış onay yazısı sunmalıdır.
Tedavi Onay Yazısı
Başvuru sahibinin Norveç Krallığı`nda tedavi göreceği sağlık kurumu tarafından alınmış söz konusu tedavinin Norveç`te ikamet eden hastalarının sağlık hizmetlerine ulaşımını engellemeyeceği ya da herhangi bir şekilde Norveç`te ikamet eden kişilerin aleyhine bir sonuç doğurmayacağına dair onay yazısı sunulmalıdır.

Meslek ve Çalışma Durumuna İlişkin Evraklar

Öğrenci Belgesi
Başvuru sahibinin Türkiye`de eğitimine devam ettiğine dair lisans ve üzeri eğitim programlarına devam edenler için e-devletten; ilkokul ve lise programlarına devam eden öğrenciler için okullarından alınmış öğrenci belgesi sunulmalıdır.
Ticaret Odası Kaydı
Ticaret veya esnaf odasından alınmış kayıt belgesi sunulmalıdır.
Ticaret Sicil Gazetesi
Başvuru sahibinin işvereni olduğu şirket ya da işyerine ait ticaret sicil gazetesi fotokopileri sunulmalıdır. Şirketin kuruluşuna dair TSG sayısı ve gerçekleştiyse unvan değişikliğine dair kaydın bulunduğu sayı da başvuruya eklenmelidir. Başvuru sahibi şirket sahibi veya şirket ortağı ise başvuru sahibinin ismi yer almalıdır.
Vergi Levhası
Başvuru sahibinin işçisi ya da işvereni olduğu şirket ya da işyerine ait geçerli vergi levhası fotokopisi sunulmalıdır.
Faaliyet Belgesi
Başvuru sahibinin işçisi ya da işvereni olduğu şirket ya da işyerinin bağlı olduğu ticaret odasından alınmış ait faaliyet belgesi sunulmalıdır.
İşveren Mektubu
Başvuran kişi çalışan veya şirket sahibi ise şirketin antetli kağıdına yazılmış imzalı ve kaşeli izin onay yazısı sunulmalıdır. İzin onay yazılarının içeriğinde, başvuru sahibinin adı-soyadı ve pasaport numarası bilgileriyle birlikte işe başladığı tarih, seyahat edeceği ülkede kalış süresi, ücretli/ücretsiz izin türü bilgisi, izin yazısı düzenleyen kişinin iletişim bilgisi ve ünvanı gibi bilgiler bulunmalıdır.
SGK İşe Giriş Bildirgesi
Barkodlu, e-devlet üzerinden alınmış işe giriş belgesi sunulmalıdır.
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Barkodlu, e-devlet üzerinden alınmış SGK tescil ve hizmet dökümü sunulmalıdır.
Maaş Bordrosu
Son 3 aya ait kaşeli ve imzalı maaş bordrosu sunulmalıdır.
Emeklilik Belgesi
Barkodlu, e-devlet üzerinden alınmış barkodlu emeklilik belgesi sunulmalıdır.
Emekli Maaş Hesabı Özeti
Başvuru sahibinin, emekli maaş hesabına ait kaşeli ve imzalı banka hesap özeti sunulmalıdır. Hesap özeti son 3 aya ait olmalıdır.
Çiftçilik Belgesi
Başvuru sahibinin bağlı olduğı ziraat odası tarafından verimiş tarımsal faaliyet belgesi/çiftçilik belgesi sunulmalıdır.

Önemli Not

Vize Evrakları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Tüm belgeler İngilizce veya Norveççe dillerine çevrilmelidir.
  • Tüm belgeler, zımbasız ve iğnesiz olmak üzere A4 formatında olmalıdır.
  • Destekleyici belgelerden hiçbiri 6 aydan daha eski olamaz.
Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: