İşverenler için Norveç Vizesi

İşverenler için Norveç Vizesi ve Gerekli Evraklar

Norveç Krallığı, vize başvurularında seyahat amacı ve talep edilen vize türüne göre hazırlanması gereken evraklara ek olarak başvuru sahibinin çalışma durumuna göre ek evraklar sunulmasını talep etmektedir.

Şirket veya işletme sahibi kişiler tarafından yapılacak vize başvurularında meslek ve çalışma durumuna ilişkin hazırlanması gerekli evrakların neler olduğu ve nasıl hazırlanmaları gerektiğine dair bilgi aşağıdaki başlıklarda verilmiştir.

Şirket Sahipleri İçin Norveç Vizesi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Norveç vizesi için standart vize evraklar haricinde işverenler tarafından sunulması gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Ticaret ya da esnaf odası kayıt belgesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Güncel vergi levhası
  • QR kodlu faaliyet belgesi
  • Şirkete ait son 3 aylık hesap hareketleri

Vergi Levhası

Vergi levhası, şekil ve içeriği Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ve vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren belgedir. İşverenlerin Norveç vize başvuruları için kapatılan vergi dönemi işlenmiş güncel vergi levhasının sunulması gereklidir.

Faaliyet Belgesi

Faaliyet belgesi, şirketlerin işlerini aktif olarak yürüttüklerini belirten ve alındığı tarihten itibaren 3 ay geçerli olan resmi kanıt niteliğindeki belgedir. Şirket sahiplerinin Norveç vize başvurusu için QR kodlu faaliyet belgesi sunulması gerekir. Güncel faaliyet belgesi, bağlı olunan ticaret odasından temin edilebilir.

Ticaret Sicil Gazetesi

İş sahiplerinin yetkili oldukları şirketin unvanının net şekilde belirtildiği ticaret sicil gazetesi fotokopileri vize başvurusunda beyan edilmelidir. Şirket kuruluşu ve varsa şirket unvan değişikliklerine yönelik ticaret sicil gazetesi sayıları da belgelere eklenmelidir. Sunulan örneklerde şirketin unvan ve ortaklarının açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Oda Kayıt Belgesi

İş sahiplerinin Norveç vize başvurularında ticaret odası veya esnaf odasından alınan kayıt belgesi sunulmalıdır.

Ek Belge Sunulması Gereken Diğer Norveç Vizeleri Nelerdir?

Ek belge sunulması gereken diğer Norveç vizeleri aşağıda verilmiştir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: