Norveç Ekonomisi

2023'te Norveç Ekonomisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Norveç ekonomisi, oldukça gelişmiş bir karma ekonomidir. Norveç ekonomisi sanayi çağının başlangıcından bu yana güçlü bir büyüme göstermiştir. Norveç çoğu Avrupa ülkesine kıyasla ekonomide çok yüksek bir refah seviyesine sahiptir. Norveç'teki çağdaş üretim ve refah sistemi, doğal kaynakların doğru kullanımı ile üretilen bir finansal birikime bağlı olmaktadır.

Cia.gov 2021 verilerine göre Norveç, dünyanın en büyük ekonomileri listesinde 27. sırada yer almaktadır.

Norveç Para Birimi Nedir?

Norveç Para Birimi Nedir?
Norveç Para Birimi Nedir?

Norveç’in para birimi Norveç kronu (NOK/kr) olarak bilinmektedir.

Norveç'in Ekonomi Politikası Nasıldır?

Norveç iş dostu olma amaçlı politikalara sahip olması sebebiyle yıllar içinde ekonomisinin sağlamlığını kanıtlamıştır. Norveç'teki önemli petrol ve gaz gelirleri toplumun yararına yönetilmektedir. Norveç’teki petrol ve gaz gelirlerin büyük bir kısmı, Norveç'in servet fonu olan Devlet Emeklilik Fonu Global'e aktarılmakta olup böylece petrol tükendiğinde, fondan elde edilen gelirler, daha sonra nüfusa fayda sağlamak için kullanılabilecek önemli gelirler sağlamaya devam etmektedir.

2020 yılında Norveç, dünyanın en büyük filetosuz taze balık, işlenmiş balık ve lyes ihracatçısı olmuş ve Norveç'in ekonomik faaliyetleri bu alanda yoğunlaşmıştır. Ekonomiyi sağlıklı bir şekilde büyütmeye odaklı Norveç politikası ekonomisindeki büyüme ile başarılı sonuçlara ulaşmıştır.

Norveç NATO ve AÇA’ya üye ülkeler arasındadır. Norveç’in dahil olduğu uluslararası anlaşmalar; Paris Anlaşması, Schengen Anlaşması, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Svalbard Anlaşması, Mısır’da Kapitülasyonların Kaldırılmasına İlişkin Büyük Britanya ve Norveç Arasında Anlaşma, Mısır’daki Kapitülasyonların Kaldırılmasına İlişkin Montrö Sözleşmesi, Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi ve Kuzey Atlantik Antlaşması olarak sıralanmaktadır.

Norveç’in en çok ticaret yaptığı ülkeler; Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsveç, Fransa, Belçika, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralanmaktadır.

Norveç Ekonomisi Neye Dayanır?

Norveç ekonomik yapısı vasıflı işgücü gerektirmeyen doğal kaynaklara büyük ölçüde bağımlı olduğundan ekonomik büyüme doğal kaynaklara yönelik talep ve fiyatlandırmadaki dalgalanmalara karşı son derece savunmasızdır.

Güncel Rakamlara Göre Norveç Ekonomisi Nasıldır?

Norveç'in ekonomik durumuna ilişkin güncel veriler aşağıdaki başlıklarda verilmiştir.

Norveç Milli Geliri Ne Kadardır?

2020 yılı cia.gov verilerine göre Norveç milli geliri 355,2 milyar SAGP doları olarak bilinmekte ve milli gelir artış göstermektedir. Norveç 2020 yılı en büyük ekonomiler arasında 27. sırada yer almaktadır.

Norveç'te Kişi Başı Milli Gelir Ne Kadardır?

2021 yılı cia.gov verilerine göre Norveç kişi başına düşen milli gelir 12.259 ABD doları olarak dünyada 27. sırada yer almaktadır.

Norveç Enflasyon Oranı Kaçtır?

2020 yılı cia.gov verilerine göre Norveç enflasyon oranı %2,4 olmuş ve son yıllara göre artış gösterdiği belirlenmiştir.

Norveç'te Asgari Ücret Ne Kadardır?

Norveç’te belirlenen bir asgari ücret bulunmamaktadır. Norveç’te farklı sektörlerdeki çalışanlar için farklı minimum ücret tarifeleri belirlenmiştir.

Çalışanlar için Norveç asgari ücret belirlenen sektörler; inşaat, denizcilik, tarım ve bahçecilik, temizlik, balık işleme endüstrisi, elektrik, karayolu yük taşımacılığı, tur otobüsü ile yolcu taşımacılığı ve otel, restoran ve yemek servisi olarak sıralanmaktadır.

Norveç'te Ortalama Aylık Maaş Ne Kadardır?

2021 yılı cia.gov verilerine göre Norveç’te ortalama maaş 50.790 Norveç kronudur.

Norveç İşsizlik Oranı Nedir?

2022 yılı cia.gov verilerine göre Norveç işsizlik oranı %3,3’tür.

Norveç'in Geçim Kaynakları Nelerdir?

Norveç’in geçim kaynakları aşağıda listelenmiştir.

 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Nakliye
 • Balık tutma
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Gıda işleme
 • Gemi yapımı
 • Kağıt hamuru üretimi
 • Kimyasallar
 • Kerestecilik
 • Madencilik
 • Tekstil

Norveç Tarım ve Hayvancılık Sektörü Nasıldır?

Norveç Tarım ve Hayvancılık Sektörü Nasıldır?
Norveç Tarım ve Hayvancılık Sektörü Nasıldır?

Norveç’te tarım ve hayvancılık en önemli gelir kaynaklarındandır. Norveç'te hayvancılık alanında en önemli gelir kaynağı balıkçılıktır. Norveç'te tarım alanının yirmide birinden azı tarım arazisi olmasına rağmen, üretim için kullanılan ormanlar toplam tarım alanının üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.

Ormancılık, Norveç'in toplam ihracatının küçük ama önemli bir bölümünü oluşturan ağaç işleme endüstrisinin temelini oluşturmaktadır. Norveç en önemli tarım ürünleri; arpa, yulaf, patates ve mısır olarak sıralanmaktadır.

Balıkçılığın Norveç Krallığı Ekonomisine Katkısı Nedir?

Norveç’teki en önemli gelir kaynaklarından biri olan balıkçılık büyük bir balık işleme endüstrisinin temelini oluşturmak ile birlikte birçok çiftçi için mevsimlik istihdam sağlamaktadır. Norveç balıkların büyük bir bölümünü ihraç edip ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Norveç Enerji Sektörü Nasıldır?

Norveç Enerji Sektörü Nasıldır?
Norveç Enerji Sektörü Nasıldır?

Norveç enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. 2020 yılında Norveç’te kanıtlanmış petrol rezervi 8.122.151.000 varil olup, 2011- 2020 yılları arasında kullanılan rezervlere rağmen yeni petrol sahalarının bulunması ile Norveç petrol rezervi artmıştır.

Norveç 21. yüzyılın başlarında dünyanın en önemli petrol ihracatçıları arasında olmuştur. Norveç’te 21. yüzyılın ilk on yılına gelindiğinde, petrol ve gaz gelirleri, toplam hükümet gelirinin yaklaşık beşte birini oluşturmuştur. Norveç’te petrol üretimi 2001'de zirve yapmış ancak 21. yüzyılın ikinci on yılında sabit kalmış ve doğal gaz ise 1993'ten bu yana önemli ölçüde artmaya devam etmiştir.

Artan küresel talebi karşılamak amacı ile Norveç petrol üretimini hızlandırma politikası uygulamıştır.

Norveç Endüstri Sektörü Nasıldır?

Norveç Endüstri Sektörü Nasıldır?
Norveç Endüstri Sektörü Nasıldır?

Madencilik, mühendislik ve imalat, Norveç'in endüstri alanındaki ihracat kazançlarının beşte birini oluşturmaktadır. Metal sanayi ve mühendislik, her biri petrol dışı ihracatın onda birinden fazlasını oluşturan Norveç’teki iki ana alt gruptur.

Norveç’te 1980'de başlayan geleneksel gemi yapımının azalmasıyla birlikte, petrol endüstrisi için ekipman üretiminin önemi artmış ve yarı-dalgıç sondaj platformları dünya çapında ihraç edilmeye başlanmıştır.

Norveç’in Ostlandet bölgesi madencilik ve imalatta çok önemli bir rol oynamaktadır . Stavanger, batı Norveç'te önde gelen bir sanayi bölgesi olmuştur. Alesund bölgesi birçok mühendislik firmasını içerisinde bulundurmakta olup Norveç'in mobilya endüstrisinin büyük bir kısmı sahillerinde toplanmıştır.

Norveç Finans Sektörü Nasıldır?

Norveç Finans Sektörü Nasıldır?
Norveç Finans Sektörü Nasıldır?

Norveç Bankası, bir merkez bankasının tüm olağan işlevlerine sahiptir. Norveç’te kamu tarafından finanse edilen bankalar konut, sanayi, tarım ve diğer ekonomik sektörlere uygun krediler verirken, kredi piyasasını tasarruf bankaları, ticari bankalar ve sigorta şirketleriyle paylaşmaktadır. Norveç’in finansal sistemi aktif bir borsa içermektedir.

1980'lerin sonlarında Norveç ekonomisindeki gerilemenin bir sonucu olarak, ticari bankalar 1991'de bir kriz yaşamış ve büyük bankaların çoğu yeni sermaye Devlet Bankası Güvenlik Fonu tarafından yatırıldığı için öncelikle devlete ait olup eski hisseler değersiz ilan edilmiştir. Norveç'te 1990'ların ortalarına gelindiğinde, devlet tarafından kurtarılan bankalar kârlılığa geri dönüp yeniden özelleştirilmiştir.

Norveç Bankaları Nelerdir?

Norveç bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • Bank Norwegian AS In Norway
 • DNB Bank
 • Handelsbanken
 • Storebrand Bank ASA
 • Sparebank
 • SMN
 • BN Bank ASA
 • Santander Consumer Bank AS
 • Skandiabanken

Norveç Hizmet Sektörü Nasıldır?

Norveç Hizmet Sektörü Nasıldır?
Norveç Hizmet Sektörü Nasıldır?

Norveç’te hizmet sektörü, 20. yüzyılın son yirmi yılında yüzde 60'tan fazla büyüme göstermiştir. Norveç özellikle Almanlar, İsveçliler ve Danimarkalılar için turizm merkezidir ve turizm endüstrisi işgücünün yüzde 5'inden fazlasını istihdam etmektedir.

Norveç’te kamu sektörü istihdamı diğer sanayileşmiş ülkelerin çoğuna kıyasla yüksek olmuştur. Norveç'teki tüm işçilerin yaklaşık onda üçü kamu sektörü endüstrilerinde istihdam edilmektedir.

Norveç İhracat Rakamları Nasıldır?

Norveç'in en büyük ihracat ürünleri; ham petrol ($22,6 milyar), petrol gazı ($14,4 milyar), taze balık ($6.49 milyar), rafine petrol (3.68 milyar $) ve ham alüminyum (2.58 milyar $) olup, bunların büyük kısmını Birleşik Krallık'a ihraç edilmektedir.

Birleşik Krallık, Almanya, İsveç, Hollanda ve Çin Norveç’in en çok ürün ihraç ettiği ülkelerdir.

2020'de Norveç, dünyanın en büyük filetosuz taze balık (6,49 milyar $), işlenmiş balık (1,01 milyar $) ve odun hamuru lyes (108 milyon $) ihracatçısı olmuştur.

Haziran 2021 ile Haziran 2022 arasında Norveç'in ihracatı 78.4 milyar Norveç kronu olup önceki yıllara göre %79.9 yükselme göstermiştir.

Norveç'in İhracat Ürünleri Nelerdir?

Norveç’in ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Taze balık
 • İşlenmiş balık
 • Lyes
 • Ham petrol
 • Petrol gazı
 • Fileto dışı taze balık
 • Rafine petrol
 • Ham alüminyum

Norveç İthalat Rakamları Nasıldır?

Norveç'in en büyük ithalat ürünleri çoğunlukla İsveç'ten ithal edilen; araba (5,29 milyar $), yolcu ve kargo gemileri (2,52 milyar $), rafine petrol (1,82 milyar $), yayın ekipmanları (1,76 milyar $) ve bilgisayar (1,44 milyar $) olmuştur.

Norveç'in en çok ithalat yaptığı ülkeler; İsveç, Almanya, Çin, Danimarka, ve Birleşik Krallık olarak sıralanmaktadır.

2020'de Norveç, dünyanın en büyük balık yağı (431 milyon $) ve balıkçı gemileri (311 milyon $) ithalatçısı olmuştur. Haziran 2022'de Norveç 89,1 bin Norveç kronu değerinde ürün ithal ederek pozitif bir ticaret dengesi sağlamıştır. Haziran 2021 ile Haziran 2022 arasında Norveç'in ithalatı 14.9 milyar Norveç kronu ile %20.1 artmıştır.

Norveç'in İthalat Ürünleri Nelerdir?

Norveç’in ithalat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Balık yağı
 • Balıkçı gemileri
 • Araba
 • Yolcu ve kargo gemileri
 • Rafine petrol
 • Yayın ekipmanları
 • Bilgisayar

Norveç Vergi Sistemi Nasıldır?

Norveç'te vergi mükellefi kişilerin, bir takvim yılı boyunca kazandığı gelir üzerinden vergi ödemesi gerekmektedir. Norveç’te faiz geliri, mülkün kiralanmasından elde edilen gelir ve hisse senetlerinden elde edilen gelirler dahil olmak üzere maaş ve diğer gelirler üzerindeki vergiden sorumlu olunmaktadır. Norveç vergi oranları yüzde 22'dir.

Norveç'in Türkiye ile Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Norveç ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 2019 yılında, 1,505 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Norveç’e yönelik başlıca ihraç kalemleri deniz ve kara yolu ulaştırma araçları ile tekstil ürünleridir. Türkiye’nin Norveç’ten ithalatının ana kalemlerini petrol gazları ve diğer hidrokarbonlar, balık ve ferro alyajlar oluşturmaktadır. Türkiye’deki Norveç yatırımları daha çok enerji ve gemicilik alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Yabancı girişimciler için Norveç’te kurulabilecek için en yaygın şirket türü, özel limited şirketler olup en çok tercih edilen sektörler; petrol ve gaz, enerji, denizcilik ve deniz ürünleri olarak sıralanmaktadır. Norpos AS ve Epil Catering AS Norveç’teki Türk şirketleri arasındadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: