Norveç Nüfusu

Norveç Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Cia.gov 2022 verilerine göre güncel Norveç nüfusu 5.455.582 olarak belirtilmiştir.

Norveç nüfusu, toplam dünya nüfusunun %0.07'sine eşittir. Norveç nüfus büyüklüğü açısından dünyada 117. sıradadır ve Norveç nüfus politikası nüfusu arttırmaya yöneliktir.

Norveç'in Nüfusu Kaçtır?

Ağustos 2022 cia.gov verilerine göre Norveç'in nüfusu 5.455.582 olarak belirtilmiştir

Önceki Yıllarda Norveç'in Nüfusu Ne Kadardır?

Yıllara göre Norveç nüfusu aşağıda gösterilmiştir.

YılNüfusYıllık büyüme yüzdesi
20205.421.241%0.79
20195.378.857%0.77
20185.337.962%0.79
20175.296.326%0.86
20165.250.949%0.98
20155.199.836%1.25

Norveç nüfusu 2016 yılında %0.98, Norveç nüfusu 2017 yılında %0.86, Norveç nüfusu 2018 yılında %0.79 ve Norveç nüfusu 2019 yılında %0.77 büyüme yüzdesine sahip olup nüfusun büyüme yüzdesi azalma göstermiştir.

Norveç Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Norveç Nüfus Dağılımı Nasıldır?
Norveç Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Norveç'te toplam 385.207 kilometrekarelik arazi üzerinde yaklaşık 5,4 milyon nüfus bulunmakta olup, Norveç nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 14 kişidir. Norveç’te nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirler Oslo ve Bergen’dir.

Norveç’in nüfus yoğunluğu İsveç'in yaklaşık yarısı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısından fazlası, Kanada ve Avustralya'nın 3 katından daha fazladır.

2020 yılında Türkiye’nin nüfus artış yoğunluğu %1,1 iken, Norveç’in nüfus artış yoğunluğu %3,01 olmuştur.

Norveç, İskandinav ülkeleri arasında en düşük nüfusa sahip ülkedir. Norveç'in nüfus yoğunluğunun az olma sebepleri; nüfusunun %60'ının 1349-1351 yılları arasında kara veba hastalığı sebebi ile ölmesi, toplam arazi alanının sadece yaklaşık %3'ünün tarım arazisi olması ve ülkenin büyük bölümünün kutup tundrası veya yarı arktik iklime sahip olması olarak sıralanmaktadır.

Norveç'in En Kalabalık Şehirleri Nelerdir?

Norveç’in en kalabalık şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Oslo : 580.000 nüfusu ile Norveç’in en kalabalık şehridir.
 • Bergen : 213.585 nüfusu ile Norveç’in 2. büyük şehridir.
 • Trondheim : 147.139 nüfusu ile Norveç’in 3. büyük şehridir.
 • Stavanger : 121.610 nüfusu ile Norveç’in 4. büyük şehridir.
 • Drammen : 90.722 nüfusu ile Norveç’in 5. büyük şehridir.

Norveç Oslo, nüfusu ile ülkenin en kalabalık şehridir. Molde, önemli bir şehir olmasına rağmen Norveç Molde nüfusu bakımından 27. büyük şehridir.

2022 yılında Norveç’te kentsel nüfus toplam nüfusun %83,7'sini oluşturmaktadır.

Norveç Nüfus İstatistikleri Nasıldır?

Norveç nüfus istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Norveç'te günde 12 doğum olmaktadır.
 • Norveç'te günde 7,96 ölüm olmaktadır.
 • Norveç'te ortalama doğum yapma yaşı 29,8'dir.

Norveç Nüfusunun Artış Hızı Nedir?

Norveç Nüfusunun Artış Hızı Nedir?
Norveç Nüfusunun Artış Hızı Nedir?

Norveç nüfus artışı oranı %0,8 olmakla birlikte artış göstermektedir.

Artış Hızına Göre Gelecekte Norveç'in Nüfusu Kaç Olacaktır?

Güncel artış hızı baz alınarak 2025 yılında Norveç'in nüfusunun 5.651.101 olacağı öngörülmektedir.

Norveç'te Doğum Oranı Nedir?

Cia.gov verilerine göre 2022 yılında Norveç'in nüfusunda doğum oranı 1.000 kişi başına 12’dir.

Norveç'te Ölüm Oranı Nedir?

Cia.gov verilerine göre 2022 yılında Norveç'in nüfusunda ölüm oranı 1.000 kişi başına 7.96’dır.

Norveç'te Göç Oranı Nedir?

Cia.gov verilerine göre 2022 yılında Norveç'in nüfusunda göç oranı 1.000 kişi başına 3,92’dir.

Norveç Nüfusunun Yaş Ortalaması Kaçtır?

2022 yılında Norveç nüfusunun yaş ortalaması 39,5 olarak bilinmektedir. Norveç’te kadın nüfusun yaş ortalaması 38,8 olurken erkek nüfusun yaş ortalaması 40,2 olarak bilinmektedir.

Norveç nüfusu dünya en genç nüfus sıralamasında 55. sıradadır.

Norveç'te Ortalama Yaşam Süresi Kaçtır?

2018 yılı verilerine göre Norveç’te ortalama yaşam süresi 82 yıldır. Norveç’te kadınların ortalama yaşam süresi 84,1 olurken erkeklerin ortalama yaşam süresi 79,9 olarak bilinmektedir.

Norveç nüfusu dünya ortalama yaşam süresi sıralamasında 22. sıradadır.

Norveç Nüfus Piramidi Nasıldır?

Norveç nüfus piramidi aşağıda verilmiştir.

Norveç Nüfus Piramidi Nasıldır?
Norveç Nüfus Piramidi Nasıldır?

Norveç Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Norveç nüfusunun yaş dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yaş aralığıNüfus içindeki payı
0-14 yaş%17,96
15-24 yaş%12,02
25-54 yaş%40.75
55-64 yaş%11.84
65 yaş ve üzeri%17.43

Cinsiyete Göre Norveç Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Cinsiyete göre Norveç nüfus dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0-14 yaş: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı1.05’tir.
 • 15-24 yaş: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı1.05’tir.
 • 25-54 yaş: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı1.07’dir.
 • 55-64 yaş : Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı1,04’tür.
 • 65 yaş ve üstü: Erkek nüfusunun kadın nüfusuna oranı0,71’dir.

2012’de Norveç nüfusu kadın erkek oranı eşitken 2022 yılı Norveç kadın erkek nüfusu sıralamasında kadın sayısı erkek sayısından fazladır.

Norveç Nüfusunun Etnik Yapısı Nasıldır?

Norveç’te nüfusun etnik yapısını; %81.5 Norveçliler, %8.9 Avrupalılar ve %9.6’sını diğer gruplar oluşturmaktadır.

Norveç Göçmen Nüfusu Kaçtır?

5,3 milyon nüfusa sahip olan Norveç'te 850.000 civarında göçmen bulunmaktadır. 2022 yılı Norveç göç oranı 1.000 kişi başına 3.92 kişi olarak bilinmektedir. Norveç’te 20.833 Türk göçmen yaşamaktadır. Norveç dünyada en fazla göç alan ülkeler sıralamasında 29. sıradadır.

Norveç'e göç etmek ve yerleşmek için oturum izni alınması gerekmektedir. Norveç çalışma, iş kurma, eğitim alma ve aile birleşimi gibi çeşitli nedenlerle Norveç göçmenlik başvurusu yapan yabancı ülke vatandaşlarına belirlenen şartları karşılamaları halinde oturum izni vermektedir.

Norveç Nüfusunda Konuşulan Diller Nelerdir?

Norveç’te konuşulan diller; Norveççe, Nynorsk Norveççe, Sami dili ve Fince olarak sıralanmaktadır.

Norveç’in Finnmark, Nordland ve Troms bölgelerinde Sami dili resmi dildir ancak ulusal Norveç dili Norveççe olarak bilinmektedir.

Norveç Nüfusunda Din Dağılımı Nasıldır?

Norveç nüfusunda din dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • %67,5 Hristiyan
 • %3,1 Müslüman
 • %3,1 Roma Katolik
 • %3,8 diğer Hristiyan
 • %2,6 diğer dinler
 • %19,9 belirlenmemiş.

Ülkenin yaklaşık %70’ini oluşturan resmi Norveç dini Hristiyanlık olarak bilinmektedir.

Norveç Nüfusunun Ortalama Eğitim Süresi Nedir?

2019 yılı cia.gov verilerine göre Norveç nüfusunun ortalama eğitim süresi 18 yıl olmakla birlikte bu süre erkekler için 18 yıl, kadınlar için 19 yıl olarak belirlenmiştir.

Norveç’te zorunlu eğitim 10 yıldır. Norveç’te ilkokul ve ortaokul ücretsizdir ve Norveç eğitim sistemi çocukların okul masraflarını karşılamaktadır. Norveç’te eğitim 6 yaşında başlamaktadır.

Norveç Nüfusunun Okur Yazarlık Oranı Kaçtır?

Cia.gov verilerine göre 2008 yılında Norveç’in okuryazarlık oranı %100.0 olarak belirlenmiştir.

Norveç'te 25- 64 yaşları arasında yükseköğrenim görmüş kişilerin oranı, kadınlar arasında erkeklere göre daha yüksektir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: