Norveç Politikası

Norveç Politikası ve Yönetim Şekli Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Norveç anayasal bir monarşi devletidir. Norveç yönetimi; parlamento, kabine ve yüksek mahkemeden oluşmaktadır. 1814'te Norveç Anayasasının imzalanması ile modern Norveç için önemli bir adım atılmış ancak İsveç'ten tam bağımsızlık 1905'e kadar sağlanamamıştır.

Norveç anayasal monarşi ile V. Kral Harald tarafından yönetilmektedir. Norveç’te tüm yasama gücü bir başbakan tarafından yönetilen seçilmiş parlamentoda bulunduğundan, kralın siyasi gücü temsilidir. Norveç’teki devlet ideolojisi tam demokrasi olarak bilinmektedir.

Norveç'in Yönetim Şekli Nedir?

Norveç yönetim şekli parlamenter, demokratik ve teslimiyetçi bir yapı çerçevesinde anayasal monarşidir. Norveç yönetim biçiminde kralın siyasi gücü simgeseldir. Norveç’te halen ülkenin başında bulunan Kral V. Harald, 1 Ocak 1991'de tahta çıkmıştır.

Norveç Kralı Kimdir?

Norveç Kralı Kimdir?
Norveç Kralı Kimdir?

21 Şubat 1937 doğumlu Norveç kralı Harald 17 Ocak 1991'de tahta çıkmış olup görevine devam etmektedir. Norveç Kralı’nın vefatı halinde tahta varisi geçecektir.

Norveç Anayasası Nasıldır?

Norveç Anayasası, 17 Mayıs 1814'te Eidsvoll meclisi tarafından imzalanmıştır. Norveç Anayasası, Norveç'in mutlak monarşiden anayasal monarşiye geçmesine yardımcı olmuştur. 1814 Anayasası, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi hususları içermektedir ve 112 maddeden oluşmaktadır.

Norveç Krallığı Yönetim Organları Nelerdir?

Norveç Krallığı yönetim organları aşağıda listelenmiştir.

  • Norveç Başbakanı
  • Norveç Bakanlar Kurulu
  • Norveç Parlamentosu

Norveç'in Cumhurbaşkanı Var Mıdır?

Hayır, Norveç’in monarşik bir devlet olması sebebiyle Norveç cumhurbaşkanı bulunmamaktadır.

Norveç Başbakanı Kimdir?

Norveç Başbakanı Kimdir?
Norveç Başbakanı Kimdir?

Norveç Başbakanı, 14 Ekim 2021'den beri görevde olan Jonas Gahr Store olarak bilinmektedir.

Norveç Başbakanı Norveç'in hükümet ve icra başkanıdır. Norveç Başbakanı kabine politikalarından ve eylemlerinden toplu olarak hükümdara, parlamentoya ve siyasi partilere karşı sorumludur. Norveç’te başbakan neredeyse her zaman parlamentodaki çoğunluk partisinin lideri veya yönetim koalisyonundaki kıdemli ortağın lideridir.

Norveç Bakanlar Kurulu Kimlerden Oluşur?

Norveç hükümeti bakanlar kurulu, demokratik devletlerde hükümet başkanının ve bakanların bir araya gelerek hükümetin siyasi hareket tarzına karar verdikleri ve genel politikalarını belirledikleri kurul olarak bilinmektedir. Bakanlar kurulunun aldığı kararlar, başbakan için yasal tavsiye niteliğindedir. Norveç bakanlar kurulu, Norveç Balıkçılık Bakanı ve Norveç Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere 22 bakandan oluşmaktadır.

Norveç Parlamentosu Nasıldır?

Norveç Parlamentosu Nasıldır?
Norveç Parlamentosu Nasıldır?

Storting, Norveç'in tek parlamentolu ulusal meclisi olarak bilinmektedir. Norveç Parlamentosu 1814 Anayasası gereğince oluşturulmuştur. Norveç Parlamentosu’nda son seçim 13 Eylül 2021 tarihinde yapılmış olup sonraki seçim 2025 yılında yapılacaktır. Storting Parlamento Binası Oslo’da bulunmaktadır.

Norveç'teki Başlıca Siyasi Partiler Nelerdir?

Norveç’teki başlıca siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

  • Muhafazakar Parti : 1884yılında kurulmuştur. Liberal muhafazakarlık görüşünü savunur. 2021 yılında yapılan seçimlerde20.5oy ve36koltuk alan parti iktidar partisidir.
  • İşçi Partisi :1887yılında kurulmuştur. Sosyal demokrasi görüşünü savunur. 2017 yılında yapılan seçimlerde 27.4 oy ve 49 koltuk alan parti muhalefet partisidir.
  • Merkez Parti : 1920yılında kurulmuştur veİskandinavagrarianizmigörüşünü savunur. 2021 yılında yapılan seçimlerde13.6oy ve28koltuk alan parti muhalefet partisidir.
  • İlerleme Partisi :1973yılında kurulmuştur ve muhafazakar liberalizm, ulusal muhafazakarlık, sağ popülizmgörüşlerini savunur. 2021 yılında yapılan seçimlerde11.7 oy ve 21koltuk almış olan parti muhalefet partisidir.

Norveç Krallığı'nda Seçimler Nasıl Yapılır?

Norveç'te, hiçbir partinin tek başına iktidara gelme şansının olmaması sebebiyle çok sayıda partiden oluşan çok partili bir sistem vardır ve partiler, koalisyon hükümetleri veya azınlık kabineleri oluşturmak için birbirleriyle çalışmaktadır.

Norveç'te seçimler her iki yılda bir yapılır ve her ikisi de dört yılda bir yapılan parlamento seçimleri ile yerel seçimler arasında dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Norveç’te son parlamento seçimi, 13 Eylül 2021’de yapılmıştır.

Norveç Seçimlerinde Kimler Oy Kullanabilir?

Norveç seçimlerinde oy kullanabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

  • Parlamento seçimlerinde sadece 18 yaşını dolduran Norveç vatandaşları oy kullanabilir.
  • Norveç'te üç yıldır kesintisiz yaşayan yabancılar yerel seçimlerde oy kullanabilir.

Norveç Halkının Politik Görüşleri Nasıldır?

2021 yılında Norveç’te İşçi Partisi ve Merkez Partisi koalisyonu seçimleri kazanmıştır.

Yıllar boyunca Norveç nüfusu; Hristiyan demokrasi, doğrudan demokrasi, sosyal liberalizm, sosyalizm ve sağ popülizm ideolojilerini savunmuştur.

Norveç’in Siyasi Tarihindeki Önemli Olaylar Nelerdir?

1814 yılında yaşanan Napolyon savaşlarının ardından Norveç, İsveç ile birleşmek zorunda kalmıştır. 1848 Fransız demokratik devriminden etkilenen Norveç, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında sınırlı yetkilerle kendi parlamentosunu geliştirmiştir. Güçlenen ulusal kimlik duygusu ile Norveçliler, 1905'te İsveç'ten bağımsızlıklarını kazanmıştır.

Norveç, 1905'ten 1940'a kadar katı bir tarafsızlık politikası izlemiştir. 1940'ta Almanya, Norveç'i işgal etmiştir.

Harald V, 1991'de Norveç kralı olmuştur. Norveç Anayasası ile Norveç’in tarihi boyunca en önemli değişiklikler yapılmış, günümüz anayasal bir monarşisi şekillenip devlet başkanı sadece sınırlı bir güce sahip olmuştur. Norveç’te kral, hükümetin başkanıdır ancak sadece gerçek gücün bulunduğu tek meclisli yasama organı olan Storting'in önderliğinde başbakanı belirlemektedir.

Norveç ve Türkiye Arasındaki Siyasi İlişkiler Nasıldır?

Türkiye ile Norveç, diplomatik olarak 1926 yılından bu yana iyi ilişkiler içinde olmuştur.

29-30 Ağustos 2019 Oslo'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye ile Norveç ikili ticaret hacmi 2019 yılında 1.505 milyar dolar olmuştur. 2019 yılında 208.330 Norveçli turist Türkiye’ye seyahat etmiştir.

Oslo’da Norveç Türk Konsolosluğu bulunurken Türkiye’de; İstanbul, Alanya, İzmir ve İskenderun Fahri Konsolosluğu ve Ankara Norveç Büyükelçiliği bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan:

Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: