fransa çalışma izni ve meslekler

Fransa Çalışma İzni Nedir, Nasıl Alınır?

Fransa çalışma izni, Fransa'da iş teklifi alan kişilerin iş sözleşmesi imzaladıktan sonra işverenleri tarafından alınması gerekli bir izin belgesidir. Fransa çalışma izni alan kişilerin ardından Fransa çalışma vizesi başvurusunda bulunmaları gerekir.

Vizem.net Fransa'da bulunan bir işverenden geçerli bir iş teklifi almış ve çalışma izni onaylanmış olan kişilere çalışma vizesi başvurularında danışmanlık sağlayan akredite kuruluştur.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Fransa'da Çalışma İzni Kimlere Verilir?

Fransa’da çalışma izni; Fransa'da bir işverenle geçerli bir iş sözleşmesi imzalanmış olan ve başvuru yapılacak olan çalışma vizesine bağlı olarak ilgili vize şartlarını sağlayan, adli sicil kaydı temiz kişilere verilir.

Hangi Kişilerin Fransa Çalışma İzni Alması Gerekmez?

Fransa çalışma izni alması gerekmeyen kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi ülkelerinden biri ya da İsviçre vatandaşı olan kişiler
 • Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi ülkelerinden biri ya da İsviçre vatandaşı olmayan ancak geçerli bir oturma izni hamili olarak bu ülkelerden birinde yaşayan ve çalışan kişiler
 • Sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklere katılacak kişiler
 • Konferans, seminer ve ticari fuara katılacak kişiler
 • Sinematik ve görsel işitsel eserlerin, gösterilerin ve kayıtların üretimi ve dağıtımı ile görevli olarak çalışan kişiler
 • Modellik ve artistik poz verme alanlarında çalışan kişiler
 • Fransa'da özel işverenlerinin ülkede kaldıkları süre boyunca çalışan kişisel hizmet çalışanları ve ev işçileri
 • Bilişim teknolojileri, yönetim, finans, sigorta, mimari ve mühendislik alanlarında bir hizmet sözleşmesi veya şirket içi devir sözleşmesi kapsamında danışmanlık hizmeti veren kişiler
 • Davetli öğretim görevlisi olarak çalışacak kişiler
 • Çalışma izni niteliği taşıyan VLS-TS özellikli bir vize hamili olan kişiler

Geçerlilik Süresine Göre Fransa Çalışma İzni Türleri Nelerdir?

Geçerlilik süresine göre Fransa çalışma izni türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kısa süreli Fransa çalışma izni: 90 günden kısa süreli çalışmalar için Fransa’ya seyahat etmek isteyen kişilereFransa geçici çalışma izniolarak da bilinen kısa süreli Fransa çalışma izni verilir. Kısa süreli Fransa çalışma izni ile kişiler 180 günlük bir dönem içerisinde 90 günü aşmayacak biçimde Fransa’da bulunma ve çalışma hakkına sahip olmaktadır.
 • Uzun süreli Fransa çalışma izni: Fransa’da 90 günden uzun süreli çalışmalar gerçekleştirmek isteyen kişilerin uzun süreli Fransa çalışma izni başvurusunda bulunmaları gerekir. Fransa’da faaliyet gösteren bir işveren ile uzun süreli bir iş sözleşmesi imzalamış olan ve belirli bir süre dahilinde geçici olarak çalışmak için Fransa’da bulunan bir işveren ile iş sözleşmesi imzalamış olan kişilerinFransa D tipi vize çalışma iznialmaları gerekir. Uzun süreli Fransa çalışma izinleri; VLS-TS özellikli olanlar ve diğerleri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. VLS-TS özellikli olanFransa’da oturma ve çalışma izniile Fransa'ya giriş yapıldıktan sonra kişilerin ayrıca oturum izni başvurusunda bulunmasına gerek kalmamaktadır çünkü VLS-TS özellikli vizeler oturum izni niteliği taşımaktadır. Uzun süreli Fransa çalışma izni VLS-TS özellikli olmayan kişilerin Fransa’ya giriş yapıldıktan sonra 2 ay içerisinde oturum iznine başvuruda bulunmaları gerekir. Yetenek çalışma izinlerinin hiçbiri VLS-TS özellikli değildir.

Fransa'da Oturma ve Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Fransa’da oturma ve çalışma izni şartları arasında; bazı uzmanlık gerektiren meslekler için işçinin çalışma seviyesinin kontrol edilmesi ve söz konusu mesleklerden birinde bir yabancı işçiyi istihdam edecek olan işverenin en az 3 hafta önce ilgili kurumlar aracılığı ile iş ilanı vermiş olması gibi şartlar bulunmaktadır. Fransa çalışma izni şartları içerisinde, söz konusu iş için minimum maaşı belirleyen maddeler bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin Fransa’da alacağı maaşın 1 Mayıs 2022 tarihinden beri Fransa’da asgari ücret olarak uygulanan 19,747 euro tutarından az olmaması gerekir.

Fransa Çalışma İzni Başvurusu Kim Tarafından Yapılır?

Fransa çalışma izni başvurusu, Fransa’da faaliyet gösteren işveren tarafından yapılır.

Fransa'da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

6 Nisan 2021 tarihinden itibaren, yabancı çalışanları işe almak için Fransa çalışma izni başvuruları özel bir portal üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Çalışma izni için online başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuru sahibine bir bilgilendirme maili gönderilir. Kişinin Fransa çalışma izni başvurusunun tamamlanmasının ardından hem başvuru sahibi hem de işvereni mail yolu ile bilgilendirilmektedir. Fransa’da faaliyet gösteren işverenin, başvuru sahibi için yapılacak Frasna vize ve oturum izni başvurusuna onaylanan çalışma iznini eklemesi gerekir.

Fransa Çalışma İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Fransa çalışma izni başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • İşveren yazısı: Başvuru sahibinin Fransa’da faaliyet gösteren işvereni tarafından yazılmış ve kişinin şirketteki rolünü, işe alınma nedenini ve yapacağı işin detaylarını açıklayan işveren yazısının çalışma izni başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekir.
 • Ticaret sicil belgesi: Tüzel kişiler (extrait K-bis) ve tek mal sahipleri (extrait K) için güncel tarihli ticaret sicil belgesi, bir zanaat lisansı (titre d'artisan) veya bu belgelerin olmaması durumunda vergi bildirimi belgesinin çalışma izni başvuru işlemleri için ibraz edilmesi gerekir.
 • Şirket içi transfer belgesi: Fransa çalışma izni başvuru sahibinin Fransa’ya şirket içi transfer nedeniyle seyahat etmek istediği durumlarda; Fransa’da yer alan şirket ile yurt dışında yer alan şirketin ilişkili olduğunu gösteren belgelerin başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekir.
 • Pasaport veya kimlik kartı: Başvuru sahibinin güncel tarihli bir pasaportunun ya da kimlik kartının fotokopisinin çalışma izni başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekir.
 • Fransa oturma izni: Başvuru sahibinin halihazırda Fransa’da ikamet ettiği durumlarda, kişinin Fransa’da kalmasını mümkün kılan oturma izni belgesinin bir kopyasının başvuru işlemleri için ibraz edilmesi gerekir.
 • Özgeçmiş: Kişinin meslek dalındaki yeterlilik durumunu ve geçmiş iş tecrübelerini gösteren özgeçmiş belgesinin çalışma izni başvuru dosyası içerisinde diğer gerekli belgeler ile birlikte ibraz edilmesi gerekir.
 • Meslek durumu ile ilişkili belgeler: Başvuru sahibinin Fransa’da çalışacağı pozisyonun belirli düzenleyici koşullara tabi olduğu durumlarda, bu koşulların karşılandığına dair kanıt niteliğinde belgelerin başvuru işlemleri için ibraz edilmesi gerekir.
 • İstihdam belgesi: Başvuru sahibinin Fransa’da çalışacağı iş için halihazırda Fransız işgücü piyasasında faaliyet gösteren uygun bir aday bulmak için çaba sarf edildiğini gösteren çeşitli belgelerin başvuru işlemleri için sunulması gereklidir.

Fransa Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

Fransa çalışma izni başvurusu, ilgili kurum tarafından; söz konusu meslek dalı ve bölgedeki istihdam seviyeleri, başvuru sahibinin söz konusu iş için gerekli niteliklere ve deneyime sahip olup olmaması, işverenin istihdam ve sosyal korumayı düzenleyen ilgili mevzuata uygunluk durumu,değerlendirlilerek karara bağlanır.

Gerekli olduğu durumlarda başvuru sahibinin söz konusu pozisyon için belirlenen şartlara uygunluğu, kişiye verilecek olan maaşın şirkette benzer pozisyonlarda çalışan kişilere verilen maaşlar ile uyumlu olması, işveren tarafından başvuru sahibine sunulan konaklama imkanları ve başvuru sahibinin alacağı maaşın Fransa’da asgari ücret olarak uygulanan 19,747 euro tutarından az olmaması gibi durumlar incelenerek değerlendirilir.

Fransa için Çalışma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Fransa için çalışma izni, ortalama 6 hafta içerisinde çıkar.

Fransa'da Oturum ve Çalışma İzni Başvurusu Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Evet, Fransa’da oturum ve çalışma izni başvurusu reddine itiraz edilebilir. Fransa oturum ve çalışma izni başvuruları reddedilen kişiler, ret kararının kişiye iletilmesini takiben 2 ay içerisinde itiraz işlemlerini yapma hakkına sahiptir. Fransa oturum ve çalışma izni reddine itiraz işlemleri; ret kararını veren makama gayri resmi olarak başvurarak,

İçişleri Bakanlığı’’na itiraz ederek ya da idari mahkemeye müracaat edip iptal davası açarak yapılabilir. İtiraz işlemleri sırasında yabancı ülke vatandaşlarının Fransa’da ücretli bir biçimde çalışma hakları bulunmamaktadır.

Fransa Çalışma İzni Onaylandıktan Sonra Ne Yapılmalıdır?

Fransa çalışma izni onaylanan ve istihdam edilen kişilerin Fransa çalışma vizesi için başvuru yapması gerekir.

Fransa vize işlemlerinde yetkilendirilmiş aracı kurum üzerinden veya akredite vize acenteleri aracılığıyla Fransa çalışma vizesi başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Çalışma İzni Alarak Fransa'ya Gittikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Çalışma izni alarak Fransa’ya gittikten sonra hemen çalışmaya başlanabilir. Fransa çalışma izni ile ülkeye giriş yapan kişilerin, varış tarihinin ardından 3 ay içerisinde Fransız Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu’na (OFII) durumlarını belirtecek biçimde beyanda bulunmaları gerekir. Fransız Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu’na (OFII), kişinin aktif olarak ikamet ettiği bölgenin ilgili birimine müracaat ederek OFII sertifikası almak için başvuruda bulunması gerekir.

18 Şubat 2019 tarihinden itibaren yabancı ülke vatandaşı kişilerin Fransa çalışma izinlerinin doğrulama prosedürü administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr adresi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Online sistem üzerinden gerekli işlemleri tamamlayan kişilerin zorunlu bir tıbbi muayeneye veya karşılama ziyaretine katılması talep edilir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: