Küba Ekonomisi

2023'te Küba Ekonomisi: Küba'nın Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Küba’nın ekonomisi, devlet tarafından işletilen işletmeler ve devlet tarafından istihdam edilen işgücünün hakim olduğu planlı bir ekonomidir. Küba’daki endüstrilerin çoğu ya hükümete aittir ya da hükümet tarafından işletilmektedir ve işgücünün çoğu devlet tarafından istihdam edilmektedir. Küba’da tarım endüstrisine hakim olan başlıca ürünler şeker kamışı, patates, tütün, pirinç, kahve, narenciye, hayvancılık ve fasulyedir. Küba’nın başlıca endüstrileri biyoteknoloji ve ilaçtır.

Küba, dünyanın en büyük 89. ithalat yapan ülkesidir ve ülkenin en büyük ithalatı gıda, makine ve teçhizat, kimyasallar ve petroldür. Küba’nın en büyük ithalat ortakları %38,7 ile Venezuela, %9,8 ile Çin, %8,4 ile İspanya, %4,7 ile Brezilya ve %4,4’ü ile Cezayir’dir.

Küba, dünyanın ihracatta önde gelen 113. ekonomisidir. Küba’nın başlıca ihraç ürünleri şeker, tıbbi ürünler, tütün, nikel, kahve, narenciye ve kabuklu deniz ürünleridir. Ülkenin en büyük ihracat ortakları, toplam ihracatın %33,5’ini alan Venezuela, %15,9’unu alan Kanada, %9,5’ini alan Çin ve %4,5’ini alan Hollanda’dır.

Nominal GSYİH’a göre, Küba’nın ekonomik durumu dünyanın en büyük 63. ülkesidir. 2022 Ekonomik Özgürlük Endeksine göre Küba en özgür 175. ülkedir ve Amerika kıtasında 32 ülke arasında 31. sırada yer alarak, toplam puanı bölge ve dünya ortalamalarının altında kalmaktadır.

Küba Ekonomik Sistemi Nasıl Yönetilir?

Küba ekonomik sistemi, devlet tarafından işletilen işletmelerin hakim olduğu karma bir komuta ekonomisidir ve işgücünün çoğu devlet tarafından istihdam edilmektedir.

Küba’nın devlet dışı sektör adını verilen bir özel bir sektörü vardır ve Küba Yönetimi sektör karma işletmeleri (yabancı firmalar ve devlet işletmeleri) ve serbest meslek sektörünü kapsamaktadır. Cumhurbaşkanı Raúl Castro’nun Temmuz 2015’te Küba Ulusal Meclisi’ne sunduğu rapora göre, 11.2 milyonluk serbest çalışma ruhsatı olan 500.000’den fazla kişi bulunmaktadır.

Küba’nın Para Birimi Nedir?

Küba’nın para birimi, Küba pesosu’dur. Küba pesosu uluslararası kısaltması, CUP olarak gösterilmektedir.

1 Küba Pezosu Kaç TL’dir?

1 Küba pesosu 0.62 Türk Lirasına denk gelmektedir.

Küba Turist Para Birimi Nedir?

Küba’da turist para birimi, Kübalılar tarafından kullanılan para birimi Küba pesosu’dur.

Turistler tarafından en çok kullanılan çevrilebilir Küba pesosu, Küba’daki iki resmi para biriminden biriydi ancak hükümet tarafından 1 Ocak 2021 yılı itibariyle kullanımdan kaldırılmıştır. Çevrilebilir Küba pesosunun kaldırılması ile ilgili ekonomik iyileştirmeler için uzun süredir hazırlanan reform, Küba parası olan pesonun değerini düşürdüğü için uygulamaya girmiştir.

Küba’nın Ekonomik Göstergeleri Nasıldır?

Küba’nın başlıca ekonomik göstergelerine ilişkin güncel verilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

Küba’da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Küba’da asgari ücret 2021 yılını Ocak ayı itibariyle aylık 2.100 Küba pesosu olarak belirlenmiştir. 2.100 Küba pesosu 79.55 Euro’ya denk gelmektedir.

Küba Milli Geliri Ne Kadardır?

Küba’nın milli geliri 2020 yılında 105.851 milyon Dolar olarak hesaplanmıştır. Küba’da 1971 yılında 6.782 milyon Dolar olan milli gelirin 2020 yılına kadar yıllık ortalama %6.10 oranında büyüdüğü hesaplanmıştır. 2015 yılında 86.085 milyon Dolar ve 2016 yılında 90.084 milyon Dolar olan Küba milli gelirinin 2020 yılına kadar her yıl ortalama 4 milyon Dolar arttığı gözlemlenmiştir.

Küba Kişi Başı Milli Gelir Ne Kadardır?

Küba’da kişi başına düşen milli gelir 2020 yılında tahmini olarak yaklaşık 9.477 Dolar olarak hesaplanmıştır. 2015 yılında Küba’da 7.694 Dolar olarak gözlemlenen kişi başına düşen milli gelir, 2020 yılına kadar sabit hızda toplam 1.783 Dolar artmıştır.

Küba Enflasyon Oranı Kaçtır?

Küba enflasyon oranı 2005 yılından 2022 yılına kadar ortalama %19.76 olarak hesaplanmıştır ve Küba 2008 yılında %0.80 ile enflasyonda rekor düşüş seviyesine ulaşmıştır. 2020 yılında Küba ekonomisinin %10.9 küçülmesine neden olan pandemi ve Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, ilerleyen iki yıldada Küba ekonomisinin gerilemesine neden olmuştur.

Küba’da 2021 yılı itibariyle aşırı değişken enflasyon grafiği kaydedilmiştir. Küba’nın en yüksek enflasyon oranı olan %77.30, 2021 yılı Aralık ayında kaydedilmiştir ve 2022 Ocak ayı itibariyle enflasyon %23.30’a düşmüştür.

Küba İşsizlik Oranı Kaçtır?

The Word Bank’ın 2017 yılı verilerine göre Küba’da en son kaydedilen işsizlik oranı %2.53’tür ve bir önceki yıla göre %0.04 artış gözlemlenmiştir. Küba’nın 2005 yılından itibaren en düşük işsizlik oranı 2008 yılında %1.58 olarak, en yüksek işsizlik oranı 2012 yılında %3.48 olarak kaydedilmiştir. 2005 yılından 2017 yılına kadar Küba’daki işsizlik oranı toplam %0.58 artmıştır.

Küba’nın Gelir Kaynakları Nelerdir?

Küba’nın geçim kaynağı olan ana sektörler turizm sektörü, tarım, endüstriyel sektör ve sağlık sektörüdür. Küba ekonomisi son yıllarda sağlık ve turizm sektöründe gelişmektedir. Küba’da turizm sektörü 2019 yılında GSYIH’ın %10.6’sını, tarım her yıl %10’undan fazlasını ve endüstriyel sektör 2020 yılında %23.03’ünü oluşturmaktadır.

Küba ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan sağlık sektörü, ülkeye her yıl yaklaşık 11 milyar Dolar kazandırmaktadır ve Küba’nın diğer ülkelerle yaptığı sağlık sözleşmeleri Küba’nın ayrı bir gelir kaynağıdır.

Küba, 2015 yılı itibariyle dünya genelinde kişi başına düşen en yüksek üçüncü doktor sayısına sahip ülkedir ve Küba, uygun ticaret koşulları elde etmek için diğer ülkelere on binlerce doktor gönderip para kazanmaktadır. Venezuela ile yapılan anlaşmada Kübalı doktorların yardımı karşılığında Venezuela’dan ucuz petrol alınmaktadır.

Küba’da Turizm ve Gezi Sektörü Nasıldır?

Küba'da Turizm ve Gezi Sektörü
Küba'da Turizm ve Gezi Sektörü

Küba’da turizm, 2018 itibariyle 4.7 milyonu aşkın turist getiren bir endüstridir ve adanın ana gelir kaynaklarından biridir. Küba iklimi, plajları, mimarisi ve farklı kültürel tarihi ile uzun yıllardır turistler için çekici bir destinasyon olmuştur.

2019 yılında Küba seyahat ve turizm sektörü, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) 2,97 milyar Dolar doğrudan katkıda bulunarak, GSYİH’ın %10.6’sını oluşturmuştur. Küba gezisi için 2019 yılındaki kaydedilen turizm sektörü katkısı 2018 yılına göre 9 milyon Dolar azalmıştır ancak 2010 yılından 2019 yılına kadar bu miktar, toplam 31 milyon Dolar artmıştır.

Küba’nın Sağlık Turizmi Nasıldır?

Küba’nın sağlık turizmi, sadece ülkenin tıp alanındaki itibarı nedeniyle değil, aynı zamanda çeşitli hastalıkların tedavisinin başka ülkelerde olduğundan yaklaşık %60 ile %80 daha aza mal olmasıdır. Küba’yı yılda yaklaşık 20.000 kişi, sağlık turizmi için ziyaret etmektedir ve sağlık turizmi ülke ekonomisine yaklaşık 40 milyon Dolar kazandırmaktadır.

Küba, 20 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanından sağlık turistlerine hizmet vermektedir ancak ülkeye en çok Latın Amerika, Avrupa, Amerika ve Kanada’dan hastalar gelmektedir. Küba sağlık turizmi için gelen yabancı hastaların en çok tercih ettiği sağlık bölümleri multipl skleroz ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik bozukluklar, kozmetik cerrahi, bağımlılık tedavisi, ortopedi ve göz cerrahisidir.

Küba Sağlık Sektörü Nasıldır?

Küba'nın Sağlık Sektörü Nasıldır?
Küba'nın Sağlık Sektörü Nasıldır?

Küba sağlık sektörü devlet tarafından yürütülmektedir ve ülkede özel hastane veya klinik bulunmamaktadır. Küba, halkına ve bazı müttefik ülkelere ücretsiz sağlık hizmetleri vermesine rağmen sağlık sektörü ülke ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Küba hükümeti yılda sağlık hizmetlerinden yaklaşık 11 milyar Dolar kazanmaktadır. Sağlık sektöründen gelen paranın çoğu Küba’nın diğer ülkelerle yaptığı sözleşmelerden gelmektedir.

Küba’nın sağlık sözleşmeleri ile hükümet, Kübalı doktorları yurtdışında çalışmaya göndermektedir ve ilgili ülkelerin hükümetleri, Küba hükümetine doktorların emeği için para ödemektedir. Venezuela ile Küba hükümeti arasında olduğu gibi bazı durumlarda sağlık hizmeti karşılığında Venezuela’dan petrol alınmaktadır. Küba sağlık sistemi modeli 2005 yılında 100.000 kişilik nüfusa, 627 doktor ve 94 diş hekimi düştüğü hesaplanmıştır.

Küba’da Endüstri Sektörü Nasıldır?

Küba'da Endüstri Sektörü Nasıldır?
Küba'da Endüstri Sektörü Nasıldır?

Küba’ endüstri sektörünün, 2020 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık %23.02’sini oluşturduğu ve Küba nüfusunun %17.1’inin endüstri sektöründe istihdam sağladığı hesaplanmıştır. 2020 yılı Dünya Bankası verilerine göre, Küba endüstri sektörünün yıllık büyüme oranı %2.5 olarak bildirilmiştir. Küba’nın başlıca endüstrileri biyoteknoloji ve ilaçtır.

2003 yılında Küba’nın biyoteknoloji ve ilaç endüstrisi önem kazanmıştır ve uluslararası olarak satılan ürünler arasında çeşitli viral ve bakteriyel patojenlere karşı aşıları bulunmaktadır. Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin paylaşımlarına göre Covid-19 Küba aşısı Abdala’nın %92.28 oranında etkili oldu olduğu açıklanmıştır.

Küba’da Tarım Sektörü Nasıldır?

Küba'da Tarım Sektörü Nasıldır?
Küba'da Tarım Sektörü Nasıldır?

Küba’da tarım sektörü, ekonomi açısından birkaç yüzyıldır önemli rol oynamaktadır ve günümüzde gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYIH) %10’dan fazla katkıda bulunmaktadır. Küba topraklarının yaklaşık %30’u mahsul ekimi için kullanılmaktadır.

Küba’nın başlıca tarım ürünleri pirinç, turunçgil, patates, muz, manyok, mısır, kakao ve fasulyedir ancak Küba tütünü ve Küba şeker kamışı üretimi, ülke ekonomisi için en önemli mahsüllerdir.

2020 yılı Dünya Bankası kalkınma göstergelerine göre; Küba’da tarım, ormancılık ve balıkçılığın yıllık büyüme oranı %22,94 olarak bildirilmiştir.

Küba Tütün Tarımı Nasıldır?

Küba tütün tarımı, 1400’lü yıllara dayanmaktadır fakat modern tütün tarımı 1800’lerin başında Küba puro fabrikasının açılmasıyla başlamıştır. Küba’nın ikonik puroları, Küba kültürel mirasının önemli bir unsurudur ve Küba, tütün yetiştirmek için mükemmel koşullara ve birkaç yüz yıllık yetiştirme deneyimine sahiptir.

Küba tütününün başlıca yetiştirilme alanları Pınar del Rio eyaleti, Villa Cara ve Valle de Viñales bölgeleridir. Küba’da tütün küçük arazilerde yetiştirilmektedir ve tütün ekimi için tohumlar Ekim ayı sonlarında ekilmektedir.

Küba İthalat İhracat Hacimleri Nasıldır?

2018 yılında Küba 14,5 milyar Dolar ihracat ve 12,6 milyar Dolar ithalat yaparak 1,9 Milyar dolarlık pozitif yönde ticaret dengesi sağlamıştır. Küba’nın yıllık GSYİH büyümesi 2018 yılında yıllık %2,25 olarak hesaplanmıştır.

Küba’da 2012 yılından 2020 yılına kadar ihracat hacmi düşmeye devam etmektedir ancak 2018 yılındaki 1.9 Milyar Dolarlık ithalat, 2019 yılında 5.28 milyar Dolar ithalata yükselmiştir çünkü ülkede son yıllarda artan enflasyon, ithalatı arttırmıştır.

Küba İhracat Ürünleri Nelerdir?

Küba ihracat ürünleri şeker, tütün, rafine yakıtlar, nikel ve ilaçtır. 2019 yılında Küba’nın en fazla ihraç ettiği ürün tütündür ve tütünden 287 milyon dolar, şekerden 211 milyon Dolar ve nikelden 134 milyon Dolar kazanmıştır.

2019 yılında Küba toplam 1,21 milyar Dolar ihracat yapmıştır ve en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, İspanya, Hollanda, Almanya ve Kıbrıs’tır.

Küba’nın İthalat Hacimleri Nasıldır?

2019 yılında Küba’nın en fazla ithal ettiği ürün beyaz ettir ve beyaz et ithalat rakamı, 286 milyon dolardır. Küba’nın başlıca ithalat ürünleri beyaz et, konsantre süt, mısır, soya küspesi ve buğdaydır.

Küba 2019 yılında toplam 5.28 milyar Dolar ithal ederek dünyanın 133. ticaret noktası olmuştur ve Küba’nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla İspanya, Çin, İtalya, Kanada ve Rusya’dır.

Küba Bankaları Nelerdir?

Küba’da merkez bankası tarafından bankacılık lisansı verilen dokuz tane ticari banka ve 9 tane yabancı banka bulunmaktadır. Küba ticari bankaları Banco de Crédito y Comercio, Banco de Inversiones, Banco Exterior de Cuba, Banco Financiero Internacional, Banco Industrial de Venezuela Cuba, Banco Internacional de Comercio, Banco Metropolitano, Banco Nacional de Cuba ve Popular de Ahorro bankalardır.

Küba’da Kredi Kartı Kullanılır Mı?

Küba’da kredi kartı kullanılmaktadır ancak kredi kartları, büyük otel ve tatil köylerinin çoğunda, büyük mağaza ve restoranlarda, araç kiralama noktalarında, seyahat ve tur acentelerinde ödeme şekli olarak kabul edilirken genellikle pazarlarda, el işi büfelerinde, küçük restoranlarda, özel kafe ve restoranlarda, butik otellerde, sokak satıcılarında ve küçük şehirlerde kullanılmamaktadır.

Küba’da, Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantısı olan banka ve kredi kartları kabul edilmemektedir ve genellikle ABD bağlantılı olmayan Visa ve MasterCard markalı kredi kartları kabul edilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: