Küba Bayrağı ve Milli Marşı

Küba Bayrağı, Milli Marşı ve Anlamları

Küba bayrağı, üç mavi ve iki beyaz olmak üzere beş yatay şeritten ve içinde beyaz renkte bir yıldızın yer aldığı kırmızı renk eşkenar üçgenin birleşiminden oluşmaktadır. Küba bayrağı 2:1 oranlarında uzunluk ve yüksekliğe sahiptir.

Küba Bayrağının Anlamı Nedir?

Küba bayrağı anlamı birden fazla kavrama hitap etmektedir. Küba bayrağındaki mavi şeritler Batı, Orta ve Doğu olmak üzere Küba’nın 3 ayrı bölümünü temsil etmektedir. Küba bayrağındaki beyaz şeritler bağımsızlık idealinin gücünü yansıtmaktadır.

Küba bayrağında yer alan eşkenar üçgen özgürlük, kardeşlik ve eşitliği sembolize ederken; kırmızı renk Küba için can veren vatanseverlerin kanını simgelemektedir. Küba bayrağındaki kırmızı eşkenar üçgen içinde konumlanmış beyaz yıldız ise halkın birliğini temsil etmektedir.

Küba Bayrak Ölçüleri Nedir?

Küba Bayrağı Ölçüleri
Küba Bayrağı Ölçüleri

Küba bayrak ölçüleri yatay olarak 30 cm, dikey olarak ise 15 cm olmak üzere tasarlanmıştır. Küba bayrağı üzerinde yer alan yatay çizgilerin her birinin aralığı 3 cm’dir. Küba bayrağı simgelerinden kırmızı eşkenar üçgenin kenarları 15 cm’dir. Küba bayrağındaki kırmızı eşkenar üçgen içindeki beyaz yıldız ise üçgenin ağırlık noktasında olmak üzere konumlanmıştır.

Küba’nın Bayrağı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Küba bayrağının ilk olarak Narciso López tarafından, Küba’nın İspanya sömürgesi altından kurtulmak için mücadele verdiği zamanda ortaya atıldığı bilinmektedir. Narciso López, Küba bayrağını tasarlamak için Miquel Teurbe Tolón’dan yardım almıştır. Bayrağın ilk dikimi Miquel Teurbe Tolón’un eşi Emilia Teurbe Tolón tarafından gerçekleştirilmiştir. Küba’nın bayrağı ilk olarak 19 Mayıs 1850’de Cardenas’da, Kübalılar şehri ele geçirdiği sırada dalgalandırılmıştır.

Küba’nın Bayrağı Kim Tarafından Tasarlanmıştır?

Küba’nın bayrağı Narciso López ve Miquel Teurbe Tolón tarafından tasarlanmıştır.

Küba Bayrağı Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Küba bayrağı, resmî olarak 20 Mayıs 1902 tarihinde kabul edilmiştir.

Tarihte Kullanılan Küba Bayrakları Nasıldı?

1848 yılında kullanılan Küba bayrağı aşağıda verilmiştir.

1848 Yılı Küba Bayrağı
1848 Yılı Küba Bayrağı

Küba bayrağı günümüzdeki halini alana dek farklı versiyonlar kullanılmıştır. Tarihte kullanılan ilk Küba bayrakları 1800’lerin başına denk düşmektedir. İlk kullanılan Küba bayraklarında güneş sembolü dikkat çekmektedir. Küba bayraklarında mavi, beyaz ve kırmızı renk sıklıkla kullanılmakta, yıldız motifi öne çıkmaktadır.

Özetle Küba tarihi birçok farklı bayrağa ev sahipliği yapmış olsa da, Narciso López ve Miquel Teurbe Tolón tarafından tasarlanan bayrak günümüzde Küba’nın ulusal bayrağı olarak temsil edilmektedir.

Küba Bayrağına Benzeyen Diğer Ülke Bayrakları Hangileridir?

Küba bayrağına benzeyen bayrak Porto Riko bayrağıdır. Porto Riko bayrağı Küba bayrağı ile biçimsel olarak aynı olmakla beraber kırmızı ve mavi renkleri farklı yerlerde konumlandırılmıştır.

Küba Marşı Ne Zaman Yazılmıştır?

Küba marşı, Kübalı şair ve müzisyen Perucho Figueredo tarafından 1867 yılında kaleme alınmış ve bestelenmiştir. Kübalı besteci Antonio Rodríguez Ferrer, 1898 yılında Küba milli marşının müzikal giriş notalarına katkıda bulunmuştur. Küba milli marşı, cumhuriyetin kuruluşunun ardından 1902 yılında resmî olarak kabul edilmiştir. İlk yazılan Küba Marşı’nın günümüzdeki versiyondan daha uzun olduğu söylenmektedir.

Küba marşı yazarı ve bestecisi Pedro Felipe Figueredo, 19. yüzyılda yaşamıştır. 10 Yıl Savaşları sırasında İspanya’ya karşı savaşanlar arasında yer almıştır. Figueredo, Küba Marşı’nı yazdıktan 3 yıl sonra İspanyollar tarafından esir alınmış ve 17 Ağustos 1870 yılında idam edilmiştir.

Küba Milli Marşı Anlamı Nedir?

Küba milli marşının Türkçe çevirisi aşağıda verilmiştir.

Mücadeleye koşun, Bayamolular,
Anavatan size gururla bakıyor,
Şanlı bir ölümden korkmayın,
Çünkü vatan için ölmek yaşamaktır!
Zincirler içinde yaşamak,
Aşağılanma ve utanç içinde yaşamaktır.
Trampetin sesini dinleyin,
Silahlara, cesur insanlar, koşun!

Perucho Figueredo, Küba milli marşını Bayamo Savaşı sırasında İspanyollara karşı mücadele ederken yazmıştır.

Küba Arması Nasıldır?

Küba Arması
Küba Arması

Küba arması, Miguel Teurbe Tolón tarafından oluşturulmuş ve 24 Nisan 1906’da resmî olarak kabul edilmiştir. Küba armasının 1849 yılında oluşturulduğu tahmin edilmektedir.

Küba arması, en tepesinde Frig başlığı, yanlarında meşe dalı ve defne çelengi ile çevrili üç ana bölümden oluşmaktadır. Küba armasındaki meşe dalı ulusun gücünü simgelerken; defne çelengi onur ve zafer kavramlarını sembolize etmektedir. Küba arması üzerinde yer alan Frig başlığındaki beyaz yıldız özgürlüğü nitelemektedir. Küba armasının üst kısmında doğan bir güneş bulunmakta, ortada konumlanmış anahtar ise Küba’nın coğrafi konumunu temsil etmektedir. Küba armasının sol alt tarafında konumlanmış yatay şeritler Batı, Orta ve Doğu olmak üzere Küba’nın üç ana bölümünü yansıtmaktadır. Küba armasında sağ alt kısımda görülen Kraliyet palmiye ağacı gençliği ve doğurganlığı simgelemektedir.

Küba arması, Küba ulusunu temsil etmektedir. Küba arması, Küba’nın coğrafi ve politik önemini temsil etmesinin yanı sıra Kübalıların birliğini de simgelemektedir. Küba, armasında komünist bir sembol içermeyen tek sosyalist ülke olma özelliğini taşımaktadır.

Başkent Havana’nın Arması Nasıldır?

Küba Başkenti Havana Arması
Küba Başkenti Havana Arması

Başkent Havana’nın arması, şehrin savunulmasında önemli rol oynayan Fuerza, Morro ve Punta adındaki 3 kaleyi temsil etmektedir. Havana armasında yer alan altın anahtar, şehrin İspanyol Amerika’ya açılan bir kapı olduğunu yansıtmaktadır. Armayı çevreleyen meşe dalı ulusun gücünü simgelerken; defneden oluşan çelenk ise şeref ve şan kavramlarını sembolize etmektedir.

Başkent Havana’nın arması eşitlik, özgürlük ve kardeşlik gibi insan temel hak ve hürriyetlerini yansıtma amacı taşımaktadır. Arma, Küba başkenti Havana tarihi için önemli bir yer tutmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: