Küba Sağlık Sistemi

Küba Sağlık Sistemi: Küba Hastaneleri ve Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Küba, dünyadaki en gelişmiş sağlık hizmetlerinden birine sahiptir. Küba sağlık hizmetleri, toplumun %95’inden fazlasının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küba’da devrimden sonra ücretsiz halk hizmetleri sistemine geçilmiştir. Tüm vatandaşlara erişilebilir sağlık hizmeti verilmektedir.

Küba’da sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla devlet tarafından ücretsiz olarak veya nominal ücretlerle sağlanmaktadır. Küba’da 10.000 kişilik nüfusa düşen doktor sayısı 67 olarak bilinmektedir. 2005 yılı itibarıyla Küba, doktorların nüfusa oranında dünya lideri konumunda yer almaktadır. Hastane yataklarının ve doktorlarının fazlalığı ile Küba sağlıkta en başarılı ülke listelerinde yer almaktadır. 2019 yılında Küba, Bloomberg En Sağlıklı Ülke Endeksi’nde gelişmekte olan bir ülke olarak 30. sırada yer almıştır. Küba, tıbbi personel sayısı açısından zengin bir ülke konumundadır. Küba’da sosyal güvenlik, iş gücünün büyük bir kısmını kapsamaktadır.

2015 yılında Küba, HIV ve frenginin annneden çocuğa bulaşmasını önleyen çalışmalara imza atarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından en iyi halk sağlık başarılarından birine imza atması ile tanınmıştır. 1960 yılından bu yana Küba’da yaşanan bebek ölümleri ve ölüm oranları azalmıştır.

Küba, aşı çalışmalarıyla ünlü bir ülke konumundadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her sene 1,6 milyon kişi akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Akciğer kanseri hastalarına uygulanan Küba aşısı, 2013 yılında geliştirilmiştir. Küba’da üretilen aşı formülü, mevcut kanser tedavilerine katkıda bulunmak üzere geliştirilmiştir. Küba aşısı, farklı ülkelerde beyin tümörü ve meme kanseri tedavisinde de kullanılmaktadır.

Küba’nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Küba sağlık politikası, tüm vatandaşlara ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak üzerine geliştirilmektedir. Küba’da sağlık sistemi, devlet tarafından finanse edilmekte ve Küba Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yürütülmektedir. Küba hükümeti, Kübalılara ücretsiz olarak sağlanan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için en yüksek bütçe ödeneklerini ayırmaktadır. Halk Sağlık Bakanlığı (MINSAP), halk sağlığına bağlı bir dizi politikayı ve uygulamayı denetlemek ve uygulamakla yükümlüdür. Küba’da geliştirilen aşı ve ilaçların denetlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolü, Sağlık Bakanlığına aittir.

Küba sağlık hizmetleri, politikalarını toplumun değişken ihtiyaçlarına göre uyarlamaktadır. Küba sosyal güvenlik hizmetleri, oldukça geniş bir iş gücünü kapsamaktadır. Küba sağlık sistemi, üç aşamalı bir yapıya sahiptir. Ulusal, il ve belediye düzeylerinde yürütülen Küba sağlık politikası; Küba Sağlık Hizmetleri Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından izlenmektedir. Sağlık Hizmetleri Kurumu, Küba Sağlık Bakanlığına bağlı olan ve ülke çapında sağlık hizmeti sağlayan bir oluşumdur.

Küba Sağlık Sistemi Modeli Nasıldır?

Küba Sağlık Sistemi Modeli
Küba Sağlık Sistemi Modeli

Küba sağlık sistemi modeli, üç katmanlı bir yapıdan oluşmaktadır. Küba; birincil, ikincil ve üçüncül bakımları üstlenmek için belediye, ulusal ve il düzeyinde yürütülen bir sağlık sistemine sahiptir. Küba’da sağlık hizmetleri veren ilk aşama, aile hekimliği sistemidir ve sistemin amacı tüm toplumun sağlık ihtiyacını gidermektir. Küba’da her mahalleye bir aile hekimi atanmaktadır. Küba aile hekimliği; kimin hasta, sağlıklı veya risk altında olduğunun tespitinden sorumlu tutulmaktadır. Birinci seviye aile hekimliği sistemiyle Küba’daki sağlık sorunlarının %80’i çözülebilmektedir.

Yüksek derecede bakım gerektiren sağlık problemleri için Küba’da bulunan hastaneleri ve uzmanlık merkezlerini içeren ikinci seviye sağlık aşamasına geçilmektedir. Küba aile hekimleri tarafından bu kurumlara nakledilen hasta oranı %15’tir. Üçüncü sağlık düzeyi; Küba’da belirli hastalıkların incelenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla ulusal olarak yürütülen, uzmanlanmış hastane ve kurumları içermektedir. Ciddi hastalıklar sebebiyle oluşan komplikasyonlar, Küba’da ulusal düzeyde incelenmektedir.

Poliklinikler, Küba sağlık sisteminin merkezindedir. Küba’da bulunan her poliklinik belirli bir bölge için yaklaşık 25.000 ila 30.000 kişiye sağlık hizmeti sunmaktadır. 1970’lerden bu yana Küba sağlık sisteminin en önemli parçasını oluşturan poliklinikler, ülkenin birincil sağlık yaklaşımını oluşturmaktadır. 1990’lardan bu yana Küba poliklinikleri toplumun %80’inin tedavi edilmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Küba polikliniklerinde; aşı, doğum öncesi bakım, rehabilitasyon, yaşlı bakımı, diyabetik, acil diş hekimliği, ultrason, endoskopi, aile planlaması gibi hizmetler sağlanmaktadır. Küba poliklinik anlayışı; daha iyi organize edilmiş ve entegre hizmetler sunarak toplum sağlığının temelini oluşturmaktadır.

Küba’da Sağlık Sistemi Kurumları Nelerdir?

Küba’da sağlık sistemi kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Aile hekimliği
 • Toplum poliklinikleri
 • Hastaneler
 • Tıp enstitüleri
 • Aile hemşireliği
 • Temel sağlık grupları
 • Anne sağlığı merkezleri
 • Diş bakım merkezleri
 • Yaşlı evleri

Küba’daki Hastane Sayısı Kaçtır?

Küba’da hastane sayısı, Dünya Sağlık Örgütü Küresel Sağlık Gözlemevi’nin 2015 yılı verilerine göre 152’dir. Küba hastaneleri, 38.642 yatak kapasitesine sahiptir.

Küba’da Özel Hastane Var Mıdır?

Hayır, Küba’da özel hastane bulunmamaktadır. Küba’da hastaneler, devlet tarafından finanse edilmektedir.

Küba’da Poliklinik Sayısı Kaçtır?

Küba’da poliklinik sayısı, Dünya Sağlık Örgütü Küresel Sağlık Gözlemevi’nin 2015 yılı verilerine göre 452’dir; Küba’da 452 poliklinik 821 adet temel sağlık grubu içermektedir. Küba polikliniklerinde görev alan temel sağlık grupları; birer dahiliye uzmanı, çocuk doktoru, kadın doğum uzmanı, diş hekimi, psikolog ve istatistikçiden oluşmaktadır. Küba temel sağlık gruplarında 11.468 aile hekimi ve hemşire ekibi bulunmaktadır. Küba aile hekimleri ve hemşire birimlerinin her biri, ortalama 1.095 kişiden sorumlu olmaktadır. Küba’da 1.215 adet diş bakım merkezi, 142 adet anne sağlık evi ve 126 adet yaşlı bakım evi bulunmaktadır.

Küba Sağlık İstatistikleri Nasıldır?

Küba sağlık istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Küresel Sağlık İşgücü İstatistikleri’ne göre, 2018 yılında Küba’da 1.000 kişilik nüfusa, 8,4 adet doktor denk gelmektedir.

2017 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Küba’da 1.000 kişi başına 5,7 adet hastane yatağı bulunmaktadır.

2018 yılına ait OECD ülke verileriyle desteklenen bilgiye göre Küba’da 1.000 kişi başına 7,6 adet hemşire ve ebe hizmet vermektedir.

Lancet Küresel Cerrahi Komisyonu tarafından 2018 yılında toplanan verilere göre 2017 yılında Küba’da 100.000 kişiye 101 adet cerrahi uzmanı düşmektedir.

2017 yılında OECD ülke verilerine göre Küba, pratisyen hekim yoğunluğu listesinde 1. sırada yer almıştır.

Küba Sağlık Sektörü Personeli Sayısı Kaçtır?

Küba Sağlık Sektörü Personeli Sayısı
Küba Sağlık Sektörü Personeli Sayısı

Küba sağlık sektörü personeli sayısı, Dünya Sağlık Örgütü Küresel Sağlık Gözlemevi’nin 2015 verilerine göre; 36.478’i aile hekiminden oluşan toplam 76.506 doktor, 12.144 diş hekimi ve 103.014 hemşireden oluşmaktadır. Küba doktor sayısı konusunda kişi başına düşen değerlerle lider konumunda yer almaktadır. Küba sağlık sektöründe toplam iş gücünün %7’sini temsil eden 535.035 çalışan bulunmaktadır. Küba sağlık çalışanlarının %69,5’i kadındır.

Küba Tıp Alanında Nasıldır?

Küba tıp alanında; özellikle akciğer, lösemi, kolon, baş ve boyun kanseri gibi hastalıkların tedavisi konusunda gelişmiş çalışmalar yürüten bir ülkedir. Küba, akciğer kanserine karşı ürettiği CIMAvax isimli aşı ile kansere karşı etkili olabilen ilk aşı denemelerini yürütmüştür. Küba patentli tedavide etkili olduğu kanıtlanmış 5 adet kanser aşısı bulunmaktadır. Küba Onkoloji Enstitüsü, kanser araştırmaları ve tedavi uygulamaları ile öne çıkan bir biyoteknolojiye sahiptir; enstitü, kanser hastalarına ideal tedaviyi oluşturmak için çalışmalar yürütülmektedir.

Küba, ortopedik cerrahi konusunda dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Körlüğe sebep olan hastalıklarda etkili tedaviler yürütmektedir. Küba, ayak ülseri ve sedef hastalıklarının tedavisinde en etkili tedavi uygulamalarına sahiptir.

Küba, alternatif tıp uygulamalarıyla popüler ülkeler arasında yer almaktadır. Küba’da geleneksel tıp anlayışı oldukça yaygındır. Bitkilerin kullanıldığı tedavi yöntemleri, birçok farklı hastalık için uygulanmaktadır. Kekik, aloe vera, nane ve moringa gibi bitkiler, Küba’da çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Küba Aşısı Nedir?

Küba aşısı, 2011 yılında Küba’da akciğer kanserine karşı geliştirilen bir aşıdır. 90’lı yıllardan bu yana Küba’da akciğer kanserine karşı aşı geliştirme çabaları sürdürülmektedir. Küba aşısı, CIMAvax olarak bilinmektedir. Küba kanser aşısı; akciğer kanserine ek olarak beyin tümörü, kolon, pankreas, baş ve boyun, prostat ve meme kanseri hastalıklarında da etkili olmaktadır. Kanser hastalarına uygulanan tedavilere Küba kanser aşısı ile destek sağlanmaktadır.

Küba’da Hangi Hastalıklar Tedavi Ediliyor?

Küba’da tedavi edilen hastalıklar aşağıda listelenmiştir.

 • Küba akciğer kanseri tedavisi
 • Küba lösemi tedavisi
 • Küba ALS tedavisi
 • Küba MS tedavisi
 • Küba sedef tedavisi
 • Küba kolon kanseri tedavisi
 • Kübra beyin tümörü tedavisi
 • Küba vitiligo tedavisi
 • Küba alopesi tedavisi
 • Küba retina pigmentosa tedavisi
 • Küba baş ve boyun kanseri tedavisi
 • Küba ayak ülseri tedavisi

Küba Tıp Eğitimi Nasıldır?

Küba Tıp Eğitimi
Küba Tıp Eğitimi

Küba tıp eğitimi, 5 ila 6 yıl arasında değişmektedir. Küba tıp fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim verilmektedir. Küba, tıp araştırmaları konusunda dünyanın en iyi eğitim kurumlarına sahip ülkelerinden biridir. 2012 yılında Küba’da 30.000 yabancı uyruklu öğrenci tıp eğitimi görmüştür. Küba üniversiteleri, yıllık olarak ortalama 10.000 adet Kübalı ve uluslararası doktoru mezun etmektedir.

Küba, Latin Amerika Tıp Okulu (ELAM) aracılığıyla önleyici sağlık hizmetini tanıtmayı amaçlamaktadır. 1999 yılında kurulan ELAM, dünyanın en büyük tıp okulu olarak bilinmektedir. 2005 yılından bu yana Latin Amerika Tıp Okulu, düşük gelirli topluluklardan Küba’da üniversite eğitimi alan on binlerce doktoru mezun etmiştir. ELAM’ın misyonu, marjinal topluluklardan öğrencilere üniversite bünyesinde tıp eğitimi vererek onları doktor olarak yetiştirmek ve sonra ülkelerine hizmet için geri göndermektir.

Küba Tıp Fakülteleri Nelerdir?

Küba tıp fakülteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Pinar del Rio Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Artemisa Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Havana Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Latin Amerika Tıp Okulu
 • Mayabeque Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Matanzas Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Villa Clara Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Cienfuegos Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Sancti Spiritus Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Ciego de Avila Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Camagüey Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Las Tunas Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Holguin Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Granma Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Santiago de Cuba Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Guantanamo Tıp Bilimleri Üniversitesi
 • Isla de la Juventud Tıp Bilimleri Üniversitesi

Küba Sağlık Sektörünün Ekonomiye Katkısı Nedir?

Küba sağlık sektörünün ekonomiye katkısı, devlet tarafından finanse edilmesine rağmen oldukça büyüktür. Küba sağlık sektörünün ekonomiye katkısı, Küba’nın diğer ülkelerle yaptığı sağlık sözleşmelerinden sağlanmaktadır. Küba hükümeti, tıbbi hizmetler için yılda yaklaşık 11 milyon Dolar kazanmaktadır.

Küba hükümeti, doktorlarını yurt dışında çalışmak için göndermektedir. Kübalı doktorların çalıştığı emeğin karşılığı olarak yabancı ülkeler, Küba’ya ödeme yapmaktadır. Venezuela, doktor emeğinin karşılığı olarak Küba’ya petrol gönderimi sağlamaktadır. Küba ekonomisi, ülkeyi sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden turistlerden de kazanç sağlamaktadır.

Küba’nın Sağlık Turizmi Sektörü Nasıldır?

Küba’nın sağlık turizmi sektörü, her yıl 20.000 kişiye hizmet vermektedir. Küba’yı sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden insanlar, ülke ekonomisine yaklaşık 40 milyon Dolar katkıda bulunmaktadır. Küba’nın sağlık turizmi, yabancı ülke vatandaşları tarafından ülkenin sağlık konusundaki başarısının yanı sıra, düşük bütçeli sağlık hizmetlerinden yararlanmak için de tercih edilmektedir. Küba sağlık hizmetleri, diğer ülkelerden ortalama olarak %60 ila %80 arasında daha ucuza mal olmaktadır.

Küba, birçok farklı sağlık hizmeti sağlamaktadır. Küba’da tedavi olanlar, ülkenin bağımlılık tedavisi, Küba patentli ürünleri ve geleneksel prosedürler gibi Küba sağlık turizmi hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Küba’da Tedavi Olmak için Türkiye’den Nasıl Gidilir?

Küba’da tedavi olmak için Türkiye’den, 2 aydan kısa süreli tedaviler için gitmek isteyen kişilerin, turist kartı olarak düzenlenen sağlık vizesi almaları gerekmektedir. Küba sağlık vizesi, 30 günlük olarak verilmektedir. Küba’da bulunulan süre içinde sağlık vizesi 30 gün daha uzatılabilmektedir. Sağlık vizesi, hamillerine Küba’da toplam 60 gün kalma hakkı sağlamaktadır.

Küba’daki tedavinin 2 aydan uzun süreceğinin belirlenmesi halinde, uzun süreli Küba sağlık vizesi olan D-10 vizesine başvuru yapılması gerekmektedir. Uzayan tedaviler için vize süresi uzatma işlemlerini ilgili Küba sağlık kuruluşu tamamlamaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: