Norveç Vatandaşlık Başvurusu

Norveç Vatandaşlık Başvurusu ve Şartları

Norveç vatandaşlık hakkı kazanılması için aşağıda sıralanan şartlardan en az birinin sağlanması gerekmektedir.

 • Son 10 yıl içerisinde en az 7 yıl boyunca Norveç’te yasal yollardan ikamet etmiş olmak
 • Norveç vatandaşı olan biriyle Norveç`te birlikte yaşam ve evlilik süresinin toplamı en az 7 yıl olması suretiyle evli kalmak
 • Belirlenen koşullara uygun şekilde Norveç`e yatırım yapmış olmak
 • Norveç asıllı olmak

Norveç vatandaşlık başvuruları, Norveç vatandaşlık ve göçmenlik bürolarına (UDI) online olarak yapılmaktadır ve karar verme yetkisi Norveç İçişleri Bakanlığı’ndadır.

Yetişkinler için Norveç Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Yetişkinler için Norveç vatandaşlık şartları aşağıda verilmiştir.

 • 18 yaşında veya daha büyük olmak
 • Yeterli derecede Norveççe bilmek (300 saatlik Norveççe eğitimin tamamlanması gerekmektedir)
 • Norveç’te en az 7 yıl boyunca yasal yollardan yaşamış olmak veya Norveç vatandaşı olan biriyle Norveç`te birlikte yaşam ve evlilik süresinin toplamı en az 7 yıl olması suretiyle evli kalmak
 • Belirlenen koşullara uygun şekilde Norveç`e yatırım yapmış olmak
 • Norveç asıllı olmak
 • Geçerli bir Norveç oturum iznine sahip olmak
 • Norveç’te yaşanılan süre boyunca herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamak

Norveç vatandaşlığı için şartlar Norveç göç idaresi tarafından belirlenmektedir.

Evlilik Yoluyla Norveç Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Evlilik yoluyla Norveç vatandaşlığı başvurusu yapılabilmesi için Norveç Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün belirlediği şartların karşılanıyor olması gerekmektedir.

Evlilik yoluyla Norveç vatandaşlığına başvurulması için Norveç vatandaşı olan biriyle Norveç`te birlikte yaşam ve evlilik süresinin toplamı en az 7 yıl olması suretiyle evli kalmak gerekmektedir.

Evlilik yoluyla Norveç vatandaşlığına başvurulması için aranan diğer şartlar, yapılmış olan evliliğin Norveç hükümeti tarafından kabul edilmesi, Norveç vatandaşı olmayan kişinin yeterli seviyede Norveççe konuşabilmesi ve 300 saatlik Norveç dil eğitimini tamamlamış olmasıdır.

Oturum İzni Yoluyla Nasıl Norveç Vatandaşı Nasıl Olunur?

Oturum izni yoluyla Norveç vatandaşı olmak için, Norveç’e yasal yollardan giriş yapmış olmak ve son 10 yıllık zaman zarfında en az 7 yıl boyunca Norveç’te yasal yollardan ikamet etmiş olmak şartı aranmaktadır.

Oturma izni yoluyla Norveç vatandaşlığına başvurusu yapan kişide Norveç’te yaşıyor olmak şartı ve yeterli seviyede Norveççe bilmek, Norveç kültürüne, tarihine ve toplumuna aşina olmak şartları aranmaktadır.

Oturum izni yoluyla Norveç vatandaşlığına başvuran kişilerin, başvuru yapacakları sırada ve başvurunun değerlendireceği süre boyunca geçerli bir Norveç oturum iznine sahip olmaları gerekmektedir.

Norveç Vatandaşı Olmak için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Norveç vatandaşı olmak için istisnai durumlar aşağıda sıralanmıştır.

 • İkamet ettiği ülkede can güvenliği bulunmayan sığınmacılar
 • İnsan ticareti mağdurları
 • Norveç’te yasal yollarda yaşamakta olan kalifiye işçiler
 • Belirlenen koşullara uygun şekilde Norveç`e yatırım yapmış olmak
 • Norveç asıllı olmak

Çocuklar için Norveç Vatandaşı Olma Şartları Nelerdir?

Norveç’te, 18 yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak kabul edilmektedir.

2-18 yaş aralığındaki çocukların Norveç vatandaşı olması için en az 2 yıl boyunca Norveç’te ikamet etmiş olmaları ve geçerliliği en 1 yıl olan oturum iznine sahip olmaları gerekmektedir.

12-18 yaş arasındaki çocuklar Norveç vatandaşlığına başvurmak için ebeveynlerine (anne veya baba) yada yasal vasilerine (velayet sahibi) kendileri adına başvuruda bulunmalarına izin vermelidir.

Norveç vatandaşlığına kendi adına başvuran 12 yaşından büyük çocukların son 7 yıl içerisinde en az 5 yıl boyunca Norveç’te yaşamış olması şartı aranmaktadır.

15 yaşından büyük çocuklar Norveç vatandaşlığına başvuruda bulunurken sabıka kayıtlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Norveç Asıllı Olanlar için Norveç Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Norveç asıllı olanlar için Norveç vatandaşlık başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • Norveç asıllı olduğunu ispat edebilmek
 • Norveççe dil yeterliliği şartlarını karşılayabiliyor olmak
 • Norveç tarihine,kültürüne ve toplumuna hakim olmak
 • Norveç vatandaşlık mülakatında başarılı olmak

Norveç asıllı olan kişiler için, eş durumundan veya hemcins partner durumundan kaynaklı Norveç vatandaşlık hakkı doğmaktadır.

Mülteci Statüsünde Norveç Vatandaşlık Alma Şartları Nelerdir?

Mülteci statüsünde Norveç vatandaşlık alma şartları aşağıda verilmiştir.

 • 18 yaşının üstünde olmak
 • Norveç’te mülteci statüsünde yaşıyor olmak
 • Mülteci statüsünde Norveç vatandaşlığı için geçerli bir sebebe sahip olmak
 • 20.000 NOK (2.300 Dolar)’dan fazla borca sahip olmamak
 • Sabıka kaydına sahip olmamak
 • Norveç’te 7 yıl boyunca yaşamış olmak
 • Norveç oturum iznine sahip olmak

Norveç iltica başvurusu için başvuru sahibinin Norveç toprakları içerisinde olması gerekmektedir.

Norveç Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Norveç vatandaşlık başvurusu için gerekli evraklar ve resmi belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Pasaport ve doğum sertifikası
 • Evlilik cüzdanı (evli olunması durumunda)
 • İkamet kayıtları
 • Norveç vatandaşlık başvurusu sebebini ifade eden belgeler
 • Norveç’te ikamet edilen süre boyunca ödenen vergilerin kayıtları
 • Sabıka kaydı
 • Dil ve sosyal eğitimlerin bitirildiğine dair kayıtlar ve vatandaşlık testinin geçildiğine dair belge

Norveç Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Norveç vatandaşlık başvurusu, Norveç Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (UDI)’nun internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

UDI internet sitesi üzerinden yapılan Norveç vatandaşlık başvurusunun ardından başvuru ücretleri ödenerek gerekli evraklar toplanmalıdır ve toplanan evraklar yerel karakollara ibraz edilmelidir.

Norveç Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

Norveç vatandaşlık ücreti kişi başı 640 USD olarak belirlenmiştir.

Norveç vatandaşlık başvuru süresi (12 ay) ve diğer giderler (biyometrik fotoğraf çekimi vb.) de göz önüne alındığında toplam başvuru ücreti 640-1400 Dolar arasında değişmektedir.

Norveç Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Norveç vatandaşlık başvurusu ortalama 12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Norveç vatandaşlık başvurusu sonucu, Norveç Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu(UDI) internet sitesi üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Norveç Vatandaşlık Başvurusu Süreci Nasıl İşler?

Norveç vatandaşlık başvurusu süresinde eksik veya yanlış evrak tespit edilmesi durumunda, başvuru görüşmesinin yapılacağı tarihe kadar eksikler giderilmelidir aksi takdirde Norveç vatandaşlık başvurusu geçersiz sayılacak ve reddedilecektir.

Norveç vatandaşlık başvurularında, yetkili kurumun isteği doğrultusunda ek belgeler talep edilebilmektedir. (Norveç’te yaşanan süre boyunca ödenen vergilerin kayıtları vb)

Norveç vatandaşlık başvurusu süresince dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, başvuru ve değerlendirme süresi (ortalama 12 ay) boyunca geçerli bir oturum iznine sahip olmaktır.

Norveç Vatandaşlık Kabul Töreni Nedir?

Norveç vatandaşlık başvurusunun olumlu sonuçlanması ve vatandaşlık testinin geçilmesi durumunda, Norveç ulusal kimliği başvuruda bulunan kişiye kabul töreni ile takdim edilmektedir. Norveç vatandaşlık kabul töreninin amacı, vatandaş olan kişiyi Norveç topluma kabul etmektir.

Norveç vatandaşlığına kabul edilen ve 12 yaşının üzerinde olan tüm kişilerin, Norveç vatandaşlık kabul törenine katılması beklenmektedir ancak katılım zorunlu tutulmamaktadır.

Norveç vatandaşlığına kabul edilen kişilerin, vatandaşlığa kabul töreninde, Norveç’i ve Norveç toplumunun haklarını koruyacağına, demokrasi ve insan haklarını destekleyeceğine ve kanunlara uyacağına dair yemin etmesi gerekmektedir.

Norveç Vatandaşlık Maaşı Nedir?

Norveç vatandaşlığı kazanılması durumunda Norveç vatandaşlık maaşı ödenmemektedir. Norveç UDI makamları, sığınmacı statüsündeki kişilerin ülkeyi gönüllü olarak terk ettiği durumlarda 10.000 kron (1.000 £) ödeme yapmaktadır.

Norveç Pasaportu Nasıl Alınır?

Norveç vatandaşlığı onaylanan başvuru sahipleri Norveç İçişleri Bakanlığına bağlı birimlere başvuru gerçekleştirerek Norveç pasaportu alabilir.

Norveç Vatandaşlık Başvurusu Reddinde Ne Yapılmalıdır?

Norveç vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda, 3 hafta içerisinde red kararına itiraz edilmesi mümkündür. Norveç vatandaşlık başvuru reddine itiraz işlemleri ücretsizdir.

Norveç vatandaşlık başvurusu reddi alan kişiler, ilgili kurumun uygun görmesi durumunda konuyu Göçmen Temyiz Kurulu’na taşıma hakkına sahiptirler.

Norveç vatandaşlık başvurularından yetkili kurum, Norveç İçişleri Bakanlığıdır ve herhangi başka bir kurumun sürece dahil olması söz konusu değildir.

Norveç vatandaşlık başvurularının reddedilmesi durumunda başvuru ücretlerinin iadesi yapılmamaktadır.

Norveç Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Norveç vatandaşlığı alındığında Norveç pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda verilmiştir.

 • Arnavutluk
 • Andorra
 • Avusturya
 • Belarus
 • Belçika
 • Bosna Hersek
 • Bulgaristan
 • Hırvatistan
 • Kıbrıs
 • Çek cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İrlanda
 • İtalya
 • Latviya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Moldova
 • Monako
 • Montenegro
 • Hollanda
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • San Marino
 • Sırbistan
 • Slovenya
 • Slovakya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Ukrayna
 • Birleşik Krallık
 • Vatikan
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belize
 • Boliva
 • Brezilya
 • Kanada
 • Şili
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Dominika
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Granada
 • Guatemala
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Jamaika
 • Meksika
 • Nikaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadines
 • Trinidad ve Tobago
 • ABD
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Ermenistan
 • Brunei
 • Gürcistan
 • Endonezya
 • İsrail
 • Japonya
 • Kazakistan
 • Kuzey Kore
 • Kırgızistan
 • Malezya
 • Filipinler
 • Katar
 • Singapur
 • Tayland
 • Timor-Leste
 • Türkiye
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Özbekistan
 • Vietnam
 • Botswana
 • Cape Verde
 • Eswatini
 • Gambiya
 • Lesotho
 • Mauritius
 • Fas
 • Namibia
 • Sao Tome ve Principe
 • Seyşeller
 • Kuzey Afrika
 • Tunus
 • Fiji
 • Kiribati
 • Mikronezya
 • Palau
 • Samoa
 • Solomon Adaları
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu

Norveç vatandaşlığının alınmasının ardından Norveç yerel ve genel seçimlerinde oy kullanılabilir ve Norveç devlet dairelerinde işe girilebilmektedir. Norveç vatandaşlığı sahipleri için 189 ülke vizesiz gidilebilecek yerler arasında yer almaktadır.

Paylaş: