Danimarka Nüfusu

Danimarka Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Danimarka veya resmi adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa’da yer alan ve 5.8 milyon nüfusa sahip bir İskandinav ülkesidir.

Danimarka, dünyadaki diğer bazı ülkelerin aksine nüfus kayıtların başlamasından bu yana istikrarlı bir büyüme yaşamıştır. Danimarka’nın nüfusu 1769 yılında yaklaşık 798 bin olarak sayılmış iken, ilk kez 1834 yılında bir milyonu aşmıştır.

Danimarka, nüfusu 1980 yılından son yaklaşık 30 yıl boyunca 5 milyon civarında sabit kalmış ve hatta 1981-1988 yılları arasında azalsa da, 2018 yılında aldığı göçler ile Danimarka’nın nüfusu günümüzde 5.8 milyona çıkmıştır. Danimarka’nın en çok göç aldığı ülkeler ​​Türkiye, Polonya, Almanya, Irak, Romanya, Suriye, Somali, İran, Afganistan ve Yugoslavya olarak sıralanmaktadır. Danimarka’nın en büyük azınlık grubunu Türkler oluşturmaktadır.

Makalenin devamında Danimarka nüfusunun bölgelere göre dağılımı, dini inançları, doğum ve ölüm oranları, okuryazarlık oranı ve yaş dağılımı gibi birtakım demografik bilgiler aktarılacaktır.

2020 Yılında Danimarka Nüfusu Ne Kadardır?

Danimarka nüfusu, 2020 yılında 5.831.404 olarak ölçülmüştür. Dünya Bankası verilerine göre Danimarka’nın nüfusu; 2020 yılında, 2019 yılına göre 16.982 kişi artarak yaklaşık olarak %0.3 oranında artış göstermiştir.

2021 Yılında Danimarka’nın Nüfusu Kaçtır?

Danimarka nüfusu, 2021 yılında 5.850.189 olarak ölçülmüştür. Danimarka’nın nüfusu, ülkenin resmi istatistik kurumu; İstatistik Danimarka verilerine göre 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla 18.785 kişi artarak %0.32 artış göstermiştir.

Danimarka nüfusunun yaklaşık %88’i kentlerde yaşamaktadır. Danimarka’da nüfusun en yoğun olduğu bölge 2021 yılının ilk çeyreğinde 1.85 milyondan fazla nüfusu ile Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ı da içine alan Danimarka Başkent Bölgesi olarak da bilinen Hovedstaden Bölgesi olmuştur. Başkent Kopenhag ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yaklaşık olarak 1.3 milyon kişinin yaşadığı bilinmektedir.

Danimarka’da nüfus yoğunluğunun en az olduğu yer 590 bin nüfusu ile Kuzey Danimarka Bölgesi olarak da bilinen Nordjylland Bölgesi olmuştur. Kuzey Danimarka Bölgesi’nde yer alan Mariager adlı kasaba ise 2.539 kişilik nüfusu ile Danimarka’nın en az nüfusa sahip yerleşim yeridir.

Yüzölçümü 42.933 kilometrekare olan Danimarka’da kilometrekareye 134 kişi düşmektedir.

Danimarka Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Danimarka’nın nüfusu 2011 yılında 5.570.572 iken 10 yılda yaklaşık %5 artarak 2021 yılında 5.850.189 olmuştur.

Danimarka nüfusunun yıllara göre değişim oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Yıllara Göre Danimarka Nüfusu Değişimi
Yıllara Göre Danimarka Nüfusu Değişimi

2022 Yılında Danimarka’nın Nüfusu Ne Kadar Olacaktır?

Danimarka’nın resmi istatistik kurumu İstatistik Danimarka verilerine göre, 2022 yılında Danimarka nüfusunun 5.857.858 olacağı tahmin edilmektedir. Danimarka nüfusunun 2022 yılında ulaşacağı sayıya ilişkin öngörü, nüfusun son 10 yıldaki değişimi ve pandemi süreci göz önünde bulundurarak hesaplanmıştır.

Danimarka Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Danimarka nüfusunun %74.3 Danimarka’nın Ulusal Lutheran Kilisesi, Folkekirken üyesidir. Danimarka nüfusunun %4.4’ünü oluşturan Müslümanlar, ülkenin en büyük ikinci dini topluluğunu oluşturmaktadırlar.

Danimarka’nın Müslüman Nüfusu Kaçtır?

Danimarkalı araştırmacı Brian Arly Jacobsen tarafından yapılan araştırmaya göre Danimarka’da yaklaşık olarak 256 bin Müslüman yaşamaktadır. 2017 yılı itibari ile Danimarka’da 28 tanınmış Müslüman topluluğu vardır. Kopenhag’da bulunan Hamad Bin Halife Medeniyet Merkezi en büyükleri olmak üzere Danimarka’da yaklaşık 185 cami olduğu bilinmektedir.

Danimarka’da yaşayan Müslümanlar ülke nüfusunun %4.4’ünü oluşturmaktadır. Müslümanlık, Danimarka dini toplulukları içerisinde ikinci sırada yer almaktadır.

Danimarka Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Danimarka’nın; Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland ve Syddanmark olmak üzere beş bölgesi bulunmaktadır. Danimarka’nın Başkent Bölgesi olarak da bilinen Hovedstaden, 2021 yılı itibari ile 1.8 milyon olan nüfusu ile ülke nüfusunun %31.7’sini; Orta Danimarka Bölgesi olarak da bilinen Midtjylland 1.3 milyon nüfusu ile ülke nüfusunun %22.8’ini; Kuzey Danimarka Bölgesi olarak da bilinen Nordjylland 590 bin nüfusu ile ülke nüfusunun %10.1’ini; Güney Danimarka Bölgesi olarak da bilinen Syddanmark 1.2 milyon nüfusu ile ülke nüfusunun %20.9’unu ve Sjælland Bölgesi ise 830 bin nüfusu ile ülke nüfusunun %14.3’ünü oluşturmaktadır.

Kopenhag’ın Nüfusu Kaçtır?

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın nüfusu 2021 yılında 798.976 olarak ölçülmüştür.

İstatistik Danimarka verilerine göre Kopenhag, nüfus bakımından bir önceki yıla göre %0.07 küçülmüştür.

Danimarka’nın Şehir Nüfusları Nasıldır?

Danimarka’nın en büyük şehirlerinin nüfusları aşağıda verilmiştir.

ŞehirNüfus (2021)
Kopenhag798.976
Aarhus282.910
Odense180.760
Aalborg142.937
Frederiksberg103.192 (2015)
Esbjerg72.044
Randers62.623
Kolding61.222
Vejle58.777
Horsens59.966

Danimarka Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Danimarka nüfusu ile ilgili demografik istatistikler aşağıda listelenmiştir.

 • Danimarka’da her 8 dakikada 1 doğum gerçekleşmektedir.
 • Danimarka’da her 9 dakikada 1 kişi ölmektedir.
 • Her 34 dakika 1 kişi Danimarka’ya göç etmektedir.
 • Danimarka nüfusunun ortalama yaşı 41.9’dur.
 • Danimarkalı kadınların ortalama doğum yapma yaşı 29.1’dir.
 • Danimarka’da doğumdan itibaren yaşam beklentisi 81 yıldır.
 • Danimarkalılar, Danimarka nüfusunun %86.1’ini oluşturmaktadır.
 • Türkler, Danimarka nüfusunun %1.1’ini oluşturmaktadır.
 • Danimarka nüfusunun %87.9’u şehirlerde yaşamaktadır.

Danimarka göçmenlik için tercih edilen popüler ülkeler arasında yer almakta olup son 30 yılda Danimarka’daki göçmen sayısı istikrarlı bir artmaktadır. Danimarka’ya göç eden kişilerin çoğu Batılı olmayan ülkelerden gelmekte olup 2014 itibariyle Danimarka nüfusunun %8’inden fazlasının göçmenlerden oluştuğu bilinmektedir.

Danimarka’da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Danimarka’da doğuşta beklenen yaşam süresi 2018 yılı itibari ile ortalama 81 yıldır. Danimarka’da ortalama yaşam süresi erkeklerde 79.1 yıl iken kadınlarda 83.1 olarak hesaplanmıştır. İstatistik Danimarka verilerine göre; Danimarka’nın doğuşta beklenen yaşam süresi en uzun olan bölgesi, 82.7 yıl ile Nordjylland olarak da bilinen Kuzey Danimarka Bölgesi olmuştur.

Danimarka, doğuşta beklenen yaşam süresinin uzunluğu bakımından dünyada 34. sırada yer almaktadır. Danimarka’da yaşam standartlarının artması ile birlikte 2000 yılında 76.5 olan ortalama yaşam süresi 18 yılda 4.5 yıl artmıştır.

Danimarka’nın Kadın Erkek Nüfusu Kaçtır?

Danimarka nüfusunun; 2.94 milyonunu kadınlar, 2.91 milyonunu ise erkekler oluşturmakta olup; Danimarka nüfusunun yaklaşık %50.2’si kadın, %49.7’si ise erkektir.

Danimarka Nüfusunu Oluşturan Etnik Yapılar Nelerdir?

Danimarka nüfusunu oluşturan en büyük etnik gruplar aşağıda listelenmiştir.

 • %85.8 Danimarkalılar
 • %1.2 Türkler
 • %0.8 Polonyalılar
 • %0.75 Suriyeliler
 • %0.6 Almanlar
 • %0.59 Romanyalılar
 • %0.55 Iraklılar
 • %0.53 Pakistanlılar
 • %0.52 Lübnanlılar
 • %0.40 Bosnalılar
 • %0.38 İranlılar

Danimarka’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

İstatistik Danimarka verilerine göre 2021 yılı itibari ile Danimarka’da 75 binin üzerinde Türk yaşamaktadır. Türkler, Danimarka nüfusunun %1.2’sini oluşturan en büyük azınlık grup ve dolayısıyla Danimarkalılardan sonra ülkedeki en büyük etnik gruptur. Danimarkalı Türklerin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmekle birlikte; Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Irak ve Kıbrıs’’dan gelen etnik Türk toplulukları da bulunmaktadır. Aarhus, Kopenhag, Høje-Taastrup ve Ishøj; Danimarka’da Türk nüfusun en çok yoğunlaştığı bölgelerdir.

Danimarka Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Danimarka nüfusunun yaşa göre yüzdesel dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0-14 yaş: %16.75
 • 15-24 yaş: %12.67
 • 25-54 yaş: %39.03
 • 55-64 yaş: %12.33
 • 65 yaş ve üzeri: %19.42

Danimarka’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Danimarka’da 2018 yılında her 1000 kişi başına doğum sayısı 10.9 olarak ölüm sayısı ise 9.3 olarak ölçülmüştür. 2017 yılında Danimarka’da göç oranı her 1000 kişi başına 2.1 kişi olmuştur.

Danimarka Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Danimarka nüfusunun okuryazarlık oranı yaklaşık olarak %99’dur. Danimarka’da 15 ve 16 yaşından küçük çocuklar için eğitim zorunlu olup gençlerin yaklaşık %82’si zorunlu eğitime ek olarak ileri eğitim de almaktadırlar. Danimarka’da eğitim devlet tarafından finanse edilmekte olup ücretsizdir. Danimarka’da yerleşik bir özel okul geleneği bulunmakta olup çocukların yaklaşık %15.6’sı özel okullarda eğitim almaktadır.

Danimarka’da üniversite okumak, Avrupa Birliği ve İsviçre’den gelen öğrenciler için ücretsiz olup lisans, yüksek lisans, doktora, değişim ve yaz okulu programları dahil olmak üzere birçok program İngilizce olarak verilmektedir.

En Sık Kullanılan Danimarkalı İsimleri Nelerdir?

Danimarka kanunları, çocukları garip isimlerden korumak için ebeveynlerin yeni doğan çocuklarına verebilecekleri isimleri listelemek sureti ile belirlemiştir. Kişisel İsimler Yasası uyarınca, 1 Ocak 2016 itibari ile Danimarka’da kız çocukları için 18 bin, erkek çocukları için ise 15 bin isim onaylanmış olup ebeveynlerin çocuklarına koyacakları ismi bu listelerden seçmeleri gerekmektedir. Danimarka kültürü ve kanunları isim konusunda oldukça sıkı kurallar getirmiş olup Danimarkalı ebeveynlerin çocuklarını; cinsiyetine uygun, gelecekte onu olumsuz etkilemeyecek ve sadece Danimarka alfabesindeki harfleri kullanarak isimlendirmesi gerekmektedir.

İstatistik Danimarka verilerine göre, 2020 yılında Danimarka’da kız bebeklerde en popüler isim Alma, erkek bebeklerde ise Alfred olmuştur.

Sık Kullanılan Danimarkalı Kadın İsimleri

Danimarka’da sık kullanılan kadın isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Alma
 • Agnes
 • Ella
 • Freja
 • Clara
 • Emma
 • Sofia
 • Karla
 • Anna
 • Ellie

Sık Kullanılan Danimarkalı Erkek İsimleri

Danimarka’da sık kullanılan erkek isimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Alfred
 • Oscar
 • Carl
 • Noah
 • William
 • Oliver
 • Aksel
 • Arthur
 • Valdemar
 • Lucas
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: