Danimarka Tarihi

Danimarka Tarihine Genel Bir Bakış

Birleşik Danimarka Krallığı’nın tarihi 8. yüzyıldan günümüze uzanan 1300 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. Ülke olmadan önce Danimarka topraklarında yaşayan Danimarkalıların tarih öncesi çağlara dayanan bir geçmişi bulunmaktadır. Tarih boyunca Danimarka pek çok kez savaşa girmiş ve toprak kazanıp kaybetmiştir. Danimarka, İsveç ve Almanya arasındaki konumuyla Baltık Denizi’nin kontrolünün ele geçirilme mücadelelerinde merkezi bir bölge olmuştur. Her ülkede olduğu gibi tarih boyunca birçok önemli olaya tanıklık eden Danimarka’nın tarihi alt başlıklarda incelenmiştir.

Danimarkalılar Kimlerdir?

Danimarkalılar, Güney İskandinavya’da ikamet etmiş Kuzey Germen etnik grubuna ait bir topluluktur. Buzul Çağı’nın sona ermesinden itibaren Danimarka ve çevresi 12.000 yıl boyunca avcılıkla uğraşan insanlara yerleşim yeri olmuştur. Danimarka adı ormanlık alan veya düz arazi anlamına gelen Dan sözcüğünden gelmektedir.

Danimarka’da tarih öncesi çağlardan itibaren pek çok Germen ulusu ikamet etmiştir. Tunç Çağı ve Demir Çağı’nda insanlar Danimarka ve İsveç’te yaşayarak göllerden, nehirlerden ve denizlerden faydalanmıştır. Danimarkalı ismi yazılı tarihte ilk olarak M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk çağlarda farklı Germen topluluklarına ev sahipliği yapan Danimarka’da orta çağlardan itibaren Viking egemenliği yaşanmıştır. Danimarkalı Vikingler; İsveç, İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi pek çok ülkede fetih yaparak topraklarını genişletmiştir.

Tarih Öncesi Dönemde Danimarka

Tarih öncesi dönem Danimarka’da yaklaşık 12.000 yıl önce başlamıştır. İskandinav taş devri olarak bilinen çağda buzul çağı bittikten ve iklim ısınmaya başladıktan sonra Danimarka’ya avcı toplayıcı insanlar yerleşmiştir. M.Ö. 3000 civarında Danimarka’da insanlar tarım yapmaya başlamıştır.

İskandinavya’da M.Ö. 1700- 500 yılları arasında Tunç Çağı yaşanmıştır. Daha çok Kuzey Almanya ve Danimarka’da parlayan Tunç Çağı’na ait el işçiliği gerektiren eşyalar, ölülerin gömülmesi ve mezar höyükleri gibi kültürel bulgulara rastlanmıştır. Danimarka’da Tunç Çağı’nda çeşitli metal ve amber ihracatı yapılmıştır ve Danimarka Avrupa’da zengin bir kültür haline gelmiştir. Günümüzdeki Germen ırkı atalarının Danimarka Tunç Çağı’nda yaşadıkları varsayılmaktadır.

Danimarka’da M.Ö. 1. ve 4. yüzyıllarda Demir Çağı yaşanmıştır. Demir Çağı’nda Danimarka’da madenlerden ve turba bataklıklarından demir çıkarılmaya ve işlenmeye başlanmıştır. Danimarka’da demirden silahlar ve aletler yapılmaktaydı. Demirin çiftlikte kullanılması Viking Çağı’nda başlamıştır.

Danimarka’da Orta Çağ

Danimarka’da Orta Çağ Viking Çağı’nın başlamasıyla 8. yüzyılda başlamış ve 1397 yılında sona ermiştir. Danimarka Vikingleri denizcilikte ve gemi yapımında son derece gelişmiş bir toplum olmuştur. Vikingler İzlanda, Faroe Adaları ve İrlanda’dan sonra Fransa, İtalya, Büyük Britanya, Portekiz ve İspanya’da topraklar fethetmiş ve bu bölgelere yerleşmişlerdir. Danimarkalı Vikinglerin Kuzey Amerika, Almanya ve Akdeniz seferleri kısa sürmüş ve başarısız olmuştur. Danimarkalılar 965 yılında İsveç ve Danimarka Kralı Haral Gormsson tarafından Hristiyanlaştırılmış ve birleştirilmiştir.

1035 yılında Danimarka’nın İngiltere üzerindeki egemenliği sona ermiş ve Viking Danimarkası’nda karışıklıklar başlamıştır. 1227 yılında Borhöved Savaşı’nda Danimarka güneyde fethettiği toprakların birçoğunu kaybetmiştir. 12. yüzyılın başlarında Danimarka İskandinavya’nın bağımsız kilise merkezi haline gelmiştir. 12. yüzyılın ortalarında Danimarka’da iç isyanlar baş göstermiştir. 13. yüzyılda Danimarka’da ekonomi ve ticaret gerilemiş ve kraliyet gücü etkisini yitirmeye başlamıştır. 1320- 1332 yılları arasında 2. Christopher saltanatı altında Danimarka’da çok sayıda köylü isyanı ve kilise ile çatışmalar yaşanmıştır. Danimarka 2. Christopher’ın ölümünden sonra 8 yıl boyunca kral olmadan yönetilmiştir. 1397 yılında İsveç, Danimarka ve Norveç birleşerek Kalmar Birliği’ni oluşturmuşlardır ve Viking Çağı resmi olarak sona ermiştir.

1521’de İsveç’in Kalmar Birliği’nden ayrılmasıyla Danimarka’da iç savaş başlamıştır. 16. yüzyılda Norveç ve Danimarka’da Protestan Reformu gerçekleşmiştir. Protestan Reformundan sonra Danimarka ve Norveç 1814 yılında ayrılana kadar tek bir hükümet olarak faaliyet göstermiştir.

Erken Modern Danimarka

Erken modern Danimarka, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Danimarka’da yaşanan tarihi gelişmeleri kapsayan dönemdir. Erken modern Danimarka’da Danimarka Luteryanizmi anasayal olarak kabul etmiş ve uygulamaya geçirmiştir. 16. yüzyılda Danimarka güç kaybetmeye başlamış ve İsveç ile Torstenson Savaşı, İkinci Kuzey Savaşı ve Büyük Kuzey Savaşı yaparak ağır kayıplar yaşamış ve bugünkü ülke sınırlarını çizmiştir. Danimarka erken modern dönemde Aydınlanma Çağı’nın etkisinde kalmıştır. Danimarka’da 18. yüzyılda önemli tarımsal reformlar yaşanmıştır.

Danimarka’da Reform

Danimarka’da Reform, 1520’li yıllarda Martin Luther’in görüşlerinden esinlenilerek başlatılmıştır. Danimarkalılar İncil’i kendi dillerinde okumak istemişlerdir ve 1524 yılında İncil Dancaya çevrilmiştir. Martin Luther’in düşüncelerini Danimarka’da yaygın ve geçerli hale getiren kişi Danimarkalı rahip Hans Tausen olmuştur. Tausen’in vaazlarından sonra Danimarka’da Luteryanizm yaygın görüş haline gelmiştir. 1536 yılında Danimarka’da Katolik rahiplerin yetkilerine son verilmiştir. Danimarka’nın resmi olarak Luteryanizmi kabul etmesi 30 Ekim 1536 yılında olmuştur. Danimarka’da tüm Katolik rahipler Luther Reformunu kabul edene kadar hapse atılmıştır. Kiliseler, manastırlar ve katedraller Danimarka kralı tarafından kapatılmıştır. Kiliselere Luteran ortodoksluğunun denetlenmesi için müfettişler atanmıştır. Danimarka, İskandinavya ve Kuzey Almanya boyunca devam eden Luteran anlayışın merkezi haline gelmiştir. Danimarka Reformu daha sonra 30 Yıl Savaşları’nın sebeplerinden biri olmuştur.

Doğu Danimarka’nın Kaybı

Doğu Danimarka’nın kaybı 16. yüzyılda gerçekleşmiştir. Polonya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat yapan Danimarka ve Norveç Krallığı’nın refah seviyesi son derece yükselmiştir. Danimarka ve Norveç Krallığı döneminin güçlü krallıkları arasında yer almıştır. 16. yüzyılda Avrupa devletleri arasında Protestan ve Katolik mücadeleleri yaşanmıştır. Luteryanizmi benimseyen Danimarka, Prostestan ve Katolik mücadelelerin içine çekilmek durumunda kalmıştır. Danimarka ve Norveç Kralı 4. Christian Kuzey Almanya’daki din çatışmalarına müdahale etmiştir. 4. Christian’ın müdahaleleri başarısız sonuçlanmıştır ve Lübeck Anlaşması ile Danimarka, bir daha Almanya’ya müdahale etmemeyi kabul etmiştir. Danimarka’nın Almanya’da yenilgiye uğraması Hollanda’yı Danimarka’dan uzaklaştırıp İsveç’e yakınlaştırmıştır.

Danimarka’da Torstenson Savaşı (1643-1645)

Danimarka’da Torstenson Savaşı adını İsveçli istihkam subayı Lennart Torstensson’dan almaktadır. 1643 yılında Lennart Torstensson komutasındaki İsveç ordusu Danimarka’a savaş ilan etmeden saldırmıştır. Danimarka’nın Baltık Denizi’ndeki hakimiyetine son vermek isteyen Hollanda İsveç tarafında Torstenson Savaşı’na dahil olmuştur. Ekim 1644’te Danimarka filosunun %80’ini yok edilmiştir. 1645’te yapılan 2. Brömsebro Anlaşması ile Danimarka, Gotland ve Osel Adaları’nı ve Norveç eyaletlerinden bazılarını İsveç’e vermiştir.

Danimarka’da İkinci Kuzey Savaşı (1655-1660)

Danimarka’da İkinci Kuzey Savaşı Danimarka ve Norveç Krallıkları’nın 1657 yılında İsveç’e açtığı savaştır. Danimarka’nın yeni müttefiki olan Hollanda, İsveç’i karşısına almak istemediği için tarafsız kalmıştır. 1657- 1658 yıllarında Danimarka’nın Sealand Adası suları buz tutmuştur ve İsveç ordularının buz üzerinden kolayca geçmelerini sağlamıştır. İkinci Kuzey Savaşı Danimarka adına başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Roskilde Anlaşması’nda Danimarka, Doğu Danimarka’nın tamamını kaybetmiştir. Roskilde Anlaşması’ndan üç ay sonra İsveç Kralı Charles X Gustav, İskandinavya’yı tamamen ele geçirmek amacıyla Danimarka’ya savaş açmıştır.

İsveç’in Danimarka’ya anlaşmayı bozarak sebepsiz yere savaş açmasının ardından Hollanda Danimarka’ya destek göndermiştir ve Kopenhag’ın İsveç işgali engellenmiştir. İkinci Kuzey Savaşı 1659 yılına kadar devam etmiştir ve Danimarka ve Norveç’e Prusya, Polonya, Litvanya, Habsburg yardım etmiştir. İsveç Kralı Charles X Gustav ölünce Danimarka- Norveç ile İsveç arasında Kopenhag Anlaşması sağlanmıştır. İkinci Kuzey Savaşı Danimarka’nın İskandinavya’daki üstünlüğünü elinden almıştır ve üstünlük İsveç’e geçmiştir. Kopenhag Anlaşması ile günümüzdeki Norveç, Danimarka ve İsveç sınırları belirlenmiştir.

Danimarka’da Mutlakiyetçilik

Danimarka’da mutlakiyetçilik 17. yüzyılda gerçekleşmiştir. İkinci Kuzey Savaşı’ndan sonra Danimarka Kralı 3. Frederick soyluların elinden yetkilerini almıştır ve vergi muafiyetlerini sonlandırmıştır. Danimarka yönetimde mutlakiyetçiliğe gitmiştir ve 10 yıl boyunca İsveç’e tekrar saldırmak için güç toplamıştır. 1670’li yıllarda Danimarka ve Norveç, İsveç’e kaybettiği toprakları geri almak için yeterince güç toplamıştır.

Danimarka’da Büyük Kuzey Savaşı (1700-1721)

Danimarka’da Büyük Kuzey Savaşı 1700 yılında patlak vermiş ve Danimarka kısa süreli bir yenilgi yaşayarak Travendal Barışını imzalamıştır. Danimarka güçlü müttefikleriyle savaşa tekrar girmiştir ve İsveç kesin olarak yenilmiştir. Avrupa, İskandinavya’nın tek bir devlet tarafından yönetilmesine karşı çıktığı için Danimarka topraklarını genişletme isteğini başaramamıştır. 1720 Frederiksborg Anlaşması ile Danimarka doğudaki topraklarından vazgeçmiştir ve 1715 yılından beri Danimarka kontrolünde olan İsveç Pomeranyası’nı İsveç’e bırakmak zorunda kalmıştır.

Danimarka’da Tarım Ekonomisindeki Değişiklikler

Danimarka’da tarım ekonomisinde değişiklikler 1683 yılında Danimarka Anayasası ile tarımsal araştırmaların ön plana atılması sonucunda olmuştur. Danimarka hükümeti, toprak sahiplerini doğrudan vergilendirmeye başlamıştır. 1660 yılından 1720 yılına kadar Danimarka’da nüfus 100.000 artmıştır. Danimarka’da küçük sanayi oluşmaya başlamıştır ve 17. yüzyılda Danimarka ordusuna hizmet eden sanayi kurulmuştur. Danimarka’da doğal kaynakların pek olmaması tarım ürünleri dışında ihracat yapılmasına fazla olanak vermemiştir.

1730’lu yıllarda Danimarka köylüleri ucuz işgücü ile çalıştırılmıştır. Danimarka köylülerinin bulundukları bölgeler dışında çalışmaları yasaklanmıştır ve çiftliklerde arazi kiralamaları gerekmiştir. Danimarka iklimi Danimarka’da sınırlı sayıda tahıl üretimine izin vermektedir. Ucuz işgücü ve elverişsiz şartlar Danimarka köylülerinin verimli çalışmalarına engel olmuştur. 18. yüzyılın sonlarında Danimarka’da kapsamlı tarımsal reformlar gerçekleştirilmiş ve küçük çiftliklerle büyük çiftlikler birleştirilmiştir. Tarımsal reformlar tarım fiyatlarının artmasını ve Danimarka’nın Avrupa çapında artan talepleri karşılaması için tarım üretiminin gelişmesini sağlamıştır.

Aydınlanma ve Danimarka Milliyetçiliği

Aydınlanma ve Danimarka milliyetçiliği Danimarka’da yeni mal sahiplerinin ve Aydınlanma Çağı etkilerinin, kişisel özgürlük fikirlerini artırması ile başlamıştır. 18. yüzyılda Danimarka’da milliyetçilik duygularında bir yükseliş yaşanmış ve kraliyette yer alan Alman ve Norveçlilere karşı düşmanlık artmıştır. Danimarka’da kabul edilen bir yasa ile yönetimde Danimarkalı olmayanların bulunması yasaklanmış ve Almanlar ile Danimarkalılar arasındaki düşmanlık iyice yükselmiştir.

1770’li yıllarda Danimarka’da akli dengesi yerinde olmayan 7. Christian’ın Alman doktoru Johann Friedrich Struensee Danimarka yönetimine geçmiştir. Aydınlanma Çağı etkileriyle Danimarka’da bir dizi yenilik ve reform yapan Johann Friedrich Struensee, toprak sahiplerini ve halkı rahatsız etmiştir. Johann Friedrich Struensee 1772 yılında tutuklanmış ve idam edilmiştir. Danimarka’da 1984 yılına kadar tepkiler dinmemiştir.

Danimarka’da Koloni Girişimleri

Danimarka’da koloni girişimleri Kuzey Atlantik’teki Grönland ve İzlanda’da devam etmiştir. Danimarka 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar İskandinavya dışındaki kolonilerinin kontrolünü elinde tutmuştur. Danimarka 1620 yılında elde ettiği Hindistan kolonilerine Napolyon Savaşları’nda kaybetmiştir. Batı Afrika’da yer alan kolonilerini Danimarka köle ticareti amacıyla elinde tutmuştur.

19. Yüzyılda Danimarka

19. yüzyılda Danimarka ve İngiltere arasında Gunboat Savaşları yaşanmış ve Danimarka Napolyon Savaşları’na dahil olmuştur. 1. Dünya Savaşı’na kadar Danimarka’da milliyetçilik ve liberalizm görüşleri baskın olmuştur. Tarımsal ve endüstriyel gelişmeler yaşayan Danimarka Hindistan’da koloni kaybetmiştir. Danimarka 1873’ten 1914’e kadar İskandinav Para Birliği’nin bir üyesi olmuştur.

19. yüzyıl Danimarka entelektüelleri için bir parlama çağıdır. Edebiyat, felsefe, resim ve heykelde Danimarka’da olağanüstü canlı ve hareketli bir dönem yaşanmıştır.

Danimarka’da Napolyon Savaşları

Danimarka’da Napolyon Savaşları Danimarka ve İsveç, Prusya ve Rusya arasındaki silahlı taraftarsızlığın İngiltere’yi tehdit altında hissettirmesi ile başlamıştır. 1801 yılında İngiltere Kopenhag’a saldırmış ve Danimarka ordusunun çoğunu yok etmiştir. 1807 yılında İngiltere, Kopenhag’a yeniden saldırmış ve Danimarka donanmasını ele geçirmiştir. İngiltere’nin Danimarka saldırıları Danimarka- Norveç ve İngiltere arasında 1807- 1814 yıllarında Gunboat Savaşları’na yol açmıştır.

1809 yılında Fransa lehine Napolyon Savaşları’na dahil olan Danimarka’nın 1813 yılında mali kaynağı kalmamıştır ve Danimarka devleti iflas etmiştir. Napolyon savaşları sonrası Norveç ayaklanmış ve Danimarka’da bağımsızlığını ilan etmiştir. Danimarka, Viyana Kongresi’nde İsveç Pomeranyası’ndan vazgeçmiş ve Prusya’dan ödeme almıştır.

Danimarka’da Milliyetçilik ve Liberalizm

Danimarka’da milliyetçilik ve liberalizm Danimarka’nın 5 Haziran 1848’de anayasal monarşi yönetimine geçmesi ile başlamıştır. Danimarka’da burjuvazi genişlemiştir ve hükümetten pay elde etmiştir. Danimarka’da yetkileri ayıran ve yetişkin erkeklere oy hakkı veren yeni bir anayasal düzen getirilmiştir. Danimarka’da bağımsız bir yargı sistemi oluşmuş, yasama organı iki meclise ayrılmış ve yürütme organının başı kral olmuştur. Danimarka’nın Karayiplerdeki kolonisi Danimarka Batı Hint Adaları’nda kölelik kaldırılmış ve Hindistan’daki Trankebar kolonisi İngiltere’ye satılmıştır.

18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında Danimarka’da dükler ve krallık tek bir çatı altında birleşmiştir. Danimarka’da 1848 yılında Alman dükalık çoğunlukları liberaller ve milliyetçilerin etkisiyle Birinci Schleswig Savaşı’nı çıkarmıştır. Dış politikası sebebiyle iç işlerine odaklanamayan Danimarka 1864 yılında İkinci Schleswig Savaşı ile Prusya ve Avusturya’ya karşı savaşmıştır. Danimarka İkinci Schleswig Savaşı’nda yenilerek Schleswig ve Holstein’i kaybetmiştir. Danimarka’da yeni bir milliyetçilik anlayışı gelişerek kırsal bölgelere önem verilmiş ve tarımsal reformlar geliştirilmiştir.

Danimarka’da Sanayileşme

Danimarka’da sanayileşme 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlamıştır. Danimarka’da denizaşırı ticaret ve demiryolları inşaatları ülkenin sanayisinin gelişmesini sağlamıştır. Danimarka süt ve tereyağı ihracatında büyük bir ülke haline gelmiş ve toprak reformları orta sınıf çiftçinin büyümesini sağlamıştır. Danimarka’da tarımsal ve endüstriyel gelişmelerden sonra enternasyonalizm ve milliyetçilik, Danimarka işçilerine ağırlıkla önem veren bir altyapı geliştirmiştir.

Danimarka’da Parasal Birlik

Danimarka’da Parasal Birlik İsveç ve Danimarka arasında olmuştur. 5 Mayıs 1873’te para birimlerini düzenleyip birleştiren Danimarka ve İsveç İskandinav Para Birliği’ni oluşturmuştur. 2 yıl sonra Norveç İskandinav Para Birliği’ne üye olmuştur.

Farklı para birimleri kullanan İskandinav Para Birliği üyeleri sabit bir döviz kuru kurarak ekonomilerinde istikrar sağlamıştır. Danimarka ekonomisi İskandinav Para Birliği süresince düzenli olarak gelişmiştir. 1914’te 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle İskandinav Para Birliği dağılmıştır.

20. Yüzyılda Danimarka

20. yüzyılda Danimarka 1. Dünya Savaşı’ndan ekonomik anlamda olumsuz etkilenmiş ve bir süre yiyecek ve yakıt kıtlığı yaşamıştır. 20. yüzyılda Danimarka İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız devlet olmuştur ancak Nazi Almanyası tarafından işgal edilmiştir. 1945 yılında Almanya işgalinden kurtulan Danimarka, aynı yıl Birleşmiş Milletler kurucu üyesi olmuştur. Danimarka 1949 yılında NATO, 1973 yılında Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Danimarka’nın günümüzdeki refah devlet yapısı 20. yüzyılda oluşmaya başlamıştır.

1901–1939 Yıllarında Danimarka

1901- 1939 yıllarında Danimarka‘da Sosyal Liberal Partisi ve Venstre Partisi ortak hükümet kurmuşlardır. ABD Batı Hint Adaları’ndaki üç Danimarka koloni adasını satın almıştır. 1915 yılında Danimarka’da kadınlar oy kullanmaya başlamıştır. 20. yüzyıl başları Danimarka’nın günümüzdeki refah devlet yapısının temellerinin atıldığı bir dönem olmuştur.

Danimarka, ekonomisi dış ticarete bağlı bir ülke olduğu için 1. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasına rağmen savaştan olumsuz etkilenmiştir. 1. Dünya Savaşı döneminde Danimarka yiyecek ve yakıt kıtlığı yaşadığı için karne dağıtımı uygulamıştır. 1920 Paskalya Krizi’nden sonra Danimarka’da kral, hükümet işlerine dahil olmayacağını açıklamıştır. 1924 seçimlerinde Sosyal Demokratlar Danimarka’nın en büyük parlamenter siyasi partisi olmuşlardır ve konumlarını 2001 yılına kadar sürdürmüşlerdir.

Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı

Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı çoğunlukla Almanya ile yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda Adolf Hitler yönetimindeki Almanya, Danimarka ile olan sınırlarından memnun kalmamıştır. Birden fazla devletle savaş halinde olan Almanya, Danimarka sınırları hoşnutsuzluğunu büyütmemiştir ve 1939 yılında İskandinav ülkelerine saldırmazlık paktları önermiştir. İsveç ve Norveç, Almanya’nın saldırmazlık paktlarını kabul etmemiştir ancak Danimarka kabul etmiştir.

1940’ta saldırmazlık paktına rağmen Almanya, Norveç ile olan anlaşmazlığını kontrol altına alabilmek için Danimarka’yı işgal etmiştir. 1943 yılına kadar Almanya’nın pasif bir işgal gerçekleştirdiği Danimarka’da, Danimarka hükümeti yönetimde kalmaya devam etmiştir. 1943 yılında Almanya’nın Danimarka yönetimine yaptırımlar uygulamasıyla Danimarka’da silahlı bir direniş başlamıştır. 5 Mayıs 1945’te Alman işgali altındaki Kopenhag’ı İngiliz kuvvetleri kurtarmıştır ve 8 Mayıs’ta savaş sona ermiştir.

Savaş Sonrasında Danimarka

Savaş sonrasında Danimarka 1948 yılında Faroe Adaları’na özerk yönetim vermiştir. 1953 yılında politik reform sağlanan Danimarka’da kadın veraset hakları tahta geçmiştir. 1945’te Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olan Danimarka, 1949 yılında NATO’nun ilk kurucu üyelerinden biri olmuştur. Danimarka 1 Ocak 1973’te Avrupa Birliği üye ülkesi olmuştur.

21. Yüzyılda Danimarka

21. yüzyılda Danimarka Afganistan Savaşı’na girmeyi kabul etmiştir ve Danimarka 2002 yılında Afganistan’da 43 askerini kaybetmiştir. 26 Aralık 2004 yılında noel ertesi kutlamaları yaşanırken Tayland’da gerçekleşen 9.0 büyüklüğündeki depremde yüzlerce Danimarkalı hayatını kaybetmiştir.

Danimarka’da 2001, 2005 ve 2007 seçimlerini Venstre lideri Anders Fogh Rasmussen kazanmıştır ve yeni bir hükümet kurulmuştur. 2011 yılında Danimarka’da merkez sağın güç kaybetmesiyle Sosyal Demokratlar kazandı ve Helle Thorning Schmidt ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştur.

2015 yılında Lars Lokke Rasmussen seçimleri kazanmış ve yeni bir hükümet kurmuştur. 2019 yılında Sosyal Demokratlardan oluşan kırmızı blok ittifakı 179 koltuğun 93’ünü kazanarak meclis çoğunluğunu elde etmiştir.

Danimarka’nın Tarihi Yerleri Nelerdir?

Danimarka’nın tarihi yerleri aşağıda listelenmiştir.

 • Christiansborg Kilisesi
 • Danimarka Ulusal Müzesi
 • Danimarka Ulusal Galerisi
 • Yuvarlak Kule
 • Frederiksberg Sarayı
 • Our Saviour’s Kilisesi
 • Amalienborg Kalesi
 • Rosenborg Sarayı
 • Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi
 • Deniz Kızı Heykeli
 • Kopenhag Belediye Binası
 • Tivoli Bahçeleri
 • Rundetarn Gözlemevi
 • Kraliyet Kütüphanesi
 • Egeskov Şatosu
 • Roskilde Katedrali

Danimarka tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken başlıca ülkeler arasında gelmektedir. Danimarka’da gezilecek yerler arasında kaleler, surlar, saraylar, kiliseler, tarihi evler, müzeler, kütüphaneler ve belediye binaları yer almaktadır.

Danimarka Schengen Bölgesi’nde yer almaktadır. Danimarka’ya turistik ziyaret için Schengen vizesine ihtiyaç duyulmaktadır. Danimarka Schengen vizesi için gerekli evraklar arasında pasaport, vize başvuru formu, biyometrik fotoğraf ve seyahat sağlık sigortası bulunmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: