Hindistan Din ve İnanç Kültürü

Hindistan Dini ve İnanç Yapısı

Dini inançlar, Hindistan için siyasi, kültürel ve ekonomik olarak tarih boyunca ülke yapısında şekillendirici bir etkiye sahip olmuştur. Hindistan dini inançların ve spiritüalizmin oldukça değerli görüldüğü ve saygı duyulduğu bir kültüre sahiptir; dini inanç ve uygulamalar konusunda çok çeşitliliğe sahip oluşuyla bilinmektedir. Dünya üzerindeki dört büyük dinin doğduğu yer Hindistan olmakla birlikte bu dinler sırasıyla; Budizm, Hinduizm, Jainizm ve Sihizm dinleridir.

Hindistan’da halkın arasında en baskın dini inanç Hinduizm inancıdır ve inanılan dinlerden biri de İslamdır. Hint devleti için ve toplum arasında Hinduizm daha büyük bir öneme sahiptir ancak Hindistan anayasal olarak laik bir ülkedir. Ülkede inançlara hoşgörülü bir bakış açısı hakimdir; çünkü yasalara göre ülkede dini inanç özgürlüğü bulunmaktadır.

Hindistan'ın Resmi Dini Nedir?

Hindistan’da resmi bir din bulunmamaktadır, çünkü Hindistan anayasal olarak laik bir ülkedir. Laik bir cumhuriyet olsa da Hindistan’da toplum ve devletin bakış açısına göre Hinduizm kültürel ve yasal olarak ayrıcalıklı bir dini inanç olarak görülmektedir.

Hindistan'da Din Dağılımı Nasıldır?

Hindistan’da inanılan dinler ve oranları, 2011 yılı nüfus sayımı verilerine göre aşağıda listelenmiştir.

 • Hinduizm: %79,8
 • İslam: %14,2
 • Hristiyanlık: %2,3
 • Sihizm: %1,7
 • Budizm: %0,7
 • Kabile dinleri: %0,5
 • Jainizm: %0,4
 • Dini inancı bulunmayan: %0,25
 • Diğer: %0,15

Hindistan'da Hinduizm İnancı Nasıldır?

Hindistan’da Hinduizm, en yaygın dini inançtır. Hindistan’da dini inanç özgürlüğü ve laiklik mevcut olsa da, Hinduizm inancı hem devletin hem de toplumun ayrıcalıklı olarak gördüğü bir dindir. Sokaklar ve şehirlerde birçok yerde Hinduizm inancına ait tanrı ve tanrıçalarının figürlerine, çizimlerine ve adaklarına rastlanabilmektedir.

Hinduizm inancına sahip kişilere “Hindu” denmektedir ve bu kişiler “Mandir” adı verilen Hindu tapınaklarında ibadet etmektedir. Hinduların ibadetlerini gerçekleştirdikleri birçok ünlü ve önemli tapınak bulunmaktadır. En büyük ve güzel Hindu tapınaklarından biri Kamboçya’da bulunan Angkor Wat tapınak kompleksidir ve burası dünyanın en büyük tek parça halindeki dini anıtıdır. Hindu tapınaklarından biri, Hindistan’ın en kutsal şehirlerinden biri olan Madurai’de bulunan Meenakshi Amman Tapınağı’dır. Hindistan’daki en eski ve halen kullanılan tapınak, Hampi şehrindeki Virupaksha’da Hindular için önemli bir tapınaktır.

Sri Ranganathaswamy isimli tapınak da hem dünyanın en büyük dini komplekslerinden biridir, hem de Hindular için öneme sahiptir.

Ülkede Hinduizm inancı en eski inanç olmakla birlikte; toplumsal yaşam, kültür, festivaller, bayramlar, sanat eserleri, tapınma alanları ve dini uygulamaların üzerinde büyük etkiye sahiptir. Hinduizm ve Budizm dinlerinde ortak bulunan karma, reenkarnasyon ve aydınlanma gibi kavram ve inançlar dinlerin birbirine çok benzediğini göstermektedir; ancak Hinduizm kast sistemi ile Budizm dini inancından ayrılmaktadır. Hinduizm inancında toplumda sosyal yaşam, kast diğer bir adıyla varna sistemi ile şekillenmektedir.

Hint Kast Sistemi Nedir?

Hint Kast Sistemi Nedir
Hint Kast Sistemi Nedir

Kast sistemi Hinduizm inancına ait bir sosyal hiyerarşidir ve toplumun tabakalardan oluştuğu bir düzenin varlığını ifade etmektedir. Tüm sosyal yaşam Hint tarihin büyük bir kısmında kast sistemine göre şekillenmiştir. Sistem neredeyse 3000 yıldan fazla süredir Hindistan’ın toplumunu etkilemektedir.

Kast sistemi sınıflarına göre toplum dört ana tabakadan oluşmaktadır; bunlar rahiplerden oluşan ilk sınıf Brahmanlar, asiller ve askerlerden oluşan Kşatriyalar, tüccarlar gibi sıradan halkın oluşturduğu Vaişyalar ve işçi ve çeşitli zanaat işleri ile uğraşanların oluşturduğu sınıf Sudralar olarak sayılmaktadır. Hinduizmde kast sistemi içerisindeki tabakaların arasındaki sınırlar oldukça kesindir ve sınıflar aileden geçmekte yani doğuştan edinilmektedir; kastlar arasında geçiş mümkün değildir. Toplumsal tabakaların hepsinin kendine göre görevleri mevcut olan kast sisteminde bir sınıfa mensup kişi kendi sınıfının görevleri arasında olmayan görevleri yapamaz.

Kast sistemi başlangıçta Hindular için olmasına rağmen, bugün neredeyse tüm Hintliler, dinlerinden bağımsız olarak kast dahilindedir. Kast sistemi tarihteki kadar şiddetli olarak ayrımcılık, meslek seçimi ve evlilik gibi konularda zorlayıcı olmasa da günümüzde halen varlığını korumaktadır.

Hinduizme İnananlar İneklere Mi Tapar?

Hinduizm inancına sahip kişiler inekleri bir tanrı olarak görmezler ve ineklere tapınmazlar; ancak ineklerin hayatı simgelediğine dair inançlarından dolayı vejetaryenliği tercih ederler. Hindular için inekler tanrı olarak değil, sadece korunması gereken kutsal bir sembol olarak kabul edilir.

Hindistan'da İslamiyet İnancı Nasıldır?

Hindistan’da İslamiyet, nüfusun %14,2 oranla inandığı ve kurallarına uyduğu inançtır. İslam ülkenin toplumunu, kültürünü, mimarisini ve sanatını etkilemiştir. Hindistan’da dini inanç özgürlüğü bulunduğundan ve İslam inancına mensup büyük bir kesim bulunduğundan, Müslüman bireyler sıkıntısızca inançlarını yaşayabilmektedir.

Hindistan'daki İslam toplumu, ülkenin gelişiminde tarihte önemli bir rol oynamıştır ve etkisini halen sürdürmektedir. Hindistan'daki İslam inancına sahip topluluk, teolojik araştırmalara ve dini kuruluşların, enstitülerin ve üniversitelerin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Tasavvuf kültürü de Hindistan’da popülerliğe sahip olmuş bir kültürdür.

Hindistan’da İslam inancına sahip kitleler genel olarak Jammu, Keşmir, Uttar, Pradesh ve Gujarat’ta yaşamlarını sürdürmekte olup büyük şehirleri de tercih edebilmektedir. Hindistan’da İslamiyet inancına sahip kişilerin gidebildiği çok sayıda cami bulunmaktadır.

Hindistan’da bulunan en ünlü camilerin arasında; Delhi’de bulunan Jama Camii, Mumbai'de bulunan Hacı Ali Dergâhı, Haydarabad şehrindeki Mekke Mescidi ve Delhi’deki Moti Mescidi bulunmaktadır.

Hindistan'da Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Hindistan’da en yaygın üçüncü inanç olan Hristiyanlık inancına sahip nüfusun büyük çoğunluğu Mumbai’de yaşamaktadır. Hindistan’da yaşamlarını sürdüren Hristiyan nüfus, dini inanç ve ibadet özgürlüğüne sahiptir.

En belirgin mezhep Roma Katolikliği olsa da Hindistan’da, yerelleştirilmiş Hristiyan kiliseleri de bulunmaktadır. Hindistan’da Hristiyanlar için en ünlü ibadet alanlarından biri Hindistan’ın Konkan bölgesinde bulunan Bom Jesus Bazilikası’dır. Yerel olarak Samba Kovili olarak da bilinen Immaculate Conception Katedrali, Hindistan’ın Puducherry bölgesinde bulunan önemli bir ibadet alanıdır. Santhome Kilisesi, Hindistan’ın ünlü kiliselerinden biridir. Hindistan’daki önemli Hristiyan ibadet alanlarından biri de güzel mimarisi ile dikkat çeken ve Patthar Girja olarak da bilinen Tüm Azizler Katedrali’dir.

Hindistan'da Budizm İnancı Nasıldır?

Budizm inancı Hindistan’da kayda değer sayıda insanın seçmiş olduğu yaygın bir inançtır. Budizm ve Hinduizm arasında kavramlar, ibadet şekilleri gibi benzerlikler bulunmaktadır. Tarihte Budizm, Hinduizm inancı içerisindeki kast sistemine bir tepki olarak doğmuş ve modern Hindistan toplumunda ise keskin sınırlara sahip kast sistemini barındıran Hinduizm inancına bir alternatif olarak görülmüştür.

Budizm inancına sahip bireylerin ibadetlerini gerçekleştirebildiği tapınak ve dini alanlar mevcuttur ve en ünlü Budist ibadet alanlarından biri Nepal’de bulunan Lumbini Tapınağı’dır. Lumbini Tapınağı Budizmin kurucusu Siddhartha Gautama’nın doğum yeri ve budist kişiler için bir hac merkezidir. Tawang Manastırı, Budizm inancına sahip bireylerin ibadet ettiği bir alandır ve Hindistan’daki en büyük manastırdır.

Hindistan'daki En Ünlü Dini Yerler Hangileridir?

Hindistan’da bulunan en ünlü dini yerler ve yapılardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Badrinath Tapınağı
 • Ramanathaswamy Tapınağı
 • Delhi Cuma Camii
 • Jagannath Tapınağı
 • Jagat Mandir Tapınağı
 • Altın Tapınak (Sri Harmandir Sahib)
 • Vaishno Devi Tapınağı
 • Kedarnath Tapınağı
 • Kashi Vishwanath Tapınağı
 • Lingaraja Tapınağı
 • Amarnath Mağara Tapınağı
 • Brahmaji Tapınağı

Altın Tapınak (Sri Harmandir Sahib) Nerededir?

Altın Tapınak (Sri Harmandir Sahib) Nerededir?
Altın Tapınak (Sri Harmandir Sahib) Nerededir?

Harmandir Sahib adı ile de bilinen Altın Tapınak, Hindistan’da bulunan en güzel ibadet alanlarından biridir. Hindistan’ın Amritsar şehrinde bulunan tapınak Sihizm inancına sahip insanlar için önde gelen bir manevi bölgedir. Tapınağın inşası 1584’te tamamlanmış olup, beraberinde bulunan suni havuz Adi Granth ise 1604 yılında tamamlanmıştır. Tapınağın mimarisinde dikkat çeken dört giriş Sihizm inancındaki insan eşitliğini sembolize etmektedir ve Sihizm inancına uygun olarak ayrımcılık olmadan her insanı içeri davet etmektedir. Altın Tapınak günümüzde tüm dinler ve inanışlar için açık bir ibadethane olmuştur.

Vaishno Devi Nerededir?

Vaishno Devi Nerededir?
Vaishno Devi Nerededir?

Vaishno Devi Tapınağı Hinduizm inancında ana tanrıça olan Vaishno Devi’ye ithafen inşa edilmiş ve içerisinde ona adaklar adanan bir Hindu mağara tapınağıdır. Hinduizme inananların ana tanrıça ve onun reenkarnasyonları olan figürlerin sunaklarına, inançlarına uygun adaklar bıraktıkları ve ibadet ettikleri bir tapınaktır. Tapınak Navratri ve Diwali kutlamalarında öneme sahiptir. Vaishno Devi Tapınağı Trikuta tepesindeki Katra'ya 12 km uzaklıktadır ve Jammu şehrine ise yaklaşık 61 km uzaklıktadır; tapınağın yüksekliği ise 1.584,96 metredir.

Jagannath Tapınağı Nerededir?

Jagannath Tapınağı Nerededir?
Jagannath Tapınağı Nerededir?

Jagannath Tapınağı, Hindistan'ın doğu kıyısındaki Puri'de, Hinduizm inancındaki yüce varlıklardan biri olan Vişnu'nun formlarından biri olan Jagannath için inşa edilmiştir. Hinduizm için önemli ve kutsal bir tapınaktır. Tapınak, milattan sonra 12. yüzyılda Ganga Hanedanı kralı Anantavarman Chodaganga tarafından yaptırılmıştır. Tapınak kompleksi 37.000 metrekarenin üzerinde bir alanı kaplamaktadır ve Meghanada Pacheri olarak bilinen yüksek bir duvarla çevrilidir. Ana tapınağı kurma bedha olarak bilinen başka bir duvar çevrelemektedir. Kompleks en az 120 tapınak ve türbe içermektedir. Tapınak, mimarisinin zenginliğiyle Hindistan'ın en görkemli anıtlarından biridir.

Hindistan'da Dini İnanç Özgürlüğü Var Mıdır?

Hindistan anayasası, vicdan ve inanç özgürlüğünü, tüm bireylerin özgürce ibadet etme, din gerekliliklerini uygulama ve dinlerinden bahsetme hakkını sağlamaktadır. Hindistan anayasası, laik bir devleti zorunlu kılmıştır ve bu sebeple devlet tüm dinlere tarafsız davranmaktadır. Anayasa ülkede dine dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır. Anayasada vatandaşların inançlarını; kamu düzenini, ahlakını veya sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde yaşamaları gerektiği belirtilmiştir.

Hindistan'da Ateist Nüfusu Ne Kadardır?

Hindistan’da ateist nüfus yaklaşık 2,5 milyondur. Laik ve dini inanç özgürlüğü olan bir ülke olarak Hindistan’da ateizme karşı saldırgan bir tutum ya da önyargı bulunmamaktadır. Hinduizm, Budizm ve Jainizm dinleri ateizmi kabul edilir görmektedir.

Kültürel ve tarihi olarak örnekleri mevcut olan ateist düşünce sistemine sahip bireylerin sayısına dair veri en son 2011’de nüfus sayımı sırasında kaydedilmiştir. Hindistan’da Ateizm, 2011 yılı Hindistan nüfus sayımına göre ülke nüfusunun %0,25’inin düşünce sistemidir.

Ateizm, Asya kıtası geneli ve Hindistan için yeni bir kavram değildir; Hindistan'ın Hindu inancı ve kültürü çok tanrılı ve tanrıçalı olsa da Hinduizm'de bulunan ateist düşünceye sahip ekoller ve gelenekler de vardır.

Dinin Hindistan Cumhuriyeti'nin Kültürü Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Hindistan Cumhuriyeti kültüründe din, çoğu Batı ülkesinde olduğundan daha fazla görünürlüğe sahiptir ve bu durum kutsal ve kutsal olduğu düşünülen sayısız mekan ile ispatlanmaktadır. Ülkede tarih boyunca sanat, bilim ve kültür üzerinde en büyük şekillendirici güç din olmuştur.

Tarih boyunca Hindistan’daki yaşam; Budizm, Hinduizm, Sihizm ve Jainizm gibi dinlere ek olarak İslam ve Hristiyanlık gibi dinlerden de etkilenmiştir; ülkede İslam ve Hristiyanlık gibi inançların da mimari ve kültür açısından etkileri gözlemlenmektedir.

Günümüz Hindistan toplumu laik olsa da, Hindistan’daki toplum ve sosyal hayat halen spiritüalizmi yansıtan olgulara sahiptir. Hindistan kültürü inanç fark etmeksizin Hinduizm kast sistemini halen barındırmaktadır; tarih boyunca ayrımcı ve toplumsal birliği zorlaştırıcı bir sistem olan kast sistemi günümüzde hafiflemiştir ancak Pew Araştırma Merkezi tarafından 29 Haziran 2021’de yayınlanan bir makalenin paylaştığı Hindistan’da yapılan bir ankete göre kast sistemi halen varlığını sürdürmekte ve sosyal yaşam içerisinde etkisini göstermektedir.

Hindistan'ın Dini Bayramları Nelerdir?

Hindistan’da her yıl kutlanan dini bayramlar aşağıda listelenmiştir.

 • Milad-Un-Nabi/Id-E-Milad (Mevlid Kandili)
 • Holi
 • Ram Navami
 • Mahavir Jayanti
 • Kutsal Cuma
 • Buddha Purnima
 • Idu’l Fitr (Ramazan Bayramı)
 • Janmashtami
 • Gandhi Jayanti
 • Dussehra (Vijay Dashami)
 • Idu’l Zuha (Kurban Bayramı)
 • Diwali
 • Guru Nanak Jayanti
 • Noel
 • Makar Sankranti, Pongal
 • Raksha Bandhan
 • Onam

Hindistan Toplumunun Batıl İnançları Var Mıdır?

Hindistan toplumunda, ülkenin doğa ile iç içe oluşu ve Budizm, Hinduizm gibi inançlardan doğan destan, efsane ve figürler sebebiyle batıl inançlar oluşmuştur.

Hindistan’da halen inanılan batıl inançların arasında; gün batımından sonra kapı önünün süpürülmemesi ve tırnak kesilmemesi gerektiği, salı ve cumartesi günleri et yenmemesi, ay tutulmalarının hamile kadınlar için kötüye işaret olduğuna inanılması, avuç kaşıntısının kişinin eline para geleceğine işaret etmesi, kişilere harçlık veya hediye olarak para verildiğinde şans için arasına bir rupi eklenmesi ve belirli doğal taşların kişiye üzerinde taşıdığında ya da taktığında iyi şans getirdiğine inanılması bulunmaktadır.

Dini Sebeplerle Hindistan'a Gitmek İsteyen Kişilerin Hangi Vizeyi Alması Gerekir?

Dini sebeplerle Hindistan’da bulunmak isteyen bireylerin veya Hindistan hükümeti tarafından onaylanmış misyonerlik çalışmaları yürüten kuruluşlara katılmak isteyen bireylerin, Hindistan’a gidebilmek için Hindistan misyonerlik vizesi almaları gerekmektedir.

Hindistan’ı ziyaretinin tek amacı misyonerlik olan ve kişilerin din değiştirmesi üzerine çalışmalar yapmayacak bireyler Hindistan misyoner vizesi almaya uygun görülmektedir; Hindistan’da propaganda çalışmaları yürütecek vaizler ve evangelistlere Hindistan misyonerlik vizesi verilmemektedir. Misyonerlik vizesi en fazla 1 yıllık bir süre için verilmekte ve vize veriliş tarihinden itibaren, İçişleri Bakanlığı ön onayı ile en fazla toplamda 5 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: